OGRISL_Hizmet_Standart_Tablosu
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
2
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
3
SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
4
5
1Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)1- Lise Diplomasının Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı, Üniversitemizi Dikey Geçişle kazanan öğrenciler için lise diplomasının aslı ile birlikte ayrıca önlisans diploması veya önlisans bitirme belgesinin aslı.1 İŞ GÜNÜ
6
2- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
7
3- 6 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş olmalıdır).
8
5- Eğitim-Öğretim Gideri ve Katkı Payı Dekontu
9
6- Öğrenci Önkayıt Formu
10
7-ÖSYM Sonuç Belgesinin internet çıktısı
11
8- Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için ayrıca tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu.
12
2Yatay Geçiş Başvurusu1- Not Durumu Belgesi (Transkript),( Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı bütün dersleri , bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez).1 SAAT
13
2- Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin Yabancı Dil Hazırlık sınıfını okuduğuna ve başarmış olduğuna ilişkin belgesinin onaylı fotokopisi.
14
3- İkinci öğretimden birinci öğretime müracaat eden öğrenciler için yüzde ona girdiğine dair belge.
15
4- Onaylı Ders Planları veya Kurumundan alacağı “bulunduğu döneme kadar bütün derslerini almış ve başarmıştır” yazısı ile Ders İçerikleri
16
5- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait yerleşme belgesi.
17
6- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
18
7- Yurtdışından yapılacak başvurularda;
19
a) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait yerleşme belgesi.
20
b) Not Durumu Belgesi (Transkript),(Mühürlenmiş kapalı zarf içinde)
21
c) Ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş suretleri,
22
d) Pasaport giriş çıkış vizelerinin aslı (Başvuru esnasında fotokopisi teslim alınacaktır).
23
8- Başvuru dilekçesi.
24
3Yatay Geçiş Kayıt1- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 2- 6 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 3- Eğitim-Öğretim Gideri ve Katkı Payı Dekontu. (Kayıt sırasında yatırılacaktır). 4- Lise diplomasının aslı.(Yurt dışından ve özel üniversiteden yatay geçişle gelenler için)1 SAAT
25
4Çap Başvuru1- Not Durumu Belgesi (2 adet, kopya kabul edilmez).1 SAAT
26
2- Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge.
27
3- Başvuru Dilekçesi (2 Adet)
28
4- İkinci öğretimden birinci öğretime müracaat eden öğrenciler için yüzde ona girdiğine dair belge.
29
5İnternet Üzerinden Derse Yazılma1- Eğitim-Öğretim Gideri ve Katkı Payını ödeyen öğrenciler için3 İŞ GÜNÜ
30
http:// www.obis.sakarya.edu.tr adresinden yapılır.
31
6Dersten Çekilme1- Onaylı Dersten Çekilme Formu1 SAAT
32
7Kendi İsteğiyle Kaydını Alma1- İlişik Kesme Formu2 SAAT
33
2- Başvuru dilekçesi (Vekil için noter onaylı vekâletname)
34
8Öğrenci Belgesi AlmaÖğrencinin kimliği ile müracaatı5 DAKİKA
35
9Not Durumu Belgesi AlmaÖğrencinin kimliği ile müracaatı5 DAKİKA
36
10Askerlik Belgesi (EKC2) AlmaÖğrencinin kimliği ile müracaatı5 DAKİKA
37
11Öğrenci Disiplin Durum Belgesi AlmaÖğrencinin kimliği ile müracaatı5 DAKİKA
38
12Öğrenci Yüzde On Durum Belgesi AlmaÖğrencinin kimliği ile müracaatı5 DAKİKA
39
13Hazırlık Sınıfında öğrenim gördüğüne dair belge almaÖğrencinin kimliği ile müracaatı5 DAKİKA
40
14Web Erişim Şifresi almaÖğrencinin kimliği ile müracaatı5 DAKİKA
41
15Öğrencilikle ilgili diğer belgeler almaBaşvuru Dilekçesi1 SAAT
42
16Kendi İmkanlarıyla öğrenim gören Uluslararası Öğrencilerin BaşvurusuOnline Başvuru Sistemine yüklenecek evraklar 1-Başvuru Formu 2-Mezuniyet Belgesi ve Tercümesi 3-Transkript veTercümesi 4-Sınav Sonuç Belgesi ve Tercümesi 5-Pasaport 6-Fotoğraf15 DAKİKA
43
17Kendi İmkanlarıyla öğrenim gören Uluslararası Öğrencilerin Kesin Kayıtları1- Başvuru Formu 2- Mezuniyet Belgesi ve Tercümesi 3- Transkript ve Tercümesi 4-Denklik Belgesi 5-Sınav Sonuç Belgesi 6-Pasaport Fotokopisi varsa ikamet izni fotokopisi 7-Fotoğraf 8-Çift uyruklular için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 9-Mavi Kartlılar için Mavi Kart Fotokopisi 10-Varsa TÖMER Belgesi 11-Öğrenim Ücreti Dekontu15 DAKİKA
44
18Türkiye Burslusu Öğrencilerin Kesin Kayıtları1- Bursluluk Taahhütnamesi 2- Mezuniyet Belgesi ve Tercümesi 3- Transkript ve Tercümesi 4-Denklik Belgesi 5-Sınav Sonuç Belgesi 6-Pasaport Fotokopisi varsa ikamet izni fotokopisi 7-Fotoğraf 8-Varsa TÖMER Belgesi 15 DAKİKA
45
19Mutabakat Zaptı ile Yerleşen Uluslararası Öğrencilerin Kesin Kayıtları1- Mezuniyet Belgesi ve Tercümesi 2- Transkript ve Tercümesi 3-Denklik Belgesi 4- Sınav Sonuç Belgesi 5-Pasaport Fotokopisi varsa ikamet izni fotokopisi 6-Fotoğraf 7-Varsa TÖMER Belgesi 15 DAKİKA
46
20İlişik Kesme İşlemi (Harçlar Şube Müdürlüğü)1- İlişik Kesme Formu10 DAKİKA
47
2- Vekil için Noter Onaylı Vekaletname
48
21Katkı Payı Muafiyeti İşlemleri1- Şehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair belge (Askerlik Şubesi veya Emniyet Müdürlüğünden)5 DAKİKA
49
22Kredi-Burs Aldığına Dair Belge1- Başvuru Dilekçesi15 DAKİKA
50
23Katkı Payı Ödendiğine Dair Belge1- Başvuru Dilekçesi15 DAKİKA
51
24Katkı Payı İade İşlemleri1- Başvuru Dilekçesi5 İŞ GÜNÜ
52
2- Banka Dekontu 3- Vekil İçin Noter Onaylı Vekaletname
53
25Diploma İşlemleri1- Onaylı İlişik Kesme Formu 2- Vekil İçin Noter Onaylı Vekaletname15 DAKİKA
54
26Kayıp Diploma (Duplicate) İşlemleri1-Başvuru Dilekçesi 2-Ulusal Bir Gazetede üç gün ara ile iki adet gazete ilanı (Gazetenin Tamamı getirilecek ) 3-2 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 4-Vekil İçin Noter onaylı Vekaletname15 İŞ GÜNÜ
55
27Diploma Şerh İşlemleri1-Başvuru Dilekçesi 2-Nufus Cuzdan Fotokopisi 3-Vukuatlu Nufus Cüzdan Sureti 4-Mahkeme Kararı15 İŞ GÜNÜ
56
28Kayıp Öğrenci Kimliği1-Gazete ilanı (Yerel Gazete) 2-Müracat Formu 3- Banka Dekontu5 DAKİKA
57
29Arizalı Öğrenci Kimliği1-Arızalı Kimliği ile Müracat5 DAKİKA
58
30Erasmus Öğrenci Değişimi Başvurusu1-İlgili Öğrenci www.ersbasvuru.sakarya.edu.tr adresinden başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirir. (ek bir yazılı belge talep edilmemektedir.)5 DAKİKA
59
31Erasmus Öğrenci Değişimi Yabancı Dil Sınavı1-Erasmus Öğrenci Değişiminden yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler için yabancı dil yazılı sınavı yapılır.2 HAFTA
60
32Erasmus Öğrenci Değişimi1. Vize ve pasaport yazısını alabilmek için ilgili öğrenci EK-1(aslı), öğrenim anlaşması(aslı), taahhütname(aslı), davet mektubunu (fotokopi) birime şahsen teslim etmelidir.5 GÜN
61
2. Ödeme yapılabilmesi için Vize-pasaport fotokopisi, hibe sözleşmesi (aslı), banka hesap cüzdanı fotokopisi, teyit belgesi (aslı), not durum belgesi(aslı) nihai rapor formu (online) birime şahsen teslim edilir.(ilgili formlar http://www.erasmus.sakarya.edu.tr/?pid=show_page&ind=244 adresinden temin edilebilir)
62
33Erasmus Personel Değişimi Başvurusu1-İlgili Personel www.erasmus.sakarya.edu.tr adresinden başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirir. (ek bir yazılı belge talep edilmemektedir.)5 DAKİKA
63
34Erasmus Personel Değişimi1. Ödeme yapılabilmesi için Vize-pasaport fotokopisi, hibe sözleşmesi (aslı), banka hesap cüzdanı fotokopisi,davet mektubu, teyit belgesi (aslı), EK-1(aslı), bilet, uçuş kartları nihai rapor formu (online) birime şahsen teslim edilir .(ilgili formlar http://www.erasmus.sakarya.edu.tr/?pid=show_page&ind=244 adresinden temin edilebilir).4 GÜN
64
35W&T( Work and Travel)1. Ödeme yapılabilmesi için Vize-pasaport fotokopisi, hibe sözleşmesi (aslı), banka hesap cüzdanı fotokopisi,davet mektubu, teyit belgesi (aslı), EK-1(aslı), bilet, uçuş kartları nihai rapor formu (online) birime şahsen teslim edilir .(ilgili formlar http://www.erasmus.sakarya.edu.tr/?pid=show_page&ind=244 adresinden temin edilebilir).4 GÜN
65
36Farabi Öğrenci Değişimi Başvurusu1- İlgili Öğrenci http://www.farabi1.sakarya.edu.tr/farabi/index.php adresinden başvurusunu on-line olarak gerçekleştirir.5 DAKİKA
66
37Mevlana Öğrenci Değişimi Başvurusu1-İlgili Öğrenci www.mvlbasvuru.sakarya.edu.tr adresinden başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirir. (ek bir yazılı belge talep edilmemektedir.)5 DAKİKA
67
38Mevlana Öğrenci Değişimi Yabancı Dil Sınavı1-Mevlana Öğrenci Değişiminden yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler için yabancı dil yazılı sınavı yapılır.2 HAFTA
68
39Mevlana Personel Değişimi Başvurusu1-İlgili Personel www.mvlsakarya.sakarya.edu.tr adresinden başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirir. (ek bir yazılı belge talep edilmemektedir.)5 DAKİKA
69
40Mevlana Personel Değişimi1. Ödeme yapılabilmesi için Vize-pasaport fotokopisi, hibe sözleşmesi (aslı), banka hesap cüzdanı fotokopisi,davet mektubu, teyit belgesi (aslı), EK-1(aslı), bilet, uçuş kartları nihai rapor formu (online) birime şahsen teslim edilir .(ilgili formlar http://www.mevlana.sakarya.edu.tr/tr/icerik/482/3680/ders-verme-hareketliligi adresinden temin edilebilir).4 GÜN
70
41Çeviri İşlemleriRektörlük ve Genel Sekreterlik Makamından talep edilen yazıların İngilizce ve Türkçe Çevirisi yapılır.1 HAFTA
71
72
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
73
74
75
İlk Müracaat Yeri
76
77
İsim: Fatma AYDIN
78
Unvan: Daire Başkanı
79
Adres: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
80
Tel.: 0 264 295 5316
81
Faks: 0 264 295 5318
82
e-Posta: fatmaa@sakarya.edu.tr
83
84
İkinci Müracaat Yeri
85
86
İsim: Prof.Dr. A.Kadir ARDIÇ
87
Unvan: Genel Sekreter
88
Adres: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
89
Tel.: 0 264 295 5454
90
Faks: 0 264 295 5031
91
e-Posta: ardıc@sakarya.edu.tr
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sayfa1
 
 
Main menu