Βάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) - 10% - 2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013
2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΙΔΡΥΜΑΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣΘΕΣΕΙΣΕΠΙΤ/ΤΕΣΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
3
ΜΟΡΙΑΓ.Β.Π.Α.Μ.Α.Β.Σ.Π.ΜΟΡΙΑΓ.Β.Π.Α.Μ.Α.Β.Σ.Π.
4
127
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ212120.92418.4036.819.43417.1534.2
5
127
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2218.97816.5733.017.63814.5527.4
6
127
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1117.66415.7231.217.66415.7231.2
7
127
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1119.40317.4235.319.40317.4235.3
8
129
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ161622.57619.1039.220.07317.1534.1
9
129
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1119.00616.3733.419.00616.3733.4
10
129
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1119.89416.9535.219.89416.9535.2
11
129
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1119.81017.2033.819.81017.2033.8
12
131
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ131321.75318.5536.511.8389.0718.4
13
131
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)119.3776.329.39.3776.329.3
14
131
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1110.3947.129.210.3947.129.2
15
131
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1
16
133
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ111117.19014.7520.49.7647.729.4
17
133
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1
18
133
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1
19
133
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1
20
135
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ111121.05217.3035.411.99210.4014.0
21
135
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)119.9387.8513.29.9387.8513.2
22
135
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)119.7796.9010.19.7796.9010.1
23
135
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1
24
137
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ111118.36815.2226.613.22910.1816.1
25
137
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1110.3138.3015.510.3138.3015.5
26
137
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1110.3168.3811.010.3168.3811.0
27
137
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1112.2929.3816.812.2929.3816.8
28
139
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ8517.70714.9931.77.6525.2910.2
29
139
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1
30
139
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1
31
182
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ8516.25912.5728.59.2116.3710.3
32
182
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1
33
182
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1
34
183
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ8713.16810.9317.48.2905.435.8
35
183
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1
36
183
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1
37
186
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ121214.54114.7029.111.91412.3320.2
38
186
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)119.1519.4717.19.1519.4717.1
39
186
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1111.24211.5818.411.24211.5818.4
40
186
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1111.11211.0023.011.11211.0023.0
41
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ222216.01015.8334.612.10612.4822.0
42
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2211.05811.6317.610.74511.2915.9
43
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1111.25511.4721.911.25511.4721.9
44
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1111.61311.5026.511.61311.5026.5
45
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ222215.77715.5333.511.83911.6725.9
46
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2210.93411.0022.610.86011.3719.2
47
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1110.99111.0522.510.99111.0522.5
48
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1111.41811.3825.011.41811.3825.0
49
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ181813.85013.9427.411.92512.1023.5
50
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1111.77712.1121.711.77712.1121.7
51
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1111.40211.7021.211.40211.7021.2
52
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1111.58512.0021.511.58512.0021.5
53
107
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ181815.81515.6532.511.23911.2221.7
54
107
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)119.4639.7516.99.4639.7516.9
55
107
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1110.74711.1718.510.74711.1718.5
56
107
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1110.90310.8023.510.90310.8023.5
57
118
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ232317.91417.9036.616.65116.9232.5
58
118
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2216.52316.8331.116.48216.1636.2
59
118
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1116.42516.7232.516.42516.7232.5
60
118
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
2216.47416.5032.816.44816.5033.8
61
122
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ252517.65417.6234.814.48314.0333.1
62
122
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2213.33313.5325.313.09213.5324.6
63
122
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)2214.46714.2430.314.28514.7825.9
64
122
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
2212.46112.5827.311.93112.1323.5
65
120
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ161618.60418.6337.016.49716.5833.5
66
120
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1115.93016.4326.615.93016.4326.6
67
120
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1116.23916.5331.516.23916.5331.5
68
120
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1116.41016.4033.816.41016.4033.8
69
138
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ171717.27917.4334.712.19912.4025.1
70
138
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1111.70712.0322.911.70712.0322.9
71
138
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1112.02311.8525.712.02311.8525.7
72
138
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1111.98511.7927.911.98511.7927.9
73
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ151514.89514.7931.513.54013.4927.0
74
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1112.81013.0824.612.81013.0824.6
75
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1113.42513.9524.313.42513.9524.3
76
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1111.92411.9822.811.92411.9822.8
77
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ212119.18819.1838.815.37815.7028.6
78
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2214.30314.4727.914.12014.4226.8
79
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1115.31915.3330.715.31915.3330.7
80
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1115.30015.4530.015.30015.4530.0
81
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ151518.79318.6838.714.31314.7224.5
82
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1113.40013.3028.213.40013.3028.2
83
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1114.01614.0029.614.01614.0029.6
84
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1114.03914.0029.514.03914.0029.5
85
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ292919.19819.1738.817.44417.3336.4
86
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2216.96217.2733.216.73916.4136.5
87
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)2217.12517.3333.317.04717.1533.9
88
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
2217.39517.5034.717.10417.3033.6
89
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ222219.22219.1539.217.52217.7733.6
90
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)2217.39617.3335.216.41116.7231.7
91
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1117.48417.6534.617.48417.6534.6
92
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1117.46717.6032.717.46717.6032.7
93
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ161617.32517.5833.915.55715.8928.9
94
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1115.21914.9133.915.21914.9133.9
95
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1115.24914.8634.315.24914.8634.3
96
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1115.15614.8933.415.15614.8933.4
97
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ121216.82716.7734.514.61714.8828.3
98
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Βα)1113.50613.9825.213.50613.9825.2
99
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (Βα2)1114.48114.8726.914.48114.8726.9
100
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
10% ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Βα3)
1114.41915.0025.914.41915.0025.9
Loading...