meerssen-gemeentelijke monumenten
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
soort monument
00-object-code
complex-code
OBJECT-naam
OBJECT-adres
OBJECT-p.code
OBJECT-plaats
OBJECT-redengevende omschrijving RDMZ
OBJECT-aanvullende omschrijving
2
gemeentelijk monument
58
Boschweg 1
6241ELBunde
Vrijstaand woonhuis met erkers, parallel aan de straat, gebouwd rond 1900.
Het bakstenen pand heeft twee bouwlagen en 3 raamassen. Het dak is een zadeldak met zwarte muldenpannen, doorbroken door een dakkapel. Het geheel is opgetrokken in baksteen, met de voordeur in het midden, gelegen aan een met een trapje bereikbaar bordes, dat aan de linkerkant naar voren is uitgebouwd en omzoomd door een muurtje in open metselwerk. Dit bordes staat in directe verbinding met binnen via een dubbele openslaande deur met links en rechts een smal raam. Rechts van de voordeur is een erker uitgebouwd, aan de bovenzijde voorzien van een balkon met een houten balustrade. Ook hier een dubbele deur. De voordeur en de ramen op de verdieping hebben een sluitsteen en hoekblokken in kunststeen. De gevel wordt beëindigd met een daklijst van vlak stucwerk, onderbroken door consoles die een bakgoot dragen. De voordeur in eiken heeft twee in het paneelwerk opgenomen raampjes, en een vast bovenlicht met glas-in-lood. Dat glas–in-lood komt ook voor in het bovendeel van de ramen van de erker, en bij de ramen en deur van de toegang tot het bordes. Op de verdieping bestaan de ramen en de deur tot het balkon uit een T-constructie, met glas-in-lood in het bovendeel. De dakkapel is voorzien van leien op het zadeldakje en tegen de zijkanten. Het tympaantje van de dakkapel is voorzien van geprofileerd lijstwerk, en bekroond met een zinken spitsje. Het raam is 6-ruits.De beide zijgevels hebben hoeklisenen, en een klimmend boogfries in de top. Beiden eindigen in een schoorsteen met een uitgemetselde kraag. Tegen de oostelijke topgevel staat een in hout uitgevoerde erker, met geprofileerde hoekstijlen en rondom ramen die aan de bovenzijde overgaan in een fijne roedeverdeling, stammend van rond 1920. De erker heeft een plat dak. Een oorspronkelijk T-venster op de verdieping heeft in het bovenlicht glas-in-lood. Op zolderniveau bevindt zich een rond raampje. De westelijke topgevel heeft twee rechte raampjes op zolder, de achtergevel is vrij mager waarbij op de verdieping twee originele ramen zichtbaar zijn, terwijl de rest van de gevel grotendeels schuil gaat achter aanbouwen.
3
gemeentelijk monument
2
Vml. gemeentehuis
Burchtstraat 18/20
6241 CR
Bunde
Voormalig gemeentehuis, met een brede straatgevel met sobere versiering.
Het gebouw is opgetrokken in baksteen
terwijl het zadeldak gedekt is met zwarte muldenpannen. Het pand heeft twee bouwlagen met 6 ongelijk over de gevel verdeelde vensterassen. De gevel heeft een rastervormige indeling door lisenen in combinatie met horizontale geledingen. De gevel wordt beëindigd met een daklijst in mergel en een geprofileerde bakgoot. De beide topgevels eindigen in een schoorsteen. De 3 vensterassen aan de rechter kant
met de deur in het midden hebben een ruimere maatvoering dan de 3 assen links. Naast hardstenen onderdorpels bezitten alle ramen en de deur
die een trapje van twee treden heeft
een in een doorlopende band van mergel gevatte bovendorpel
die boven de gevelopeningen halfrond is. De ramen zijn gevuld met meerruitsvensters. Op de verdieping vormen de hardstenen onderdorpels van de ramen eveneens een doorlopende band
terwijl de bovendorpels links een gesloten lijn vormen
waarin de segmentbogen van de ramen zijn opgenomen
terwijl in het rechter deel de bovendorpels een zelfstandig karakter dragen. In de rechter topgevel is boven het halfronde zolderraampje een mergelblok aangebracht met als datering het jaartal 1860 en 'Bunde"".""
4
gemeentelijk monument
3
Boerderij
Groeneweg 3
6241 NW
Bunde
Gesloten hoeve met woonhuis aan de straat en aanleunende devotiekapel, en vrijstaand bakhuis. Op de hoek met de voormalige rijksweg staat een kastanjeboom met een wegkruis.
Het woonhuis in baksteen heeft twee bouwlagen en 5 vensterassen in een symmetrische opzet. Het dak is een zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode Hollandse pannen. De topgevel links laat sporen zien van oude raamopeningen, terwijl aan de rechterkant de topgevel grotendeels bedekt wordt door het bouwdeel met poortdoorgang die het verbindingsstuk vormt met de dwars op de straat staande oogstschuur. Deze schuur heeft een identiek dak als het woonhuis. De parallel aan de straat lopende derde vleugel is eveneens een schuur met een dak met wolfeinden, terwijl de vierde vleugel gevormd wordt door een stalvleugel, die deels bestaat uit oudere bouwdelen. Achter het complex ligt een vrijstaand bakhuis, dat deels in mergel is gebouwd, deels in een zeer zachte baksteen, en met een dak met zwarte Hollandse pannen. Het hele complex heeft hardstenen elementen. Dat geldt voor de omlijsting van de voordeur, de onder- en bovendorpels van de straatgevel, en de onderdorpels van de ramen op de verdieping, die bovenlichten hebben met glas-in-lood. De hoekblokken, overgangsstenen naar de poortboog en de sluitstenen, die gedateerd zijn op 1866 zijn eveneens van hardsteen. De plint is gecementeerd. De daklijst bestaat uit in profiel geschaafde mergel, waarop een bakgoot ligt. De verbindende poortvleugel rechts naast het woonhuis heeft een zadeldak, maar zonder goot. De oogstschuur heeft behalve de poort een als uilegat uitgevoerde ronde ventilatieopening in de top van de gevel. De zijgevel is blind. Het dak is opnieuw een zadeldak met wolfeinden met rode Hollandse pannen. Tegen deze gevel grenst direct aan een grote drinkpoel. De achtergevel van dit bouwdeel heeft twee halfronde ventilatieopeningen, en geen hardstenen elementen in de poortboog. Tussen deze schuur en de haaks daarop staande vleugel is een opening, die toegang geeft tot de binnenplaats. Die derde vleugel heeft opnieuw een zadeldak met wolfeinden, met rode Hollandse pannen. Het oorspronkelijk gesloten karakter is doorbroken door tal van jongere ramen en deuren. De vierde vleugel, die stallen bevat, bestaat voor een deel uit oudere voorgangers, die opgenomen zijn in nieuwer metselwerk. De vleugel knikt licht, en gaat daar over in een deel dat bij het huis is betrokken. Het bakhuis is grotendeels in baksteen gebouwd, met uitzondering van een muurdeel aan de straat dat in mergel is gebouwd. Daar tegenaan staat een transformatorhuisje zoals dat in de jaren 60 en 70 door de toenmalige PLEM gerealiseerd is conform de toen gehanteerde filosofie van de aangepaste bouw. Tegen de zuidelijke topgevel van het woonhuis staat een devotiekapel, die op geringe afstand gezelschap heeft van een houten wegkruis met daarachter een paardekastanje. De devotiekapel is uitgevoerd in een sobere neo-gotische stijl, met een open front en een zadeldakje. De voorgevel vertoont meerdere kleuren baksteen, die deels in vorm gebakken zijn, teneinde de flauwe spitsboog te realiseren. De boog wordt gesloten met een hardstenen sluitsteentje met het jaartal 1912, en is voorzien van een gesmeed ijzeren hekje in twee delen. In de top, die begint met een op kraagstenen uitgemetseld deel, bevindt zich een blinde vierpas. De gevel is afgedekt met gestucte lijsten, die eindigen in een hardstenen kruisje. De plint is gecementeerd. De zijgevels hebben een terugliggend veld, dat aan de bovenzijde afgesloten wordt met een geprofileerde natuurstenen lijst. Het dak is gedekt met vlakke, rechte keramische pannen van klein formaat, en bijpassende nokvorsten. Het interieur is gestuct en voorzien van schilderwerk dat deels schijnvoegen te zien geeft. Op een eveneens gestuct basement staat een neogotisch altaar met een Maria in gebed. Het kapelletje heeft een trapje van 3 gemetselde treden. Dit monumentje heeft op zeer korte afstand gezelschap van een wegkruis in hout, met een achterbord in vliegermodel, en gedekt met een kapvormig afdakje. Erachter staat een kastanjeboom. Het kruis zelf staat op een hardstenen sokkeltje, dat weer rust op een zware hardstenen plaat, die weer op een aantal gestapelde stenen, waaronder een reinsteen, ligt. Links en rechts staan schampstenen. Het weggetje waaraan beide elementen liggen is de oude, door de A2 doorsneden weg van Kasen naar Meerssen, via de Kruisberg.
5
gemeentelijk monument
3
wegkruis
Groeneweg bij 3
6241 NW
Bunde
Gesloten hoeve met woonhuis aan de straat en aanleunende devotiekapel, en vrijstaand bakhuis. Op de hoek met de voormalige rijksweg staat een kastanjeboom met een wegkruis.
Het woonhuis in baksteen heeft twee bouwlagen en 5 vensterassen in een symmetrische opzet. Het dak is een zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode Hollandse pannen. De topgevel links laat sporen zien van oude raamopeningen, terwijl aan de rechterkant de topgevel grotendeels bedekt wordt door het bouwdeel met poortdoorgang die het verbindingsstuk vormt met de dwars op de straat staande oogstschuur. Deze schuur heeft een identiek dak als het woonhuis. De parallel aan de straat lopende derde vleugel is eveneens een schuur met een dak met wolfeinden, terwijl de vierde vleugel gevormd wordt door een stalvleugel, die deels bestaat uit oudere bouwdelen. Achter het complex ligt een vrijstaand bakhuis, dat deels in mergel is gebouwd, deels in een zeer zachte baksteen, en met een dak met zwarte Hollandse pannen. Het hele complex heeft hardstenen elementen. Dat geldt voor de omlijsting van de voordeur, de onder- en bovendorpels van de straatgevel, en de onderdorpels van de ramen op de verdieping, die bovenlichten hebben met glas-in-lood. De hoekblokken, overgangsstenen naar de poortboog en de sluitstenen, die gedateerd zijn op 1866 zijn eveneens van hardsteen. De plint is gecementeerd. De daklijst bestaat uit in profiel geschaafde mergel, waarop een bakgoot ligt. De verbindende poortvleugel rechts naast het woonhuis heeft een zadeldak, maar zonder goot. De oogstschuur heeft behalve de poort een als uilegat uitgevoerde ronde ventilatieopening in de top van de gevel. De zijgevel is blind. Het dak is opnieuw een zadeldak met wolfeinden met rode Hollandse pannen. Tegen deze gevel grenst direct aan een grote drinkpoel. De achtergevel van dit bouwdeel heeft twee halfronde ventilatieopeningen, en geen hardstenen elementen in de poortboog. Tussen deze schuur en de haaks daarop staande vleugel is een opening, die toegang geeft tot de binnenplaats. Die derde vleugel heeft opnieuw een zadeldak met wolfeinden, met rode Hollandse pannen. Het oorspronkelijk gesloten karakter is doorbroken door tal van jongere ramen en deuren. De vierde vleugel, die stallen bevat, bestaat voor een deel uit oudere voorgangers, die opgenomen zijn in nieuwer metselwerk. De vleugel knikt licht, en gaat daar over in een deel dat bij het huis is betrokken. Het bakhuis is grotendeels in baksteen gebouwd, met uitzondering van een muurdeel aan de straat dat in mergel is gebouwd. Daar tegenaan staat een transformatorhuisje zoals dat in de jaren 60 en 70 door de toenmalige PLEM gerealiseerd is conform de toen gehanteerde filosofie van de aangepaste bouw. Tegen de zuidelijke topgevel van het woonhuis staat een devotiekapel, die op geringe afstand gezelschap heeft van een houten wegkruis met daarachter een paardekastanje. De devotiekapel is uitgevoerd in een sobere neo-gotische stijl, met een open front en een zadeldakje. De voorgevel vertoont meerdere kleuren baksteen, die deels in vorm gebakken zijn, teneinde de flauwe spitsboog te realiseren. De boog wordt gesloten met een hardstenen sluitsteentje met het jaartal 1912, en is voorzien van een gesmeed ijzeren hekje in twee delen. In de top, die begint met een op kraagstenen uitgemetseld deel, bevindt zich een blinde vierpas. De gevel is afgedekt met gestucte lijsten, die eindigen in een hardstenen kruisje. De plint is gecementeerd. De zijgevels hebben een terugliggend veld, dat aan de bovenzijde afgesloten wordt met een geprofileerde natuurstenen lijst. Het dak is gedekt met vlakke, rechte keramische pannen van klein formaat, en bijpassende nokvorsten. Het interieur is gestuct en voorzien van schilderwerk dat deels schijnvoegen te zien geeft. Op een eveneens gestuct basement staat een neogotisch altaar met een Maria in gebed. Het kapelletje heeft een trapje van 3 gemetselde treden. Dit monumentje heeft op zeer korte afstand gezelschap van een wegkruis in hout, met een achterbord in vliegermodel, en gedekt met een kapvormig afdakje. Erachter staat een kastanjeboom. Het kruis zelf staat op een hardstenen sokkeltje, dat weer rust op een zware hardstenen plaat, die weer op een aantal gestapelde stenen, waaronder een reinsteen, ligt. Links en rechts staan schampstenen. Het weggetje waaraan beide elementen liggen is de oude, door de A2 doorsneden weg van Kasen naar Meerssen, via de Kruisberg.
6
gemeentelijk monument
3bidkapel
Groeneweg bij 3
6241 NW
Bunde
Gesloten hoeve met woonhuis aan de straat en aanleunende devotiekapel, en vrijstaand bakhuis. Op de hoek met de voormalige rijksweg staat een kastanjeboom met een wegkruis.
Het woonhuis in baksteen heeft twee bouwlagen en 5 vensterassen in een symmetrische opzet. Het dak is een zadeldak met wolfeinden, gedekt met rode Hollandse pannen. De topgevel links laat sporen zien van oude raamopeningen, terwijl aan de rechterkant de topgevel grotendeels bedekt wordt door het bouwdeel met poortdoorgang die het verbindingsstuk vormt met de dwars op de straat staande oogstschuur. Deze schuur heeft een identiek dak als het woonhuis. De parallel aan de straat lopende derde vleugel is eveneens een schuur met een dak met wolfeinden, terwijl de vierde vleugel gevormd wordt door een stalvleugel, die deels bestaat uit oudere bouwdelen. Achter het complex ligt een vrijstaand bakhuis, dat deels in mergel is gebouwd, deels in een zeer zachte baksteen, en met een dak met zwarte Hollandse pannen. Het hele complex heeft hardstenen elementen. Dat geldt voor de omlijsting van de voordeur, de onder- en bovendorpels van de straatgevel, en de onderdorpels van de ramen op de verdieping, die bovenlichten hebben met glas-in-lood. De hoekblokken, overgangsstenen naar de poortboog en de sluitstenen, die gedateerd zijn op 1866 zijn eveneens van hardsteen. De plint is gecementeerd. De daklijst bestaat uit in profiel geschaafde mergel, waarop een bakgoot ligt. De verbindende poortvleugel rechts naast het woonhuis heeft een zadeldak, maar zonder goot. De oogstschuur heeft behalve de poort een als uilegat uitgevoerde ronde ventilatieopening in de top van de gevel. De zijgevel is blind. Het dak is opnieuw een zadeldak met wolfeinden met rode Hollandse pannen. Tegen deze gevel grenst direct aan een grote drinkpoel. De achtergevel van dit bouwdeel heeft twee halfronde ventilatieopeningen, en geen hardstenen elementen in de poortboog. Tussen deze schuur en de haaks daarop staande vleugel is een opening, die toegang geeft tot de binnenplaats. Die derde vleugel heeft opnieuw een zadeldak met wolfeinden, met rode Hollandse pannen. Het oorspronkelijk gesloten karakter is doorbroken door tal van jongere ramen en deuren. De vierde vleugel, die stallen bevat, bestaat voor een deel uit oudere voorgangers, die opgenomen zijn in nieuwer metselwerk. De vleugel knikt licht, en gaat daar over in een deel dat bij het huis is betrokken. Het bakhuis is grotendeels in baksteen gebouwd, met uitzondering van een muurdeel aan de straat dat in mergel is gebouwd. Daar tegenaan staat een transformatorhuisje zoals dat in de jaren 60 en 70 door de toenmalige PLEM gerealiseerd is conform de toen gehanteerde filosofie van de aangepaste bouw. Tegen de zuidelijke topgevel van het woonhuis staat een devotiekapel, die op geringe afstand gezelschap heeft van een houten wegkruis met daarachter een paardekastanje. De devotiekapel is uitgevoerd in een sobere neo-gotische stijl, met een open front en een zadeldakje. De voorgevel vertoont meerdere kleuren baksteen, die deels in vorm gebakken zijn, teneinde de flauwe spitsboog te realiseren. De boog wordt gesloten met een hardstenen sluitsteentje met het jaartal 1912, en is voorzien van een gesmeed ijzeren hekje in twee delen. In de top, die begint met een op kraagstenen uitgemetseld deel, bevindt zich een blinde vierpas. De gevel is afgedekt met gestucte lijsten, die eindigen in een hardstenen kruisje. De plint is gecementeerd. De zijgevels hebben een terugliggend veld, dat aan de bovenzijde afgesloten wordt met een geprofileerde natuurstenen lijst. Het dak is gedekt met vlakke, rechte keramische pannen van klein formaat, en bijpassende nokvorsten. Het interieur is gestuct en voorzien van schilderwerk dat deels schijnvoegen te zien geeft. Op een eveneens gestuct basement staat een neogotisch altaar met een Maria in gebed. Het kapelletje heeft een trapje van 3 gemetselde treden. Dit monumentje heeft op zeer korte afstand gezelschap van een wegkruis in hout, met een achterbord in vliegermodel, en gedekt met een kapvormig afdakje. Erachter staat een kastanjeboom. Het kruis zelf staat op een hardstenen sokkeltje, dat weer rust op een zware hardstenen plaat, die weer op een aantal gestapelde stenen, waaronder een reinsteen, ligt. Links en rechts staan schampstenen. Het weggetje waaraan beide elementen liggen is de oude, door de A2 doorsneden weg van Kasen naar Meerssen, via de Kruisberg.
7
gemeentelijk monument
4
Waterput
Kasennerweg naast nr. 5
6241 NL
Bunde
Vrijstaande waterput in vakwerk met ijzeren pompsysteem, gebouwd rond 1900.
Op een vierkant grondplan in houtskelet uitgevoerde constructie, gedekt met een overstekend zadeldakje, gedekt met rode Hollandse pannen. Het benedendeel is met baksteen dichtgezet, de overige twee delen hebben een open lattenwerk. Op de eerste horizontale balklaag rust een as met een aan de buitenzijde te bedienen zwengelwiel, waarmee een pompmechanisme in werking gebracht wordt, dat vervolgens het water levert via een aan de voorzijde uitstekende buis. Het geheel is rond 1985 ingrijpend gerestaureerd, waarbij het houtwerk van de constructie grotendeels vernieuwd is.
8
gemeentelijk monument
5Kapel
Kasennerweg t.o. nr. 18
6241 NL
Bunde
Bidkapel in neogotische vormgeving.
Op een rechthoekige grondslag opgetrokken kapel in baksteen, met een zadeldak met leidekking tussen schermgevels. De topgevel heeft een hoge entree, waarbij het kozijn van de ingang bestaat uit geprofileerde hardsteen, met een bovendorpel met een versiering met een accoladeboog. De afsluiting bestaat uit een smeedijzeren hekwerk. Daarboven een spitsboog in mergel, en een met siermetselwerk gevuld veld. De plint en de dorpel bestaan uit hardsteen De hoogte van de zijgevels wordt gemarkeerd door uitkraagstenen in kalksteen. De topgevel loopt recht naar boven en wordt beeindigd met een ezelsruggetje, waarop de met zink afgedekte daklijst aanzet. Die wordt bekroond door een kalkstenen kruis. Vlak daarachter staat een klokkenstoeltje. De zijgevels hebben elk een spitsboograampje met een mergel omlijsting. De daklijst is eveneens in mergel, loopt door tot binnen, en vormt de aanzet voor het iets spits toelopende gemetselde gewelf. De achtergevel wordt bekroond met een van een zadeltje voorzien opgaand deel. Bij een renovatie in 1982 is de kapel ontdaan van zijn stucwerk, en voorzien van een vloer en altaar in meerdere marmersoorten. Boven het altaar staat een neogotische Madonna.
9
gemeentelijk monument
8
Patronaatstraat 4/5 + Klumpkestraat 6
Hoeve Ingenope
Klumpkestraat 6
6241JCBunde
Gesloten boerderij met neo-classicistische inrijpoort,- die op de rijkslijst staat-, bekend als het Huis Ingenope, in zijn huidige vorm daterend uit de achttiende en negentiende eeuw. Inmiddels opgedeeld in een aantal woningen.
De inrijpoort van het complex, die is uitgevoerd in baksteen en mergel, en geschilderd in rode en gele oker, is aan de rechterzijde voorzien van een lage aanbouw met aan de straat twee ramen.Daarnaast ligt een woonhuis met twee bouwlagen en 3 raamassen. Op de andere hoek van het complex ligt een vrijwel identiek bouwdeel, met een vergelijkbare indeling, maar met een in het midden doorgetrokken as met op zolderniveau een enkel raam. Het tussenliggende deel heeft eveneens twee bouwlagen, met 6 assen, maar is lager dan de twee woongedeeltes. Alle daken zijn zadeldaken. Dat geldt ook voor de dwarsvleugel aan de achterzijde, die parallel aan de straat loopt. Het geheel is grotendeels opgetrokken in baksteen, waarbij de begane grond van het woonhuis rechts naast de poort in cementstuc is gezet, met schijnvoegen. De ramen met hun 8-ruits-vensters en de deur met het bovenlicht in dit deel van de gevel hebben hardstenen omlijstingen. Op de verdieping zijn de onderdorpels van hardsteen, en de segmentboogvormige bovendorpels van de 6-ruits-vensters voorzien van hoekblokjes en sluitstenen van hardsteen. De zijgevel laat vergelijkbare ramen zien. Het dak heeft zwarte Hollandse pannen, en ligt tussen de schermgevels in. Het stalgedeelte heeft op de begane grond 6 gevelopeningen met hardstenen omlijstingen, waarvan er een aantal voorzien zijn van luikduimen, die echter niet corresponderen met de oorspronkelijke maat van de openingen. Een opening is dichtgemetseld, twee hebben een vierkant raam met een kruisroede, een 'n schijnraam, en de twee rechter ramen 6-ruitsvensters die voorzien zijn van luiken. Op de verdieping is boven elke opening een halfrond raam aanwezig. Het dak heeft rode Hollandse pannen en een mastgoot. Het derde bouwdeel, even hoog als het eerste, heeft een geheel gestucte topgevel, waarin alle ramen met 6-ruitsvensters en de deur voorzien zijn van hardstenen omlijstingen. Het bovenlicht van de deur is een zelfstandige opening, middels een tussendorpel. De zijgevel is geheel blind. Het parallel aan de straat verlopende stalgedeelte heeft een mergel muur waarin naast een recent groot raam een 4-tal rechthoekige stalraampjes aanwezig zijn. In het met rode Hollandse pannen gedekte dak, dat voorzien is van een mastgoot, zijn eveneens recent 4 dakkapellen geplaatst, met een zinken afdekking. Zeer recent is de oostelijke topgevel opgemetseld in speklagen.
10
gemeentelijk monument
6
Pasweg 1/1a/2/3/4, Roggeveldstraat 2
Kalverhof
Pasweg 1, 1a, 2, 3 en 4
6241 CT
Bunde
Boerderijcomplex met oorspronkelijk min of meer gesloten aanleg, door evolutie aanvankelijk voorzien van losstaande economiegebouwen, nu opgedeeld in 6 woningen. Van oorsprong de hoeve lngendael, later Kalverhof genoemd.
Binnen het oorspronkelijke complex is de huidige woning Pasweg 2 het woonhuis, terwijl de overige bouwdelen economiegebouwen waren. Een opdeling of verplaatsing van de woonfunctie rond 1920 heeft aan de straat een zelfstandige nieuwe woning opgeleverd (Pasweg l), in 1928 gevolgd door een tweede woning op het huidige nummer 3. De overige woningen zijn recente wijzigingen van stal- en schuurfuncties. Pasweg 1 heeft twee bouwlagen en 3 raamassen. Het pand heeft een zadeldak dat gedekt is met zwarte betonpannen. Het gebouw is uitgevoerd in baksteen, met een gecementeerde plint. Een trapje met twee treden leidt naar de voordeur. De gevel wordt beëindigd met een daklijst met tandversiering, onderbroken door de uitgemetselde lisenen van de dakkapel, die bovendien een klimmend blokfries heeft. Het dak heeft een bakgoot. De middelste raamas bevat de deur, en loopt door als tympaan, een gemetselde dakkapel vormend. Links daarvan bevindt zich een stalgedeelte met drie, deels nieuwe raampjes. Het dak heeft rode Hollandse pannen. Aan de binnenplaatskant is een glaspui en een raam aangebracht, naast een al bestaande deur. Een poortvleugel, met naast een inrijpoort met een gemetselde segmentboog een separaat voetgangerspoortje, geeft toegang tot de binnenplaats. Ook hier rode Hollandse pannen. Haaks op en achter het woonhuis aan de straat ligt een stalvleugel die deels in gebruik is als woonruimte. Dit negentiende eeuwse bouwdeel heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen. Deur- en raamkozijnen zijn van hout. Pasweg la is een gedeelte van een lage stal, die parallel aan de straat ligt. Onder een dak met rode Hollandse pannen gaat een woning schuil met een bouwlaag op de begane grond, en een tweede onder de kap. Aan de achterzijde is een garage tegen de schuur aangebouwd. Aan de straat is een tweede vleugel, die parallel loopt, en oorspronkelijk twee poorten had, waarvan er een dichtgemetseld is en een van een glaspui voorzien is. Aan de straat zijn recent naast een deur verschillende ramen aangebracht, aan de binnenplaatskant is het met rode Hollandse pannen gedekte dak doorbroken door 3 dakkapellen. Pasweg 2 is het oorspronkelijke woonhuis, dat achttiende eeuws is in zijn detaillering van de voorgevel, en één volwaardige bouwlaag telt in de voorgevel. Het dak is een zadeldak met rode Hollandse pannen en aan een zijde een wolfeind. Het pand is opgetrokken in baksteen, met in de voorgevel hardstenen raam- en deuromlijstingen. De deur heeft een bovenlicht boven een tussendorpel, die overigens als jaartal 1971, het jaar van de renovatie, draagt. De topgevel links gaat deels schuil achter een recente aanbouw met een bergfunctie. Deze aanbouw heeft een zadeldak met rode muldenpannen. De rechter topgevel van het woonhuis laat twee bouwlagen zien met 6-ruitsvensters met hardstenen onderdorpels en licht segmentboogvormige gemetselde bovendorpels. Op zolderniveau is een vergelijkbaar raam toegevoegd. De achtergevel is geheel vernieuwd, en voorzien van rustieke ramen en deuren. Ook de berging heeft een vergelijkbare oplossing te bieden. Het pand is bereikbaar via een poortgebouw aan de straat, met naast en boven de doorgang woonfuncties, o.m. tot uitdrukking komend in een recent toegevoegde dakkapel. Pasweg 3 is een in 1928 gebouwde woning, die twee bouwlagen heeft en 3 assen, maar verder buiten de beschrijving valt. Pasweg 4 is een vrijstaande dwarsdeelschuur met een zadeldak met wolfeinden, die recent verbouwd is tot woning, onder toevoeging van ettelijke aanbouwsels. Deze in baksteen gebouwde schuur met zijn twee tegenoverliggende rondboogpoorten met hardstenen sluitstenen en in de kopgevels telkens een uilengat heeft een dak dat gedekt is met rode Hollandse pannen. Bij de verbouw tot woning zijn aan de voorzijde diverse ramen aangebracht, alsook een aanbouw tegen de rechterhoek en tegen de linkerzijgevel. Roggeveldstraat 2 is een deel van de lage stal parallel aan de straat, aan de achterzijde van de oude binnenplaats. Onder toevoeging van ramen en deuren is in dit bakstenen gebouw een woning gemaakt met een bouwlaag op de verdieping, en een tweede onder de kap. Het met rode Hollandse pannen gedekte dak is slechts doorbroken door liggende dakvensters. Ter completering is de hoek tussen deze stalvleugel en de vleugel achter Pasweg 1 volgebouwd met een hoekdeel, dat grote ramen bevat. Het dak omvat twee in een hoek op elkaar aansluitende dakvlakken, gedekt met rode Hollandse pannen.
11
gemeentelijk monument
8
Patronaatstraat 4/5 + Klumpkestraat 6
Hoeve Ingenope
Patronaatstraat 4 en 5
6241 CP
Bunde
Gesloten boerderij met neo-classicistische inrijpoort,- die op de rijkslijst staat-, bekend als het Huis Ingenope, in zijn huidige vorm daterend uit de achttiende en negentiende eeuw. Inmiddels opgedeeld in een aantal woningen.
De inrijpoort van het complex, die is uitgevoerd in baksteen en mergel, en geschilderd in rode en gele oker, is aan de rechterzijde voorzien van een lage aanbouw met aan de straat twee ramen.Daarnaast ligt een woonhuis met twee bouwlagen en 3 raamassen. Op de andere hoek van het complex ligt een vrijwel identiek bouwdeel, met een vergelijkbare indeling, maar met een in het midden doorgetrokken as met op zolderniveau een enkel raam. Het tussenliggende deel heeft eveneens twee bouwlagen, met 6 assen, maar is lager dan de twee woongedeeltes. Alle daken zijn zadeldaken. Dat geldt ook voor de dwarsvleugel aan de achterzijde, die parallel aan de straat loopt. Het geheel is grotendeels opgetrokken in baksteen, waarbij de begane grond van het woonhuis rechts naast de poort in cementstuc is gezet, met schijnvoegen. De ramen met hun 8-ruits-vensters en de deur met het bovenlicht in dit deel van de gevel hebben hardstenen omlijstingen. Op de verdieping zijn de onderdorpels van hardsteen, en de segmentboogvormige bovendorpels van de 6-ruits-vensters voorzien van hoekblokjes en sluitstenen van hardsteen. De zijgevel laat vergelijkbare ramen zien. Het dak heeft zwarte Hollandse pannen, en ligt tussen de schermgevels in. Het stalgedeelte heeft op de begane grond 6 gevelopeningen met hardstenen omlijstingen, waarvan er een aantal voorzien zijn van luikduimen, die echter niet corresponderen met de oorspronkelijke maat van de openingen. Een opening is dichtgemetseld, twee hebben een vierkant raam met een kruisroede, een 'n schijnraam, en de twee rechter ramen 6-ruitsvensters die voorzien zijn van luiken. Op de verdieping is boven elke opening een halfrond raam aanwezig. Het dak heeft rode Hollandse pannen en een mastgoot. Het derde bouwdeel, even hoog als het eerste, heeft een geheel gestucte topgevel, waarin alle ramen met 6-ruitsvensters en de deur voorzien zijn van hardstenen omlijstingen. Het bovenlicht van de deur is een zelfstandige opening, middels een tussendorpel. De zijgevel is geheel blind. Het parallel aan de straat verlopende stalgedeelte heeft een mergel muur waarin naast een recent groot raam een 4-tal rechthoekige stalraampjes aanwezig zijn. In het met rode Hollandse pannen gedekte dak, dat voorzien is van een mastgoot, zijn eveneens recent 4 dakkapellen geplaatst, met een zinken afdekking. Zeer recent is de oostelijke topgevel opgemetseld in speklagen.
12
gemeentelijk monument
7
Boerderij
Pletsstraat 38
6241 CN
Bunde
13
gemeentelijk monument
6
Pasweg 1/1a/2/3/4, Roggeveldstraat 2
Kalverhof
Roggeveldstraat 2
6241 CT
Bunde
Boerderijcomplex met oorspronkelijk min of meer gesloten aanleg, door evolutie aanvankelijk voorzien van losstaande economiegebouwen, nu opgedeeld in 6 woningen. Van oorsprong de hoeve lngendael, later Kalverhof genoemd.
Binnen het oorspronkelijke complex is de huidige woning Pasweg 2 het woonhuis, terwijl de overige bouwdelen economiegebouwen waren. Een opdeling of verplaatsing van de woonfunctie rond 1920 heeft aan de straat een zelfstandige nieuwe woning opgeleverd (Pasweg l), in 1928 gevolgd door een tweede woning op het huidige nummer 3. De overige woningen zijn recente wijzigingen van stal- en schuurfuncties. Pasweg 1 heeft twee bouwlagen en 3 raamassen. Het pand heeft een zadeldak dat gedekt is met zwarte betonpannen. Het gebouw is uitgevoerd in baksteen, met een gecementeerde plint. Een trapje met twee treden leidt naar de voordeur. De gevel wordt beëindigd met een daklijst met tandversiering, onderbroken door de uitgemetselde lisenen van de dakkapel, die bovendien een klimmend blokfries heeft. Het dak heeft een bakgoot. De middelste raamas bevat de deur, en loopt door als tympaan, een gemetselde dakkapel vormend. Links daarvan bevindt zich een stalgedeelte met drie, deels nieuwe raampjes. Het dak heeft rode Hollandse pannen. Aan de binnenplaatskant is een glaspui en een raam aangebracht, naast een al bestaande deur. Een poortvleugel, met naast een inrijpoort met een gemetselde segmentboog een separaat voetgangerspoortje, geeft toegang tot de binnenplaats. Ook hier rode Hollandse pannen. Haaks op en achter het woonhuis aan de straat ligt een stalvleugel die deels in gebruik is als woonruimte. Dit negentiende eeuwse bouwdeel heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen. Deur- en raamkozijnen zijn van hout. Pasweg la is een gedeelte van een lage stal, die parallel aan de straat ligt. Onder een dak met rode Hollandse pannen gaat een woning schuil met een bouwlaag op de begane grond, en een tweede onder de kap. Aan de achterzijde is een garage tegen de schuur aangebouwd. Aan de straat is een tweede vleugel, die parallel loopt, en oorspronkelijk twee poorten had, waarvan er een dichtgemetseld is en een van een glaspui voorzien is. Aan de straat zijn recent naast een deur verschillende ramen aangebracht, aan de binnenplaatskant is het met rode Hollandse pannen gedekte dak doorbroken door 3 dakkapellen. Pasweg 2 is het oorspronkelijke woonhuis, dat achttiende eeuws is in zijn detaillering van de voorgevel, en één volwaardige bouwlaag telt in de voorgevel. Het dak is een zadeldak met rode Hollandse pannen en aan een zijde een wolfeind. Het pand is opgetrokken in baksteen, met in de voorgevel hardstenen raam- en deuromlijstingen. De deur heeft een bovenlicht boven een tussendorpel, die overigens als jaartal 1971, het jaar van de renovatie, draagt. De topgevel links gaat deels schuil achter een recente aanbouw met een bergfunctie. Deze aanbouw heeft een zadeldak met rode muldenpannen. De rechter topgevel van het woonhuis laat twee bouwlagen zien met 6-ruitsvensters met hardstenen onderdorpels en licht segmentboogvormige gemetselde bovendorpels. Op zolderniveau is een vergelijkbaar raam toegevoegd. De achtergevel is geheel vernieuwd, en voorzien van rustieke ramen en deuren. Ook de berging heeft een vergelijkbare oplossing te bieden. Het pand is bereikbaar via een poortgebouw aan de straat, met naast en boven de doorgang woonfuncties, o.m. tot uitdrukking komend in een recent toegevoegde dakkapel. Pasweg 3 is een in 1928 gebouwde woning, die twee bouwlagen heeft en 3 assen, maar verder buiten de beschrijving valt. Pasweg 4 is een vrijstaande dwarsdeelschuur met een zadeldak met wolfeinden, die recent verbouwd is tot woning, onder toevoeging van ettelijke aanbouwsels. Deze in baksteen gebouwde schuur met zijn twee tegenoverliggende rondboogpoorten met hardstenen sluitstenen en in de kopgevels telkens een uilengat heeft een dak dat gedekt is met rode Hollandse pannen. Bij de verbouw tot woning zijn aan de voorzijde diverse ramen aangebracht, alsook een aanbouw tegen de rechterhoek en tegen de linkerzijgevel. Roggeveldstraat 2 is een deel van de lage stal parallel aan de straat, aan de achterzijde van de oude binnenplaats. Onder toevoeging van ramen en deuren is in dit bakstenen gebouw een woning gemaakt met een bouwlaag op de verdieping, en een tweede onder de kap. Het met rode Hollandse pannen gedekte dak is slechts doorbroken door liggende dakvensters. Ter completering is de hoek tussen deze stalvleugel en de vleugel achter Pasweg 1 volgebouwd met een hoekdeel, dat grote ramen bevat. Het dak omvat twee in een hoek op elkaar aansluitende dakvlakken, gedekt met rode Hollandse pannen.
14
gemeentelijk monument
9Woning
Vliegenstraat 72
6241 CJBunde
Boerderij in straatwand met woonhuis en schuur onder een dak, te dateren in 1880.
Langgerekte massa van twee bouwlagen met 4 raamassen, met aansluitend schuurgedeelte met poort. Het pand heeft een zadeldak, gedekt met rode muldenpannen. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, met een gecementeerde plint. De gevel is ingedeeld in twee velden, door een middenlisenen en hoeklisenen. De deur, bereikbaar met een trapje van drie treden, twee in hardsteen, een in gecementeerde baksteen, heeft een hardstenen omlijsting. Ook de boven- en onderdorpels van de van T-vensters voorziene ramen zijn van hardsteen, en hebben bevestigingspunten voor raamluiken. De sluitsteen, met de tekst RG AC 1880, en de hoekblokken van de poortboog zijn eveneens van hardsteen, net als de konische schampstenen bij de poort. De daklijst begint met siermetselwerk als beëindiging van de gevelvelden waarin gietijzeren bladankers de balklagen markeren, en loopt uit in een tandversiering onder de bakgoot.
15
gemeentelijk monument
13
Boerderij
Heerenstraat 8
6243 EA
Geulle
Gesloten boerderij met woonhuis aan de straat. De woonhuisgevel is een modernisering van rond 1880.
Het bakstenen woonhuis telt twee bouwlagen en heeft 4 vensterassen. Het dak is een zadeldak met zwarte muldenpannen. Links naast het woonhuis is een lagere poortvleugel, die weer onder een dak ligt met een naar achter lopende stalvleugel. Achter het woonhuis verbindt een lager stalgedeelte woonhuis en parallel aan het huis liggende schuur. Het geheel is gebouwd in baksteen, met bij het woonhuis een gestucte plint. De tweede as van links, die de deur bevat, is iets naar voren gebouwd. De gevel wordt aan beide zijden afgesloten met een lisenen, waarmee meteen de moderniseringscampagne is aangegeven die heeft geleid tot het huidige beeld. Onder de geprofileerde bakgoot is een getande gemetselde versiering aanwezig. De rondboogpoort in de linker vleugel heeft bij de aanzet van de boog en als sluitsteen een hardstenen blok. De poort zelf is voorzien van een verticaal middendeel met aan beide zijkanten een poortklos. De delen daarnaast zijn voorzien van een beplanking onder een hoek. Het benedendeel is weer verticaal beplankt. Links van de poortvleugel is de kop van de stalvleugel voorzien van een verticale beplanking, met in het benedenstuk twee bewegende delen. De parallelle schuur aan de achterzijde is uitgevoerd als langsdeelschuur, en heeft een zadeldak tussen schermgevels. De deur heeft een hardstenen kozijn, terwijl de ramen hardstenen dorpels hebben, met bevestigingspunten voor luiken.
16
gemeentelijk monument
14
Vml. gemeentehuis
Beekstraat 24
6231 LG
Meerssen
Representatief overheidsgebouw in Neogotische stijl, met renaissancistisch materiaalgebruik.
Het pand is in 1867 gebouwd door architect Weber als gemeentehuis met een zittingszaal voor het plaatselijke kantongerecht, dat daarvan tot 1875 gebruik maakte.Tot 1952 bleef het in functie als gemeentehuis, daarna als politiebureau tot 1987. In 1989 is het verbouwd tot zeven woningen. Bij die laatste ingreep is de gevelindeling gewijzigd door een bouwlaag toe te voegen. Het middendeel van de topgevel laat nog de oorspronkelijke vier bouwlagen zien. Het pand is gebouwd in baksteen en mergel, en heft een zadeldak met zwarte betonpannen. De rijk gedecoreerde gevel is opgetrokken in een combinatie van baksteen en mergel, waarbij de mergel zowel gebruikt is om speklagen aan te brengen als om bovendorpels, raamtraceringen, spaarvelden en pinakels te maken. De plint bestaat uit lage hardstenen delen die de driedeling van de gevel bepalen. De tussenliggende ruimte was oorspronkelijk voorzien van gesloten puien met telkens een dubbele deur. De linker is nu een doorgang naar het achterterrein, de andere twee zijn voorzien van een in drieën gedeeld raam op een gecementeerde plint..De symmetrische gevel heeft een uitspringend middendeel op de eerste verdieping. Dit deel wordt gedragen door een uitkragend gemetselde segmentboog, in mergel. De bovenzijde was oorspronkelijk voorzien van een balustrade. Het middendeel wordt naar boven verder gevormd door een groot raam met gotische traceringen, die nu is dichtgezet met plaatmateriaal. Het veld daarboven heeft een aantal smalle openingen en eindigt met een spitsboog in een spits uitlopende top. In de twee zijvelden zijn de oorspronkelijke ramen die corresponderen met de bouwlagen vervangen door drie lagen van telkens een gekoppeld raam. De tussenruimtes zijn gevuld met plaatmateriaal met terugliggende ronde elementen, die verwijzen naar de oorspronkelijke uitvoering in mergel. De spitsen van deze gevelvlakken vertonen een combinatie van een ronde lijst in een spitsboog. De verbindingselementen tussen de spitsen van de zijvlakken met het middenvlak bestaan uit in mergel uitgevoerde muurtjes met terugliggende velden. Aan de buitenkanten zijn diezelfde velden verlaagd, inclusief de afsluitende pinakels die het opgaande muurwerk bekronen. De spits van het middenvlak is beschadigd door het verdwijnen van de trappen links en rechts van de spits, terwijl ook de bloemversiering op de top ontbreekt.
17
gemeentelijk monument
15Woning
Beekstraat 25
6231 LE
Meerssen
Oorspronkelijk ouder woonhuis met doorgang naar achter. Gevel is vernieuwd rond 1900.
Het bakstenen pand telt twee bouwlagen en oorspronkelijk zes assen. Het heeft een zadeldak met zwarte muldenpannen. De gevel is vuilwit geschilderd, met blauwgeverfde elementen. Op de begane grond ligt in een iets terugliggend muurvlak een doorgang die na 1976 veranderd is in een garage. Van het eigenlijke woonhuis heeft de middelste as twee risalieten, waarin de deur is gevat die nu bestaat uit een glazen exemplaar. Links en rechts daarvan zijn in 1976 grote ramen aangebracht die doorlopen tot op een hardstenen plint. De oorspronkelijke plint is hoger en bevat nog de luikwervels van de verdwenen ramen. Aan de rechterkant laat de plint twee ovale keldergaten zien. Boven de ramen op de verdieping loopt een waterlijst, met daarboven spaarvelden. De ramen hebben hardstenen onderdorpels. De balkondeur en de ramen op de verdieping zijn authentiek, met bovenlichten met glas-in-lood. Het balkonhek is van rond 1890 en is herbruikt. Het balkon wordt geschraagd door twee houten, versierde consoles. De gevel wordt beëindigd door een bakgoot die bestaat uit geprofileerde planken en meeloopt met de uitspringende risalieten. De dakkapel heeft een gebogen fronton met boven de risalieten uitstekende profiellijsten. De zijkanten bevatten elk een vierpasopening in mergel, dichtgezet met baksteen. Links en rechts van de dakkapel bevindt zich een rechthoekige dubbele dakkapel van rond 1960.
18
gemeentelijk monument
16Woning
Beekstraat 34
6231 LG
Meerssen
Winkel/woonhuis in baksteen, rond 1910.
Het in baksteen uitgevoerde pand met een zadeldak met zwarte muldenpannen telt drie bouwlagen en heeft vier assen. De bakstenen gevel staat op een gecementeerde plint die tot de onderkant van de raamdorpels van de begane grond loopt. De onderkant van de ramen van de derde bouwlaag, een mezzanino, bestaat uit een over de hele breedte lopende waterlijst. De gevel wordt afgesloten met een brede bakgoot. De voordeur van het woonhuis bevindt zich in de derde as van links. De rechter as bestaat op de begane grond uit een breder raam, dat asymmetrisch in tweeën gedeeld is: het smalle linker deel was tot 1971 een deur, die toegang gaf tot het winkelgedeelte. Het relatief zware kozijn vertoont aan de bovenzijde twee segmentbogen. Alle openingen hebben in de segmentboog twee aanzet- en een sluitsteen van gegoten cement, die in een omlijsting een diamant te zien geven. De T-vensters en de deur zijn authentiek. De ramen op de begane grond hebben oorspronkelijk luiken.
19
gemeentelijk monument
17
Woning / winkel
Beekstraat 37
6231 LE
Meerssen
Oorspronkelijk (dubbel?) woonhuis met een uitgesproken horizontale geleding, rond 1910.
Het bakstenen pand telt twee bouwlagen en oorspronkelijk zeven raamassen. Het zadeldak is gedekt met zwarte muldenpannen.Uit een tekening uit 1964 blijkt dat de deur zich in de vijfde as van links bevond, links geflankeerd door een breed raam, dat overeen kwam met het nog bestaande raam op de verdieping. De brede pui rechts is het resultaat van een verbouwing tot winkelpand in 1964. In 1981/82 zijn de drie ramen aan de linkerkant naar beneden toe verlengd. De T-vensters op de verdieping zijn mogelijk authentiek. De zeer hoge waterlijst tussen de bouwlagen, bestaande uit zwaar geprofileerde banden met daartussenin een sierband van tegels in motief als de waterlijst boven de ramen op de verdieping als de raamomlijstingen bestaan uit cementstuc.De gevel wordt beëindigd door een brede daklijst met blokjesmotief, die gevolgd wordt door de klossen van de bakgoot. Aan de rechterkant wordt het dak doorbroken door een brede dakkapel van rond 1960.
20
gemeentelijk monument
18Woning
Beekstraat 44
6231 LG
Meerssen
Woonhuis met inrijpoort, eind negentiende eeuw.
Dit sobere pand in baksteen telt twee bouwlagen en vier assen en is gedekt met een zadeldak met zwarte verbeterde Hollandse pannen. Het pand is in twee fases opgetrokken"
eerst het woonhuis, daarna het poortgedeelte. De uitkragend gemetselde stenen vlak onder de geprofileerde bakgoot suggereren een versteend vakwerkpand. In dat geval zijn de bouwfases zeer waarschijnlijk stadia van die verstening. De gevel heeft een gecementeerde plint en gesneden voegen. De derde as van links omvat de voordeur, de vierde een poort. De balklagen zijn verankerd met gietijzeren ankers. De deur heeft een kozijn van Naamse steen, dat is opgebouwd uit deels herbruikt achttiende eeuws materiaal. De trede ervoor is eveneens van hardsteen. De ramen op de begane grond hebben zowel boven- als beneden hardstenen dorpels, met bevestigingspunten voor luiken. De ramen op de verdieping hebben alleen hardstenen onderdorpels en gemetselde segmentbogen aan de bovenkant. De ramen op de verdieping stammen uit het begin van de twintigste eeuw, net als de voordeur met bovenlicht. De ramen op de begane grond zijn in 1983 vervangen in kunststof. De rondboogpoort heeft bij de aanzet op maaiveldniveau een verticale en een horizontale hardsteen en een sluitsteen in hardsteen die deel uitmaakt van de boog die bestaat uit een rij hele en halve strekken gecompleteerd aan de buitenkant met een kopse laag. In de beplankte poort is een voetgangerspoortje aangebracht."
21
gemeentelijk monument
19
Beekstraat 54/56/58/60
Woningen / winkels
Beekstraat 54 t/m 56
6231 LH
Meerssen
Complex van winkels/woonhuizen in baksteen met decoratieve elementen, dat met de geknikte voorgevel de gebogen rooilijn volgt.
Dit vierledige complex is in 1924 ontworpen door de Meerssense architect Jos. Bemelmans als combinatie van restaurant met winkelhuizen. De puien van winkels en restaurant lagen meteen aan de straat met een deur in het midden en ramen aan weerskanten. Het restaurant was gevestigd in het breedste pand, no. 54, terwijl de winkel/woonhuizen zich in de panden 548 en 60 bevonden. Het geheel is opgetrokken uit baksteen Het heeft drie bouwlagen met respectievelijk drie en daarna telkens twee raamassen, en een zadeldak met haaks daarop staande zadeldakjes met een wolfseind. Het dak heeft zwarte muldenpannen. De overgang van de verschillende panden wordt gemarkeerd door risalieten, naar voren uitgemetselde bouwelementen die op de overgang van begane grond naar verdieping een kapiteelachtige uitstulping laten zien en aan de bovenkant bekroond worden door een gestucte imitatie van een Ionisch kapiteel. Op dat niveau is het metselwerk onderbroken dor een horizontale versiering die boven de ramen van de tweede verdieping omhoog loopt. De daklijst en de geprofileerde bakgoten zijn authentiek en voorzien van klossen. De linker as van no. 56 laat boven de drie bouwlagen een mezzanino zien en de rechter as op de begane grond omvat een poort. No. 56 is oorspronkelijk een tussenwoning die meteen de poortdoorgang naar achter bevatte. Dit bouwdeel ontbeert de topgevel van de andere drie. De zolderverdieping vertoont aan de straat onder een afgewolfd dak ramen die in het gevelvlak liggen, terwijl no. 56 slechts een dakkapel heeft. Van de puien is weinig overgebleven, ook al ligt de pui van no. 54 nog in het gevelvlak.De puien van no. 58 en 60 zijn in 1976 teruggeplaatst, waarna de omlijsting in het gevelvlak voorzien is van grof cementstucwerk, die ook de detaillering van de gevel heeft aangetast. De ramen van de panden no. 54 en 56 en van de verdiepingen van 58 zijn authentiek, de overige zijn latere vervangingen, waarbij in de ramen van no. 60 glas-in-lood is aangebracht. De deur en de poort van no. 56 zijn in de jaren vijftig vernieuwd.
22
gemeentelijk monument
20
Beekstraat 71 + Stationstraat 1
Woningen / winkels
Beekstraat 71
6231 LE
Meerssen
Pand dat in een aantal knikkende geveldelen de hoek vormt van Beekstraat naar Stationstraat, onderdeel uitmakend van een groter complex dat achter de panden Stationstraat 3 en 5 doorloopt. Het object is ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw, waarbij gebruik werd gemaakt van zeventiende eeuwse bouwdetails.
De beide panden, die de hoek van de straat beslaan, lijken qua uitvoering en materiaalgebruik een eenheid, maar zijn in verschillende fases tot stand gekomen. Dat ze toch als een eenheid worden behandeld heeft te maken met de inpandige opdeling, waarbij Stationstraat 1 doorloopt in de massa van Beekstraat 59. Stationstraat 1 is met no. 3 verbonden door een laag gedeelte, uitgevoerd in mergel. Oorspronkelijk lijkt dit deel onderdeel te zijn geweest van de hoofdmassa van 1, gelet op het feit dat het mergelwerk in verband doorloopt. Beide panden zijn gebouwd in mergel en voorzien van een met zwarte muldenpannen en verbeterde Hollandse pannen gedekt dak. Dit gefacetteerd zadeldak heeft een schildvormig einde aan de oostkant. Het feitelijke pand no. 1 heeft twee bouwlagen, waarvan de begane grond van rechts naar links een hooggeplaatst ovaal venstertje laat zien. Verder een in een portiek gelegen deur, waarvan de opening naar boven smaller doorloopt. Het betreft hier vermoedelijk een naar beneden toe vergroot raam. Daarnaast is in een spitsboogvormige blindnis met een mergelkleurige achterwand en een zwarte lijst een kruisbeeld aangebracht. Links daarvan bevindt zich een vrijwel vierkant vrij modern raam, dat dienst doet als etalage. De verdieping wordt gemarkeerd door een geprofileerde waterlijst, met in het vlak boven de deur en het linkerraam authentieke zes-ruits ramen. De daklijst wordt gevormd door een waterlijst en iets daarboven een sierlijst bestaande uit afwisselend een console met een diamantkop en alternerend een liggende ruit en een schijfvormig element. Deze typisch zeventiende eeuwse elementen zijn herbruikt. De consoles dragen een gootlijst van geprofileerde mergel, met een versiering van kleine blokjes. Op die lijst ligt de bakgoot.De plint is gecementeerd, terwijl het overige mergelwerk wit geschilderd is. Dezelfde elementen komen in het buurpand voor, met als variant dat de twee bouwlagen met hun vier assen gecompleteerd worden door een zolderverdieping met twee eenvoudige, zinken dakkapellen.pvallend is de licht afgeschuinde hoek naar het huidige plantsoen.innen de historische massa zijn, opnieuw van rechts naar links, op de begane grond eerst weer een vierkant raam als etalage te vinden. Dan een authentiek zes-ruits raam, dat overeenkomt met de eerder beschreven ramen en met de ramen op de verdieping, met uitzondering van het linker raam. Daarnaast bevindt zich de deur die een hardstenen kozijn heeft en een dito dorpel en voorzien is van een deur van rond 1900. Meteen naast de deur is van hardsteen een vierkant keldergat aanwezig, dat door het aanbrengen van de stuclaag iets terugligt. Het raam links van de deur is verbreed en heeft een bovendeel dat bestaat uit drie ruiten. Alle ramen hebben hardstenen onderdorpels, terwijl de ramen op de begane grond ook dito bovendorpels hebben. Het raam rechts van de deur laat bovendien bevestigingspunten zien voor speungehengen. De waterlijsten van no. 59, deels voorzien van zeer fijne bloem- en bladmotieven, zijn iets lager geplaatst dan de lijst van no. 1, terwijl de daklijst de consoles mist. Bovendien zijn de versieringselementen ogenschijnlijk willekeurig geplaatst, wat tot de veronderstelling leidt dat ook hier sprake is van hergebruik van oude elementen. De relatie met aan- en achterbouw zou nader onderzocht moeten worden om te bepalen hoe het complex zich ontwikkeld heeft.
23
gemeentelijk monument
27
Bunderstraat 126/128
Woningen
Bunderstraat 126 en 128
6231 EM
Meerssen
Twee geschakelde woningen met ieder een individueel karakter bij een zekere mate van gelijkvormigheid in materiaalgebruik en detaillering.
Dit dubbelpand heeft twee bouwlagen met in totaal acht raamassen, waarvan de vijf links de ene woning omvatten en de overige 3 de andere. Het geheel is opgetrokken in baksteen op een gecementeerde plint, met een dak dat aan de straatkant is uitgevoerd als mansardedak en aan de achterkant als zadeldak. Het opgaande deel van het dak van no. 126 is gedekt met rode shingles, dat van no 128 met zwarte.Het dakvlak vertoont respectievelijk drie (no. 128) en één (no. 126) dakkapellen.Die van no. 126 is authentiek, maar mist de vleugelstukken van de opgaande constructie, bij no. 128 zijn alle drie de dakkapellen in oorspronkelijke staat.De gevel vertoont gietijzeren ankerijzers. De straatgevel wordt afgesloten met een lijst met pseudoconsoles in lichte baksteen waarboven een geprofileerde bakgoot rust op versierde gootklossen. Dezelfde baksteen komt ook voor als band waarin de onderdorpels van de T-vensters zijn opgenomen. Verder in de afzoming van de raam- en deuropeningen vanaf de hoogte van het bovenlicht en als deklaag van de segmentbogen boven alle ramen en deuren. De aanzetstenen en de sluitstenen daarvan, plus de bovendorpels van de ramen en de deur van no. 126 zijn uitgevoerd in zandsteen . De spaarvelden tussen bovendorpel en segmentboog zijn bij no. 126 gevuld met kruiselings gemetselde rode baksteen en bij no. 128 met siermetselwerk in rode en gele baksteen. De voordeur van no. 128 heeft geen spaarveld, maar een halfrond bovenlicht boven een dubbele deur. Boven de deuropening, die lager is dan de naastliggende ramen, is een verdiept veld aangebracht onder het raam van de verdieping.
24
gemeentelijk monument
28
Bunderstraat 130 - 152 (even)
Woningen
Bunderstraat 130 t/m152 (even)
6231 EM
Meerssen
Woningcomplex in baksteen met geleding door erkers en balkons.
Dit complex is in 1920 gebouwd door de Middenstandsbouwvereniging Meerssen naar ontwerp van Jos Bemelmans uit Meerssen. Het geheel is opgetrokken in baksteen op een plint van gebroken Naamse steen. Het complex telt twee bouwlagen en een zolderverdieping, die met name bij de huizen met een topgevel een rol speelt in het totale beeld. De topgevels, waarvan de twee maal twee buitenste een wolfdak hebben en de twee in het midden een punt, hebben een gemeenschappelijk mansardedak. Dat dak is vrijwel per woning anders gedekt. De daken van de no’s 130,146 en 148 zijn grotendeels gedekt met zwarte tuile de Nord-pannen, de overige hebben zwarte betonpannen, met uitzondering van het opgaand dakvlak van no 152 , dat gedekt is met shingles. De topgevels hebben erkers met oorspronkelijk een balkon. Het balkon is bereikbaar via een deur met aan weerskanten een raam op een laag muurtje in een rondboog. Ettelijke balkons zijn in de loop der tijd gewijzigd in erkers met een houten opbouw. Alle ramen en deuren zijn voorzien van een staande laag van hele en halve strekken boven de kozijnen, terwijl ook de boogvormige ontsluitingen van de balkons op deze manier zijn afgewerkt. Oorspronkelijke elementen zijn nog aanwezig, maar zijn vrij willekeurig verdeeld over de panden. Zo zijn de voordeuren van een grote verscheidenheid. De dak- en gootlijst van de no.’s 130 – 136, 146 en 148 zijn authentiek. Dat geldt ook voor de voordeur en de balustrade van het balkon van no. 132, de balustrade van no. 138, het deurkozijn van no. 148, de ramen op de verdieping van de no.’s 130 – 136, 146 en 148, de constructie en de met leien gedekte spitsen van de twee dakkapellen van de no.’s 140 en 142. De erkers op de verdieping van de no.’s 144 en tot voor kort, 150 zijn gerealiseerd in de jaren dertig van de twintigste eeuw, waarbij de balustrade is vervangen door laag muurwerk. Die van no. 150 is recent weer verwijderd.
25
gemeentelijk monument
22Woning
Bunderstraat 15
6231 EH
Meerssen
Tussenliggende woonhuis met zelfstandig karakter in traditionele baksteenarchitectuur met invloeden van Jugendstil gedateerd rond 1910 en deel uitmakend van het aaneengesloten oude bebouwingslint richting Bunde. De straatwand van dit gesloten bebouwingslint wordt kenmerkt door huizen met een individueel karakter, hetgeen in de gevelopbouw van dit woonhuis in bijzondere mate tot uiting komt.
Het pand telt twee bouwlagen en wordt afgedekt door een zadeldak, evenwijdig aan de richting van de straat. Het linker gedeelte van de voorgevel springt iets naar voren. Dit vooruitspringende gedeelte van de voorgevel telt 3 bouwlagen en eindigt in een topgeveltje. Deze opbouw is afgedekt door een haaks op de straat staand zadeldakje dat aan de straatzijde wordt beëindigd door een wolfseind. De voorgevel is, met uitzondering van een gestucte plint, geheel uitgevoerd in baksteen. Het dak van het woonhuis is gedekt met zwarte en rode muldenpannen. De voorgevel heeft op de begane grond drie assen, bestaande uit twee T-vensters en een entreedeur. De deur is gelegen in het vooruitspringende linker gedeelte van de gevel. Onder de twee vensters van de beganegrond zijn in de gestucte imitatie-natuurstenen plint twee kelderramen aanwezig. Op de verdieping is links, boven de deur, een halfrond raam geplaatst, terwijl rechts een driedelig raam in een volledige boog de breedte beslaat van de twee separate ramen op de begane grond. In het vooruitspringende hogere linkerdeel is op zolderniveau een klein raam aanwezig. In de overwegend in rode baksteen opgetrokken voorgevel is daarnaast gebruik gemaakt van verschillende andere kleuren baksteen : de zijkanten en bogen van alle gevelopeningen vertonen een versiering van afwisselend hele en halve strekken in een lichte kleur. De spaarvelden boven de deur, de ramen op de begane grond en het zolderraam zijn gevuld met in kruisverband gemetselde koppen van geel en groen geglazuurde stenen. De overgang op het hout wordt gevormd door een getand loodslabje. Alle dorpels zijn van hardsteen. Op onregelmatige afstanden lopen horizontale lichtgekleurde banden. Het boogvormige driedelige raam laat aan weerszijden voor een deel van de zijramen gecementeerde blokken zien. De voordeur die is gelegen in een portaal, is vanaf de straat bereikbaar door een trap, bestaande uit drie hardstenen treden. De (transparant gelakte of gebeitste) voordeur vertoont in opbouw en versiering Jugendstilinvloeden en is voorzien van twee glaspanelen Boven de voordeur is een vast bovenlicht aanwezig dat doormiddel van een verticale glasroede in twee is gedeeld. Het kalf boven de voordeur is gedecoreerd met een bloklijst. Deze versiering komt ook terug op de kalven van de overige vensters. De raamvleugels en bovenlichten van de begane grond zijn voorzien van glas-in lood. De gevel wordt boven de twee rechter assen aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot die wordt gedragen door rijkbewerkte houten consoles. De goot zelf is voorzien van profiellijsten. Het dak wordt in het midden tussen de twee rechter assen van de voorgevel doorbroken door een kleine dakkapel Deze dakkapel is voorzien van een opgetild lessenaardakje gedekt met muldenpannen. De zijwangen van de kapel zijn bekleed met zink.Het vooruitspringende linker gedeelte van het woonhuis wordt aan de bovenzijde beëindigd door een overstekend boeiboord. Dit boeiboord is voorzien van een gegroefde decoratie.
26
gemeentelijk monument
29
Bunderstraat 160 - 190 (even) + Hoogveldweg 1 - 53 (oneven)
Woningen
Bunderstraat 160t/m 190 (even)
6231 EN, 6231 ER en 6231 ES
Meerssen
Traditionalistisch woningbouwcomplex oorspronkelijk bestaande uit achtendertig woningen en twee winkels, uitgevoerd in typerende baksteenarchitectuur. Van de winkels zijn inmiddels ook woningen gemaakt.
Dit door architect Jan Stuyt in 1920 voor de Woningvereniging Meerssen gebouwde conglomeraat telt binnen een consistent idioom een schakering aan vormen. Op de hoek van Bunderstraat en Hoogveldweg waren winkels ondergebracht met doorlopende puien, zoals nog te zien is aan de doorlopende vellingkant aan de onderzijde van de bovendorpel. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, terwijl de zadel- en schilddaken gedekt zijn met zwarte betonpannen. De woningen aan de Bunderstraat, die allemaal twee bouwlagen hebben, zijn uitgevoerd in baksteen met gesneden voegen en vallen in drie bouwblokken uiteen: het hoekpand met schilddak heeft een verlenging naar het westen die iets terugligt en een iets lager dak heeft met een schild als beëindiging. De uitvoering is uiterst sober. Het tweede blok omvat zes woningen waarvan de twee buitenste zijn ondergebracht in iets naar voren springende massa’s, die gedekt zijn met schilddaken. Het tussenlid heeft een tussenliggend zadeldak. De uitvoering kent enige versiering in de vorm van gemetselde bogen boven de deuren, waarin een spaarveld met een ruitmotief in baksteen ligt dat, met de deur, iets terugligt. Boven alle ramen is een laag met hele en halve strekken aangebracht. Boven de deuren van het middendeel is op verdiepingshoogte een ruitvormige versiering in het metselwerk opgenomen, bestaande uit een raster van zwarte bakstenen met daarbinnen vierkante rode stenen. Op alle kruisingen zijn gebroken betonsteentjes aangebracht. Van hetzelfde materiaal zijn ook de aanzet- en sluitstenen van de bogen boven de deuren. De ramen op de verdieping van de buitenste woningen zijn verticaal van opbouw met twee vleugels beneden en een in tweeën gedeeld bovenlicht. Die van de tussenwoningen zijn horizontal in twee maal twee opgedeeld. Het afsluitende blok bestaat uit een dubbelwoning, waarvan de ramen aan de straat iets naar voren uitspringen. Hier maar één bouwlaag. De topgevels zijn in de top voorzien van een gestuct vlak, waarin een ruitvormige, uit gekleurde baksteen opgebouwde versiering is opgenomen. De overgang van metselwerk naar stucwerk wordt gevormd door een sierlijst in verspringende baksteen. Alle ramen, die oorspronkelijk voorzien waren van een fijne roedeverdeling en deuren zijn recent vervangen, mede ten gevolge van isolatie tegen vliegtuiglawaai. Daarbij zijn op een aantal plaatsen de roeden slechts uitgezaagd en de sponningen verder blijven zitten. Een aantal woningen heeft een recente rechthoekige dakkapel met een eenledig raam. De panden op de Hoogveldweg vormen, met uitzondering van het hoekblok, een gesloten geheel, dat echter een geleed front heeft, met twee van een topgevel voorziene woningen, die bovendien een zolderverdieping hebben. Het eerste bouwdeel komt geheel overeen met het pand op de hoek van de Bunderstraat. Het gesloten blok bestaat uit een dubbelblok dat iets naar voren komt, vier tussenliggende woningen, een woning met een topgevel en volgt verder deze ritmiek. De uitstekende delen die geen topgevel hebben zijn aan de buitenkanten voorzien van gemetselde verticale uitspringende elementen en hebben op dakniveau een stucrand. De topgevels hebben een soortgelijke ruitvormige versiering en sierband als de topgevels van de eindbebouwing aan de Bunderstraat. Voor ramen en deuren, alsmede het dak gelden dezelfde opmerkingen als bij de Bunderstraat.
27
gemeentelijk monument
30Woning
Bunderstraat 181
6231 EK
Meerssen
Strak vormgegeven pand met invloeden van Amsterdamse school. Gebouwd als woonhuis/winkel, waar de producten van de achtergelegen bakkerij werden verkocht.
Kubusvormig object van twee bouwlagen met een geleding in de opbouw. In 1928 ontworpen door M. Bauwens uit Weert. Het woonhuis/winkel-gedeelte wordt links geflankeerd door een iets hoger gedeelte waarin de voordeur voor het woonhuis en het trappenhuis voor de bovenwoning zich bevindt. De verticaal in tweeën gedeelde ramen daarvan beslaan vrijwel de hele hoogte. Rechts bestaat de flankering uit een doorgang
die wordt gevormd door twee vierkante pilaren die doorlopen in ronde betonnen zuilen
waar overheen een betonnen dekbalk ligt
bekroond door twee betonnen bollen. Links daarvan bevond zich tegen de straatgevel een vlaggenmast die in architectonische zin een functie had voor de ritmiek. Deze is verdwenen. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen. Het hoofddeel wordt vanaf de bovenkant van de ramen op de verdieping tot het niveau van het platte dak afgezoomd met een lijst van rode plavuizen. De winkeldeur heeft een bovenlicht
net als de grote ramen aan weerszijden. Deze vervangen de oorspronkelijke ramen met gedeelde bovenlichten. Ook de beide deuren zijn gewijzigd"
horizontale dwarsbalkjes voor de ruit in de deur zijn verdwenen. Op de verdieping zijn zeven kleine ramen naast elkaar aangebracht. Alle ramen hebben vrij diepe, schuin aflopende vensterbanken van geglazuurde tegels. In de rechterzijgevel gaat vanaf de bovenkant van de begane grond een schoorsteen tot iets boven het dak, die met een draai van een kwartslag is opgenomen in het metselwerk."
28
gemeentelijk monument
23
Gevelsteen
Bunderstraat 21
6231 EH
Meerssen
Veelvormige gevelsteen met afbeelding en tekst.
In de gevel van een eenvoudig bakstenen pand van rond 1900 bevindt zich sinds 1954 een gevelsteen in Naamse steen uit de tweede helft van de achttiende eeuw, die bestaat uit een recht tekstgedeelte met in kapitalen IN : DEN : KONINCH : VAN : PRUYSSEN en daarboven een veld met de afbeelding van een destilleerketel, geflankeerd door bladmotieven en een halfronde deklijst, onderbroken door een bladversiering.Dit laatste element en de koppen van de zijstukken, alsmede de letters zijn verguld.
29
gemeentelijk monument
24Woning
Bunderstraat 23
6231 EH
Meerssen
Woonhuis annex voormalig bedrijfspand met decoratieve straatgevel
In dit negentiende eeuwse in mergel gebouwde pand was tot rond 1980 de Glasslijperij, Spiegel- en Lijstenfabriek Cals gevestigd, wat op een uitbundige wijze werd aangegeven op een bord boven de zij-ingang naast het huis. Het pand heeft twee bouwlagen en vijf assen, met de deur in het midden. Het halve schilddak sluit rechts aan tegen de gevel van het buurpand en is gedekt met zwarte muldenpannen. De mergelgevel is rond 1925 gestuct, waarbij op de plint, aan de zijkanten van de gevel op de begane grond, aan weerszijden van de deur en onder alle ramen velden zijn aangebracht met grove stuc, afgewisseld met daarin opgenomen bolletjes en in de verticale versieringen diamanten. Alles geschilderd in tinten groen. Boven de ramen en deur loopt een waterlijst. Ter hoogte van de onderdorpels en van de tussendorpels van de ramen zijn horizontale banden meegestuct. De deur heeft een kozijn van Naamse steen, die ook voorkomt als onder- en bovendorpel van de oorspronkelijk van luiken voorziene ramen op de begane grond en als onderdorpel van de ramen op de verdieping, die voorzien zijn van een gestucte lijst. De gevel eindigt met een tweede waterlijst, waarboven een bakgoot is aangebracht. De voordeur heeft een bovenlicht met glas-in-lood en bestaat uit een ongeschilderde in drieën gedeelde eiken paneeldeur met een ruitje.
30
gemeentelijk monument
25
Gevelsteen
Bunderstraat 26
6231 EL
Meerssen
Rechthoekige gevelsteen in Naamse steen met de afbeelding van een paard
In een negentiende eeuws pand met een gevel die op de begane grond in 1961 voorzien is van een nieuwe pui en bekleed is met platen grijze leisteen en een verdieping met cementstuc van rond 1920 is de steen geplaatst in het vlak tussen de entree van het woonhuis en de winkelpui. De gevelsteen, die ter plekke is gevonden, deed tot na de Tweede Wereldoorlog dienst als putdeksel en is bij de verbouwing van de pui opgenomen in het pand. De voorstelling van een naar links lopend paard is zeer natuurgetrouw en bevindt zich in een vlak bekapt veld in een gefrijnde lijst die linksonder is gerestaureerd. De uitvoering van het beelddeel en de omlijsting dateren de steen in de late achttiende eeuw.
31
gemeentelijk monument
26
Bunderstraat 61/63/65/67
Woningen
Bunderstraat 61 t/m 67 (oneven)
6231 EJ
Meerssen
Complex van vier woningen met een zadeldak, met eenvoudige decoratie.
Dit volgens een in de daklijst aangebrachte datering in 1901 gerealiseerde complex van twee keer twee geschakelde woningen telt twee bouwlagen en twaalf raamassen. Het complex is uitgevoerd in baksteen, met een zadeldak dat gedekt is met rode en zwarte muldenpannen. Het object heeft een gecementeerde plint die overgaat in decoratief stucwerk tot de onderkant van de ramen op de begane grond. Ter hoogte van de boven- en onderdorpels en van de tussendorpels voor de bovenlichten van de ramen bevinden zich horizontale gestucte banden, waar de gestucte raam- en deuromlijstingen weer op aansluiten. Allen zijn voorzien van een gestucte sluitsteen. De banden ter hoogte van de onderdorpels fungeren tevens als waterlijst. De gevel met gesneden voegen wordt afgesloten door een daklijst met gestileerde bladmotieven, onderbroken door vlakke veldjes, waarin tussen de no.’s 61 en 63 de datering is opgenomen. De geprofileerde bakgoot heeft een sierrand van kleine blokjes. Doordat de woningen in particuliere handen zijn verschilt de afwerking en detaillering per pand. Dat blijkt ook uit de totaal verschillende manieren waarop de zolder van licht voorzien wordt: bij no. 61 met een met zink beklede kapel, bij no. 63 met een vierruits kapel uit 1956, bij no. 65 met een velux-raam en bij no. 67 met twee kleine gietijzeren dakraampjes. De voordeuren van de no.’s 63 en 65 zijn identiek en authentiek en voorzien van een tussendorpel bij het bovenlicht met een versiering van twee rijen ingehakte gaatjes. Ook de deur van no. 67, hoewel afwijkend van de andere, is authentiek. De T-vensters zijn eveneens grotendeels authentiek.
32
gemeentelijk monument
31Woning
Gansbaan 2
6231 LP
Meerssen
Woonhuis dat met Markt 1 oorspronkelijk een massa vormde en door de specifieke gevelversiering de hoek Markt /Gansbaan markeert.
Een relatief ondiep pand in mergel, dat twee bouwlagen telt en in de frontgevel drie raamassen heeft, gedekt met een zadeldak met een wolfseind met zwarte Hollandse pannen. Het doorlopende dak lijkt er op te wijzen dat het hier om een afgesplitst deel gaat van Markt 1, danwel een dubbelpand. Nader onderzoek zou hier meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Parallel aan de situatie op de hoek Gasthuisstraat/Steegstraat zou ook hier het terreinverloop aan de kant van de Gansbaan een verklaring kunnen zijn voor de ongelijke vloerniveau’s. Het pand is gebouwd in de late achttiende eeuw wat onder meer af te lezen is aan het kozijn van de deur, uitgevoerd in Naamse steen, dat overigens identiek is aan dat van Markt 1. Ook de roedeverdeling van de raampjes op de zolderverdieping stammen uit die tijd. Het geldt ook voor de ankerijzers. De gecementeerde en versierde gevel die min of meer een pendant is van de soberder gevel van Markt 2, dat inmiddels gesloopt is, is geleed door de banden die in het stucwerk zijn opgenomen, waarin de onder- en bovendorpels van de ramen zijn gevat, en door de pseudo-blokken op de hoek en bij de aanhechting met Markt 1. De ramen op de begane grond hebben nog de persiennes, luiken met panelen die bestaan uit schuin geplaatste latjes. Aan de Marktzijde zijn de luiken verdwenen. De deur is uitgevoerd in eiken en stamt van rond 1910. Boven de deur, binnen de hardstenen omlijsting, is verder een gedeeld bovenlicht aanwezig. De 6-ruitsvensters met hun vaste bovendeel en met hun afgeronde bovenhoeken zijn rond 1860 te dateren. Aan de Marktkant is een bakgoot op klossen aanwezig, aan de Gansbaan is de daklijst, die het wolfdak afsluit, identiek uitgevoerd. Aan de Marktkant wordt het dak doorbroken door een dakkapel van rond 1950. Het pand links ernaast hoorde oorspronkelijk bij no. 2, als stalling en is in 1950 afgesplitst als zelfstandige woning.
33
gemeentelijk monument
32
Gasthuisstraat 18 + Steegstraat 7/9
Woningen / winkel
Gasthuisstraat 18
6231 JW
Meerssen
Complex woningen in mergel en baksteen, dat in een ongelijkvormige U-vorm een kleine binnenplaats omsluit. Deels in gebruik als handelspand. Kenmerkend is het niveauverschil tussen de bouwdelen door de ligging tegen een helling.
Het complex is onder te verdelen in drie hoofdmassa's: Steegstraat 9 is aan de hand van de gebruikte ankerijzers en het hardstenen deurkozijn te dateren in het midden van de achttiende eeuw. Opvallend is de verspringing aan de Steegstraat, waardoor de oorspronkelijke drie bouwlagen teruggaan naar twee. De uitbouw hoort voor de helft bij Steegstraat 7. No. 9 loopt aan de noordkant door naar Gasthuisstraat 18, dat gebouwd is rond 1860. Dit pand heeft eveneens drie bouwlagen, met uitzondering van het verbindingsstuk met Steegstraat 9, waar een trappenhuis ligt. Aan de zuidkant loopt het pand taps toe. Steegstraat 7 is in baksteen gebouwd rond 1840 en heeft opnieuw drie bouwlagen. Het pand is gepleisterd met cement, met op de begane grond schijnvoegen. Die lopen door in de uitbouw van no. 9, voor zover bij no. 7 horend. Het dak van Gasthuisstraat 18 is een combinatie van een schilddak met haaks daarop een zadeldak, gedekt met zwarte Hollandse pannen. Het schild aan de zuidkant heeft asbest leien. Het zadeldak van Steegstraat 7 heeft zwarte Hollandse pannen, terwijl de daken van no. 9 verbeterde Hollandse pannen hebben. De gevel van Gasthuisstraat 18 heeft een moderne pui, die drie openingen omvat, gevat in een beplating van grijze leisteen in een witgrijze marmeren lijst, aangebracht in 1984.De zuidgevel van no. 7 is vlak gecementeerd en heeft een naar de straat uitspringende gevel die waarschijnlijk deel uitmaakt van het verdwenen buurpand.De plinten van alle panden zijn zwart geteerd, de rest is wit geschilderd. De gevels zijn voorzien van daklijsten, deels in mergel. Raam- en deuromlijstingen zijn voorzien van geprofileerde, gedecoreerde sierstuclijsten, met behoud van oorspronkelijke hardstenen dorpels met bevestiging voor luiken op de begane grond en de verdieping. Alle ramen en deuren stammen uit het begin van de twintigste eeuw.
34
gemeentelijk monument
33
Woning / café
Gasthuisstraat 22
6231 JW
Meerssen
Rijk gedecoreerde uit mergelsteen opgetrokken straatgevel met elementen van het Eclecticisme gedateerd rond 1880, gelegen aan de oostzijde van het aaneengesloten oude bebouwingslint in de richting van de kern Ulestraten.
Het pand telt twee bouwlagen en wordt afgedekt door een zadeldak
evenwijdig aan de richting van de straat. Het dak is aan de straatzijde voorzien van een (in het oog springende) dakkapel
gedekt door een zadeldakje dat haaks op de straat staat. De voorgevel is opgetrokken uit mergel en
met uitzondering van de gecementeerde zwartbruine plint
geheel witgeschilderd. Het dak is gedekt met een grijszwarte keramische pan. De dakkapel bestaat uit witgeschilderde mergel en is eveneens gedekt met een grijszwarte keramische dakpan. De rijk gedecoreerde voorgevel bestond oorspronkelijk uit drie raamassen
die op de verdieping nog duidelijk aanwezig zijn.De middelste as werd geaccentueerd door de dakkapel en een balkon op de verdieping. Ter plaatse van dit balkon
dat links en rechts werd gedragen door een console
was vroeger op de verdieping een balkondeur. De sporen hiervan zijn nog duidelijk in de gevel aanwezig. Waarschijnlijk was de entreedeur op de begane grond vroeger eveneens in de middenas geplaatst. Rechts van de vroegere entreedeur bevond zich een raam. Dit raam werd later gewijzigd in een deur
hetgeen thans nog zichtbaar is doordat de voormalige raamomlijsting ter plaatse van de huidige entreedeur nog deels aanwezig is. De linker gevelopening op de begane grond was in het verleden waarschijnlijk een raam dat reikte tot aan de begane grondvloer. Dit is nog zichtbaar door aanwezigheid van twee dorpels onder de grote pui op de begane grond. De huidige entree is gesitueerd in de rechter as van het gebouw. De deur is vanaf de straat bereikbaar via een trap van twee in baksteen gemetselde treden en een derde trede in hardsteen. De twee linker gevelelementen op de begane grond zijn thans samengevoegd tot een grote pui. Links onder deze grote pui is de oorspronkelijke toegang tot de kelder nog aanwezig. De gehele gevel is rijk gedecoreerd
waarbij gebruik is gemaakt van de mogelijkheden die mergel daarvoor biedt. Dit uit zich in het deels nog aanwezige lijstwerk van ramen"
de sierlijsten bestaande uit krulelementen, uitspringende van blad- en bloemmotieven motieven
de pseudo-consoles en een met een blokjesversiering uitgemonsterde gootlijst. Ook de dakkapel heeft een fronton met geprofileerde stijlen en een driehoekige bekroning, die uitloopt in een van een kraag voorziene kleine obelisk."
35
gemeentelijk monument
29
Bunderstraat 160 - 190 (even) + Hoogveldweg 1 - 53 (oneven)
Woningen
Hoogveldweg 1 t/m 53 (oneven)
6231 EN, 6231 ER en 6231 ES
Meerssen
Traditionalistisch woningbouwcomplex oorspronkelijk bestaande uit achtendertig woningen en twee winkels, uitgevoerd in typerende baksteenarchitectuur. Van de winkels zijn inmiddels ook woningen gemaakt.
Dit door architect Jan Stuyt in 1920 voor de Woningvereniging Meerssen gebouwde conglomeraat telt binnen een consistent idioom een schakering aan vormen. Op de hoek van Bunderstraat en Hoogveldweg waren winkels ondergebracht met doorlopende puien, zoals nog te zien is aan de doorlopende vellingkant aan de onderzijde van de bovendorpel. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, terwijl de zadel- en schilddaken gedekt zijn met zwarte betonpannen. De woningen aan de Bunderstraat, die allemaal twee bouwlagen hebben, zijn uitgevoerd in baksteen met gesneden voegen en vallen in drie bouwblokken uiteen: het hoekpand met schilddak heeft een verlenging naar het westen die iets terugligt en een iets lager dak heeft met een schild als beëindiging. De uitvoering is uiterst sober. Het tweede blok omvat zes woningen waarvan de twee buitenste zijn ondergebracht in iets naar voren springende massa’s, die gedekt zijn met schilddaken. Het tussenlid heeft een tussenliggend zadeldak. De uitvoering kent enige versiering in de vorm van gemetselde bogen boven de deuren, waarin een spaarveld met een ruitmotief in baksteen ligt dat, met de deur, iets terugligt. Boven alle ramen is een laag met hele en halve strekken aangebracht. Boven de deuren van het middendeel is op verdiepingshoogte een ruitvormige versiering in het metselwerk opgenomen, bestaande uit een raster van zwarte bakstenen met daarbinnen vierkante rode stenen. Op alle kruisingen zijn gebroken betonsteentjes aangebracht. Van hetzelfde materiaal zijn ook de aanzet- en sluitstenen van de bogen boven de deuren. De ramen op de verdieping van de buitenste woningen zijn verticaal van opbouw met twee vleugels beneden en een in tweeën gedeeld bovenlicht. Die van de tussenwoningen zijn horizontal in twee maal twee opgedeeld. Het afsluitende blok bestaat uit een dubbelwoning, waarvan de ramen aan de straat iets naar voren uitspringen. Hier maar één bouwlaag. De topgevels zijn in de top voorzien van een gestuct vlak, waarin een ruitvormige, uit gekleurde baksteen opgebouwde versiering is opgenomen. De overgang van metselwerk naar stucwerk wordt gevormd door een sierlijst in verspringende baksteen. Alle ramen, die oorspronkelijk voorzien waren van een fijne roedeverdeling en deuren zijn recent vervangen, mede ten gevolge van isolatie tegen vliegtuiglawaai. Daarbij zijn op een aantal plaatsen de roeden slechts uitgezaagd en de sponningen verder blijven zitten. Een aantal woningen heeft een recente rechthoekige dakkapel met een eenledig raam. De panden op de Hoogveldweg vormen, met uitzondering van het hoekblok, een gesloten geheel, dat echter een geleed front heeft, met twee van een topgevel voorziene woningen, die bovendien een zolderverdieping hebben. Het eerste bouwdeel komt geheel overeen met het pand op de hoek van de Bunderstraat. Het gesloten blok bestaat uit een dubbelblok dat iets naar voren komt, vier tussenliggende woningen, een woning met een topgevel en volgt verder deze ritmiek. De uitstekende delen die geen topgevel hebben zijn aan de buitenkanten voorzien van gemetselde verticale uitspringende elementen en hebben op dakniveau een stucrand. De topgevels hebben een soortgelijke ruitvormige versiering en sierband als de topgevels van de eindbebouwing aan de Bunderstraat. Voor ramen en deuren, alsmede het dak gelden dezelfde opmerkingen als bij de Bunderstraat.
36
gemeentelijk monument
34
De Boscoop
Houthemerweg 21
6231 KS
Meerssen
Vrijstaande villa met rijke detaillering, gebouwd rond 1905.
Deze villa, opgetrokken in baksteen, is bij uitstek een voorbeeld van imponeerarchitectuur: achter een rijk uitgevoerd front volgt een vrij sobere massa. Het in baksteen en natuursteen gebouwde object heeft een mansardedak dat gedekt is met shingles. Er zijn twee bouwlagen en drie assen, waarvan de linker de voordeur omvat en zich voortzet in een torenachtige verhoging. Op een plint van Naamse breuksteen is een bakstenen gevel opgetrokken met ter hoogte van de hardstenen onderdorpels, de tussendorpels van de T-vensters en de bovendorpels banden zijn aangebracht van lichte baksteen. Boven de ramen en de deur zijn onder segmentboogvormige velden, met aanzetstenen, blokjes halverwege de ramen en bovendorpels van zandsteen, versieringen aangebracht met gele, groene en rode steentjes. Naast de aanzetstenen zijn smeedijzeren ankers te zien. Het dubbele raam in de toren bestaat uit twee rondboograampjes onder een gemetselde segmentboog. De sluitstenen en de daklijst van consoles bestaan uit gegoten cement. Deur en ramen zijn vrij recent vernieuwd. De deur heeft een smeedijzeren afdakje dat een pendant heeft opzij van het huis, met een glazen bovenkant en met glas gevulde zijstukken. Het dak is voorzien van een beschadigde vorstkam, en wordt doorbroken door twee van een zadeldakje voorziene kapellen met een iets uitkragend dakje. Op de tympanen is met messing cijfers recent 19 en 05 gezet. Het torentje heeft een schilddakje, met een smeedijzeren nokversiering. Aan de straatzijde is het perceel afgesloten met een tussen pijlers geplaatst laag hekwerk
37
gemeentelijk monument
35Woning
Houthemerweg 23
6231 KS
Meerssen
38
gemeentelijk monument
36
Brug over voetpad
Kerksteeg
6231 LV
Meerssen
Folly uit deels herbruikt materiaal ter verbinding van twee parkgedeeltes over openbare weg heen
In de vorm van een imitatie stadsmuur is een verbinding gemaakt tussen twee parkgedeeltes, bestaande uit in voornamelijk Naamse breuksteen gebouwde naast elkaar gelegen poorten, met aan beide kanten trappen. Delen van het metselwerk bestaan uit bouwfragmenten die afkomstig zijn uit de afbraak van de toren van de Basiliek (delen van kapiteeltjes, afzaten en kolommetjes). Aan de zuidzijde zijn enkele spaarvelden aangebracht, terwijl in het stuk tussen de twee poorten pseudo-schietgaten zitten. Aan de zuidkant is de hardstenen trap vrij steil, aan de parkzijde loopt de trap met betonnen treden geleidelijk over in een kunstmatige heuvel. Aan de westkant van de boog in het park is in een sluitsteen het jaartal 1885 aangebracht.
39
gemeentelijk monument
38
Kruisstraat 1/3
Woningen
Kruisstraat 1 en 3
6231 LJ
Meerssen
Groot dubbelpand met oorspronkelijk woonfunctie, voorzien van rijke cementstuc.
Het pand is, gezien het schilddak, mogelijk oorspronkelijk een geheel geweest. Gezien de ankerijzers is een datering te maken in de achttiende eeuw. Beide panden zijn in een vrijwel gelijktijdige campagne van sierstucwerk voorzien, met inbreng van elementen uit de Jugendstil. De panden bestaan vrijwel zeker uitmergel, dat gestuct is met cement. Het gezamenlijke dak is gedekt met rode muldenpannen (no. 1), en zwarte Hollandse pannen (no. 3). Er zijn twee bouwlagen, met respectievelijk drie en vier raamassen. No. 1 heeft een zijgevel aan de Volderstraat met twee raamassen. Beide nummers hebben een blokversiering op de hoeken, ook waar de beide panden in elkaar overgaan. De plint is eveneens in een blokpatroon gezet. De gevels worden beëindigd met een lijst waarin achtereenvolgens boven de ramen van no. 1 diamantachtige elementen worden afgewisseld met grof gestucte velden en bij no. 3 rechte velden met in het midden een rondje boven de ramen aanwezig zijn. No. 1 heeft boven de ramen van de begane grond diamanten, no. 3 rechte velden met een ruit in het midden. De ramen en de deur van no. 3 zijn identiek afgewerkt met stuclijsten, de deur en de balkondeur van no. 1 zijn rijker uitgevoerd, waarbij het balkon geschraagd wordt door van een voluut voorziene kraagstenen. Het balkon zelf heeft cementen balusters. Boven de balkondeur is een fronton aanwezig. Tussen de ramen van de verdiepingen zijn voor elk pand verschillende strakke, symmetrische Jugendstilornamenten aangebracht. De voordeur van no. 1 bestaat uit twee delen die als één vleugel opengaan. De deur van no. 3 heeft een trap van vier hardstenen treden en een vrij recente deur. Alle ramen zijn vrij recent. De goten zijn eenvoudige mastgoten. Het dak van no. 1 heeft drie zeer recent aangebrachte dakkapellen, no. 3 een met shingles bedekte kapel met een zadeldakje.
40
gemeentelijk monument
37Kruis
Kruisstraat bij nr. 1
6231 LJ
Meerssen
41
gemeentelijk monument
39WoningMarkt 3
6231 LR
Meerssen
Woonhuis met trap en versierde gevel, rond 1800. Vormt met Markt 5 een geheel.
Het in mergel gebouwde woonhuis heeft twee bouwlagen en vier assen, en een zadeldak dat is gedekt met zwarte Hollandse pannen. De plint is rond 1920 gestuct en is deels zwart geverfd. De gevel heeft op de overgang van begane grond naar verdieping een waterlijst met boven ramen en deur een fronton dat op de lijst begint. In de bovenkant is telkens een bladmotief aangebracht. Verder is er een waterlijst boven de ramen op de verdieping. De hele gevel is recent in spuitstuc gezet. De gevel wordt beëindigd met een op de waterlijst aansluitende rij consoles, die een bakgoot dragen. Tussen de consoles zit een bloktandversiering. De trap heeft vijf hardstenen treden en aan weerszijden een gesmeed/geklonken leuning. De deur, in de tweede raamas van links, heeft drie panelen en een vast bovenlicht. De zes ruits ramen op de begane grond dateren van rond 1880, die op de verdieping zijn iets jonger. In de stuclaag tekenen zich achttiende eeuwse ankerijzers af. Het dak is doorbroken door twee recent geplaatste veluxramen
42
gemeentelijk monument
40
Proostenkelder
Markt naast 21
6231 LR
Meerssen
Restant van een niet nader gedefinieerd gebouw, als onderdeel van het proosdijcomplex.
Gewijzigd restant van een oudere bouwmassa die mogelijk teruggaat tot de zeventiende eeuw. In het verlengde van de tuinmuur van no. 21 ligt een fragment van een muur in mergel, met een topgevel haaks op no. 21. Die gevel, met sporen van brand, is naar de straat verlengd en opgehoogd, deels in baksteen. Het verdiept liggende bouwdeel daarachter laat een aantal spaarvelden zien die voorzien zijn van een hardstenen bovendorpel met aan elke kant, een vijfentwintig centimeter uit de kant, een oog voor een luik. De velden zijn secundair gevuld, deels met materiaal uit hetzelfde gebouw, gezien de sporen van kalk met een gele okerkleur. Bij dat vullen zijn de huidige halfronde ramen aangebracht. Aan de straatkant bevindt zich een deurkozijn dat secundair lijkt geplaatst onder een identieke bovendorpel als de overige. Bij het ophogen van straat en plein is de deur omgevormd tot raam. Het muurwerk is opzij en om de hoek iets opgehoogd, de massa is verder van een vlakke afdekking voorzien.
43
gemeentelijk monument
41
Boerderij
Raar 10
6231 RR
Meerssen
Carré-vormige boerderij, na brand volgens datering op sluitstuk poort in 1913 herbouwd, voorzien van sierstuc in cement met aan de voorkant een gebroken dak.
Het pand maakt deel uit van de lintbebouwing van Raar
die voor een belangrijk deel bestaat uit boerderijen. De belangrijkste is Huize Rahr of Raar. Een brand in 1913 is de aanleiding voor her- of verbouw
waarbij gebruik is gemaakt van cementstucwerk met hoekblokken
een plint met natuursteenimitatie
een gevelvlak met schijnvoegen en geprofileerde raam- en deuromlijstingen
waardoor het object een statiger uiterlijk verkreeg. De ligging parallel aan de straat
met woonhuis en schuur onder een doorlopend dak
kenmerken het gebouw. Het woonhuis heeft vijf assen over twee bouwlagen
waarvan de middelste de deur omvat. Die as wordt benadrukt doordat de gevel op dat punt bovendaks doorloopt met een sierstuk dat een gebogen fronton heeft. Het dak is aan de straatzijde gebroken
terwijl aan de achterkant het zadeldak is blijven bestaan. De dekking bestaat uit zwarte betonpannen. Alle ramen zijn recent in kunststof vervangen
terwijl de deur uit de jaren 70 stamt. Rechts naast de poort bevinden zich in één raamas twee blindvensters..De poort is eveneens recent gewijzigd"
de oorspronkelijke delen van de poort zijn vervangen door een vlakke vulling met een in de visgraatbeplanking opgenomen deur. De gevels zijn recent geschilderd in een crème-kleur, terwijl de gestucte hoekblokken, het fronton, de omlijstingen van ramen, deur en poort en het boven de poort aanwezige ronde veld met profiellijst grijs zijn geschilderd."
44
gemeentelijk monument
42
Hoeve Rahr (gedeeltelijk)
Raar 41
6231 RP
Meerssen
Deel van de agrarische economiegebouwen van Huize Rahr of Raar, deels verbouwd tot woningen.
Het oorspronkelijke grote geheel van woonhuis met bedrijfsgebouwen is in de loop van de tijd opgesplitst in drie eenheden, waarbij de erfscheidingen gedicteerd zijn door de aanwezige bouwmassa’s. Het object bestaat uit een gedeelte van een grotere schuur die ligt aan de oprit aan de noordkant van het complex. Dit deel is aanvankelijk hoger geweest, met dezelfde daklijn als de rest van de schuur. De hoek naar de binnenplaats was open en is nu gevuld met een lage aanbouw met een licht hellend lessenaarsdak. Haaks daarop staat een gecombineerde stal/schuur, met op het schuurgedeelte een dakruitertje van hout met een zinken dakje waar oorspronkelijk een luiklokje in hing. Haaks daarop staat een vleugel die verbouwd is tot twee woningen.Alle bouwdelen zijn uitgevoerd in baksteen, met achtereenvolgens op de grote schuur een dak met zwarte muldenpannen, op de aanbouw asbest golfplaten, op de stal zwarte muldenpannen, op het schuurgedeelte zwarte Hollandse pannen, net als op de woningen. De stal/schuur-vleugel en de woningen zijn wit geschilderd, met een geteerde plint. In de langsgevel van de grote schuur zijn naast twee betonnen stalramen twee vulluiken op maaiveld aanwezig. De aanbouw telt drie stalramen en op de kop een houten wand met daarin een garagedeur. De kopgevel van het stal/schuurgedeelte heeft naast een hooiluik drie ronde uilegaten. In de langsgevel van het stalgedeelte zijn twee ramen gecombineerd met twee ovale ontluchtingsgaten. Het schuurgedeelte heeft een rondboogpoort met een hardstenen sluitsteen en schampblokken bij de aanzet van de boog. In de hoek met de woningen is een modern raam aangebracht. Het dak wordt doorbroken met een kubusvormige uitbouw met een dwarsgeplaatst raampje op de plaats waar het dak van het schuurgedeelte, dat achter de woningen doorloopt, tegen de kopgevel van de woningen staat. De woningen hebben een bouwlaag. De linker woning bestaat uit een deur met een staand raam van dezelfde hoogte binnen een kozijn, aangevuld met twee ramen met bovenlicht. Tussen deur en ramen is een vakwerkstijl zichtbaar in de gevel. Op zolderniveau twee dakramen met gedeelde vensters. De rechter woning heeft een deur met aan weerskanten een raam en meer naar rechts een garagedeur en een tweede deur. Het geheel wordt onder de daklijn afgezoomd met een donkerblauw geschilderd boeiboord. Het dak heeft een dakkapel.
45
gemeentelijk monument
43KapelRaar 52
6231 RR
Meerssen
Straatkapelletje aan de noordkant van Raar, dat aan dezelfde kant van de straat aan de zuidkant van de kern een pendant heeft
Kapelletje met aan de straat een topgevel in baksteen met gesneden voeg, afgedekt met een mergellijst en bekroond door een kunststenen kruis dat mogelijk een oudere voorganger vervangt. De ingang bestaat uit een opening met een gedrukte rondboog die is uitgevoerd in hele en halve strekken. In het geveldeel daarboven bevindt zich een mergel datumsteen met het jaartal 1909. De ingang wordt gemarkeerd door twee hardstenen treden. Het dak is gedekt met zwarte muldenpannen en voorzien van bakgoten. Vloer en ondiep altaar zijn in terrazzo uitgevoerd, de achterwand bestaat uit imitatie rots in beton.
46
gemeentelijk monument
20
Beekstraat 71 + Stationstraat 1
Woningen / winkels
Stationsstraat 1
6231 LE
Meerssen
47
gemeentelijk monument
46
Woning / winkel
Stationstraat 20
6231 CL
Meerssen
Tussenwoning met oorspronkelijk symmetrische aanleg. In gebruik als winkel/woonhuis.
Een object met twee bouwlagen en drie raamassen, waarvan de begane grond, ten gevolge van aanpassing voor een winkelfunctie, de relatie met de verdieping verloren heeft. De pui uit 1963 vertoont een tweedeling met hoofdzakelijk glas boven een plint van Solnhofen kalksteen uit het overgangsgebied van Eifel en Hunsrück. Het linkerdeel van de pui ligt iets terug ten opzichte van de rooilijn. Op de verdieping is de oorspronkelijke indeling gehandhaafd: drie ramen waarvan de indeling is verdwenen in een gestucte gevel, die boven het middelste raam doorloopt tot dakniveau en beëindigd wordt door een van voluten voorzien driehoekig fronton, dat uitloopt in een bekroning met een eikel. Boven de ramen zijn segmentbogen gestuct, het fronton begint met gestileerde consoles en heeft verder een tandversiering. De bakgoot rust op uitkragende gootklossen. Het dak begint met een schuin stuk en is verder uitgevoerd als plat dak. Het schuine stuk is gedekt met kunstleien, afgezoomd met een zinken rand en doorbroken door twee liggende dakvensters
48
gemeentelijk monument
44
Stationstraat 3, 5 en 7
Woning
Stationstraat 3
6231 CK
Meerssen
Winkel-woonhuis met topgevel van rond 1915. Vormt met de no’s 5 en 7 een geheel.
Het pand heeft een topgevel aan de straat, die is uitgevoerd als schermgevel, en bestaat uit twee bouwlagen. Het zadeldak is gedekt met zwarte muldenpannen. De kern is een ouder pand, gezien de aan de noordkant aanwezige mergelmuur. Voor de rest is het pand gestuct met cement, dat ongeschilderd is, met uitzondering van de van een profielrand voorziene plint die grijsblauw van kleur is. Op zolderniveau heeft de gevel een versiering in stuc, die bestaat uit een cirkel waarbinnen in ruitvorm vier vierkantjes zijn aangebracht. De gevel wordt afgedekt door een in profiel gestucte lijst, die aan beide kanten begint met een uitkraagelement. Halverwege zijn twee pseudo-trappen aanwezig die de lijst onderbreken, terwijl de top bekroond wordt met een kwartslag gedraaide van een kraag voorziene obelisk. De daklijst vertoont verder een trapsgewijze blokversiering. De zijgevel laat op willekeurige niveaus een dubbele ingekerfde streep zien als versiering. Op de begane grond links is een driedelig raam aanwezig met een verhoogd middendeel met boven glas-in-lood. Het geheel is voorzien van iets uitspringende dorpels, aan de bovenkant samengevat onder een helmvormige gestucte boog met Jugendstilkenmerken. De rechter opening omvat naast een raam een terugliggende deur. De opgaande zijkanten van deze opening worden gevormd door een gestuct blokverband van pseudo-natuursteenblokken en gedekt met een eveneens gestucte segmentboog met aanzetstenen en een sluitsteen. Precies onder de boog loopt een getordeerde ijzeren trekstang, die in het midden verticaal naar boven loopt en daar is versierd. Mogelijk is de oplossing binnen deze gevelopening niet authentiek. De pseudo-waterlijst, die de overgang naar de verdieping markeert, wordt halverwege doorbroken door de verhoogd liggende onderdorpel van het raam op de verdieping. Dit raam heeft een driedeling, met een hoog middendeel. Ook hier weer een helmvormige sierlijst bovenlangs. Links en rechts ervan is een verdiept aangebrachte versiering te zien van drie gekantelde vierkantjes met daaronder verticale strepen.
49
gemeentelijk monument
47
Vakwerkhuis Hollanders
Stationstraat 41
6231 CK
Meerssen
Een architectonisch curiosum door de Frans aandoende vormgeving en materiaalgebruik. De landhuisachtige uitstraling komt niet overeen met de maat. De ligging naast het park en bij het spoor maakt het pand tot een blikvanger. Gebouwd eind negentiende eeuw.
Dit object vertoont een veelheid aan vormen en materialen: de volksmond wil dat dit een vroegere proosdijkapel is, in de praktijk blijkt het de woning te zijn geweest van de tuinman. Het materiaalgebruik en de vormgeving suggereren een gebouw van een andere status dan het in werkelijkheid had, en sluiten daarmee aan bij de tijd waarin de proosdijeigenaar Steevens, eind negentiende eeuw, deze bouwactiviteit pleegde. Deze man is ook verantwoordelijk voor de pilaren van het hek ernaast, waarin dezelfde tufsteen is verwerkt als in het gebouw, en de aansluitende muur met gelijksoortige blokken Naamse steen. De oorspronkelijke massa bestaat uit een L-vormig gebouwtje met een toren, opgebouwd uit een begane grond en toren in natuursteen, met een vakwerk bovenbouw en gedekt met leien. Aan de straat en aan de zuidzijde heeft het pand een topgevel, aan de oostkant oorspronkelijk een schuin dak. Aan de noordkant is de toren opgenomen in een aanbouw op de begane grond die de oorspronkelijke diepte volgt van het pand. In 1951 is de grote erker gebouwd, als vervanging van een bescheiden erker met een lessenaardak. Mogelijk is toen ook aan de achterkant een lage aanbouw gerealiseerd met een plat dak. Bij die gelegenheid zijn wel de halve kruisramen in voor- en zijgevel vervangen door hele kruisramen. Aanvankelijk in Nievelsteiner zandsteen, die gewonnen werd in het gebied tussen Kerkrade en Aken, recent vervangen door hardsteen. In 1964 volgt dan de uitbreiding naar achter, waarbij de aanbouw de breedte krijgt van de oude massa met de haakse vleugel, onder een doorgetrokken dak, dat eindigt met een wolfeind. Ook de lage aanbouw aan de noordkant wordt dan doorgetrokken. De oorspronkelijke massa is wat de begane grond betreft opgetrokken uit Naamse breuksteen met hoekblokken en deels een tussengevoegde plint van Nievelsteiner zandsteen en voor de banden van de toren en delen van de tussenplint gebruik van Eifeler tufsteen. De verdieping bestaat uit pseudo-vakwerk: een lichte, vlakke constructie van hout met afgeschuinde kanten. Het geknikte dak en het achtkantige klokdak met aansluitend rechte deel en een spits zijn voorzien van leien in Maasdekking. Aan de zuidkant heeft het dak een wolfeind. De aanbouw aan de torenkant en het afdakje boven de deur hebben eveneens leien. De aanbouw uit 1951 heeft een plint van Naamse breuksteen en een glazen opbouw, voorzien van een dak met dakleer. De aanbouw uit 1964 laat op de begane grond een gevelbeplating zien van devonische breuksteen. Zoals de naam al aangeeft is deze steen ontstaan in het Devoon. In dit geval is de steen afkomstig uit de Eifel. De verdieping bestaat uit mager pseudo-vakwerk van getoogde plankjes met afgeschuinde kanten. De ramen dateren uit de jaren 60, de deur eveneens.
50
gemeentelijk monument
44a
Stationstraat 3, 5 en 7
Woning
Stationstraat 5
6231 CK
Meerssen
Een terugliggende woning die is gerealiseerd in de dwarsvleugel van het haaks op de straat staande pand no. 7
Het pand heeft een gepleisterde voorgevel die over twee bouwlagen 3 raamassen omvat. Het zadeldak loopt parallel aan de straat en is gedekt met zwarte tuile de Nord. De gepleisterde gevel is vuilwit geschilderd, en wordt afgesloten met een eenvoudige bakgoot. Van de drie raamassen bevat de middelste de voordeur. Links en rechts daarvan Zijn vergrote ramen aanwezig. De ramen op de verdieping hebben hun oude maat behouden. Het dak wordt doorbroken door een brede dakkapel met een plat dak, waarvan het middendeel beplankt is.
51
gemeentelijk monument
45
Stationstraat 3, 5 en 7
Woning / winkel
Stationstraat 7
6231 CK
Meerssen
Winkel-woonhuis met een voorgeplaatste siergevel, rond 1920. Vormt met de no’s 3 en 5 een geheel.
Stationstraat 7 vormt met no. 5 een organisch geheel, zoals blijkt uit de dubbele muizentandlijst die links van no. 7 begint en doorloopt in no. 5. De a-symmetrische frontgevel is voorzien van cementstuc, dat vuilwit is geschilderd en een lage zwarte plint heeft. De top is ontdaan van zijn versiering en wordt nu gedekt met een zinken afdekplaat. Het pand heeft een lager liggend zadeldak, dat gedekt is met zwarte muldenpannen. De gevel laat drie bouwlagen zien, met een excentrische middenas. Het is onduidelijk of de huidige etalage, die gekoppeld is met een voordeur, authentiek is. Links en rechts bevinden zich, tot halverwege de verdieping, pseudo-natuursteen-blokversieringen, die beëindigd worden door voluten. Het raam op de verdieping, een T-raam, wordt geflankeerd door twee vierkante ruitvormig geplaatste van een profielrand voorziene siervelden van ongelijke grootte. Daarbinnen is met halve cirkels en vierkantjes een motief aangebracht. De segmentboogvormige bovendorpel van het raam is doorbroken door een sierveld dat doorloopt in een halfrond raam op zolderniveau, met een veelvormige roedeverdeling. Om beide ramen heen loopt een doorlopende band. Links van het bovenste raam is, in de hoek van de gevel, ter hoogte van de achterliggende dakgoot, een dubbel blindvenstertje gemaakt. Links daarvan begint een lijst, die boven het raampje doorloopt, met een boog de gevel markeert en horizontaal uitloopt, daarmee suggererend dat de naastgelegen gevel eveneens was gestuct. Vlak daaronder steekt de afwateringspijp van de achterliggende goot door de gevel en watert af in een zinken vergaarbak. De daklijn wordt aangezet met een uitkraagelement dat is afgekapt. De zijgevel is eveneens gestuct, met behoud van de oude elementen als ramen en (dichtgezette) deur en de al genoemde tandlijst
52
gemeentelijk monument
32
Gasthuisstraat 18 + Steegstraat 7/9
Woningen / winkel
Steegstraat 7en 9
6231 JW
Meerssen
Complex woningen in mergel en baksteen, dat in een ongelijkvormige U-vorm een kleine binnenplaats omsluit. Deels in gebruik als handelspand. Kenmerkend is het niveauverschil tussen de bouwdelen door de ligging tegen een helling.
Het complex is onder te verdelen in drie hoofdmassa's: Steegstraat 9 is aan de hand van de gebruikte ankerijzers en het hardstenen deurkozijn te dateren in het midden van de achttiende eeuw. Opvallend is de verspringing aan de Steegstraat, waardoor de oorspronkelijke drie bouwlagen teruggaan naar twee. De uitbouw hoort voor de helft bij Steegstraat 7. No. 9 loopt aan de noordkant door naar Gasthuisstraat 18, dat gebouwd is rond 1860. Dit pand heeft eveneens drie bouwlagen, met uitzondering van het verbindingsstuk met Steegstraat 9, waar een trappenhuis ligt. Aan de zuidkant loopt het pand taps toe. Steegstraat 7 is in baksteen gebouwd rond 1840 en heeft opnieuw drie bouwlagen. Het pand is gepleisterd met cement, met op de begane grond schijnvoegen. Die lopen door in de uitbouw van no. 9, voor zover bij no. 7 horend. Het dak van Gasthuisstraat 18 is een combinatie van een schilddak met haaks daarop een zadeldak, gedekt met zwarte Hollandse pannen. Het schild aan de zuidkant heeft asbest leien. Het zadeldak van Steegstraat 7 heeft zwarte Hollandse pannen, terwijl de daken van no. 9 verbeterde Hollandse pannen hebben. De gevel van Gasthuisstraat 18 heeft een moderne pui, die drie openingen omvat, gevat in een beplating van grijze leisteen in een witgrijze marmeren lijst, aangebracht in 1984.De zuidgevel van no. 7 is vlak gecementeerd en heeft een naar de straat uitspringende gevel die waarschijnlijk deel uitmaakt van het verdwenen buurpand.De plinten van alle panden zijn zwart geteerd, de rest is wit geschilderd. De gevels zijn voorzien van daklijsten, deels in mergel. Raam- en deuromlijstingen zijn voorzien van geprofileerde, gedecoreerde sierstuclijsten, met behoud van oorspronkelijke hardstenen dorpels met bevestiging voor luiken op de begane grond en de verdieping. Alle ramen en deuren stammen uit het begin van de twintigste eeuw.
53
gemeentelijk monument
48
Hotel Gerberga
Volderstraat 31
6231 LA
Meerssen
Vierkant gebouw bestaande uit twee haaks op elkaar staande bouwdelen, plus aanbouw. In gebruik als hotel
Het object bestaat uit een hoog smal gebouw in mergel, dat over de volle diepte aan de oostkant uitgebreid is met een dwars daarop staande vleugel. Het geheel is uitgevoerd in mergel. Aan de westkant is in 1956 een serreachtige aanbouw gerealiseerd met een hoge plint van Kunrader steen. Het pand is gelegen aan de stijgende Volderstraat, terwijl ook het terrein aan de achterzijde iets oploopt. Daardoor heeft het pand een kelder die vanaf de straat bereikbaar is en wordt de begane grond ontsloten met een tegen het pand geplaatste trap. Het hoge linker bouwdeel bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping die uit een halve bouwlaag bestaat. Deze heeft aan de straatzijde een iets uitkragende gevel die rust op uitkraagsteentjes in Naamse steen, aan de uiteinden geflankeerd door uitkraagstenen in mergel. Die laatste horen bij een verbouwing, waarbij mogelijk de oorspronkelijke topgevel in vakwerk, met een pendant aan de achterzijde, is vervangen in mergel. Het in drieën gedeelde raam komt overeen met het raam op de begane grond. Net als de twee raampjes op de verdieping heeft dat raam hardstenen boven- en onderdorpels. Met name de onderdorpel op de begane grond steekt buiten de gevel uit en rust op mergel consoles. Tussen de ramen op de verdieping is een spitsboognis aangebracht, die eveneens deels uit hardsteen bestaat. In de nis een Maria met kind, staande op een voetstuk met schild. Het kozijn van de kelderdeur bestaat uit een herbruikt raamkozijn in Naamse steen. De grijs geschilderde gecementeerde plint sluit aan de buitenkanten aan op verticaal geplaatste blokken van Naamse steen, die ter halve hoogte van het raam op de begane grond terug komen. De functie is onduidelijk. De zijgevel eindigt in een uitstekend deel van de achtergevel, uitgevoerd in baksteen. Een eenvoudige bakgoot markeert de overgang naar het zadeldak dat is gedekt met leien en aan de straatkant wordt bekroond met een gesmeed windwijzertje. De serre bestaat, behalve uit de breukstenen plint, uit baksteen met houten ramen. Het dak is vrijwel vlak. Het rechterdeel van het object is eveneens in mergel uitgevoerd en beslaat twee bouwlagen en een zolderverdieping. Er zijn vier raamassen, waarvan de tweede van links de ingangsdeur omvat. De oostelijke topgevel is uitgevoerd als trapgevel, die vrij ver boven het dak uitsteekt. Het dak is gedekt met zwarte muldenpannen en wordt doorbroken door een dakkapel in mergel met leien beschieting tegen de zijkanten en een leien zadeldakje en een tweede met pannen gedekte kapel die uit twee ramen bestaat, uitgevoerd in hout met vleugelstukken. De boven en (uitstekende) onderdorpels van de ramen zijn van Naamse steen, met op de begane grond bevestigingspunten voor luiken.Het deurkozijn is eveneens van Naamse steen en omvat een rustieke eiken deur met royaal smeedijzeren hang- en sluitwerk. De trap heeft acht treden en is opgebouwd uit herbruikte Naamse steen, die ook voorkomt in de oostelijke beëindiging van het traplichaam in de vorm van een herplaatst fragment van een driekwart ronde hoekpilaar. In het front bevinden zich ogenschijnlijk willekeurig geplaatste hardstenen blokken. De rest is van baksteen. De leuning is gesmeed/geklonken. De plint is gestuct met cement.
54
gemeentelijk monument
49
Weert 41/43
Woning / café
Weert 41
6231 RE
Meerssen
Aan de doorgaande straat door Weert gelegen langwerpig huis met de nok parallel aan de straat. Oorspronkelijk een pand, later opgedeeld in twee delen.
Langgerekt pand in gestucte baksteen. Het dak, met de nok parallel aan de straat, is een combinatie van een mansardekap aan de straatzijde en een zadeldak aan de achterkant. De opgaande delen zijn gedekt met zwarte (no 41) en groene (no 43) shingles van dakleer. De rest van het dak heeft zwarte muldenpannen. Het pand heeft twee bouwlagen en zeven vensterassen. Aan het rechterdeel is te zien dat de oorspronkelijke opzet zeer horizontaal was, met een doorlopende lijst ter hoogte van de onderdorpels van de ramen op beide bouwlagen. De bovendorpels van ramen en deur zijn in de eerste fase geprofileerd, en accentueren daarmee de verticale openingen. Oorspronkelijk lag de deur in het midden, op de plaats waar een driehoekige gevelverhoging de daklijn doorbreekt. No. 41 heeft t.g.v. een moderniseringscampagne een ander aanzien gekregen: het raam geheel links is veranderd in een deur, terwijl de ramen naar beneden verlengd zijn, waarbij de verticale band doorbroken is. De middelste as loopt door in het driehoekige verhoogde deel van de gevel, met daarin een rond raam met een versierde bovenzijde. De gevel is crèmekleurig geschilderd. De bakgoot wordt onderbroken door het doorgebouwde element. Het dak heeft links en rechts een dakraam dat voorzaien is van een ronde gestanste zinken lijst
55
gemeentelijk monument
50
Schonen Steynweg 4/5/6
Boerderij
Schonen Steynweg 4 5 en 6
6237 NA
Moorveld
56
gemeentelijk monument
51
Geuldalweg 16/18
Oliemolen
Geuldalweg 16
6231 CD
Rothem
Watermolencomplex inclusief molenarm met sluiswerk en woningen, schuren en stallen. Het complex heeft een oorsprong in de achttiende eeuw, waarna in de negentiende eeuw verschillende wijzigingen hebben plaatsgevonden. T.g.v. een brand in 1945 is een deel herbouwd. Recent is in een deel van het complex een woning gerealiseerd.
Het hele complex is opgetrokken uit baksteen, met uitzondering van delen van het bouwdeel rechts van de molenaarswoning, dat grotendeels in mergel is uitgevoerd. De daken zijn vrijwel allemaal zadeldaken met zwarte en rode oudhollandse pannen. Het molenaarshuis heeft twee bouwlagen en in de frontgevel 3 assen, waarvan de middelste de deur omvat. Dit deel is naar boven uitgebouwd als driehoekig element. Het pand heeft een zadeldak. Het aanpalende bouwdeel heeft eveneens twee bouwlagen, met op de begane grond een deur en 3 ramen van ongelijk formaat, op de verdieping 4 ramen. Ook hier een zadeldak. Het feitelijke molenhuis ligt in het verlengde daarvan, en is deels, ter plekke van het voormalige rad, over de molenarm heen gebouwd. Naast een deur zijn er een aantal ramen van wisselend formaat. Vlak voor het molengebouw is een sluisje in de Geularm aangebracht. De vleugel wordt afgesloten met een aanbouw met een lessenaarsdak. Parallel hieraan loopt een economievleugel, die aan de straat begint met een laag bouwdeel dat de bakoven omvat, gevolgd door een grotendeels open stalling, met uiteindelijk haaks daarop een dwarsdeelschuur. Alle elementen hebben zadeldaken. De beide vleugels worden verbonden door een laag schuurgedeelte, eveneens met een zadeldak. Het bouwdeel rechts naast het molenaarshuis en het naastgelegen molengebouw zijn wit geschilderd. Het molenaarshuis heeft een verdiept gevelvlak, dat afgezoomd wordt door pseudolisenen, en een hoge lijst onder het dak. Een mastgoot vormt de overgang naar het dak, dat gedekt is met zwarte Hollandse pannen. De onderdorpels van ramen en deur zijn uit hardsteen, de bovendorpels bestaan uit een rollaag in rode en witte, om en om verwerkte stenen. De voordeur is bereikbaar via een trapje voor de gevel. De ramen zijn vervangen in kunststof. Het middendeel heeft in de driehoek die boven de gevel uitgaat een rond raam, met een gelijke afwerking als de bovendorpels. De linker topgevel telt 2 vensterassen in een vlak dat eveneens wordt beëindigd door vooruitspringende pseudolisenen, die overgaan in een klimmend rondboogfries. In de top is een halfrond raampje aangebracht. De achtergevel heeft vergelijkbare ramen, in combinatie met enige wijzigingen. Het tweede bouwdeel vertoont diverse bouwfases, die deels te maken hebben met sterke functiewijzigingen. Met name het grote raam aan de rechterzijde, waar het bruggetje over de Geul tegenaan loopt, hoort daarbij, en heeft parallellen met de ramen in het molengedeelte. Daar immers bevonden zich de ateliers van de schilder Van Puyenbroeck. Het met rode verbeterde Hollandse pannen gedekte dak heeft een mastgoot. De vleugel is bereikbaar via een bruggetje over de Geularm. De achterzijde is vrij sober, en heeft recent veranderingen ondergaan t.g.v. het inbrengen van woningen. De rest van de vleugel is zeer sober. De economievleugel heeft in het eerste deel een deur naar het bakhuis, en wordt verder bepaald door de rondboogpoort van de schuur. Alle daken zijn gedekt met rode Hollandse pannen, en zijn, met uitzondering van het bakhuis, voorzien van mastgoten. De achterzijde is deels voorzien van verticale beplanking.
57
gemeentelijk monument
52
Woning / horeca
Maastrichterweg 2
6231 BK
Rothem
Markant gelegen hoekpand met prominente baksteenarchitectuur. Het pand is gebouwd als cafe-restaurant in 1929130.
Het middendeel heeft drie bouwlagen en 3 assen, terwijl de vleugels twee bouwlagen hebben met een verdieping in de kap, die gevormd wordt door een schuingeplaatst dakdeel, dat overgaat in een plat dak. Het middendeel is sterk geleed, door de plaatsing van twee doorgaande kolommen die de oorspronkelijke voordeur markeerden, en twee iets lagere kolommen ter afsluiting van dit bouwdeel. De zijvleugels hebben een verticale geleding door uitgemetselde pilasters. Het gebouw is na de tweede wereldoorlog een aantal keren uitgebreid en licht gewijzigd. Het geheel is wit geschilderd. De verticale accentuering van het middendeel heeft een horizontaal accent in een gebogen balkon op de overgang van begane grond naar eerste verdieping. Op dakhoogte is tussen de twee middenkolommen open metselwerk aangebracht. Op de begane grond zijn alle ramen en deuren vernieuwd, op de verdiepingen zijn de oorspronkelijke T-vensters nog aanwezig. Het dak, dat een bakgoot heeft, is bezet met zwarte tuile de Nord-pannen.
58
gemeentelijk monument
53
Boerderij
Humcoven 1 en 2
6235 NE
Ulestraten
Aan de rand van het gehucht Humcoven gelegen boerderij, bestaande uit een woonhuis met schuren en stallen. Huisnummer 2 is gegeven aan een woning langs de weg naar Waterval, en bestaat uit een afgescheiden deel van de grote schuur.
Het hoofdhuis heeft twee bouwlagen met aan drie zijden gevelopeningen en is gedekt met een schilddak met rode verbeterde Hollandse pannen. De overige bouwdelen hebben zadeldaken met rode oudhollandse pannen.De aanhakende grote schuur, die in de loop der tijd een stalfunctie heeft gekregen bevat aan de zuidzijde een woning met eveneens twee bouwlagen onder een zadeldak, dat op gelijke hoogte doorloopt over de schuur, en aan de oostkant een afhang heeft. Haaks op de schuur staat een tweede schuur met inrijpoort. Het zadeldak ligt tussen schermgevels. Tegen de schuren staan ettelijke aanbouwsels. Het geheel is opgetrokken uit baksteen, die vrijwel overal gewit is, met een geteerde plint. De ramen en deur van het hoofdhuis hebben hardstenen dorpels. De luiken van de ramen ontbreken. De ramen van no. 2 hebben een hardstenen onderdorpel, met uitzondering van het raam rechts van de voordeur, dat een met cement gepleisterde omlijsting heeft. De deur heeft een hardstenen omlijsting, en opengewerkte gietijzeren beschermingspanelen in het bovendeel.
59
gemeentelijk monument
54
Huize Zonneheuvel
Past. Van Eijsstraat 1
6235 EK
Ulestraten
Woonhuis van architect met kruisvormig grondplan.
Rond 1935 door architect Timmers voor zichzelf gebouwd woonhuis annex kantoor, gelegen op hooggelegen terrein. Vandaar de naam Zonneheuvel voor deze villa. Het bakstenen pand heeft een schilddak dat gedekt is met rode tuile de Nord. Het hele pand is opgetrokken in een gelige baksteen, die deels decoratief is toegepast. De gevels worden afgesloten door een brede bakgoot, die een duidelijke scheiding aanbrengt tussen huis en dak. De naar de straat gekeerde poot van het kruis heeft afgeronde hoeken, met daar weer voor een uitgebouwde erker. Die afgedekt wordt met een van balusters voorzien balkon. De voordeur bevindt zich in een portiek dat deel uitmaakt van de linker kruispoot. In die poot is ook het trappenhuis aangebracht, dat gemarkeerd wordt door hoge verticale ramen, die op de verdieping voorzien zijn van glas-in-lood. Dat glas-in-lood komt ook terug in alle bovenlichten van de ramen. Het dak is aan alle vier de kanten doorbroken door een brede dakkapel. De kleurstelling van alle houtwerk is groen/wit. Achter het pand staat een later aangebrachte veranda, die op verdiepingsniveau de functie terras heeft.Aan de straat wordt het perceel afgesloten door een gesmeed en geklonken hekwerk, dat in de doorgang de naam van de villa laat zien.
60
gemeentelijk monument
55
Vml. gemeentehuis
St Catharinastraat 18
6235 BE
Ulestraten
Langs de doorgaande weg van Meerssen naar Schimmert gerealiseerd eenvoudig symmetrisch overheidsgebouw, gebouwd als gemeentehuis voor de gemeente Ulestraten in 1878. Gebouwd tegen de toen bestaande lagere school, die deels een functie had als opslagfaciliteit voor de kantonnier. Bovendien bevond zich in dat gedeelte ook het plaatselijke cachot.
Het bakstenen gebouw heeft twee bouwlagen en 3 vensterassen. Het dak is oorspronkelijk een zadeldak, gedekt met zwarte tuile de Nordpannen. De middenas wordt geaccentueerd door een naar voren uitgebouwd bordes met aan weerszijden een trap en op de verdieping een balkon. De bakstenen gevel heeft aan weerszijden lisenen, die gedekt zijn met kapitelen. Deze elementen komen terug in de balkonopbouw, zowel in het gevelvlak als in de kolommen. De plint is, net als de trap en het balkon, met een terrazzo-achtige cement gestuct. Ook het vlak van het tympaan bestaat uit stuc. In dit tympaan is het gemeentewapen van Ulestraten geschilderd. De gevel wordt afgesloten met een uitgemetselde sierlijst, die boven het tympaan in versoberde vorm doorloopt. De bakgoot op rechte klossen volgt deze lijst. De ingangspartij bevindt zich in de middelste vensteras. De bovenlichten van ramen en deuren, en de ramen op de verdieping hebben glas-inlood. De ramen kunnen geblindeerd worden met ingelaten rolluiken. De driehoekige uitbouw in het dakvlak behoort bij de achterliggende restanten van de oude dorpsschool, die deels vervangen is door een gymzaal.
61
gemeentelijk monument
56Woning
St Catharinastraat 79
6235 BD
Ulestraten
Hooggelegen huis met klassieke allure en symmetrische opbouw, gesitueerd aan de rand van een bosperceel op een geëgaliseerd deel van de oorspronkelijke helling.
Het bakstenen huis met zijn mergel achtergevel ligt op enige afstand van de straat met een gedetailleerd uitgewerkte gevel die over twee bouwlagen 3 vensterassen laat zien. Het zadeldak is gedekt met rode muldenpannen. Links van de hoofdmassa bevindt zich een keukenaanbouwtje, dat recent een zadeldakje gekregen heeft ter vervanging van het oorspronkelijke platte dak. De zijgevel daarvan is gestuct. De gevels zijn merendeels opgetrokken in baksteen en hebben een gestucte en zwart geteerde plint. De voorgevel wordt links en rechts beëindigd met lisenen, verticaal uitgemetselde gevelelementen. De halfronde ramen en deur zijn voorzien van 6-ruitsvensters respectievelijk een deur met een gedeeld bovenlicht. In de twee topgevels bevinden zich op zolderniveau eveneens halfronde ramen, elk op de verdieping vergezeld van twee nooit in gebruik genomen ramen. De ramen in de mergel achtergevel zijn soberder, en rechthoekig van vorm. Boven de ramen en deur loopt per bouwlaag een naar uitgemetselde doorlopende rand, die de ronding van ramen en deur volgt. De voorgevel wordt beëindigd door een daklijst in mergel, die met consoles uitspringt en zo de bakgoot schraagt.
Loading...
Main menu