tydenni_plan_7C
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCEFGH
1
Týdenní plán práce22.–26. října 2018Po
2
VII. C8. školní týdenÚt
3
Jméno:StČJ – test
4
ČtProjektový den příchod v 8:15, sraz v tělocvičně.
5
Třídní služba: Štěpán H., Dominika L.Odchod na oběd ve 13.25
6
7
Motto: „Nevědět je špatné, nechtít vědět je horší.“ (africké přísloví)
8
9
Můj cíl v tomto týdnu:
10
11
Termín splnění
Sám
Spolu
Sebehodnocení, poznámky...
12
Osobnostní a sociální výchova – Projektový den
13
Zhodnocení projektového dne, práce s TP*
14
Dokončení plakátu*
15
Český jazyk a literatura – Není předmět jako předmět
16
MC: Massimo di L., Tomáš K.po*
17
Starý zákon; LITERÁRNÍ SEŠIT!po*
18
Předmět U 100–102út*
19
TEST – shoda přísudku s několikanásobným podmětemst*
20
Čtenářská dílnast*
21
PROJEKTOVÝ DENčt*
22
23
Anglický jazyk (Králová) –
24
WB 49/7; It is as...as...:SB 63/5; SB 62 Comicspo
25
WB 51; Test: Comparatives and superlativesút
26
čt
27
Anglický jazyk (Smyčková) –
28
Unit 5: revision
Mo,Tu
**
29
WB - Unit 5 (everything)
Mo,Tu
*
30
31
Ruský jazyk – Пoзнакoмьтесь!
32
2.lekce úvodní text, slovní zásoba, fráze, PS str.12st
33
PL číslovky 1-10, PS str.13, nová písmena azbuky, básnička
34
35
Německý jazyk – Namen, Internationalismen
36
Dokonči cvičení z AB, 9/21, nauč se vše z E0
na st
37
Madchen- und Jungennamenst
38
Internationalismen: AB s.8/18, 9/19. Příprava na test z E0
39
Matematika – Rozděl a panuj
40
Vlastnosti odčítání zlomků U66–67po**
41
Odčítání smíšených čísel U 68; odevzdej domácí přípravu č. 3út**
42
Procvičování sčítání a odčítání zlomků U 69–70; testík - zlomkyst**
43
PROJEKTOVÝ DENčt
44
Pracovní list + VÚ (DALTON)*
45
46
47
Fyzika – Těžiště tělesa
48
Znázornění síly, působení na těleso.po
49
50
Dějepis – České knížectví
51
Počátky českého státu, první Přemyslovciút
52
TEST: Velká Morava (doplňovačka)út
53
Zeměpis – Světadíl mezi polárními kruhy
54
Amerika - členitost, poloha, objevování Ameriky. *
55
Tvorba otázek. V.ú: Kdo byl Erik Rudý a Kryštof Kolumbus, čím vešli do dějin?
56
Přírodopis – Rybičky, rybičky...rybáři jedou
57
Test paryby. Mořské rybyút**
58
Opakování ryb – skupinová práce*
59
Hudební výchova – Největší velikáni baroka aneb Letem světem Evropou
60
VÚ: E. Blahová – J. B. Lully; J. Čepil – G. P. Telemann; P. Kalousek – H. Purcelpo*
61
Poslech barokní hudby, zpěv*
62
Výtvarná výchova – Život kolem nás
63
Máme rádi zvířata - malbast*
64
Vú: Kočky v starověkém Egyptěst*
65
Výchova k občanství – Člověk je tvor společenský.
66
Rodina, kamarádská skupina, školní třída, řešení názorového střetučt
67
68
Výchova ke zdraví – Taky jsem se narodil bos
69
Vývoj člověkast*
70
71
Člověk a svět práce IKT1 (Mičola) – Imagine There Is ...
72
N-úhelníkút**
73
74
Člověk a svět práce IKT2 (Stibor) – Imagine There Is ...
75
N-úhelníkút**
76
77
Tělesná výchova
78
H: Míčové hry (podle počasí)
st, pá
79
D: atletika - dodělávky, příp. basketbal
st, pá
80
81
82
Celkové hodnocení práce:
83
84
Jak se mi podařilo splnit můj cíl?
85
86
87
Jak hodnotím projektový den? Napiš minimálně 5 vět:
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Rodiče:
98
99
100
Loading...
Main menu