(เมืองชัยนาท)แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยนาท
3
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันค่าโทรศัพท์ค่ามือถือรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
4
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงิน
5
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)(บาท)(บาท)
6
ต.ค.-๖๑1480.006721.6934.00770.400.000.00334.750.007826.84
7
พ.ย.-๖๑1385.006335.8939.00822.830.000.00334.91749.008242.63
8
ธ.ค.-๖๑1452.006658.7457.001223.010.000.00344.54749.008975.29
9
ม.ค.-๖๒1338.006170.5452.001097.290.000.00360.59749.008377.42
10
ก.พ.-๖๒1492.006842.8964.001378.700.000.00415.160.008636.75
11
มี.ค.-๖๒2161.009527.9774.001592.700.000.00350.960.0011471.63
12
เม.ย.-๖๒2480.0010873.2992.002028.290.000.00350.960.0013252.54
13
พ.ค.-๖๒2401.0010570.7779.001733.400.000.00383.060.0012687.23
14
มิ.ย.-๖๒1954.008734.2448.001087.660.000.00363.80438.3110624.01
15
ก.ค.-๖๒1585.007664.5752.001116.010.000.00678.221000.0010458.80
16
ส.ค.-๖๒0.000.0047.00990.290.000.000.000.00990.29
17
ก.ย.-๖๒0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
18
รวม17728.0080100.59638.0013840.580.000.003916.953685.31101543.43
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...