ผลการแข่งขัน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการแข่งขัน วิ่ง 110 ปี สามัคคีร้อยใจ วิ่งมินิมาราธอนเพื่อแม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2561
2
Mini Marathon 10KM
3
4
บุคคลภายนอก รุ่นยุวชน ชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี
5
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
6
14624อนุชา ยามี51.55รร.อบจ.ชร
7
24713กิตติรัฐ ชมเชย52.08รร.อบจ.ชร
8
34730วงใจติ สันติพ่วงศรี51.12
รร.พะเยาพิทยาคม
9
10
บุคคลภายนอก รุ่นยุวชน หญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี
11
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
12
11512นางสาวสิริพร สุวรรณ์1.11.13ชว.
13
24550
เด็กหญิงปัญญาปรางค์ ชยนนท์
1.42.00วิศานุสรรณ์
14
15
บุคคลภายนอก รุ่นเยาวชนชาย อายุ 16-20 ปี
16
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
17
13095นายอภิเทพ ธรรมอิมราธ43.29รร.อบจ.ชร
18
24625
เด็กหญิงปัญญาปรางค์ ชยนนท์
46.27รร.อบจ.ชร
19
31028นตท.ฉัตรฐาน วงศ์ปัญญา47.01
20
21
บุคคลภายนอก รุ่นเยาวชนหญิง อายุ 16-20 ปี
22
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
23
14712นางสาวอรปรียา เถาหน้อย48.38
24
24001นางสาวอติรัตน์ จิตตะ57.58
25
34709
นางสาวพิมพ์พิศา ศุษรัตน์
1.04.49
26
27
บุคคลภายนอก รุ่นเยาวชนชาย อายุเกิน 20 ปี
28
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
29
14549ภัทรพลน์ น้อยหมอ39.2หน่อสปอต
30
24801มงคล แก้วตา39.2หน่อสปอต
31
31437วงศ์พวร ผัสดี41.6
น้ำใจไมตรีเชียงราย
32
33
บุคคลภายนอก รุ่นเยาวชนหญิง อายุเกิน 20 ปี
34
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
35
14687ปราณี แสงคำหอม50.22วิสระ
36
21097ธัญญารัตน์ ทวีนุต55.57ม.แม่ฟ้าหลวง
37
34554
รัตนาภรณ์ พิมพ์พิสุทธิวงค์
56แม่สาย
38
39
บุคคลภายนอก รุ่นสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย
40
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
41
14721นายนิรันดร์ กุลกัลป์51.3จัมรันนิ่ง
42
24734นายชาลี ปิมปา51.46อ.พาน
43
34704นายบุญเรือง สุพันธ์55.4
44
45
บุคคลภายนอก รุ่นสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย
46
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
47
14721นายวิรัตน์ หมื่นนามหน่อ1.15.00อ.แม่สาย
48
21039นางประทุมภร หมื่นแสน1.34.22อ.สันป่าตอง
49
50
บุคคลภายใน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
51
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
52
12008ปกรณ์ เทพสาร57.52
53
54
บุคคลภายใน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
55
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
56
12021รังสิมา ชัยกุล1.26.40
57
58
บุคคลภายใน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
59
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
60
12038ศรัญย์ภัทร จินเขตรกิจ51.17
61
62
บุคคลภายใน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
63
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
64
1นางสาวสิรินดา ทิศอุ่น1.18.57
65
66
บุคคลภายใน ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท ชาย
67
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
68
1นายบัญญัติ จามตรี57.32สามัคคี
69
70
บุคคลภายใน ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท หญิง
71
อันดับที่หมายเลข BIBชื่อ - นามสกุลเวลาสถิติ
สังกัด / ที่อยู่
72
12085วรวรรณ ดวงเทศ1.03.35สามัคคี
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu