ABCDEFGHIJK
1
1.Vai Jūs bijāt dzirdējuši kaut ko par infogrammām/infografikiem, pirms Viļānu vidusskola iesaistījās "Samsung Skola Nākotnei projektā?
2
25
3
70
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2.Vai Jūsu bērni veido infogrammas?
18
83
19
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3.Kur un cik lielā mērā Jūs saskatāt infogrammu lietderību /efektivitāti mācību procesa pilnveidošanā?
34
Jaunās vielas apguvē.
35
1016
36
916
37
823
38
77
39
610
40
59
41
46
42
36
43
21
44
11
45
46
47
48
49
Mācību vielas atkārtošanai
50
1020
51
918
52
822
53
711
54
610
55
58
56
44
57
31
58
21
59
10
60
61
62
63
64
65
Gatavojoties ieskaitei
66
1017
67
919
68
814
69
716
70
69
71
58
72
45
73
32
74
20
75
15
76
77
78
79
80
81
Ārpusstundu nodarbībās
82
1024
83
917
84
814
85
716
86
67
87
514
88
45
89
33
90
21
91
14
92
93
94
95
96
97
Skolēnu radošuma pilnveidē
98
1033
99
920
100
815