Budsjett 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
KontoBeskrivelseBudsjett 2019Regnskap 2018Budsjett 2018Regnskap 2017Budsjett 2017
2
3110Salgsinntekter, avgiftsfrie−30 000−15 000−42 000
3
3205AFF−775 000−715 486−850 000−942 891−850 000
4
3209Butikk SpotON0−99 099−100 000−123 786−100 000
5
3220Hotell−50 000−46 825−50 000−60 450−40 000
6
3225Registreringsavgift−135 000−146 600−125 000−138 250−125 000
7
3226Campingavgift−115 000−112 900−110 000−119 700−95 000
8
3227Reg.avgift boogie, kurs, innhopp etc−150 000−183 706−100 000−132 380−70 000
9
3230Tandem−1 850 000−1 732 737−1 900 000−1 937 993−2 000 000
10
3235Hopp−3 200 000−2 915 864−3 500 000−3 673 119−3 500 000
11
3237Rabattrinn−125 000−125 000−160 000−171 000
12
3240Varer−55 000−39 560−55 000−53 700−60 000
13
3400Tilskudd og refusjoner−550 000−601 455−450 000−542 162−400 000
14
3610Leieinntekter−7 090−8 000
15
3620Andre leieinntekter−150 000−818 204−70 000−168 027
16
3900Andre driftsrelaterte inntekter (Boogie fee etc)−3 300
17
3920Kontigent−55 000−51 030−60 000−64 310−55 000
18
3989Div inntekt−50 000−49 191−100 000−142 330
19
Sum driftinntekter−7 260 000−7 644 746−7 660 000−8 296 398−7 337 000
20
21
4070Frakt, toll og spedisjon438438
22
4190Beholdningsendring−7 411−12 070
23
4300Innkjøp varer for videresalg25 000127 424130 000133 647
24
5010Faste lønninger526 000
25
5190Påløpne feriepenger53 652
26
5210Km.godtgjørelse350 000382 598250 000332 451300 000
27
5211Diett/nattillegg200 000280 49450 000163 534100 000
28
5212Bompenger35 00034 29340 00044 36315 000
29
5213Parkering240
30
5291Motkonto for gruppe 52−585 000−697 625−340 000−540 348−415 000
31
5410Arbeidsgiveravgift55 756
32
5411Arb.giv.avg. pål. feriep.5 687
33
5920Yrkesskadeforsikring1 500
34
5960Gaver2996 514sjekk
35
5995Andre sosiale kostnader/org
36
6010Avskrivning på transportmidler, maskiner250 000317 603250 000277 918
37
6100
Frakter, transportkostnader og forsikring
02 205
38
6300Leie lokaler110 000110 000110 000105 000110 000
39
6320Renovasjon, vann, avløp mv.90 00085 87790 00065 25290 000
40
6340Lys, varme150 000149 128130 000129 095121 000
41
6360Renhold145 000139 093145 000147 738110 000
42
6440Flyleie2 500 0002 402 4292 750 0002 761 0362 600 000
43
6510Innkjøp utstyr140 00036 54480 00049 09280 000ny leierigg ?
44
6540Innkjøp Inventar, musikkanl. etc50 00078 36720 00040 43720 000
45
6550Driftsmaterialer10 0001 06320 0004 09920 000
46
6560Rekvisita10 0005 34115 00011 71120 000
47
6590Rep og vedl fallskjerm150 000142 311200 000208 028100 000
48
6620Reparasjoner og vedlikehold bygning (hoppfelt)450 000237 922500 000138 58840 000se investeringsplan
49
6622Platting329 774
50
6700Regnskapshonorar024 98020 00017 87520 000
51
6710Revisjonshonorar60 00058 07655 00054 58855 000
52
6721Kostnader AFF400 000380 395565 000589 389565 000
53
6722Kostnader Tandem900 000869 278900 000969 1481 100 000
54
6723Kostnader Merkantil stab85 000115 52785 00083 965150 000
55
6724Kostnader Hoppfeltdrift60 00067 76930 00027 46360 000
56
6790Konsulentjenester ekstern0814 950648 000586 000599 000
57
6860Kurs, opplæring30 0009 00045 00064 61950 000
58
6861Møtekostnader40 00019 74840 00027 95125 000
59
6890Andre driftskostnader10 0006 78010 000010 000
60
6900Telefon30 00028 12430 00028 25125 000
61
6907Internett15 00015 13615 00015 11610 000
62
6940Porto5 0003 5005 0008 1285 000
63
7000Drivstoff4 0006814 0001 6374 000
64
7010Fuel650 000600 040650 000637 821650 000
65
7130Reisekostnader, oppgavepliktige01 689
66
7140Reisekostnader, ikke oppgavepliktig9 44754
67
7300Salgskostnader20 00012 89120 00021 04515 000
68
7320Annonsering/markedsføring125 000101 462125 00064 359125 000
69
Idrettsstipend50 000
70
7330Events, diverse arr.100 00058 30770 00069 959130 000
71
7331Events, Boogie100 000117 17775 00074 18950 000
72
7332Event Pinseboogie066 42470 00071 10485 000
73
7333Event Flying Chicks35 00031 78318 00017 751
74
7500Forsikringspremier80 00076 93275 00071 10375 000
75
7600Lisensavgifter og royalties8 5008 2678 5008 363
76
7770Bank og kortgebyrer115 000111 318115 000110 461120 000
77
7790Diverse kostnader10 0002 71010 00024 70310 000
78
7830Tap på fordringer20 876
79
Sum driftkostnader7 655 0957 766 9068 128 5007 736 3327 249 000
80
81
DRIFTRESULTAT395 095122 160468 500−560 066−88 000
82
83
8050Annen renteinntekt−4 000−2 371−4 000−4 252
84
8060Valutagevinst (agio)
85
8070Annen finans- og renteinntekt−20 000−19 282−15 000−15 151
86
8080Agio gevinst
87
8081Verdiregulering f inansielle omløpsmidler3 066
88
8110Nedskrivn. av andre finansielle omløps.−10 000−5 386
89
8160Annen finanskostnad
90
Sum annen finansinntekt
91
92
Årsresultat371 095103 574439 500−584 855−88 000
93
94
8960Overføringer annen egenkapital−103 574497 885
95
8970Overføring utstyrsfond86 971
96
97
98
99
Loading...
Main menu