ใบสมัครแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อทีมชื่อ-สกุล (คนที่ 1)ชื่อ-สกุล (คนที่ 2)ระดับชั้น / ห้อง
กิจกรรมที่ต้องการสมัครแข่งขัน
2
NA SMILEด.ญชมพูนุช หอมชื่นด.ญ.ณัฐณิชา ทิพศร2/2
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
3
The Firstด.ญ.ณัชชา บุญอยู่
ด.ญ.ณัฐชยา โพธิวัฒน์
2/2
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
4
สโลไลฟ์ด.ญ.วิภาวี การะเกษด.ญ.นลัทพร บุญยม2/1
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
5
NA SMILEด.ญชมพูนุช หอมชื่นด.ญ.ณัฐณิชา ทิพศร2/2แอนิเมชั่น
6
The Firstด.ญ.ณัชชา บุญอยู่
ด.ญ.ณัฐชยา โพธิวัฒน์
2/2แอนิเมชั่น
7
ขาวด.ญ. กนกวรรณ โคตะบิน
ด.ญ.ชนินทร์นันท์ สุตะพันธ์
2/3วาดภาพด้วยโปรแกรม paint
8
ดำด.ช. วชิรพงษ์ สีดำ
ด.ช.กันตภณ คะโสพิมพ์
2/3วาดภาพด้วยโปรแกรม paint
9
ชนะแน่นอนด.ช.เอกราช ขันพันธ์ด.ช.วิทยา นาคำแยก2/3วาดภาพด้วยโปรแกรม paint
10
น้ำเงิน
ด.ญ. ทิพยาภรณ์ จักจาย
ด.ญ.จุฑามาศ คำนึง1/1วาดภาพด้วยโปรแกรม paint
11
สองแซ่บด.ญ.ปนัดดา กัปมีผลด.ญ.ดลยา แก้วดำ1/1วาดภาพด้วยโปรแกรม paint
12
1/1 ไม่แพ้ใครด.ช.เมธี ไชยสิงห์
ด.ช.ธนวัฒน์ ศาสลากลาง
1/1วาดภาพด้วยโปรแกรม paint
13
ต้องชนะด.ช.อำนาจ ทาสมบูรณ์ด.ช.กฤษณพล ขันแก้ว1/1วาดภาพด้วยโปรแกรม paint
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu