ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Registrace škol na akci MAPY KOLEM NÁS 2020 - Krajská vědecká knihovna Liberec
AKCE Z DŮVODU AKTUÁLNÍ SITUACE S EPIDEMIÍ COVID-19 ZRUŠENA!
V platnosti zůstává malování distanční formou.

2
PROGRAM MAPY KOLEM NÁSMALUJEME ZEMI PŘÍBĚHŮ
3
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nashttp://atlas.kraj-lbc.cz/malovani
4
školapočet žáků/třškolapočet žáků/třškolatř./počet žáků
5
úterý 13. 10. 2020
6
10:00 - 11:20ZŠ Broumovská, Liberec24ZŠ Broumovská, Liberec24ZŠ Broumovská, Liberec25/6
7
11:30 - 12:50ZŠ Stráž nN28ZŠ Stráž nN25
8
13:00 - 14:30ZŠ a ZUŠ T.G. Masaryka Hrádek nad Nisou19/9ZŠ a ZUŠ T.G. Masaryka Hrádek nad Nisou25/9Poslední blok - na akce lze zůstat déle
9
středa 14.10.2020
10
8:30 - 9:50ZŠ Na výběžku, Liberec20ZŠ Na výběžku, Liberec20ZŠ Na výběžku, Liberec?
11
10:00 - 11:20ZŠ a ZUŠ Frýdlant25ZŠ a ZUŠ Frýdlant25
12
11:30 - 12:50
13
13:00 - 14:30(ZŚ Dobiášova - rezervace)(ZŚ Dobiášova - rezervace)ZŠ Dobiášova24Poslední blok - na akce lze zůstat déle
14
čtvrtek 15.10.2020
15
8:30 - 9:50ZŠ Broumovská, Liberec24
16
10:00 - 11:20ZŠ 5.květen, Liberec20ZŠ 5.květen, Liberec20ZŠ 5.květen, Liberec10
17
11:30 - 12:50Dom.vzdělávání, HK20Dom.vzdělávání, HK15
18
13:00 - 14:30ZŠ a ZUŠ T.G. Masaryka Hrádek nad Nisou17ZŠ a ZUŠ T.G. Masaryka Hrádek nad Nisou20Dom.vzdělávání, HK20ukončení akce ve 14:30
19
UKONČENÍ, deinstalace
20
POŘADATEL AKCE Liberecký kraj, resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odborem kanceláře ředitele. Záštitu nad akcí má Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.
MALOVÁNÍ MAPY PŘÍBĚHŮ: Výtvarné práce vytvořené během akce zůstávají ve vlastnictví pořadateli. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním své práce či její reprodukce na webových stránkách organizátora soutěže a v jeho propagačních materiálech.
21
Registrace a dotazy k akci: irena.koskova@kraj-lbc.cz, telefon 485 226 412.
22
Opatření proti šíření COVID:
· Při vstupu do prostoru akce si návštěvníci budou povinně dezinfikovat ruce.
· U každého stanoviště bude zajištěna dezinfekce.
· Návštěvníci i organizátoři budou nosit roušky.
· Mezi jednotlivými bloky bude 10 minutová mezera, aby se nově příchozí s předchozími návštěvníky nepotkávali a byl proveden úklid.
· Počet návštěvníků v jednom bloku bude omezen na 50 osob a budou je tvořit žáci ze stejné školy.

V případě nepříznivého vývoje šíření onemocnění COVID se akce v prostorách knihovny neuskuteční a program bude omezeně zprostředkován distanční formou. O případném zrušení akce budou přihlášení účastníci včas informováni.
23
https://1url.cz/@mapykolemnasInformace o akci a stav registrace: http://atlas.kraj-lbc.cz/mapykolemnas
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100