wynik_egz_próbnego-nadproże_tb4-1_Halina_2016_U
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
Wynik egzaminu praktycznego (próbnego)_ 4TB 2016 [NADPROŻE]
2
Część pracy egzaminacyjnejNumer ucznia
3
Max pkt12345678910111213141516171819202122Max
Suma p. ucz.
%
4
1STRONA TYTUŁOWA21212118211919192119212121000000000046224152,16
5
2PRZEDMIAR ROBÓT3819920322612122015252038000000000083624829,67
6
3KALKKULACJA KOSZTORYSOWA41424241424242424242394230000000000090248854,10
7
Suma puntów 1008272799587737083768583890000000000
8
`
9
ISTRONA TYTUŁOWA2121211821191919211921212100000000000
10
1.1tytuł, a w nim określenie: kosztorys ofertowy2222220222222
11
1.2
nazwe i adres inwestycji:wykonanie nadproży żelbetowych w budynku biurowym w Zabrzu, ul.Długa 8
2222222222222
12
1.3
nazwę i adres zamawiającego:Glass S.A ul. Średnia 1 25-245kielce
2222222222222
13
1.4dane opracowującego kosztorys (nr Pesel zdającego) 2222222222222
14
1.5dane opracowanie kosztorysu: 15.10.2016r.2222202020222
15
1.6stawkę robocizny18.00 zł/r-g2222222222222
16
1.7wskaźnik kosztów pośrednich: Kp-75%2222222222222
17
1.8wskaźnik zysku - Z - 18%2222222222222
18
1.9stawkę podatku VAT-23%2222222222222
19
1.10ogólną wartość kosztorysową robót (netto i brutto)3330333333333
20
II
DANE WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ZADANIA I DOKUMENT.
38199203226129201525203800000000000
21
2.1
podstawę obliczeń - numer KNR 2-02 0290-02 pręty fi 12
3030333303303
22
2.2podstawę obliczeń-numer KNR 2-02 0290-01pręty fi 1030303303000031,52
23
2.3podstawę obliczeń-numer KNR 2-02 0290-01pręty fi 63030330300003
24
2.4
podstawę obliczeń - numer KNR 2-02 0210 -03 belki żelbetowe
3300333000003
25
2.5
obliczone tony zbrojenia żebrowanego fi12 - 0,0319 - 0.032t
4404400000404
26
2.6obliczone tony zbrojenia gładkiego fi 10 - 0,0183 t4404000040444
27
2.7
obliczone tony zbrojenia gładkiego fi6 - 0,0118 / 0,012 t
4004444040044
28
2.8
obliczenie objętość dwóch belek nadprożowych z ręcznym układaniem betonu - 0,691m3+0,01
4404440044444
29
2.9 (1)zapisanie działania prowadzące do obliczenia ton: fi 12 2*(4*3.56+3.75)*0.888/100022002020002020,0320
30
2.9 (2)fi 10: 2*(3.71+3*3.71)*0.617/100022000000222220,0183
31
2.9 (3)fi 6: 2*(26*1.03*0.222)/100020002200222220,0119
32
2.10
zapisane działania prowadzące do obliczenia objętności belek nadprożowych np. 2*3.6*0.4*0.24
404440044444
33
IIIWYKAZ ROBÓT ORAZ OPIS WYMAGAŃ4242424142424242424239423000000000000
34
3.1zapisaną stawkę robocizny - 18,00zł/r-g4444444444444
35
3.2
zapisane ceny materiałow-co najmniej siedem z ośmiu wymienionych
1110111111110
36
3,2 (2)
wpisaną cenę dla betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B20 (C16/20) zł/m3
1111111111110
37
3,2 (3)
wpisaną cenę dla desek iglastychobrzynanych gr.25mm kl.III 650.00 zl/m3
1111111111110
38
3,2 (4)
wpisaną cenę dla desek iglastych obrzynanych gr. 38mm kl.III zł/m3 770,00
1111111111110
39
3,2 (5)
wpisaną cenę dla drewna okrągłego na stempe bydowlane
1111111111110
40
3,2 (6)wpisaną cenę dla prętów gładkich fi 6 zł/t1111111111010
41
3,2 (7)wpisaną cenę dla prętów gładkich fi 10 zł/t1111111111010
42
3,2 (8)wpisaną cenę dla prętów żebrowanych fi 12 zł/t1111111111010
43
3.9
zapisane ceny sprzętu-conajmniej siedem z ośmiu wymienionych,wpisaną cenę dla giętarki do prętów-11,00zl/m-g ,wpisaną cenę dla nożyc do prętów -9zl/m-g ,wpisaną cenę wpisaną cenę dla prościarki do prętów -12zl/m-g, wpisaną cenę dla środka transportowego 78zl/m-g, wpisaną cenę dla wyciągu -8zl/m-g
4444444444440
44
3.4
obliczone koszty bezpośrednie robocizny (R) wynikające z przyjętych założeń
3333333333333
45
3.5
obliczone koszty bezpośrednie materiałów (M) wynikające z przyjętych założeń
3333333333333
46
3.6
obliczone koszty bezpośrednie sprzętu (S) wynikające z przyjętych założeń
3333333333333
47
3.7obliczone koszty pośrednie od robocizny i sprzętu (R,S)4444444444444
48
3.8
obliczoną wartość zysku (Z) wynikającą z wcześniej przyjętego wskaźnika narzutu
4444444444444
49
3.9
obliczoną wartość kosztorysową netto, która jest sumą robót zbrojarskich i betonowych
4444444444444
50
3.10Zadeklarowane wskaźniki narzutów Kp, Z i podatku VAT5555555555555
51
82727995877370837685838900000000000
52
SUMA
Deptuch Patyk
Kaczmarski Wiktor
Kostuj Krystian
Kubiś Adrian
Rzeszutek Adam
Serafin Tomasz
Sobejko
Węglarz Grzegorz
Wielgosz Jakub
Wilczyński
Wrażeń
Ziobro Kamil
#REF!
53
12345678910111213141516171819202122#REF!
54
#REF!
55
#REF!
56
max56#REF!
57
proc
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...