ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2
FridaySaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
3
7:00 AM
4
8:00 AM
5
9:00 AMMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morning
6
10:00 AMMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morningMike in the morning
7
11:00 AMJulieJulieJulieChexChexJulieChexChexChexJulie
8
12:00 PMJulieJulieJulieChexChexJulieChexChexChexJulie
9
1:00 PMBartholomewBartholomewBartholomewHeathen WorldBartholomewHeathen WorldBartholomewHeathen WorldBartholomew
10
2:00 PMBartholomewBartholomewBartholomewHeathen WorldBartholomewHeathen WorldBartholomewHeathen WorldBartholomew
11
3:00 PMGeneralisimo Francisco FrancoBeautyZannerBeautyDecognito-Artica ZannerScottScottBeauty
12
4:00 PMGeneralisimo Francisco FrancoBeautyZannerBeautyDecognitoZannerScottScottBeauty
13
5:00 PMRonDecognitoDecognitoDecognitoDecognitoScottDecognitoDecognitoDecognito
14
6:00 PMRonDecognitoDecognitoDecognitoDecognitoScottDecognitoDecognitoDecognito
15
7:00 PMJuan PeronFrankScottFrankRonFrankRon
16
8:00 PMJuan PeronFrankScottFrankRonFrankRon
17
9:00 PMFrankFrankRat BastardRat BastardRat BastardSasquatchRat BastardRat Bastard
18
10:00 PMFrankFrankRat BastardRat BastardRat BastardSasquatchRat BastardRat Bastard
19
11:00 PMLate Gate showChromatestSasquatchTigerlilly
20
0:00:00Late Gate showChromatestSasquatchTigerlilly
21
1:00:00Chromatest
22
2:00:00
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100