ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 8 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ)
2
6/24/2016 16:51:50
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางน้ำผึ้ง พิศิลป์ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
968158005NamphuengPhueng Koeidon-
3
6/24/2016 16:45:35
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางปริญญา จุลทัศน์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น935194302-ปริญญา จุลทัศน์การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
4
6/24/2016 16:41:13
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางรจนา พิศโฉม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย810726945rochanap01Rochana Pitchomการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน
5
6/24/2016 16:53:00
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางสาวดรุณี เหมาะหมายครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย869813824-Maysa Amm-
6
6/24/2016 16:56:42
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางสาวมาริสา อินทรามะครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย933253101Mariza_AnnMarisa Intrama-
7
6/24/2016 16:55:08
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางสาวสมฤดี โนนใหญ่ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น804859689-Somrudee Nonyai-
8
6/24/2016 17:00:49
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางสาวสำอางค์ สุขหมั่นครูอัตราจ้าง
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
846064741846064741Sum-ang Sukman-
9
6/24/2016 17:02:12
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางสาวอริศรา รุ่งเรืองครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น883425265ArissAriss RungRueng-
10
6/24/2016 16:38:46
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางอมรรัตน์ อัครฉัตรรัตน์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น896284488---
11
6/24/2016 16:59:11
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนางอุนนดา ศาลางามครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น900368723900368723arts surin-
12
6/24/2016 16:57:48
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนายธนวัฏ สิงห์แปครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย887222542-Bank Zaa-
13
6/24/2016 16:46:55
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนายนราวุธ วิยาสิงห์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย812660356-นราวุธ วิยาสิงห์-
14
6/24/2016 16:48:04
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนายพิสิษฐ์ สุวฤทธิยาธรครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
844130659---
15
6/24/2016 16:37:33
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนายรังศรี ปักมะนัง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย943971521--การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน
16
8/5/2016 23:32:11
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนายสุรศักดิ์ กิตติกรองทองครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น083-7448747083-7448747Surasak Kittikrongtong-
17
6/24/2016 16:50:26
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนายสุริเยศวร์ พิศิลป์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย854943852suriyedSuriyed Pisilp-
18
6/24/2016 16:43:43
สหวิทยาเขต 8
01.สังขะนายอำนวย ประไวย์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น810626271--
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระเพิ่มเติม เรื่อง จำนวนและตัวเลข โดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์
19
6/28/2016 9:09:27
สหวิทยาเขต 8
02.กระเทียมวิทยานางกุลนันท์ สอนพรมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
999341950
filmlovemomandbee
100010868704724@facebook.com
_
20
6/28/2016 9:11:35
สหวิทยาเขต 8
02.กระเทียมวิทยานางสาวดรุณี คำประโคน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
848343424Maijung krumai
www.facebook.com/maijung.krumai
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ ค32102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
21
6/27/2016 19:52:22
สหวิทยาเขต 8
02.กระเทียมวิทยานางสาวมุจลินท์ ราชรักษ์ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
994755782jikky_ratcharakjikky rcrไม่มี
22
6/27/2016 12:35:44
สหวิทยาเขต 8
02.กระเทียมวิทยานางสาววรุณพรรษ รักษะประโคนครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
898968526ruksa...nak.Luktal Rugsa-
23
6/27/2016 13:04:04
สหวิทยาเขต 8
02.กระเทียมวิทยานายกฤษสาคร รันทรครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
086-9336233869336233kritsakorn runtorn-
24
7/1/2016 12:14:30
สหวิทยาเขต 8
02.กระเทียมวิทยานายุทธนา นาคีสังข์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น803777759nakeesangยุทธนา นาคีสังข์*
25
6/25/2016 11:07:49
สหวิทยาเขต 8
03.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวกนกวรรณ สะอาดครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
-----
26
6/25/2016 11:06:37
สหวิทยาเขต 8
03.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายอาณัติ คัทเนตรครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
093-5205231935205231อาณัติ คัทเนตร-
27
6/27/2016 9:31:49
สหวิทยาเขต 8
03.ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเอกวัฒน์ สุขหมั่นครูอัตราจ้าง
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
881338285minnyjup--
28
6/29/2016 17:55:44
สหวิทยาเขต 8
04.ขนาดมอญพิทยาคมนางกันทิมา ครอบเพชรครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย968090362khmer angkorkantimaไม่มี
29
7/19/2016 15:58:55
สหวิทยาเขต 8
04.ขนาดมอญพิทยาคมนางสาวจารุวรรณ อินทรทองพนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น089-6780579856133464จารุวรรณ อินทรทอง-
30
6/29/2016 12:22:46
สหวิทยาเขต 8
04.ขนาดมอญพิทยาคมนางสาวลัดดา สกุลทองครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย903621071dakanda..Da kanda-
31
7/19/2016 16:00:31
สหวิทยาเขต 8
04.ขนาดมอญพิทยาคมนางสาววิภาดา ชาวสวนพนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น930747049wi150931wiwi dada-
32
6/29/2016 12:21:55
สหวิทยาเขต 8
04.ขนาดมอญพิทยาคมนายเกียรติศักดิ์ สายกลิ่นครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
857643886kiattisak saykiattisak saytgt พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
33
7/1/2016 14:33:56
สหวิทยาเขต 8
04.ขนาดมอญพิทยาคมนายสงัด จันทร์พลีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น087-9705863sangudchapleesa-ngud@hotmail.com-
34
7/19/2016 16:04:05
สหวิทยาเขต 8
04.ขนาดมอญพิทยาคมนายสุวิชิต สมยิ่ง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย082-3760510-suwichit somying-
35
6/25/2016 11:12:16
สหวิทยาเขต 8
05.มัธยมทับทิมสยาม 04นางสาวปริศนา วงษ์เจริญครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
807306066nuch-09araija5555@hotmail.com -
36
6/25/2016 11:10:23
สหวิทยาเขต 8
05.มัธยมทับทิมสยาม 04นายธีรวัฒน์ จันทร์ดำครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
994676886---
37
7/22/2016 20:32:33
สหวิทยาเขต 8
06.พระแก้ววิทยานายศุภกร บุญเผยครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
876624381dumbell2557ขนเม่น แหลมคม-
38
6/25/2016 11:14:33
สหวิทยาเขต 8
07.เทพอุดมวิทยานางสุกัญญา บุญพร้อม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น885816349oay41Sukanya Boonpromชุดฝึกทักษะเรื่องจำนวนเต็ม ระดับชั้น ม.2
39
6/28/2016 9:56:39
สหวิทยาเขต 8
07.เทพอุดมวิทยานายไพศาล อุ้มทรัพย์ครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
908196913908196913ไพศาล อุ้มทรัพย์-
40
6/30/2016 10:06:20
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานางพะเยาว์ ตีเมืองซ้ายครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย081-3899841---
41
6/30/2016 10:04:57
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานางภัชษร กฤติยาวรรค์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย080-7958403---
42
6/30/2016 10:10:15
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานางสาวคำแพง บุญไพโรจน์ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น080-1737742---
43
6/30/2016 10:03:44
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานางสาวจารุภา เสริมศรีครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น087-5730619---
44
6/30/2016 9:57:15
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานางสาวณัฐกฤตา ปัตตาลาโพครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย081-6558474ืnatthakritta-nakanatthakritta_pat-
45
6/30/2016 10:12:26
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานางสาวเบญจวรรณ ทวีศรีครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย092-7492530---
46
6/30/2016 10:13:21
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานางสาวยุพารัตน์ สันทาลุนัยครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น082-8623428---
47
6/30/2016 9:37:18
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานายธนพล อาจจุฬาครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น088-5948248Why_madeWhyheart Thanapon-
48
6/30/2016 10:11:17
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานายบัญชา สะตาดีพนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น096-6255534---
49
6/30/2016 10:09:13
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานายประสงค์ เสมศรีครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย087-7785816---
50
7/25/2016 20:38:18
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานายภากรณ์ นามสวัสดิ์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น933279966pa9962กรู-
51
6/30/2016 10:08:13
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานายศรีกรุง บุญเยี่ยมครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น087-4243069---
52
6/30/2016 10:01:27
สหวิทยาเขต 8
08.บัวเชดวิทยานายแสงเทียน มั่นยืน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น091-8359888st11-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
53
6/22/2016 13:59:56
สหวิทยาเขต 8
10.ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวเกตน์กัญญาฉัตร ไตรบัญญัติกุล
พนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
868770514-Ketkanyachat Traibanyatkun_
54
6/22/2016 13:53:43
สหวิทยาเขต 8
10.ศรีณรงค์พิทยาลัยนางสาววรกร สิงห์ทองครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
956053252dar_thong56Vorakon Teramath Singthong-
55
6/22/2016 13:57:18
สหวิทยาเขต 8
10.ศรีณรงค์พิทยาลัยนางสาวอรพรรณ์ ทองหล่อครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
850762801_Aor Orapan_
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu