ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Field #1 (12U)
2
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
3
5:00-6:30 11U Girls select5:00-6:30 11U Girls select5:00-6:30 11U Girls select
4
5:00-6:30 12U Girls Select
5:00-6:30 12U Girls Select5:00-6:30 12U Girls Select
5
6
Field #2 (12U)
7
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
8
5:00-6:00 11U Rec Boys5:00-6:00 11U Rec Boys
9
5:30-6:30 12U Rec Boys5:30-6:30 12U Rec Boys
10
11
Field #3 (10U)
12
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
13
5:30-6:30 9U Rec Girls5:30-6:30 9UB Rec Boys5:30-6:30 9U Rec Girls
14
6:00-7:00 10U Rec Girls6:00-7:00 10U Rec Girls
15
16
Field #4 (10U)
17
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
18
5:30-6:30 9UA Rec Boys5:30-6:30 9UA Rec Boys
19
5:30-6:30 9UB Rec Boys
20
21
Field #5
22
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
23
6:00-7:00 8U Boys Little Kickers
6:00-7:00 8U Boys Little Kickers
24
25
26
Field #6
27
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
28
6:00-7:00 8U Boys Little Kickers
6:00-7:00 8U Boys Little Kickers
29
30
31
Field #7
32
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
33
6:00-7:00 6U Little Kickers5:30-6:30 6U Little Kickers
34
35
36
37
Field #8
38
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
39
6:00-7:00 8U Girls Little Kickers
6:00-7:00 8U Girls Little Kickers
40
41
42
43
Pella Game field
44
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
45
6:30-8:00 15U Select girls
6:00-7:30 13U Rec Boys4:00-5:30 15U Select girls5:00-6:30 15U Rec girls
46
6:30-8:00 15U Select girls
47
48
49
50
East field
51
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday until games start
52
6:00-7:30 15U Rec Girls6:00-7:30 14U Rec Boys6:00-7:30 13U Rec Boys9:00-10:30 14U Rec Boys
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100