Gada plans [DRAFT]
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Ls
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABHIPQRSTUVWXYZAAAB
1
MērķisValdes locekļu definētie uzdevumiUzdevumi/komentāriIndikatoriAtbildīgieSadarbības partneri
2
Ārvalstu studējošie Latvijā netiek diskriminēti un saņem līdzvērtīgas iespējas kā vietējie studējošie.Jāveicina info pieejamība angļu valodā (par SP, par saistošajiem pasākumiem, par ziņām LSA mājaslapā)Izstrādāt vadlīnijas (apkopojumu) par informācijas publicēšanu ārzemju studējošajiem pieejamā formā
3
LSA mājaslapā ir pieejami ārvalstu studējošajiem un ārvalstu studējošo pārstāvniecībām saistoši raksti angļu valodā
4
Saziņa ar valsts institūcijām, lai tās savās mājaslapās nodrošina ārzemju studējošajiem viegli pieejamu informāciju angļu valodā(IZM varētu izsūtīt AII lūgumu iekļaut mājaslapā sadaļu ar šo angliski)IZM, PMLP mājaslapās ir pieejama ārzemju studējošajiem nepieciešamā informācija angļu valodā
5
Diskusijas formas pasākums (angliski/krieviski) ar iesaistītajām pusēm (AII, IZM, etc) un vadlīniju prezentēšanaStrādāt pie prakses vietu pieejamības
6
Tas ne vienmēr būs SP atbildībā risināt.
7
Reaģēt krīzes situācijās (risināt sasāpējušas problēmas, nevis koncentrēties uz to kā virzienu)
8
9
AII piederošajās studentu dienesta viesnīcās dzīves apstākļi NAV veselībai kaitīgi.karikatūras DV traģikomiskajām situācijām un papidinošais situācijas apraksts PR nolūkiemx
10
Mentālā veselība un studējošo atbildība pret sevi un apkārtējiem ir aktualizēta sabiedrībā.Daži uzksata, ka šis jautājums svarīgāks par diskrimināciju, daži domā, ka diskriminācija ir saistīta ar mentālo veselību. Jāapkopo dati par 1)kopīgajiem problēmjautājumiem SP, 2) kā mentālā veselība korelē ar AI. Var 1) veikt pētījumu, 2) rīkot semināru/.vieslekcijas, 3) veidot palīdzības tīklu. Jāorganizē DG par (ne)aktualitāti, pieejamajiem resursiem un jāveiodo realizācijas plānu.
11
Situācijas monitorings, kāda ir situācija LatvijāIzveidot aptauju, kas sasniegusi vismaz 1000 studējošos, publicēt tās datus
12
Izveidota LSA nostāja jautājumā
13
AI sabiedrība tiek informēta par metālās veselības labajām praksēm un statistiku Latvijā Realizēts seminārs par mentālo veselību, prezentējot aptaujas datus un LSA nostāju
14
Studējošo fiziskās veselības un tās nozīmes, kā arī veselības pakalpojumu pieejamības aktualizēšanaMedpunktu pieejamība AIIApzināt nepieciešamību un esošo situāciju
15
Veselības pakalpojumu pieejamība studējošajiemSadarboties ar LaMSA
16
Studējošajiem ir iespējas piedalīties aktīvās atpūtas pasākumos, kuri motivē gan kustēties, gan savstarpēji saliedēties.Student hike, Endomondo challenge, izplatīt info(ne organizēt) šādus pasākumusStudējošie tiek aicināti piedalīties aktīvās atpūtas pasākumos (piem. Student Hike) un tiek noorganizēta iespēja studējošajiem savstarpēji sacensties ar Endomondo izaicinājumu
17
SP ir informēta par to, kādus ilgtspējas pasākumus iespējams ieviest savā AII, pasākumos un darba vietās.rekomendācijas (vizuāli pievilcīgā formā), idejas tālāku vizuālo materiālu izgatavošanai SP vidēNostāja un rekomendācijas, informatīvo materiālu izplatīšana sociālajos tīklos. Citādi jautājums ir SP līmenī risināms. Pašpārvaldēm 2019. gada septembrī ir pasniegts sagatavots materiāls, kas iekļauj rekomendācijas dabai un sev draudzīgam darbam SP. Ilgtspējas rokasgrāmata studentam?
18
Izveidota nostāja ilgtspējas jautājumā
19
SP ir informēta par nepieciešamajiem studiju vides un procesa aspektiem, lai tā būtu pieejama personām ar invaliditāti. SP ir gatava iesaistīties šajos jautājumos sarunās ar AII vadību.Lekcijas par vides pieejamību un tās elementiem un apmācības studējošajiem un personālam par atbilstošu rīcību un attieksmiJāapkopo problēmjautājumus, jāformulē LSA viedoklis un jāizveido vadlīnijas ar svarīgākaiem aspektiem, informatīvajiem atbalsta punktiem, turpināt sadarbību ar LR Tiesībsarga brioju. Informēt SP par finansējuma piesaistes iespējām šīs problēmas risināšanai. Izveidota aktīva sadarbība ar LR Tiesībsarga biroju un tematiski iesaistītajām NVOsadarbībā ar rektoru padomi, LIZDA, u.c.
20
Noritējušas apmācības, kuras apmeklējuši vismaz 6(cik?) AII studējošie un administrācijas pārstāvji
21
Izstrādāta spēle par vides pieejamību (Lielbritānijas analogs par ārvalstu studējošajiem)Ir/nav
22
Tiesībsarga pētījuma un konteksta komentāri apkopoti vizuāli pievilcīgā formātāIzveidotas rekomendācijas vides pieejamībai SP
23
[pārformulēt] Studējošie un augstskolu darbinieki ir informēti par esošo diskriminācijas situāciju Latvijā un veidiem, kā to novērst. AII SP ir pieejama palīdzība/vadlīnijas situācijām, kad nepieciešams iestāties pret diskriminējošas attieksmes gadījumiem. AII SP ir izpratne par diskrimināciju. Nostāja Vadlīnijas jāizstrādā, bet gadījumi un pieejas tiem būs individuālas, jākomunicē ar SP par šiem gadījumiemSagatavota un apstiprināta nostāja līdz 2020.gada jūnijam
24
Apkopota informācija no aptaujas par diskrimināciju (LV/ENG/RUS)Process ir ilglaicīgs, neizpildīt 100% apmērā, varbūt jāorganizē semināri (?), info grafiskie materiāli, jāņem pieredze (un jāapkopo) no starptautiskās vides. Vairāk jāspiež. lai strādā SP nevis valde, jākoncentrējās uz konkrētām situācijām.Aptaujas respondentu (vismaz ...) atbildes apkopotas ziņojumā līdz 2019.gada rudenim
25
Diskusijas vakaru ciklsrudens semestrī noorganizēts diskusiju cikls (3-4 pasākumi) un augustā viens pilotpasākums, secinājumi apkopoti atsevišķā informācijas platformā
26
AII ir iespēja atstāt mazus bērnus bērnistabā, kamēr studējošais studē.x
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...