แบบขอใช้บริการล่วงหน้าของศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดหล่มสัก (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาเรื่องที่ท่านต้องการให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำ ศาลจังหวัดหล่มสักดำเนินการให้ท่านวิธีการดำเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของท่านระบุวันที่ท่านต้องการเดินทางมาศาลเพื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนวันนัดหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ คำถามอื่นที่ท่านต้องการสอบถามศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทID LINE ของท่าน
2
26/2/2019, 8:38:18ขอไกล่เกลี่ยล่วงหน้าก่อนวันนัด, ขอไกล่เกลี่ยผ่านทางแอปพลิเคชั่น ไลน์, สอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องอื่นตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วธนาคารออมสิน0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
3
22/3/2019, 9:04:00ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ109/6222 มีนาคม 62 เวลา 13 นาฬิกา0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
4
27/3/2019, 11:34:39ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วนายปณิธิ สมประสงค์28 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
5
10/4/2019, 9:39:41ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ.385/62 ธ.ออมสิน-นายธงชัย ศรีรักษา ที่ 1ฯ และ ผบ.558/62 ธ.ออมสิน-นายวิโรจน์ อุดศรี ที่ 1ฯ10 เมษายน 62 เวลา 13 นาฬิกา087719166219 ม.16 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000.nick.
6
29/4/2019, 10:11:17
ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ682/62
29 เมษายน 62 เวลา 13.00
0818870087
198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
7
23/5/2019, 9:38:53ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ685/6223 พฤษภาคม 62 เวลา 13.00 น.0818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
8
27/5/2019, 20:37:17ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ784/62;ผบ809/62;ผบ825/6228 พฤษภาคม 62 เวลา 10.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
9
26/6/2019, 17:10:43ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ972/256227 มิถุนายน 62 เวลา 09.30น.0818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
10
30/7/2019, 6:46:56ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ 1164/62 ระหว่าง ธ.ออมสิน โจทก์ กับ นายสุรกานต์ อุดพ้วย ที่ 1 กับพวก 2 คน30 กรกฎาคม 62 เวลา 13 นาฬิกา087719166219 ม.16 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000.nick.
11
30/7/2019, 11:56:24ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1507/62 ; ผบ1510/6230 กรกฎาคม 62 เวลา 13.30 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
12
21/8/2019, 11:11:44
ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1650/62
21 สิงหาคม 62
0818870087เพชรบูรณ์
13
29/8/2019, 19:07:58
ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1508/62
30 สิงหาคม 62 9.30 น.
0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ปณธิ สมประสงค์
14
26/9/2019, 18:44:20
ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1651/62;ผบ1840/62;ผบ1927/62;ผบ1932/6227 กันยายน 62 เวลา 10.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ปณิธิ สมประสงค์
15
24/10/2019, 17:44:05ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด, ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1653,1832,1833,1834,1838,1928,1939,1942,2039,2040,มย7/6225 ตุลาคม 62 เวลา 13.00 น.0818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
16
29/10/2019, 7:19:29ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วมย7/62,ผบ1736/62,ผบ2047/62,ผบ2142/62,ผบ2147/6229 ตุลาคม 62 เวลา 13.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
17
30/10/2019, 7:19:29ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2046/6230 ตุลาคม 62 13.000818870088198 ต.ในเมือง อ.เมือง ต.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
18
18/11/2019, 19:29:29ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ.1933,1934,2045/6219 พฤศจิกายน 62 เวลา 09.30 น.0818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
19
26/11/2019, 15:11:13ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1740/62;ผบ1831/62;ผบ1945/62;ผบ2042/62;ผบ2045/62;ผบ2125/62;ผบ2127/62;ผบ2136/62;ผบ2139/62;ผบ2339/6227 พฤศจิกายน 62 เวลา 09.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
20
29/11/2019, 14:32:53ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ1743/622 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
21
12/12/2019, 18:46:43ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2036;2051;2129;2135;2324;2325;2140;2141;2360;2419/6213 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
22
13/12/2019, 17:21:43ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2135;2419/6216 ธันวาคม 62 09.30 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
23
16/12/2019, 18:50:52ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2335;2361/6217 ธันวาคม 62 09.30 น.0818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
24
19/12/2019, 7:43:12ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ 2061/2562 ขอคืนค่าขึ้นศาลกรณีพิเศษ จำเลยทั้งสองไปทำยอมด้วยตนเอง ตัดค่าทนาย 1,000 บาท19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา087719166219 ม.16 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์.nick.
25
25/12/2019, 10:37:32ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2433/2562 ธนาคารออมสิน โจทก์ -นายวิสุทธิ์ ป้องกัน ที่1กับพวก จำเลย ,ผบ286/2562 ธนาคารออมสิน โจทก์-น.ส.ดวงพร พรมขาล ที่1กับพวก จำเลย , ผบ2630/2562 ธนาคารออมสิน โจทก์ -นางจีระพร อิ่มทองงใบ ที่ 1 กับพวก จำเลย 26 ธ.ค.2562089-9614692260/2 ม.10ต.นาวั่ว อ.เม่องเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
26
25/12/2019, 18:11:17ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วมย4/62;ผบ2341/62;ผบ2702/6226 ธันวาคม 62 เวลา 09.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
27
26/1/2020, 17:09:02ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2048/62;2326/62;2330/62;2394/62;2359/62;2711/6227 ม.ค.63 เวลา 13.000818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
28
28/1/2020, 21:15:21ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการ รายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2084/62;ผบ11/63;ผบ187/63;ผบ188/6329 มกราคม 63 เวลา 13.000818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
29
20/2/2020, 15:23:52ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วและรายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2329;2334/6221 กุมภาพัธ์ 63 เวลา 09.00 น.0818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
30
26/2/2020, 19:18:18ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วและรายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2338/62,ผบ175/63,ผบ176/63,ผบ191/63,ผบ369/63,ผบ370/6327 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 13.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
31
9/3/2020, 12:32:36ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วและรายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ177/6310 มีนาคม 63 เวลา 10.00 น.0818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
32
24/3/2020, 15:31:36ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วและรายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ184/6325 มีนาคม 63 เวลา 13.300818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
33
22/4/2020, 13:50:14ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วและรายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ2687/2562 ,ผบ398/2563วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 9.00น.0899614692260/2หมู่10 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000เกียรติศักดิ์ ยูงทอง
34
17/5/2020, 12:20:02ขอไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วและรายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ174/63;ผบ186/63;ผบ190/6318 พ.ค. 63 เวลา 09.300818870087198 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
35
29/7/2020, 8:46:09ประสงค์ที่จะขอทำยอมก่อนวันนัดตอบกลับผู้ขอรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วและรายงานให้หัวหน้าทราบแล้วผบ7210/62,812/6329 กรกฎาคม 63 เวลา 13.000818870087198 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ปณิธิ สมประสงค์
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100