2019-02 - חובות מפלגות
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
שם המפלגה01/02/200931/12/201031/12/201131/12/201222/01/201322/01/201322/10/201331/12/201331/12/201417/03/201517/03/201531/12/201531/12/201631/12/2017
2
הבית היהודי (מפד"ל)בחירות לכנסת ה 18-32,199,516-17,445,754-17,243,464בחירות לכנסת ה 19-20,448,882בחירות מקומיות-20,448,882-26,234,399בחירות לכנסת ה 20-31,596,888-32,024,360-27,958,329-21,839,728
3
העבודה בחירות לכנסת ה 18-53,377,734-42,028,127-30,489,134בחירות לכנסת ה 19-29,429,356בחירות מקומיות-29,429,356-16,262,477בחירות לכנסת ה 20-8,558,210-8,558,2102,932,63611,597,111
4
הליכוד בחירות לכנסת ה 18-28,858,001-13,298,369בחירות לכנסת ה 19-23,790,938בחירות מקומיות-24,164,650-23,906,091בחירות לכנסת ה 20-24,512,549-32,855,171-5,956,2897,591,267
5
מרצבחירות לכנסת ה 18-9,863,039-7,845,384-6,166,044בחירות לכנסת ה 19-5,418,992בחירות מקומיות-3,953,878-2,943,109בחירות לכנסת ה 20-6,061,389-5,281,055-3,192,141-1,134,125
6
ש"ס בחירות לכנסת ה 18-338,1055,091,3599,124,238בחירות לכנסת ה 19-2,766,635בחירות מקומיות-1,411,988-137,621בחירות לכנסת ה 20-9,375,285-7,261,297-3,929,566-637,810
7
יש עתידבחירות לכנסת ה 18-4,574,718בחירות לכנסת ה 1910,397,936בחירות מקומיות10,397,936בחירות לכנסת ה 20-1,038,350-1,038,350-498,721470,384
8
ישראל ביתנובחירות לכנסת ה 18-1,900,8352,425,365בחירות לכנסת ה 194,683,947בחירות מקומיות-4,824,914-546,533בחירות לכנסת ה 20-8,278,227-6,079,213-3,558,843334,119
9
התנועהבחירות לכנסת ה 18בחירות לכנסת ה 195,327,679בחירות מקומיות591,008בחירות לכנסת ה 20843,9342,146,7692,153,755
10
כולנו בחירות לכנסת ה 18בחירות לכנסת ה 19בחירות מקומיותבחירות לכנסת ה 20-2250003,185,3568,760,44911,903,590
11
אגודת ישראלבחירות לכנסת ה 18-421,933-233,757-1,595,207בחירות לכנסת ה 19-2,956,656-2,565,151בחירות לכנסת ה 20-2,173,645-2,173,64517,4371,812,330
12
דגל התורהבחירות לכנסת ה 18970,2401,133,474569,047בחירות לכנסת ה 194,619-686,746בחירות לכנסת ה 20-1,378,110-1,378,110-1,032,377201,233
13
רע"מבחירות לכנסת ה 18בחירות לכנסת ה 19-837,140-1,498,814בחירות לכנסת ה 20-2,160,487-1,637,292-1,430,748
14
האיחוד הלאומי בחירות לכנסת ה 18בחירות לכנסת ה 19-1,794,684בחירות לכנסת ה 20-3,589,367-1,659,522-530,399
15
בל"דבחירות לכנסת ה 18-717,038-144,187בחירות לכנסת ה 19-467,263בחירות לכנסת ה 20-934,526-602,7961,239
16
תע"לבחירות לכנסת ה 18391,418890,536684,668בחירות לכנסת ה 19478,799388,614בחירות לכנסת ה 20298,4292,029,6483,005,560
17
חד"שבחירות לכנסת ה 18-1,131,184-165,236808,175בחירות לכנסת ה 191,781,5862,266,630בחירות לכנסת ה 202,751,6743,831,0293,321,264
18
קדימהבחירות לכנסת ה 18-34,110,834-31,051,820-23,725,561בחירות לכנסת ה 19-16,399,301בחירות לכנסת ה 20
19
תקומהבחירות לכנסת ה 18-1,083,623-426,964בחירות לכנסת ה 19-2,673,770בחירות לכנסת ה 20
20
מד"עבחירות לכנסת ה 18-638,256-485,293בחירות לכנסת ה 19-951,779בחירות לכנסת ה 20-919,517
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...