กิจกรรมที่ 4 สร้าง Animaion แนะนำตัวเอง (ใส่เสียงพากย์) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลาห้อง
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
ไฟล์งานที่เป็นไฟล์ Scratch
คะแนน 30 คะแนน
2
เนื้อหา 15 คะแนน
ใส่เสียงพากย์ 15 คะแนน
รวม 30
3
14/2/2019, 13:27:133740721
นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมทรัพย์
https://drive.google.com/open?id=11m1LooRqxCi8ura-1uyNQh41elhGKXPM
151515
4
14/2/2019, 13:27:1531740733
นางสาวพัชราภรณ์ กัลยาพันธ์
https://drive.google.com/open?id=1o86xfECDfNE9cxHxio8Mf3aPCjMxPdUJ
5
14/2/2019, 13:25:3232640744วิลาสินี พิลาชัย
https://drive.google.com/open?id=1CGDGqzC-vwDvgwEXGTzUvCdZ0jvtgGoA
6
14/2/2019, 13:26:5233040748
นางสาวศศิวิมล มากผ่อง
https://drive.google.com/open?id=1J7MPvhNmXrt5kt93kk5ibTKlUqigj9gw
7
14/2/2019, 13:26:2833740756อารยา สุวะไกร
https://drive.google.com/open?id=1-Lh07rNNZXnPGRmWz-F69MZ--lrnLjzf
8
13/2/2019, 21:45:3274040927นาย ยศภัทร ดวงทิม
https://drive.google.com/open?id=1otIx9c6ZrqGl3LfMvxRh3jLdieskCoVg
9
13/2/2019, 10:16:3911141045
จุฑาธิวัฒน์ หมายสิน
https://drive.google.com/open?id=1_j9-rHAMsWcNPe1uAmDIBNZoQXKeyzUz
10
13/2/2019, 10:06:0811341047
เจษฎาภรณ์ น้อยยาโน
https://drive.google.com/open?id=1jti0dZDqZqZt1uP392jMCygipAqpPB2F
11
13/2/2019, 10:13:4311441048
นาย เจษฎาภรณฺ์ โสภากันต์
https://drive.google.com/open?id=1wIRvSEw8C_0KteoGK8_goc2GBIbWF9vY
12
13/2/2019, 10:17:5811541049ชญาน์นนท์ สมนึก
https://drive.google.com/open?id=1rMvFqgeUNNHVjwR6xiINh6DF87N2OENS
13
13/2/2019, 10:20:1411741051นายต้นตะวัน ถินมา
https://drive.google.com/open?id=1KAn983kBmxbTB18hXNLZKSo2K4QUtVtN
14
14/2/2019, 16:51:4011841052
นาย ธีรภัทร ปัญญามาตร
https://drive.google.com/open?id=18uQLbuUvhJGTOS4x1QIP3mXUordN5K5a
15
13/2/2019, 10:18:3711941053
นายธีระธาดา ทองเพ็ญ
https://drive.google.com/open?id=1GT_8qvbGUfUCdUVIatgTFGeogPbn4Kze
16
13/2/2019, 10:20:10111041054นนทพงษ์ สุนทร
https://drive.google.com/open?id=1xc4pGGHH-045V_1WOplYHKvQJ7uYR0b7
17
13/2/2019, 10:13:47111141055น้ำพุ รูปหล่อ
https://drive.google.com/open?id=15mOp5jEN0lClZalifwTYsRUTBNtRyHYh
18
13/2/2019, 10:08:40111341058
นายพิตตินันท์ บัวจูม
https://drive.google.com/open?id=1DnLb7sEYZSOV5Mzx8ZTwvvy1qZ1JzETY
19
13/2/2019, 10:19:54111441059
นายภูรินทร์ พยุงวงศ์
https://drive.google.com/open?id=1AaCK0Bl-INb0m9Z4Z1KVVRwEwf2FvmtN
20
13/2/2019, 10:20:27111741062รุจน์ มารักษ์
https://drive.google.com/open?id=19NV_K_6qDcENHVajLcu_aIDXJJRWZAMA
21
13/2/2019, 10:21:16111841063นายวธัญญู นิลแสง
https://drive.google.com/open?id=1HnXAwzBJF2P5XmIP0d0cQkYeEJW_PuJN
22
13/2/2019, 10:15:16111941064นายวิรัช แสนสี
https://drive.google.com/open?id=1BjyoKtr0dd86ugiXEgrDHOy_OpTUeVrk
23
13/2/2019, 10:18:31112141066วุฒิชัย ชัยน้อย
https://drive.google.com/open?id=1XD2dvKyMJNyuWk4M9QFpD_PA5bt5-kDQ
24
13/2/2019, 16:13:27112241067
นายศิริศักด์ พันธ์พิบูลย์
https://drive.google.com/open?id=1RBvtYSfSFpNt_pudY1nBm8VZ--OKDEpt
25
13/2/2019, 10:11:27112341068
นายอภิสิทธิ์ หลวงแก้ว
https://drive.google.com/open?id=1vzR1lgumYwTLSs2zrDBI2pMbqUiSocv_
26
13/2/2019, 10:17:28112441069นายอัครพล ภูโอบ
https://drive.google.com/open?id=19vX6gDO9_NDM3cDyIe5PGJMzTHHCtr27
27
14/2/2019, 20:08:39132441124
นางสาวภัทรชริดา พิมพ์ชัย
https://drive.google.com/open?id=14hOLa3aHzyKkfnclekBggIjGLPahxqsC
28
13/2/2019, 20:29:01162140729
นางสาวปานรพี บุตราช
https://drive.google.com/open?id=1RxTvDX6f3AWpdHGQTF24We9c0EJB8uoH
29
13/2/2019, 20:01:43162240740
นางสาวลดาวัลย์ สารสมัคร
https://drive.google.com/open?id=1-CfcL_WvPwmz26ZOyTrTldkiYp4jq7N9
30
12/2/2019, 18:50:51162340741ด.ญ.วรณัน อรุณใหม่
https://drive.google.com/open?id=1yOzc_Eefiy1RuJ0kwzPM5zHmBwxrgZhL
31
13/2/2019, 19:34:20163240813
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ไชยยศ
https://drive.google.com/open?id=1b0_WYzvOkY4lvlfXv81jG69ErxlbAm0S
32
15/2/2019, 14:14:204540762นาย จิรวัตร กันหะคุณ
https://drive.google.com/open?id=1rvAS80_0ZoQI8Mvlzt75fNLBKqOlsGuF
33
15/2/2019, 16:55:17ม.3/41040769เด็กชายทรงพล ทองนาเหนือ
https://drive.google.com/open?id=1nnltOSPaDLo-W0fZjLs48T1AiTq0Ju1L
34
15/2/2019, 20:00:3172240906นางสาวนันท์ชพร คำผาลา
https://drive.google.com/open?id=1wganvuVDa4VpciiuGVV2x81trPZ4AG_O
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu