ต้นแบบการสร้างข้อสอบgoogledocs (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลาห้องชั้น ม.ชื่อ สกุลเลขที่1. 1+1 /ด้เท่าไร?2. 1+2?3. 1+34. 1+45. 1+56. 1+67. 1+78. 1+89. 1+910. 1+10
2
สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด111111111110
3
30/3/2557, 12:07:51104สมศักดิ์ สูงสุด2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด
4
30/3/2557, 12:12:21104สมศรี ต่ำสุด1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด
5
30/3/2557, 12:14:26104สมทรง หุ่นงาม3สามสามห้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าสิบสิบสอง
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
sheet1