ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
THÀNH ĐOÀN HÀ NỘIĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
2
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂNHà Nội, ngày tháng năm 2024
3
4
Đơn vị: Liên chi đoàn Khoa/Viện ...... hoặc Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên
5
6
I. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN LÀ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
7
8
STTHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHĐẢNG VIÊNĐƠN VỊ CÔNG TÁC (Cụ thể đến cấp Bộ môn, Ban)CHI ĐOÀN ĐANG SINH HOẠTCHỨC VỤ ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, CHÍNH QUYỀNCÓ MONG MUỐN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN
9
NAMNỮ
10
I. Cán bộ, giảng viên là đoàn viên dưới 35 tuổi.
11
1Tích X nếu là Đảng viênĐơn vị công tác và chi đoàn sinh hoạt có thể khác nhau do nhiều đơn vị đủ đoàn viên để lập chi đoàn giáo viênNếu có mong muốn/nguyện vọng trưởng thành Đoàn thì tích X
12
2
13
3
14
II. Cán bộ, giảng viên từ 35 tuổi trở lên, nhưng chưa trưởng thành Đoàn hoặc vẫn đang giữ chức vụ quản lý.
15
1Không điền
16
2
17
3
18
III. Cán bộ, giảng viên dưới 35 tuổi nhưng đã có quyết định trưởng thành Đoàn.
19
1Không điềnKhông điền
20
2
21
3
22
23
II. THÔNG TIN CHI ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
24
1Số lượng đoàn viên:......
25
2Bí thư Chi đoàn:......
26
3Danh sách Đoàn viên
27
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHNGÀY VÀO ĐOÀN
28
NAMNỮ
29
1
30
2
31
3
32
4
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100