Energiatarbimine kodumajapidamistes_values : Senine soojus