DS giao vien coi thi CHINH QUY tuan 42 nam 2017-2018 HOC KY II.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
1
Thứ
Tuần
STTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
2
742LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS5NCKH1Sáng7/7/20187421
3
742DoanDYNguyễn Quốc ĐoànĐông yS5NCKH1Sáng7/7/20187421
4
742ThuongCDLê Đỗ Mười ThươngYHCĐS5NCKH1Sáng7/7/20187421
5
742MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS5NCKH1Sáng7/7/20187421
6
742ThuCDTrần Thị Thanh ThuYHCĐS5NCKH1Sáng7/7/20187421
7
742AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS5NCKH1Sáng7/7/20187421
8
742VyNNTrình Liên VyKHCBS5NCKH1Sáng7/7/20187421
9
742LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS5NCKH1Sáng7/7/20187421
10
742LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS5HLD2Sáng7/7/20187421
11
742DoanDYNguyễn Quốc ĐoànĐông yS5HLD2Sáng7/7/20187421
12
742ThuongCDLê Đỗ Mười ThươngYHCĐS5HLD2Sáng7/7/20187421
13
742MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS5HLD2Sáng7/7/20187421
14
742ThuCDTrần Thị Thanh ThuYHCĐS5HLD2Sáng7/7/20187421
15
742AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS5HLD2Sáng7/7/20187421
16
742VyNNTrình Liên VyKHCBS5HLD2Sáng7/7/20187421
17
742LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS5HLD2Sáng7/7/20187421
18
742VanDuocTrần Thị Ngọc VânDượcS5DVTT4Chiều7/7/20187421
Thảo cô Hiền thay vân
19
742NamDuocThái Hoàng NamDượcS5DVTT4Chiều7/7/20187421
20
742ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS5DVTT4Chiều7/7/20187421
21
742LaiDuocNguyễn Thị Thanh LaiDượcS5DVTT4Chiều7/7/20187421
22
742
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS5DVTT4Chiều7/7/20187421
23
742
VHongduoc
Võ Thị Ánh HồngDượcS5DVTT4Chiều7/7/20187421
24
25
26
27
28
29
Loading...