Energiatarbimine kodumajapidamistes_values : Kokkuvõte