ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Синопсиси політичних партій. Імітаційна гра «Я обираю місцеву владу»
2
ЕкономікаПартія А
1. Запровадження режиму найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження.
2. Підтримка Національної економічної стратегії з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.
3. Сприяння державній програмі підтримки інновацій, цільової прозорої підтримки галузей, що здатні стати локомотивом розвитку економіки.
4. Впровадження програми забезпечення покриття 100% території країни широкосмуговим інтернетом.
5. Особлива увага державній стратегії оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення корупційної складової в тарифоутворенні.
6. Забезпечення умов для розвитку «зеленої» енергетики з одночасним запобіганням ризикам монополізації галузі.
Партія Б
1.Перехід до нової економічної моделі, в основу якої закладено інноваційний розвиток.
2.Створення інвестиційного клімату в Україні(приватизація низки державних підприємств та гарантія верховенства закону).
3.Стимуляція підприємницької діяльності (спрощена система оподаткування, полегшення звітності).
4.Запровадження соціальної ринкової економіки.
5.Модернізація сільськогосподарського сектору.
Партія В
1. Економічний прагматизм
2. Підтримка промисловості та аграрної сфери
3. Зупинити обвал економіки та вивести країну з кризи
Партія Г
1. Формування сприятливого інвестиційного клімату та запровадження особливого режиму інвестиційної діяльності
2. Введення податку на виведений капітал та скасування податку на прибуток
3. Зниження податкових ставок, введення податкових канікул для суб’єктів малого і середнього бізнесу
4. Збереження землі у власності українських селян. Відкриття ринку с/г землі – виключно за результатами загальнонаціонального референдуму
5. Боротьба з монополізмом, рейдерством та нечесною конкуренцією
6. Зупинення деіндустріалізації, деградації та деінтелектуалізації країни
Партія Д
1. Давати якомога більше простору для ініціативи й саморозвитку громадян у економіці, політиці, суспільному житті.
2. Упровадження інноваційних моделей розвитку економіки .
3. Відкрита й чесна конкуренція, деолігархізація
4. Приватна власність, інтереси інвесторів мають бути захищені на рівні європейських стандартів.
5. Розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення.
6. Аграрний сектор – це стратегічна галузь, вкрай необхідне формування прозорого ринку землі
Партія Е
1. Безпечна робота підприємств – робота підприємств має передбачати узгоджений з місцевою владою план рекультивації колишніх промислових земель, переробки відходів і викидів та їхнє поступове зменшення.
2. Енергоефективність – необхідно запровадити повсюдний облік енергоносіїв та сприяти програмам термомодернізації та енергозбереження. Мають бути запроваджені нові стандарти енергозбереження – енергоаудит усіх муніципальних будівель та проведення їхнього утеплення, модернізація котелень, заміна старих труб, поступовий перехід на відновлювані джерела енергії.
3. Безумовна підтримка вітчизняного виробника та його продукції – економічний україноцентризм.
4. Податкові пільги для інвесторів – надання вигідних для інвесторів податків на землю та нерухомість, пільгова оренда комунальної землі та іншої власності. Головним критерієм для отримання пільг буде створення нових робочих місць із достойною оплатою праці.
5. Локалізація та імпортозаміщення – відстоювання інтересів місцевих підприємств в отриманні державних замовлень, пріоритет у замовленні товарів та послуг саме для локальних підприємств.
Партія Ж
1. Глибокі економічні реформи, заради відновлення національного виробництва, створення робочих місць, у першу чергу для молоді.
2. Допомога українському виробнику, роботодавцю, платнику податків.
3. Розширення українського виробництва, створення нових робочих місць.
4. Введення кризового податку для олігархів, який наповнить бюджет та зупинить інфляцію.
5. Анулювання в односторонньому порядку усі борги перед Росією - як відповідь на агресію.
6. Списання 75 % зовнішніх міжнародних кредитів, бо гроші у борг брали чиновники - казнокради.
7. Заборона продажу землі і ліквідація нелегального земельного ринку.
8. Запровадження право оренди землі під жорстким контролем держави.
9. Заборонимо іноземцям розпоряджатися нашими чорноземами.
10. Створення прозорого земельного кадастру, що унеможливлює земельне рейдерство.Ж
3
Соціальні питанняПартія А
1. Підтримка реформ децентралізації влади відповідно до європейських норм: передача максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворення державних адміністрацій на префектури європейського типу
2. Переведення максимально можливої кількості державних послуг в онлайн
3. Посилення можливості громадського контролю за судовою системою
4. Сприяння у проведенні всеукраїнський перепис населення та аудиту системи соціального забезпечення
5. Забезпечення впровадження другого рівня державного пенсійного забезпечення
6. Переведення всіх соціальні пільги у грошову форму
Партія Б
1.Визнання людини як основної цінності та рушія інноваційного розвитку.
2.Розширення пенсійного бюджету та ліквідація пенсійної диспропорції.
3.Створення національної інноваційної екосистеми(стимуляція технологічного прогресу всередині країни).
Партія В
1. Головна ідея – єднання
2. Соціальний захист та розбудова сильної держави, шляхом зміцнення кожного окремого регіону та громади
3. Розбудова інфраструктури громад, розвиток медичних та освітніх закладів, підтримка місцевих аграріїв, фермерів, підприємців, особливо – малого та середнього бізнесу
4. Продовження реформи децентралізації з розширенням повноважень місцевої влади
Партія Г
1. Розбудова соціальної держави
2. Якісна освіта
3. Поступовий перехід до страхової медицини за рахунок зменшення податкового навантаження на роботодавців
4. Відновлення доступної медичної допомоги за принципом «від села до столиці»
5. Забезпечення невідкладної медичної допомоги
Партія Д
1. Сильна держава на основі сили громад та розвиток дієвих суспільних інституцій контролю над владою.
2. Спільна відповідальність громадян за майбутнє країни, особиста співучасть громадян у долі держави, її захисті та розвитку.
3. Держава має створити умови для розвитку української культури, забезпечення статусу української мови як єдиної державної, а також забезпечувати розвиток культур національних меншин. Влада повинна захищати право на релігійне, культурне, мовне самовизначення всіх громадян.
4. Система соціального захисту має відображати запит суспільства на соціальну справедливість.
5. Загальнообов’язкове державне медичне страхування
6. Поступовий перехід до накопичувального рівня пенсійної системи, розвиток приватних пенсійних фондів.
7. Нова соціальна інфраструктура
Партія Е
1. Соціальне забезпечення вчителів, викладачів та вихователів – необхідно створити умови для підтримки та залучення освітян-професіоналів. Належить забезпечити спеціалістів якісними умовами проживання, соціальним захистом та гідною оплатою праці.
2. Створення муніципальної системи моніторингу – вона має сприяти вирішенню проблеми соціально незахищених, передусім пенсіонерів та осіб з інвалідністю.
3. Адресна допомога незахищеним – необхідно запровадити окрему муніципальну програму для додаткової адресної допомоги незахищеним (лікування, медикаменти, оздоровлення тощо).
4. Захист учасників АТО/ООС – місцева влада має сприяти наданню психологічної допомоги та реабілітації учасникам війни за Україну, стежити за справедливим виділенням землі, захищати їхні права та пільги.
5. Справедливість для кожного – це боротьба з корупцією та зловживаннями чиновників. Місцева влада має забезпечувати встановлення справедливих комунальних тарифів, виплату працівникам справедливої та перспективної зарплати, винесення самою владою справедливих рішень, які задовольняють інтереси всіх місцевих мешканців.
Партія Ж
1. Створення всеукраїнської мережі захисників прав людини.
2. Цільова грошова допомога малозабезпеченим.
3. Перегляд системи комунальних виплат.
4. Створення умов для легалізації українських заробітчан.
5. Сім’ї, в яких двоє дітей, визнати багатодітними і вони будуть отримувати відповідну допомогу.
6. Державні асигнування на медицину збільшити в 10 разів.
7. Фельдшерсько-акушерський пункт – в кожному селі.
4
Молодіжні питанняПартія А
1. Гуманітарна політика, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об’єднанню громадян України
2. Підтримка системи інформаційної реінтеграції мешканців окупованих територій в Україну
3. Запровадження «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки
Партія Б
1.Створення сприятливої екосистеми для креативного та інтелектуального розвитку молоді.
Партія В
1. Орієнтація на специфіку викликів окремого регіону
Партія Г
1. Застосування Формули національного успіху, де пріоритетними є питання, які об’єднують людей — підвищення рівня життя, доходів, спільне управління країною, що дозволить консолідувати суспільство
2. Політика примирення та згоди, яка дозволить об’єднати українців від Заходу до Сходу та від Півночі до Півдня, «зшити» країну
Партія Д
1. Стимулювання грантової підтримки талановитої молоді .Інтеграція вітчизняної освіти в міжнародні освітні проекти.
2. Право молодого спеціаліста на перше робоче місце має реалізовуватися на практиці.
3. Житло має стати доступним для молоді. В Україні повинні діяти програми пільгового придбання житла в кредит для молодих спеціалістів.
4. Держава усіляко сприяє соціальній та політичній активності молоді, стимулює діяльність молодіжних організацій, рухів, участь у яких є початком їхньої солідарної відповідальності за майбутнє сильної, квітучої європейської України.
Партія Е
1. Підтримка дитячих та молодіжних творчих закладів – треба створити умови для творчої реалізації наших дітей.
2. Зміцнення інститутів сім’ї та сімейних цінностей – насамперед турботи про дітей та людей похилого віку, забезпечення рівності кожного у шлюбі та сім’ї.
3. Допомога сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – підтримка державою будинків сімейного типу та сприяння вихованню дітей у родинному колі.
Партія Ж
5
ОсвітаПартія А
1. Оновимо освітню та наукову інфраструктуру
2. Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат
3. Оптимізуємо мережу закладів вищої освіти
4. Запровадимо рівноправність державних і приватних закладів освіти
Партія Б
1.Модернізація всієї системи освіти як основи подальшого розвитку.
Партія В

1. Не можете знайти гроші для зарплат учителям – ідіть у відставку!
2. «Той, хто економить на школах, буде будувати тюрми» (Отто фон Бісмарк)
Партія Г
1. Можливість навчатися рідною мовою;
2. Поступовий перехід до обов’язкової профільної спеціалізації в середній школі;
3. Фінансування закладів професійно-технічної освіти з держбюджету;
4. Стимулювання приватних навчальних закладів.
Партія Д
1. Гуманітарна політика України має орієнтуватися на збереження власної культурної ідентичності та її збагачення у діалозі з європейською системою цінностей.
2. Мають створюватися умови для піднесення освіти та науки, приватних та державних наукових центрів та технопарків
3.Освіта впродовж усього життя.
4. Університети мають володіти значною автономією, розвивати студентське самоврядування, змагатися в системі вільної конкуренції за абітурієнтів та участь у грантових навчальних проектах.
5. Доступна освіта всіх рівнів. Базова освіта має бути безкоштовною. Вища освіта повинна бути безкоштовною, насамперед, для обдарованих дітей та для дітей соціально вразливих верств населення.
6. Держава сприяє залученню приватного бізнесу у фінансування науки та прикладних досліджень.
Партія Е
1. Виховні та навчальні заклади у громадах – т освіта та виховання для мешканців громади мають бути повсюдними та доступними для кожного жителя без черг. Належить налагодити транспортну комунікацію, щоб діти могли безпечно та швидко дістатися дитячого садочка, школи чи ПТУ. Необхідно сприяти розвиткові інклюзивності освіти та її доступності для людей з особливими потребами.
2. Курси нових професій – всі жителі мають мати можливість пройти курси з підвищення кваліфікації чи здобуття нової спеціальності. Необхідно вже сьогодні планувати навчання спеціалістів у галузях, що будуть потрібні громаді завтра.
3. Бібліотеки мають бути осучаснені та стати осередками дистанційної освіти. Необхідно створити та розвивати медіатеки і дата-центри, у яких зберігаються інформаційні ресурси й архіви технічної документації.
4. Навчання в умовах карантину – школи та інші навчальні заклади мають бути укомплектовані усіма необхідними медичними засобами. Необхідно гарантувати безпечний режим навчання для дітей та роботи для працівників освіти, а також наявність у школах медичних працівників. Заклади та працівники освіти мають бути забезпечені якісною інфраструктурою для дистанційного навчання.
5. Підтримка створення приватних шкіл – надати можливість навчання дітей в приватних закладах.
Партія Ж

6
Зовнішня політикаПартія А
1. Підтримка ініціатив, необхідних для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО
2. Перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході
3. Запуск програми «комерційної дипломатії» для просування українських товарів на глобальні ринки
4. Сприяння програмі системних контактів з українськими діаспорами
Партія Б
1.Вимога виконання умов Будапештського меморандуму.
2.Розвиток у напрямку ЄС.
Партія В

1. Проукраїнська
Партія Г
1. Забезпечення прямих перемовин у чотирикутнику Київ — Донецьк — Луганськ — Москва
2. Припинення політики обопільних санкцій та відновлення взаємовигідних торговельно-економічних зв’язків з Росією та країнами СНД
3. Перегляд умов участі України у Світовій організації торгівлі та зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом
4. Збереження транзитного потенціалу країни, створення Тристороннього газотранспортного консорціуму
Партія Д
1. Активна присутність України в міжнародній політиці.
2. Ефективна європейська та євроатлантична інтеграція, кінцевою метою якої є членство у НАТО та ЄС.
3. Регіональне лідерство.
4. Консолідація міжнародної спільноти для посилення тиску на Росію, боротьба за збереження територіальної цілісності України, повернення контролю над Кримом.
5. Співпраця зі світовим українством, Програма повернення українців на Батьківщину
Партія Е

1. Розбудова економічних, політичних та культурних відносин із сусідніми державами та створення умов для розвитку прикордонного співробітництва. Вибудовувати свої відносини з усіма державами-сусідами в режимі діалогу, а не конфронтації, керуючись передусім державними інтересами України, її суверенітетом та кордонами, які затверджені Конституцією України.
Партія Ж

7
БезпекаПартія А
1. Супровід ініціатив Президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України
2. Сприяння децентралізації та демонополізації оборонних держзакупівель
3. Забезпечення умов, що сприяють зупинці відпливу цінних кадрів з армії
4. Запровадження системи навчання та перенавчання солдатів та офіцерів
Партія Б
1.Демілітарізація окупованих територій та відновлення територіальної цілісності.
2.Протидія агресії за міжнародної підтримки.
3.Вступ України до НАТО.
Партія В
1. Залежність держави від міжнародних кредитів ставить під сумнів її суверенітет і суб’єктність
2. Безвідповідальна поведінка українських політиків ставить під загрозу безпеку держави
3. Владна вертикаль в руках некомпетентних управлінців − це загроза для держави
Партія Г
1. Забезпечення активного нейтралітету України у військово-політичній сфері та неучасть у будь-яких військово-політичних союзах, як це передбачено розділом ІХ Декларації про Державний суверенітет України
2. Реалізація Плану-концепції врегулювання кризи на Південному Сході України — шлях до встановлення миру і повернення Донбасу в Україну, а України на Донбас
Партія Д
1. Сильна армія, переоснащення армії новітньою зброєю та сучасне матеріально-технічне забезпечення.
2. Розвиток вітчизняного ВПК має відображати стратегічні інтереси України, які полягають у розширенні співробітництва з розробок озброєння та військової техніки з США, Канадою, країнами ЄС, П-С Азії.
3. Видатки на оборону повинні становити не менше 5 % від ВВП.
4. Українська армія повинна уніфікувати свої стандарти із вимогами збройних сил країн-членів НАТО.
5. Інформаційна безпека
Партія Е
1. Мир для України – це першочергова мета, він має принести Україні контроль над всією територією, злагоду в суспільстві та гарантії безпеки на майбутнє. Подолання наслідків тривалого конфлікту на сході країни
2. Запобігання перетворенню інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю. Захист свободи слова, у тому числі у місцевих ЗМІ.
3. Інфраструктура безпеки – вулиці та інші місця, де пересуваються люди, мають бути належно освітлені. Там, де це є необхідними, мають встановлюватися камери спостереження, які будуть контролюватися муніципальною поліцією.
4. Безпека руху – вимога до безпеки кожного учасника руху має бути головним пріоритетом в оновленні доріг.
Партія Ж
1. Повернення ядерного статусу Україні.
2. Вся країна має підтримувати Східний фронт.
3. Створення потенційних партизанських загонів і підготовка цивільного населення до оборони великих міст.
4. Пораненим та їх сім’ям держава забезпечить соціальний захист.
5. Десепаратизація - це знешкодження внутрішніх ворогів.
6. Відновлення інфраструктури зруйнованого Донбасу.
7. Запрацює суспільний антикорупційний корпус, до складу якого увійдуть безкомпромісні ветерани воєнних дій на Сході.
8. Зміна особового складу правоохоронних органів.
8
ПолітикаПартія А
Партія Б
1.Прийняття нової Конституції на всенародному референдумі.
2.Введення органів суспільного контролю над державним апаратом.
3.Запровадження електронного управління окремими сферам на основі технології блокчейн.
Партія ВПартія Г
Партія Д
Партія Е
Партія Ж
1. Повна люстрація - проведення перевірки діяльності чиновників на місцях.
2. Лише справжні патріоти та професіонали на державній службі.
3. Наша виборча система – це вибори виключно за відкритими списками.
4. Децентралізація влади.
5. Право громади проводити референдуми для вирішення важливих питань.
6. Система політичного управління – гнучка та ефективна, щоб не допустити розколу та федералізації країни.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100