st_zp_temata_2018-2019.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
VEDENÍ ODBORNÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019
3
4
Vyučující, kteří povedou závěrečné práce a případně pro inspiraci Vám nabízí orientační okruhy témat
5
6
JMÉNO VYUČUJÍCÍHONAVRHOVANÉ OKRUHY PRO VOLBU TÉMATPOZNÁMKA
7
1BARTŮŇKOVÁ Romana 1Architektura Prahy 20. století (vybraný sloh, stavba, architekt)7 přihlášek
8
2Pro dobrou věc - téma spolupráce - rozbor projektu využívající komunitní principy a zapojující více subjektů (např. Zažít město jinak apod.)
9
3Kmeny - život v subkulturách (sociálních skupinách), sonda do života lidí se specifickým životním stylem, názorem a projevem
10
4Vybrané téma z oblasti aktuálních společenských jevů (doba postfaktická, doba plastová, rodina a její proměny, gender atd.)
11
5Vlastní téma - hlubší zájem z oboru výtvarného umění nebo kultury obecně (umělec a jeho dílo, nová média, film, divadlo atd.)
12
2BOROVIČKA Lukáš1Popkultura a její fungování (např. marvelovky, Star Wars, James Bond, Hra o trůny) 7 přihlášek
13
2Mladí lidé v dějinách (např. kult Jana Palacha, různé odbojové skupiny)
14
3Kultura a ideologie (např. jak jsou zobrazováni Rusové v americkém filmu Rudá volavka)
15
4Kulturní geografie (např. jak je zobrazována určitá pražská čtvrť v literatuře, filmu a výtvarném umění)
16
5Vývoj vybraného tématu v kultuře (např. jak se proměňovalo zobrazování hrdiny od starověku po současnost)
17
3ČAPEK Jan1Témata z české a světové historie7 přihlášek
18
2Témata z geografie - socioekonomické a regionální
19
3Orální historie - příběhy inspirativních osobností na pozadí dějinného vývoje posledního 20. století (možnost propojení s projektem Příběhy bezpráví), rodinná paměť
20
4Témata z politologie a současné ekonomie
21
5Vzhledem k mé nepřítomnosti ve škole po většinu úterý 12.6. prosím o přihlašováním e mailem.
22
4KMENTOVÁ Jitka1Témata vztahující se k literatuře a kultuře7 přihlášek
23
2Témata související s českou historií, především se zaměřením na osobní prožitek konkrétních lidí
24
3Rodinná historie - "pátrání po konkrétních osudech ve vlastní rodině"
25
4Historie a současnost Smíchova (např. zajímavosti v okolí školy)
26
5Společenská témata podle zájmu studentů, především s ohledem na další studium studenta
27
Vzhledem k mé nepřítomnosti ve škole po většinu úterý 12.6. a středy 13. 6. prosím o přihlašováním e-mailem.
28
5DAMAŠKOVÁ Pavlína1Další témata podle zájmu studenta - po domluvě7 Přihlášek
29
2biologie v praxi
30
3zdravotní tv
31
4zdraví životní styl
32
5
33
6GERI Adam1Soustavy lineárních rovnic (slr) - kritéria řešitelnosti, Gaussův eliminační algoritmus, uplatnění determinantů při řešení slr (tzv. Cramerovo pravidlo)7 přihlášek
34
2Tenzory - jejich souvislost s vektory, uplatnění tenzorů ve fyzice (tenzor napětí, tenzor momentu setrvačnosti), případně operace s nimi (sčítání, násobeni, zvyšování a snižování indexů)
35
3Nekonečné množiny - vývoj náhledů na nekonečno (jeho potenciální a aktuální formu) počínaje Zenónem, přes B. Bolzana a konče G. Cantorem; jaké důvody vedly matematiky ve 20. stol. k uznání aktuální formy nekonečna, které dal matematickou podobu až zmíněný Cantor (užití zobrazení k porovnávání velikosti množin, ordinální a kardinální čísla, funkce alef)
36
4Substituční metoda v intergrálním počtu
37
5Uplatnění diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice (mechanika, elektřina a magnetismus)
38
7KARÁSKOVÁ Olga1Sportovní témata -sportovní trénink, neobvyklé sporty, vliv sportu na organismus, psychika ve sportu, chování a role v týmu, vedení družstva mládeže ...7 přihlášek
39
2Správné držení těla
40
3Fyzioterapie - pomůcky, rehabilitace
41
4Zdravý životní styl
42
5
43
8LINDOVÁ Jana 17 přihlášek
44
2
45
3
46
4
47
5
48
9KAZDA Martin1Matematika (historie, výukový software, vybrané kapitoly)7 přihlášek
49
2Finanční matematika (finanční trhy - obchody s akciemi nebo komoditami, peníze, ceny)
50
3Statistika (využití statistiky při vyhodnocení kvantitativního průzkumu)
51
4Fyzika (historie, výukový software, vybrané kapitoly fyziky)
52
5Využití fyziky ve filmech, sportu (experiment), organismy (bionika)
53
10PODLEŠÁKOVÁ & MUSÍLKOVÁ & ŠKORPÍKOVÁ & VLČKOVÁ110 přihlášek
54
2
55
3
56
4
57
5
58
11PACHTOVÁ Iva1volné téma z oboru český jazyk a literatura7 přihlášek
59
2
60
3
61
4
62
5
63
12TOMÁŠKOVÁ Renata1biologie, chemie, zahradní architektura7 přihlášek
64
2
65
3
66
4
67
5
68
13SOUKUPOVÁ Leona1Sport jako koníček7 přihlášek
69
2Sport a cvičení pro zdraví a kondici
70
3Zdravý životní styl
71
4Využití technologií ve sportu
72
5Témata z matematiky
73
14BÍLÝ Radek 1JEDEN ZE 7 MILIARD3 přihlášky
74
2SÍDLA, MĚSTA, URBANIZACE - VÝVOJOVÉ TRENDY
75
3ANKETY K SOUČASNÝM SVĚT. I DOM. UDÁLOSTEM
76
4KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ SPECIFIKA SKUPINY OBYVATEL
77
5ZEMĚ PŮVODU - VZNIK A VÝVOJ SPEC. JEVŮ
78
15ŠULCOVÁ Ludmila 1Chemické zaměření, zdravotní zaměření (podle dohody)7 přihlášek
79
2Jakou profesi může dělat ten, kdo umí chemii? Den vysokoškolákem, stínování výuky na VŠ, volba profese apod.
80
3Životní styl a spojené nemoci, znevýhodnění a zvýhodnění, závislosti, drogy apod.
81
4Jakékoliv téma podle dohody (pedagogika, moje hobby, zájmy, budoucnost, měření v laboratoři, letní škola chemie-zpracování, vlastní podnikání apod.) Genderová problematika v naší společnosti.
82
5Pravidla společenského chování aneb ETIKETA
83
16HRBEK Filip1zeměpisná témata7 přihlášek
84
2sportovní témata
85
3konflikty a konfliktní oblasti světa od roku 1950 do současnosti.
86
4témata dle výběru studenta (pouze v případě hlubšího zájmu o zvolenou problematiku).
87
5
88
17FEUERSTEINOVÁ Martina1Psychologie, sociální práce, pomáhající profese4 přihlášek
89
2Subkultury a jiná společenská témata související s alternatvním životním stylem
90
3Občanské vzdělávání, zážitková pedagogika, inkluze ve vzdělávání, speciální pedagogika (např. tyflopedie)
91
4První pomoc, krizová intervence
92
5Téma dle výběru studentky/studenta dle dohody
93
18KRCHOVÁ Tereza 1Chemicky zaměřená témata (dle dohody)3 přihlášky
94
2
95
3
96
4
97
5
98
19VADAS MAZANEC 1Španělsky psaná literatura3 přihlášky
99
2Současné problémy španělsky mluvících zemí
100
3Mobilita
Loading...
 
 
 
List1
List2
List3
 
 
Main menu