แบบขอใช้บริการล่วงหน้าของศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดหล่มสัก (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาเรื่องที่ท่านต้องการให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำ ศาลจังหวัดหล่มสักดำเนินการให้ท่านวิธีการดำเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของท่านหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ คำถามอื่นที่ท่านต้องการสอบถามศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระบุวันที่ท่านต้องการเดินทางมาศาลเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนวันนัดID LINE ของท่าน
2
26/2/2019, 8:38:18ขอไกล่เกลี่ยล่วงหน้าก่อนวันนัด, ขอไกล่เกลี่ยผ่านทางแอปพลิเคชั่น ไลน์, สอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องอื่นตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วธนาคารออมสิน0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
3
22/3/2019, 9:04:00ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ109/620818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์22 มีนาคม 62 เวลา 13 นาฬิกา
4
27/3/2019, 11:34:39ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วนายปณิธิ สมประสงค์0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์28 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น.
5
10/4/2019, 9:39:41ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ.385/62 ธ.ออมสิน-นายธงชัย ศรีรักษา ที่ 1ฯ และ ผบ.558/62 ธ.ออมสิน-นายวิโรจน์ อุดศรี ที่ 1ฯ087719166219 ม.16 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 6700010 เมษายน 62 เวลา 13 นาฬิกา.nick.
6
29/4/2019, 10:11:17
ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ682/620818870087
198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
29 เมษายน 62 เวลา 13.00
7
23/5/2019, 9:38:53ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ685/620818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์23 พฤษภาคม 62 เวลา 13.00 น.ปณิธิ สมประสงค์
8
27/5/2019, 20:37:17ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ784/62;ผบ809/62;ผบ825/620818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์28 พฤษภาคม 62 เวลา 10.00 น.
9
26/6/2019, 17:10:43ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ972/25620818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์27 มิถุนายน 62 เวลา 09.30น.ปณิธิ สมประสงค์
10
30/7/2019, 6:46:56ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ 1164/62 ระหว่าง ธ.ออมสิน โจทก์ กับ นายสุรกานต์ อุดพ้วย ที่ 1 กับพวก 2 คน087719166219 ม.16 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 6700030 กรกฎาคม 62 เวลา 13 นาฬิกา.nick.
11
30/7/2019, 11:56:24ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1507/62 ; ผบ1510/620818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์30 กรกฎาคม 62 เวลา 13.30 น.ปณิธิ สมประสงค์
12
21/8/2019, 11:11:44
ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1650/620818870087เพชรบูรณ์
21 สิงหาคม 62
13
29/8/2019, 19:07:58
ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1508/620818870087
198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
30 สิงหาคม 62 9.30 น.
ปณธิ สมประสงค์
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...