Energiatarbimine kodumajapidamistes_values : Senine elekter