ABCDEF
1
OBSAH
2
Vitajte na stránke venovanej demografickému prehľadu v okresoch Michalovce a Sobrance
3
4
Jednotlivé prehľady môžete prezerať v samostatných listoch ktoré sú zoradené v spodnej časti ↓
5
6
Celý dokument možno prevziať (napr.: Súbor/Prevziať ako.../Formát OpenDocument) a s údajmi ďalej pracovať v PC.
7
Neprenesú sa grafy.
8
Publikované prehľady:
9
Stredný stav obyvateľstva (od r. 2011 Priemerný stav ob.)
10
Živonarodenosť
11
Celková úmrtnosť
12
Prirodzený prírastok
13
Dojčenská úmrtnosť
14
Novorodenecká úmrtnosť
15
Potraty na 100 narodených
16
Prírastok sťahovaním
17
Celkový prírastok
18
Priemerný vek zomrelých v rokoch 2003-2007
19
Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti 1999-2008
20
Demografia mesto Michalovce
21
Demografia mesto Sobrance
22
Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy
23
Úmrtnosť na nádory
24
Úmrtnosť na poranenia a otravy
25
Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy
26
27
28
29
30
31
32
33