Energiatarbimine kodumajapidamistes_values : Võrdlus EU_2013