LỊCH THI ĐẤU GIẢI ĐẤU AOE GTV PLUS 22 RANDOM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LỊCH THI ĐẤU
2
Tên giải đấu:AoE GTV PLUS 22 RANDOM
3
Đơn vị tổ chức:GTV Plus
4
Địa điểm thi đấu:Room: Giải Đấu
5
6
VÒNG CHUNG KẾT LOẠI TRỰC TIẾP - THI ĐẤU NGÀY 30/8/2019. ------------- THỂ THỨC 2VS2 RANDOM CHẠM 5
7
8
Thời gian
CHUNG KẾTKết quả
Trọng Tài
9
67891
10
Hà Giang Bắc Ninh5
11
12
VÒNG BÁN KẾT LOẠI TRỰC TIẾP - THI ĐẤU NGÀY 29/8/2019. ------------- THỂ THỨC 2VS2 RANDOM CHẠM 4
13
14
Thời gian
Bán Kết 1Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Bán Kết 2Kết quả
Trọng Tài
15
19h0067894quay phát20h00
Hà Giang Bắc Ninh
4quay phát
16
AoE Sầm Sơn3Ninh Hiệp3
17
18
VÒNG TỨ KẾT LOẠI TRỰC TIẾP - THI ĐẤU NGÀY 28/8/2019. ------------- THỂ THỨC 2VS2 RANDOM CHẠM 4
19
20
Thời gian
Tứ Kết 1Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Tứ Kết 2Kết quả
Trọng Tài
21
20h00Team Vớ Vỉn319h00Lucky2quay phát
22
AoE Sầm Sơn467894
23
24
Thời gian
Tứ Kết 3Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Tứ Kết 4Kết quả
Trọng Tài
25
20h00Than Uyên LC1quay phátNinh Hiệp4
26
Hà Giang Bắc Ninh
4Đồng Tâm2
27
28
VÒNG 1/8 LOẠI TRỰC TIẾP - THI ĐẤU NGÀY 27/8/2019. ------------- THỂ THỨC 2VS2 RANDOM CHẠM 3
29
Thời gian
Cặp 1
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 2Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 3Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 4
Kết quả
Trọng Tài
30
Team Vớ Vỉn320h30AoE Sầm Sơn3quay phátLucky321h0067893
31
BTS10AoE Hùng Cười2Flames1AoE Đà Nẵng1
32
33
Thời gian
Cặp 5
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 6Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 7Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 8
Kết quả
Trọng Tài
34
14hSong Tuân119h00
Hà Giang Bắc Ninh
3quay phátAoE QY2Đồng Tâm3
35
Than Uyên LC3Team Pizza0Ninh Hiệp3AoE Chương Mỹ1
36
37
38
39
VÒNG 3 LOẠI TRỰC TIẾP - THI ĐẤU NGÀY 25 đến 26/8/2019. ------------- THỂ THỨC 2VS2 RANDOM CHẠM 3
40
Thời gian
Cặp 1
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 2Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 3Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 4
Kết quả
Trọng Tài
41
Team Pizza220h00Song Minh0quay phát19h00
26/8
AoE Sầm Sơn3quay phátBa Vì2
42
Team Vớ Vỉn3BTS13.Ninh Hiệp2
AoE Hùng Cười
3
43
44
Thời gian
Cặp 5
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 6Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 7Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 8
Kết quả
Trọng Tài
45
AoE QY220h00
26/8
Hiệp Trung1quay phát19h67893quay phátKing2
46
Lucky3Flames3AoE Chương Mỹ2AoE Đà Nẵng3
47
48
Thời gian
Cặp 9
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 10Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 11Kết quả
Trọng Tài
49
Song Tuân3Than Uyên LC3
Hà Giang Bắc Ninh
3
50
AoE Vĩnh Tuy0
Ngân Sơn Bắc K ạn
0ĐỒng Tâm2
51
52
53
VÒNG 2 LOẠI TRỰC TIẾP - THI ĐẤU NGÀY 23 đến 24/8/2019. ------------- THỂ THỨC 2VS2 RANDOM CHẠM 3
54
Ngày 23/8
55
Thời gianCặp 1Kết quảTrọng TàiThời gianCặp 2Kết quảTrọng TàiThời gianCặp 3Kết quảTrọng TàiThời gianCặp 4
Kết quả
Trọng Tài
56
14h
24/8
TEAM PIZZA 3Team Vớ Vỉn3Team Tê Tê021h00 23/8BTS13
57
AOE Mỹ Bằng0
Team Phong Thủy
1Song Minh3Tao Và Mày2
58
59
Thời gian
Cặp 5
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 6Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 7Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 8
Kết quả
Trọng Tài
60
H2O4020h
24/8
Ninh Hiệp3quay phátTeam Anh Em220h15Trân Văn Khét2Trọng tài
61
AoE Sầm Sơn3Đình Tràng0Ba Vì3
AoE Hùng Cười
3
62
63
Thời gian
Cặp 9
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 10Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 11Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 12
Kết quả
Trọng Tài
64
Nhà Bao Việc1Lucky319h00Taiwan0quay phátVĩnh Phúc Pro0
65
AoE QY392KT1Hiệp Trung3Flames3
66
Ngày 24/8
67
Thời gian
Cặp 13
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 14Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 15Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 16
Kết quả
Trọng Tài
68
18h
23/8
Quang Quân2quay phát
AoE Chương Mỹ
321h
23/8
Gym Club2AoE Đà Nẵng3
69
67893Apple Mobile0King3Thùy Linh2
70
71
Thời gian
Cặp 17
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 18Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 19Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 20
Kết quả
Trọng Tài
72
Phố giỏ AE2AoE HY-HP1Than Uyên LC319h00AE Japan1quay phát
73
Song Tuân3AoE Vĩnh Tuy3Thường Tín2
Ngân Sơn Bắc Kạn
3
74
75
Thời gian
Cặp 21
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 22Kết quả
Trọng Tài
76
Hà Giang Bắc Ninh
3Đồng Tâm3
77
AE Sinh đôi1Freewin0
78
79
VÒNG 1 LOẠI TRỰC TIẾP - THI ĐẤU NGÀY 20 đến 22/8/2019. ------------- THỂ THỨC 2VS2 RANDOM CHẠM 3
80
Ngày 20/8
81
Thời gian
Cặp 1
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 2Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 3Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 4
Kết quả
Trọng Tài
82
Bum Bum018hTTQH_PT120h
27/8
Đam Mê Aoe1Fit24 Old0
83
AOE SẦM SƠN3Ae Japan3TEAM tê tê3AOE ĐÀ NẴNG3
84
85
Thời gian
Cặp 5
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 6Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 7Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 8
Kết quả
Trọng Tài
86
AOE_SONLA020h
21/8
TEAM TL2quay phát20h00TEAM PIZZA 3quay phát20h
22-8
t-nesco0
87
SONG TUÂN3Vĩnh PhúcPro3U98267893
88
89
Thời gian
Cặp 9
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 10Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 11Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 12
Kết quả
Trọng Tài
90
12hCao Bình 0phu khe dong0phu khe dong bỏ giảiAC Club020h30
TEAM DAIDONGCHIEN
2
91
Quang Quân3phố giỏ ae3
Hà giang bắc ninh
3AOE HY-HP3
92
93
Thời gian
Cặp 13
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 14Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 15Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 16
Kết quả
Trọng Tài
94
Max Max219h00SUN*0quay phátRượu Mía0Ninh hiệp3
95
BTS13Ape Mobile3Flames 3FC Tien Du1
96
Ngày 21/8
97
98
Thời gian
Cặp 17
Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 18Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 19Kết quả
Trọng Tài
Thời gian
Cặp 20
Kết quả
Trọng Tài
99
19h
20/8
SONG LỜ1NBK_YB015h00Tế Xuyên020h00Sev__H20
100
H2O43Aoe Vĩnh tuy3AOE Mỹ Bằng3Đồng Tâm3
Loading...