حضور و غیاب پایگاه داده
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ردیفتعداد غیبتنامنام خانوادگی12345678910111213141516 (میان‌ترم)1718
2
لیست حضور و غیاب درس پایگاه‌داده‌ها
۲۷ آبان۲۹ آبان
3
13امیداستواریحضور و غیاب انجام نشدهحضور و غیاب انجام نشدهحضور و غیاب انجام نشدهحضور و غیاب انجام نشده
4
23فاطمهاسدی
5
36مرضیهامیدی
6
42علیرضااکرمی
7
55سید آرمینایت الهی
8
63بهرامایران زمینی
9
76علیایوبی پور
10
82پیمانباصری
11
96امیرپورمند
12
1013عطاجیرفتی
13
1113مریمچینی زاده
14
126سیناحسین کوچک
15
130پردیسخضری یزدان
16
145سیده نگاردرخشانی
17
154محمدامیندلاور خلفی
18
161حبیبدلربایی
19
174امیرحسیندهقان زاده
20
187فائزهدهقانیزاده
21
196علیرضاربیعی
22
204سید مهرانرفیعی
23
214زهرارستگاری
24
226صدیقهزارع
25
2313محمد هادیزارع
26
244مهدیزکی زاده
27
2510نویدشریعتی
28
261مهلاشیخ علیشاهی
29
277محمدصادقعارف
30
287علیفتح آبادی
31
294علیفهیمی
32
305فاطمهقاسمی
33
313ایمانقشقائی زاده
34
327مهشادقنبری
35
332حسینکارگر بیده
36
344مصطفیکریمی
37
356سید معینمهدی زاده
38
364محمدرضاکریمی
39
372امیرحسینمحمدی
40
389زهرامهدوی
41
395عرفانمظفری
42
405سجادمیر جلیلی
43
414امیرشایاننصیری مجد
44
426مهدییوسفان
45
46
4310**زهرا
انگاشته 9500483
47
449مرجانباغ گلشنی
48
4512درویش
49
4613راضیهدهقان نیری
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu