Demografické ukazovatele okresov Michalovce a Sobrance
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
OBSAH
2
Vitajte na stránke venovanej demografickému prehľadu v okresoch Michalovce a Sobrance
3
4
Jednotlivé prehľady môžete prezerať v samostatných listoch ktoré sú zoradené v spodnej časti ↓
5
6
Celý dokument možno prevziať (napr.: Súbor/Prevziať ako.../Formát OpenDocument) a s údajmi ďalej pracovať v PC.
7
Neprenesú sa grafy.
8
Publikované prehľady:
9
Stredný stav obyvateľstva (od r. 2011 Priemerný stav ob.)
10
Živonarodenosť
11
Celková úmrtnosť
12
Prirodzený prírastok
13
Dojčenská úmrtnosť
14
Novorodenecká úmrtnosť
15
Potraty na 100 narodených
16
Prírastok sťahovaním
17
Celkový prírastok
18
Priemerný vek zomrelých v rokoch 2003-2007
19
Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti 1999-2008
20
Demografia mesto Michalovce
21
Demografia mesto Sobrance
22
Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy
23
Úmrtnosť na nádory
24
Úmrtnosť na poranenia a otravy
25
Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy
26
27
28
29
30
31
32
33
Loading...
 
 
 
OBSAH
Stredný stav obyvateľstva
Živonarodenosť
Živonarodenosť Graf
Celková úmrtnosť
Celková úmrtnosť Graf
Prirodzený prírastok
Prirodzený prírastok Graf
Dojčenská úmrtnosť
Dojčenská úmrtnosť Graf
Novorodenecká úmrtnosť
Novorodenecká úmrtnosť Graf
Potraty na 100 narodených
Potraty na 100 narodených Graf
Prírastok sťahovaním
Prírastok sťahovaním Graf
Celkový prírastok
Celkový prírastok Graf
Priemerný vek zomrelých 03-07
Vývoj miery evid. nezamestnan.
Demografia- mesto Michalovce
Demografia- mesto Sobrance
Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy
Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy Graf
Úmrtnosť na nádory
Úmrtnosť na nádory Graf
Úmrtnosť na poranenia a otravy
Úmrtnosť na poranenia a otravy Graf
Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy
Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy Graf
Príčiny smrti výpočty pre tabuľky
11
1
Stredná dĺžka života
Prenosné ochorenia
Chorobnosť
Incidencia ZN spolu
Incidencia ZN podľa Dg
Príčiny smrti
Podklad ZSO
TBC
 
 
Main menu