ผลสอบพันธุกรรม ม. 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
ประกาศผลสอบ เรื่องพันธุกรรม
2
โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2554
3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ครูที่ปรึกษา นางสาวอริสลา สุวรรณ/นายพงศกร สกุลบุญญาธิการ
4
เลขเลขชื่อ - สกุลหมายเหตุ
5
ที่ประจำตัว30 คะแนน
6
118091เด็กชายณัฐพงษ์ศรีใจวงศ์
7
218095เด็กชายทิติพันธ์อนุจร17
8
318098เด็กชายธนากรดีอุ่น14
9
418099เด็กชายนนทวัฒน์บุญเทพ9
10
518107เด็กชายพงศ์ภัคฤทัยรัตน์9
11
618111เด็กชายลัญจกรทำเพียร11
12
718112เด็กชายลาภวัตไชยวงศ์
13
818126เด็กหญิงชลิดาทิพย์คำ11
14
918131เด็กหญิงสาวิตรีไชยศิลป์14
15
1018135เด็กชายกิตติวัฒน์สุมทุม
16
1118144เด็กชายเมธาวินศิริรัตน์5
17
1218148เด็กชายศุภวัฒน์ธนะวัง10
18
1318150เด็กชายสันติจิตอารี16
19
1418160เด็กหญิงชลกานต์จิณะไชย14
20
1518168เด็กหญิงพฤกษาธัญญะ16
21
1618169เด็กหญิงพิมพิศาสุทธหลวง16
22
1718170เด็กหญิงภัคจิราทาราทิพย์19
23
1818171เด็กหญิงมัยรินทร์ย่านสากล21
24
1918173เด็กหญิงรัตติกาลปัญญาภู16
25
2018176เด็กหญิงสุภาวดีมีบุญ16
26
2118180เด็กชายกรินทร์มูลคำ8
27
2218181เด็กชายกีระศักดิ์รำมะนา15
28
2318183เด็กชายเติมศักดิ์เชียงหนุ้น18
29
2418184เด็กชายธนพนธ์ฤทธิ์จันดี16
30
2518187เด็กชายนิติกรเดชฤดี20
31
2618190เด็กชายศาศวัตขระสุ12
32
2718194เด็กชายสิทธิพงษ์ทองศิริ20
33
2818195เด็กชายสุรศักดิ์จิตอารี18
34
2918214เด็กหญิงรุจจิราสุฤทธิ์19
35
3018215เด็กหญิงวราภรณ์อรินทร์12
36
3118222เด็กหญิงนิภาพรสิงห์ไชย12
37
3218224เด็กหญิงอัจฉรีญาธัญญะ12
38
3318225เด็กหญิงอารยาอินทร์วงศ์13
39
3418232เด็กชายบุรัสกรการเดิม19
40
3518234เด็กชายภานุพนธ์ไชยศิลป์17
41
3618236เด็กชายรุ้งตะวันธิปันแก้ว22
42
3718237เด็กชายฤทธิเกียรติสมัครเขตวิทย์13
43
3818247เด็กหญิงกุลณัฐเนตรทิพย์
44
3918249เด็กหญิงจีรนันท์ทนุกุล17
45
4018267เด็กหญิงสิริกุลนาคอ้าย8
46
4118271เด็กหญิงอินธิราสุดชา14
47
4218297เด็กหญิงปานกนกยานันท์15
48
4318323เด็กชายปฏิพงษ์พรมวังขวา19
49
4418337เด็กหญิงขวัญข้าวเขื่อนเมือง16
50
4518389เด็กหญิงธฤดีทนุกิจ17
51
โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2554
52
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ครูที่ปรึกษา ว่าที่ร.ต.ธรรศภาคย์ พึ่งวสิฐ์ธร
53
54
เลขเลขชื่อ - สกุลหมายเหตุ
55
ที่ประจำตัว30 คะแนน
56
118092เด็กชายณัฐพลอนุจร12
57
218094เด็กชายทนายปัญญาภู7
58
318096เด็กชายทินกรสุธรรมแปง10
59
418101เด็กชายนัทธพงศ์มีบุญ11
60
518102เด็กชายนันทภพอนุจร
61
618105เด็กชายพงศธรภัทรปิยกุล10
62
718110เด็กชายยุทธการเทพจันตา
63
818118เด็กชายศักดิ์ติพงษ์ไชยวงค์10
64
918119เด็กชายสุริยาพลจร9
65
1018121เด็กชายอุเทนอุตรชน10
66
1118123เด็กหญิงจุฑาวรรณจุรุฑา10
67
1218139เด็กชายธนฤทธิ์ตาริน18
68
1318140เด็กชายธนวัตรวงค์สวัสดิ์11
69
1418142เด็กชายนนท์นรัฐลำนัย11
70
1518143เด็กชายพงษ์พัทธ์ไชยชนะ21
71
1618159เด็กหญิงเฉลิมขวัญปัญญาภู
72
1718175เด็กหญิงศศิธรธิทำ13
73
1818182เด็กชายณัฐดนัยสุทธหลวง13
74
1918188เด็กชายพิชิตยศบุญ12
75
2018197เด็กชายอรรถพลทะมา19
76
2118202เด็กหญิงชัญญานุชอัฐภิณญา14
77
2218203เด็กหญิงชนกนันท์ฝีปากเพราะ15
78
2318205เด็กหญิงณัฐธิดากันทะเสน12
79
2418207เด็กหญิงบุษกรยาปัน15
80
2518211เด็กหญิงพัชรินทร์ไชยศิลป์19
81
2618216เด็กหญิงวาสนาศิริรัตน์
82
2718223เด็กหญิงอริสสาอินต๊ะกัน16
83
2818226เด็กชายโชคชนะมีบุญ18
84
2918227เด็กชายณัฐพงษ์อนุจร14
85
3018229เด็กชายธนโชติเตชนันท์18
86
3118235เด็กชายยศวรรธน์ชาวส้าน13
87
3218241เด็กชายศตวรรษไชยศิลป์
88
3318252เด็กหญิงณัฐกมลโนจิตร17
89
3418258เด็กหญิงผกาวัลย์พลจร12
90
3518269เด็กหญิงอนัญญาคำเทพ11
91
3618270เด็กหญิงอริสรานาทองทิพย์12
92
3718283เด็กชายสุกฤษฏิ์ปริกเพชร11
93
3818287เด็กหญิงกนกทิพย์โนพวน14
94
3918313เด็กหญิงสิรินยาไชยโย19
95
4018325เด็กชายภาสกรพินิจทะ13
96
4118349เด็กหญิงมินตราปัญญาภู16
97
4218352เด็กหญิงวริษฐาอัฐวงศ์10
98
4318355เด็กหญิงศิรินันท์สุวรรณ์17
99
4418404เด็กหญิงศิริขวัญจันพฤกษ์17
100
Loading...
Main menu