เก็บคะแนน_t1c3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
3เรื่องแรง
2
รายการ8/16/2561แรง8/23/2561
สัปดาห์วิทย์
8/30/2561ท้ายบทบฝ
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน2521022036
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
2521021145
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร2521021646
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช242721138
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต2621021849
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
2411021440
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์2621021447
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู2621021850
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
242921437
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
252821545
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)262721146
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู262711541
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
262821744
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง252721738
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
2621021946
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
2521021645
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก2521021750
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง2521021046
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
2521021746
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
2521021344
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก2621021650
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
2621021951
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี2621021647
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย2521021544
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร2621021446
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ2521021846
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ2521021846
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
262921543
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา2621021443
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
2521021938
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์2521021546
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม2621021844
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
2521021149
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ2621021445
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...