ABCDEFGHIJKLMPQRSTUVWXYZ
1
TOTAL eligibil (UE+BS):3.074.493.471
2
Nr. crt.PROGRAMUL OPERATIONALAxa prioritarăPrioritate de investițiiObiectiv specific/OperaţiuneBeneficiariValoare apel de proiecte (euro) *Data estimata pentru publicare Ghid in consultare publicaData estimata a se lansa apel proiecte Data închiderii apeluluiAjutor de stat (AS)/Schema de minimis (SM)/Instrumente financiare (IF)/Global Grant (GG) /Grant/Costuri Simplificate (CS)Apel competitiv/ necompetitiv
3
Total eligibil (UE+BS)din care UE
4
1POR1. Promovarea transferului tehnologic 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz generalAxa 1/PI 1.1/Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologicCentrele de transfer tehnologic66.000.00056.100.000II 2018IX 2018ASNecompetitiv
5
2POR1. Promovarea transferului tehnologic 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz generalAxa 1/PI 1.1/Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologiceParcuri stiintifice55.988.23547.590.000II 2018IX 2018ASNecompetitiv
6
3POR2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Axa 2/PI 2.2/O.S 2.2 - Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC apel ITI DDIMM50.587.98642.999.787I 2018VI 2018AS/SMCompetitiv
7
4POR3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor Axa 3/PI 3.1/Operatiunea C - Iluminat publicAutoritati publice locale91.235.11878.880.00012/6/2017I 2018V 2018GNecompetitiv
8
5POR3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelorAxa 3/PI 3.1/Operatiunea C - Iluminat public apel ITI DDAutoritati publice locale5.152.9414.469.38812/6/2017I 2018V 2018GNecompetitiv
9
6POR8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile socialeAxa 8/PI 8.1/OS 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
Operațiunea A - Ambulatorii integrate, apel national
UAT, parteneriate intre UAT241.273.915123.098.936XII 2017I 2018VI 2018GNecompetitiv
10
7POR8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile socialeAxa 8/PI 8.1/OS 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
Operațiunea A - Ambulatorii integrate, apel ITI DD
UAT, parteneriate intre UAT4.508.0002.300.000XII 2017I 2018VI 2018GNecompetitiv
11
8POR9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţiiAxa 9/PI 9.1/OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrateGrupurile de actiunea locala99.377.87995.744.681II 2018III 2018VII 2018GNecompetitiv
12
POR12. Asistenta Tehnica a POR 2014-2020Axa 12/Apelul 2 - Asistenta Tehnica a POR 2014-2020 - Dedicat beneficiarilor ADR/OIADR/OI321.276.594160.638.297I 2018GNecompetitiv
13
9POR13. Regenerare urbana - orase mici13.1 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și ruraleAxa 13/PI 13.1/OS 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România, inclusiv ITI DD si SUERD230.588.235200.000.000I 2018II 2018VI 2018GNecompetitiv
14
10POC1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes europeanAxa 1/PI 1a/OS 1.1/Actiune 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD/ Proiecte pt clustere de inovare Cresterea capacitatii stiintifice in domeniile de specializare inteligenta si CDIClustere de inovare pt CDI31.702.53226.947.152I 2018III 2018V 2018ASCompetitiv
15
11POC1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes europeanAxa 1/PI 1a/OS 11/Actiunea 112 - Dezvoltarea unor centre de CD coordonate la nivel naional racordate la retele europene si internationale/Proiect pentru dezvoltarea EduNet
Cresterea capacitatii cercetarii in implicarea la nivelul UE
Reteaua RoEduNet5.928.3095.000.000XII 2017I 2018III 2018NANecompetitiv
16
12POC1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes europeanAxa 1/PI 1a/OS 11/Actiunea 112 - Dezvoltarea unor centre de CD coordonate la nivel national racordate la retele europene si internationale/Proiecte tip CLOUD
Cresterea capacitatii cercetarii in implicarea la nivelul UE
Universitati publice de CDI, Institutii nationale de CDI, Centre internationale de CDI 12.058.82410.000.000XII 2017I 2018III 2018NACompetitiv
17
13POC1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes europeanAxa 1/PI 1a/OS 1.1/Actiune 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD/ Proiecte de investitii pt institutii publice (F)
Cresterea capacitatii stiintifice in domeniile de specializare inteligenta si CDI
Institutii publice conf. OUG 57/200255.903.90047.076.062XII 2017II 2018IV 2018NACompetitiv
18
14POC2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă2a. Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea reţelelor de mare viteză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi reţele pentru economia digitală Axa 2/PI 2a/OS 2.1/Actiune 2.1.1 - Extinderea si dezvoltarea infrastructurii de comunicatii de banda larga de mare viteza - Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internetOperatori economici sau autoritate publică centrală cu responsabilităţi în domeniul TIC ori parteneriate între aceştia.65.240.00055.460.000XII 2017II 2018XII 2018AS + SMCompetitiv
19
15POC2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura si e-sanatateAxa 2/PI 2c/OS 2.3 - Cresterea utilizării sistemelor de e-guvernare,
Actiunea 2.3.1 - Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata - Ghidul ONRC
Autorităţi ale administraţiei publice centrale care gestionează/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viaţă predefinite, onclusiv parteneriate între aceste instituţii publice29.410.00025.000.000XII 2017I 2018XII 2018NANecompetitiv
20
16POC2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura si e-sanatateAxa 2/PI 2c/OS 2.4 - Cresterea gradului de utilizare a Internetului, 2.3.3. Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultura; - E-educatie: Sistem informatic pentru Managementul scolaritatii Autorităţile administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniile educaţie şi TIC118.560.000100.000.000XII 2017II 2018XII 2018NANecompetitiv
21
17POC2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă2c. Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura si e-sanatateAxa 2/PI 2c/OS 2.4 - Cresterea gradului de utilizare a Internetului, 2.3.3. Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultura; - E-educatie: Wireless campusAutorităţile administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniile educaţie şi TICXII 2017II 2018XII 2018NANecompetitiv
22
18POCU1 - Inițiativa "Locuri de munca pentru tineri"8.ii - Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a "garanției pentru tineret"Axa 1/PI 8.ii/OS 1.1 & 1.2
1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia);
1.2 - Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).
Administratorul/ administratorii schemei/ schemelor în domeniul antreprenoriatului23.069.35121.198.863VII 2017II 2018III 2018SMCompetitiv
23
19POCU2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs8.ii - Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a "garanției pentru tineret"Axa 2/PI 8.ii/OS 2.1 & 2.2
2.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
2.2 - Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
Administratorul/ administratorii schemei/ schemelor în domeniul antreprenoriatului37.827.42232.087.467VII 2017II 2018III 2018SMCompetitiv
24
20POCU3 – Locuri de muncă pentru toți8.i - Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncăAxa 3/PI 8.i/OS 3.1-3.6 (apel dedicat)
3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma
3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret, întreprinderi sociale de inserție etc.)
Angajatori
SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa)
Entitatea / entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de vouchere
Se poate aplica în calitate de beneficiar unic sau în parteneriat
5.000.0004.250.000I 2018II 2018V 2018CSCompetitiv-
apel dedicat
25
21POCU3 – Locuri de muncă pentru toți8.i - Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncăAxa 3/PI 8.i/OS 3.1-3.6
3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma
3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret, întreprinderi sociale de inserție etc.)
Angajatori
SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa)
Entitatea / entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de vouchere
Se poate aplica în calitate de beneficiar unic sau în parteneriat
23.529.41220.000.000I 2018II 2018V 2018CSCompetitiv
26
22POCU3 – Locuri de muncă pentru toți8.iii - Activități independente, antreprenoriat și crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare Axa 3/PI 8.iii/ OS 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Instrumente Financiare (IF)FEI - Fondul Fondurilor111.376.75894.670.244I 2018III 2018VI 2018IFNecompetitiv
27
23POCU3 – Locuri de muncă pentru toți8.v - Adaptarea lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor la schimbareAxa 3/PI 8.v/OS 3.9 - Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați prin furnizarea de măsuri de outplacementAngajatori/ sindicate/ patronate, alte entitati relevante, SPO și/ sau unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa pentru operatiunile aferente OS 3.986.983.42273.935.909VII 2017II 2018II 2018CSCompetitiv
28
24POCU3 – Locuri de muncă pentru toți10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea
competențelor dobândite
Axa 3/PI 10.iii/OS 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajațilorAngajatori/ sindicate/ patronate, alte entitati relevante89.361.70275.957.447I 2018II 2018IV 2018GCompetitiv
29
25POCU3 – Locuri de muncă pentru toți10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea
competențelor dobândite
Axa 3/PI 10.iii/OS 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajațilorAngajatori (cu activitate prezentă/ viitoare în domeniile/ sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI)- intreprinderi mari 38.297.87232.553.191IX 2017II 2018IV 2018CS/ASCompetitiv
30
26POCU3 – Locuri de muncă pentru toți10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea
competențelor dobândite
Axa 3/PI 10.iii/OS 3.10-3.11
3.10 - Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile;
3.11 - Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
MMFPSPV/ instituţii  ale SPO/ instituţii  ale SPO în parteneriat cu parteneri sociali/ furnizori de servicii sociale, alte entități relevante118.294.48699.882.536VII 2017II 2018XI 2020GNecompetitiv
31
27POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romiiAxa 4/PI 9.ii/OS 4.4 - Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice / Servicii sociale pentru persoane cu dizabilitati aflate in situatii de dependenta.Autoritățile centrale şi locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii relevanți
Furnizori de servicii sociale în condițiile legii/ furnizori de ocupare a forței de muncă singuri sau în parteneriat cu actori relevanți
11.764.70610.000.000XI 2017II 2018III 2018GCompetitiv
32
28POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romiiAxa 4/PI 9.ii/OS 4.4 - Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice / Program national pentru combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice.Autoritățile centrale şi locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii relevanți
Furnizori de servicii sociale în condițiile legii/ furnizori de ocupare a forței de muncă singuri sau în parteneriat cu actori relevanți
14.117.64712.000.000XI 2017II 2018III 2018GNecompetitiv
33
29POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romiiAxa 4/PI 9.ii/OS 4.4 - Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice / Servicii sociale pentru pesoane varstnice.Autoritățile centrale şi locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii relevanți
Furnizori de servicii sociale în condițiile legii/ furnizori de ocupare a forței de muncă singuri sau în parteneriat cu actori relevanți
17.647.05915.000.000XII 2017III 2018VI 2018GCompetitiv
34
30POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.ii - Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romiiAxa 4/PI 9.ii/OS 4.4 - Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice / Servicii sociale pentru persoane fara adapost.Autoritățile centrale şi locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii relevanți
Furnizori de servicii sociale în condițiile legii/ furnizori de ocupare a forței de muncă singuri sau în parteneriat cu actori relevanți
11.764.70610.000.000XI 2017III 2018VI 2018GCompetitiv
35
31POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes generalAxa 4/PI 9.iv/OS 4.5 & 4.6 & 4.10
4.5 - Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem
4.6 - Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității
4.10 - Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității
Autorități publice (centrale și locale) cu responsabilități în domeniile asistență socială, medicală și educaţie 28.564.61724.279.924VII 2017II 2018VI 2018GNecompetitiv
36
32POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes generalAxa 4/PI 9.iv/OS 4.12-4.15
4.12 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității
4.13 - Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă
4.14 - Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității
4.15 - Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung
Autorități publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu singure sau în parteneriat cu entități relevante64.531.76554.852.000I 2018III 2018VI 2018GCompetitiv
37
Autorități publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu singure sau în parteneriat cu entități relevante
Furnizori de servicii sociale în condițiile legii singuri sau în parteneriat cu entități relevante
I 2018III 2018VI 2018GCompetitiv
38
Autorități publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu singure sau în parteneriat cu entități relevante
Furnizori de servicii sociale în condițiile legii singuri sau în parteneriat cu entități relevante
I 2018III 2018VI 2018GCompetitiv
39
Autorități publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu singure sau în parteneriat cu entități relevanteI 2018III 2018VI 2018GCompetitiv
40
33POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.v - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncăAxa 4/PI 9.v/OS 4.16 - Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilăAdministrator de schema de antreprenoriat social70.000.00059.500.000XII 2017II 2018III 2018SMCompetitiv
41
34POCU4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei9.v - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncăAxa 4/PI 9.v/OS 4.16 - Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilăFEI - Fondul Fondurilor43.715.08937.157.820XII 2017II 2018VI 2018IFNecompetitiv
42
35POCU5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității9.vi - Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunitățiiAxa 5/PI 9.vi/OS 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRCEntitati relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate (Etapa III - Selectarea și implementarea proiectelor aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate)103.905.80298.710.512II 2018III 2018VI 2018SMCompetitiv
43
36POCU6 - Educație și competențe10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formareAxa 6/PI 10.i/OS 6.2 & 6.6
6.2 - Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
MEN33.750.00027.000.000III 2017II 2018IV 2018CSNecompetitiv
44
37POCU6 - Educație și competențe10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formareAxa 6/PI 10.i/OS 6.3 & 6.5 & 6.6
6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic;
6.5 - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare;
6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
1.MENCS și agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar
2.Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională
3.Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională
4.Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați
5.Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)
6.Instituții de cult și asociații religioase
7.Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale
8.Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar
9.Organizații neguvernamentale
66.147.52956.000.000VII 2017II 2018VI 2018GCompetitiv
45
38POCU6 - Educație și competențe10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formareAxa 6/PI 10.i/OS 6.4 & 6.6
6.4 - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională
6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
1.MENCS și agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar
2.Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională
3.Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din rețeaua școlară națională
4.Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați
5.Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)
6.Instituții de cult și asociații religioase
7.Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale
8.Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar
9.Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate
10.Organizații neguvernamentale
83.222.79470.300.000XI 2017III 2018VI 2018GCompetitiv
46
39POCU6 - Educație și competențe10.i - reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formareAxa 6/PI 10.i/OS 6.6 - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.MEN12.500.00010.000.000XI 2017III 2018VI 2018GNecompetitiv
47
40POCU6 - Educație și competențe10.ii - Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizateAxa 6/PI 10.ii/OS 6.8-6.10
6.8 - Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii
6.9 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile
6.10 - Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI
MEN/ARACIS/ANC40.835.76432.668.611XI 2017III 2018VI 2018GCompetitiv
48
41POCU6 - Educație și competențe10.ii - Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizateAxa 6/PI 10.ii/OS 6.7 & 6.9 & 6.10 - BURSA STUDENT ANTREPRENOR - Masura activa ptr cresterea particip. studentilor din categ. vulnerabile la progr. de studii de licenta:
6.7 - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile
6.9 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile
6.10 - Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI
Ministerul Educației Naționale
Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior
Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
Parteneri sociali din învăţământul superior
ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti
71.856.47161.078.000X 2017I 2018III 2018GCompetitiv
49
42POCU6 - Educație și competențe10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobânditeAxa 6/PI 10.iii/OS 6.11 - Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității romaMinisterul Educației Naționale (MEN)
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
Unități de învățământ
Instituții de învățământ superior;
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
Organizaţii sindicale
Patronate
Asociaţii profesionale
Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
Furnizori de servicii de ocupare
Camere de comerț, industrie și agricultură
ONG-uri
84.056.79171.448.272XII 2017III 2018VI 2018GCompetitiv
50
43POCU6 - Educație și competențe10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobânditeAxa 6/PI 10.iii/OS 6.12 - Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent
pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani,
din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor
învățării dobândite în contexte non-formale și informale
Ministerul Educației Naționale (MEN)
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
Autoritatea Naţională pentru Calificări
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
Organizaţii sindicale
Patronate/ Asociaţii profesionale
Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare
Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi
Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
Camere de comerț, industrie și agricultură
ONG-uri
70.409.73259.848.272XI 2017III 2018VI 2018GCompetitiv
51
44POCU6 - Educație și competențe10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicieAxa 6/PI 10.iv/OS 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDIMEN și structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta
Agenţii, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior şi
cercetării ştiinţifice
Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate
Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
Academia Română
Angajatori
Asociaţii profesionale
Camere de comerţ şi industrie
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
84.705.88272.000.000XI 2017I 2018III 2018GCompetitiv
52
45POCU6 - Educație și competențe10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicieAxa 6/PI 10.iv/OS 6.15-6.16
6.15 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții in învățarea la locul de muncă
6.16 - Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii
MEN2.500.0002.000.000XII 2017III 2018VI 2018GNecompetitiv
53
46POCU6 - Educație și competențe10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicieAxa 6/PI 10.iv/OS 6.16 - Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii
CNDIPT
13.776.68711.668.409IX 2017III 2018VI 2018GNecompetitiv
54
47POCU6 - Educație și competențe10.iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicieAxa 6/PI 10.iv/OS 6.16-6.17
6.16 - Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii;
6.17 - Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri.
MEN
MMFPSPV
Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
Autoritatea Naţională pentru Calificări
CNDIPT
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
Organizaţii sindicale
Patronate
Asociaţii profesionale
Centre publice sau private de validare/certificare a învăţării anterioare
Furnizori de FPI si FPC autorizaţi, publici şi privaţi
Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră Camere de comerț, industrie și agricultură
Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
Furnizori de FPI si FPC
13.554.35711.500.000II 2018III 2018VI 2018GCompetitiv
55
48POCA2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente11i Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe. Axa 2/PI 11.i/OS 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAPAutorități și instituții publice locale80.452.27267.566.926I 2018III 2018V 2018n.a.Competitiv
56
49POCA2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente11i Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe. Axa 2/PI 11.i/OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publiceAutorități și instituții publice locale, ONG-uri23.483.36619.722.238I 2018III 2018V 2018n.a.Competitiv
57
50POCA2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente11i Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe. Axa 2/PI 11.i/OS 2.3 - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuiaAsociații, uniuni și alte tipuri de organizații profesionale cu activitate în domeniul justiției,
ONG-uri cu activitate în domeniul justiției
8.697.5437.304.533I 2018II 2018IV 2018n.a.Competitiv
58
TOTAL eligibil (UE+BS):3.074.493.471
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100