יום למידה: מחקר תוכנית "אקדמיה-כיתה"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
יום למידה בנושא: מחקר תכנית "אקדמיה-כיתה"
3
הרשמה למושבים המקבילים
4
5
במידה ולא נרשמתם, אנא הרשמו למושבים המקבילים בעזרת מילוי שמכם באחת המשבצות הפנויות.
6
שימו לב - נציגי אותו מוסד מתבקשים להתפצל בין המושבים השונים
7
נבקשכם לא לחרוג ממספר המשתתפים המירבי בכל מושב
8
9
מושב 1 - כיתת חרמון (קומה 3)מושב 2 - כיתת מירון (קומה 3)מושב 3 - כיתת כרמל (קומה 3)מושב 4 - כיתת עצמון (קומה 3)מושב 5 - כיתת תבור (קומה 3)מושב 6 - כיתת סביון (קומה 3)
10
ההשתלבות בהוראה: התבוננות בתהליךהפיתוח המקצועי של המורה המכשיר מארג קשרי הגומלין ב"אקדמיה-כיתה":
מבט סוקר
מהות השותפויות ברמות המיקרו והמקרודגמים בהכשרה להוראה: שונות ודמיוןדגמים בהכשרה להוראה: שונות ודמיון
11
יו"ר מושבד"ר תמי ראובנייו"ר מושבגל חרותיו"ר מושבעינת רוםיו"ר מושבגיל חדשיו"ר מושבד"ר גלי נהרייו"ר מושבד"ר כמאל חואלד
12
הצגה ראשונהנקודת המבט של סטודנטים ומתמחים על ההתנסות בהוראה, בדגם מסורתי ובדגמים קליניים-שיתופיים, לגבי תחושת מסוגלות, אתגרים וקשיים בהוראההצגה ראשונהעמדות של מורים מכשירים כלפי תהליכי ההכשרה המעשית להוראה: מתמונה "אקדמיה-כיתה"הצגה ראשונה"אקדמיה-כיתה":
דוח מחקר תשע"ו-תשע"ח
הצגה ראשונה"עיר-אקדמיה": שותפות בין מכללה, רשות מקומית ומחוזהצגה ראשונהההתנסות להוראה במודל "אקדמיה-כיתה": התבוננות ומעקב אחר כישורי ההוראה של הסטודנטיםהצגה ראשונההתנסות בדגם "אקדמיה-כיתה" בהשוואה להתנסות בדגם מסורתי כפי שמעריכים סטודנטים ממכללות מהחברה היהודית והערבית
13
מציגותד"ר דליה עמנואל-נוי, ד"ר אסתי פיירסטיין וד"ר חגית משקיןמציגיםפרופ' דיצה משכית וד"ר איתן סימוןמציגותפרופ' אילנה מרגולין וחיותה רגבמציגותד"ר אילנה מילשטיין וד"ר עדי לוי ורדמציגיםפרופ' דיצה משכית, ד"ר אלכסנדרה סעד, ד"ר שושי דורפברגר וד"ר איתן סימוןמציגותד"ר אילנה רונן, ד"ר רחל הולצבלט וד"ר אלכסנדרה סעד
14
הצגה שניהמהאקדמיה לכיתה: בחינת מודל ההכשרה ודפוסי ההשתלבות בהוראה בשלושה מגזרים חינוכייםהצגה שניהתוכנית "אקדמיה-כיתה" מנקודת המבט של המורה המכשירהצגה שניהממצאי הערכת תוכנית "אקדמיה-כיתה"
בשנים תשע"ו-תשע"ז
הצגה שניהמשמעות משולש ההדרכה בתהליך הלמידה של פרחי הוראה בתחום הגיל הרךהצגה שניההתוכנית "אקדמיה-כיתה" כמקדמת מסוגלות עצמית בהוראה: מחקר השוואתיהצגה שניהההכשרה המעשית להוראה בראי הסטודנטים: דגם עמית-אקדמיה והדגם המסורתי
15
מציגד"ר עודד מקדוסימציגותד"ר רחל ארנון ופרופ' ברברה פרסקו מציגיםד"ר דוד רטנר וחגית שמואלימציגהד"ר איה בן הרוש ופרופ' לילי אורלנד-ברקמציגותד"ר צילה ארן ורחל זרצקימציגותפרופ' דיצה משכית וד"ר שושי דורפברגר
16
הצגה שלישיתהוראה בצמד בתוכנית "אקדמיה-כיתה": מהתיאוריה אל ההתנסות המעשית
17
מציגותד"ר יונית ניסים וד"ר עדני נייפלד
18
מנהל עו"הרותי זוסמןמנהל עו"השרית כהןמנהל עו"המוטי רוזנרמנהל עו"המנהל עו"הציפי קוריצקימנהל עו"ה
19
מנהל עו"החנה שטיינברגמנהל עו"המנהל עו"המנהל עו"המנהל עו"החנה שטיינברגמנהל עו"ה
20
מנהל עו"הד"ר דליה עמנואל- חברת ענףמנהל עו"הד"ר ורדה צימרמן מנהל עו"המנהל עו"המנהל עו"המנהל עו"ה
21
פיתוח מקצועייעל קהתיפיתוח מקצועיפיתוח מקצועיפיתוח מקצועיגליה שניידפיתוח מקצועיפיתוח מקצועי
22
פיתוח מקצועיענת רונןפיתוח מקצועיפיתוח מקצועיפיתוח מקצועיפיתוח מקצועינעמי שיפיתוח מקצועי
23
גוף אקדמירותי אזרדגוף אקדמיד"ר צביה בר-שלוםגוף אקדמישי מאמוגוף אקדמידרורית רם גוף אקדמירחל גינסבורגגוף אקדמיציווה אלגרט
24
גוף אקדמידליה סעדוןגוף אקדמיד"ר דניאל ניקרטיןגוף אקדמיעלי ותדגוף אקדמיד"ר אסתר גואטהגוף אקדמיד"ר ישראל וייסגוף אקדמיד"ר כוכי פרג'ון
25
גוף אקדמיד"ר רחל פילו גוף אקדמיעידית חזותגוף אקדמיחנה יורבגוף אקדמיעלי ותדגוף אקדמיד"ר מירית שרוןגוף אקדמירחלי ברטוב
26
גוף אקדמיד"ר הדס גרונרגוף אקדמיחגית קופשרטייןגוף אקדמיד"ר צפריר גולדברגגוף אקדמיזוהר גדסיגוף אקדמינעמי לה גנק (בן גוריון)גוף אקדמיסעד אלכסנדרה
27
נציגות מהשדהאלאא מלכאוי נציגות מהשדהדר הדס קסירר יזרעאלינציגות מהשדהנציגות מהשדהנציגות מהשדהנציגות מהשדה
28
נציגות מהשדהנציגות מהשדהדר' דניאל ניקריטיןנציגות מהשדהנציגות מהשדהנציגות מהשדהנציגות מהשדה
29
נציגות מהשדהמכון מופ"תשרון גרינברגנציגות מהשדהנציגות מהשדהנציגות מהשדהנציגות מהשדה
30
מכון מופ"תד"ר אסף שטייןמכון מופ"ת שחר בן נתןמכון מופ"תד"ר עינת גוברמןמכון מופ"תד"ר ליאת יוספברגמכון מופ"תמכון מופ"תד"ר רמה קלויר
31
מכון מופ"תמכון מופ"תמיכל גולןמכון מופ"תמכון מופ"תשאנה ברייזבלטמכון מופ"תמכון מופ"ת
32
גוף אקדמיחוה וייסאחרד"ר אורנה שניידראחראחראחרעליזה ליפסקראחרדניאל רמתי
33
גוף אקדמינרימאן אבו רחמוןאחרטל כרמיאחראחראחראחר
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu