Biomagistr_ver_0.4.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
2
Navazující magisterský program Lékařská elektronika a bioinformatika
3
4
Struktura programu:
5
6
Hod.1234567891011121314151617181920
varianta bez specializace
7
Sem.
8
1
B4M36SAN
2+2
A6M31LET
2+2
Povinne volitelny
Povinne volitelny
Povinne volitelny
9
6zk6zk666
10
2
A6M31BSG
2+2
A6M33ZSL
2+2
Povinne volitelny
Povinne volitelny
Povinne volitelny
11
6zk6zk666
12
3
B4MSVP (dip.proj.)
Povinne volitelny
Povinne volitelny
Povinne volitelny
Volitelny
13
66666
14
4
BDIP30
15
30
16
17
Hod.1234567891011121314151617181920varianta se specializacíkredity
18
Sem.
19
1
B4M36SAN
2+2
A6M31LET
2+2
Pov. př. specializace
Pov. př. specializace
Povinne volitelny
20
6zk6zk66630
21
2
A6M31BSG
2+2
A6M33ZSL
2+2
Pov. př. specializace
Pov. př. specializace
Povinne volitelny
22
6zk6zk66630
23
3
B4MSVP (dip.proj.)
Pov. př. specializace
Povinne volitelny
Povinne volitelny
Volitelny
24
6666630
25
4
BDIP30
26
3030
27
28
PP
povinný předmět oboru
29
PVSpovinný předmět specializace
30
PV
povinně volitelný předmět
31
V(libovolné) volitelné předměty120
32
projekt,diplomová prácerole předmětu dle specializace
33
Předměty
garant
specializace
existující akreditacetyp předmětu dle nové akreditaceINFINSIMGSIGsem
kredity(orig)
pozn.
34
1.B2M31ADA
Adaptivní metody zpracování signálu
BortelSIGBA1AAAPZZ5
35
2.17PMPAOLAplikovaná optoelektronika v lékařstvíBlažekINSA1APZAAL6bude vytvořen mgr. předmět s podobným obsahem, učitel J.Havlík
36
3.B4M36BIN
Bioinformatika
KlémaINFBA1PZAAAL6
37
4.A6M31BSG
Biologické signály
ČmejlapovinnýABPZPZPZPZPZL6
38
• Povinné předměty (po 6 kreditech)
5.A6M02FPT
Fyzika pro terapii
FabiánINSAA1APZAAZ6ve spolupráci s prof. Vrbou bude přidána tematika radioterapie a protonové terapie
39
1)
A6M31BSG
(Čmejla)
6.A4M35KO
Kombinatorická optimalizace
Hanzálek
IMG,INFBA1PZAPZAL6
40
2)
A6M31LET
(Havlík)
7.A6M38KLS
Konstrukce lékařských systémů
HolubINSAA1APZAAZ6
41
3)
B4M36SAN
(Kléma)
8.A6M31LET
Lékařská technika
HavlíkpovinnýAPZPZPZPZPZZ6
42
4)
A6M33ZSL
(Kybic)
9.A4M33MPV
Metody počítačového vidění
MatasIMGBA1AAPZAL6
43
10.A0B17LAB
Lékařské aplikace biologických účinků EM pole / Mikrovlnné aplikace
VrbaINSBA1APZAAL6možná nahradit novým předmětem MIA, Mikrovlnné aplikace, za 6kr
44
• Garant programu: prof. Kybic
11.31MMA
Modelování a analýza mozkové aktivity
HlinkaSIGA1AAAPZZ6nový předmět - obsah v komentáři
45
Studenti si mohou vybrat jednu z nabízených specializací
12.A6M33MOS
Modelování a simulace
Kofránek
AA1AAAAZ5alternativou je A3B35MSD
46
13.B4M36MBG
Molekulární biologie a genetika
Pospíšek
INFBA1PZAAAL6PřF UK
47
• Specializace programu - garanti specializací
14.31NPG
Neurofyziologie
Jiruška
SIG, INS
A1A1PZAPZZ6nový předmět - obsah v komentáři
48
INF Bioinformatika - doc. Kléma
15.A6M33NIN
Neuroinformatika
NovákAA1AAAAL6
49
B4M36MBG, B4M36BIN, B4M33SSU, B4M33PAL, A4M35KO
16.B4M33PAL
Pokročilá algoritmizace
Průša
INF, IMG
BA1PZAPZAZ6
50
INS Lékařská technika - dr.Havlík
17.B2M31DSP
Pokročilé metody DSP
SovkaSIGBA1AAAPZL6
51
31NPG, A6M02FPT, A0B17LAB, B2M31ZAS, A6M38KLS
18.B4M33SSU
Statistické strojové učení
Flach
INF, IMG
BA1PZAPZAZ6
52
IMG Zpracování obrazů - prof.Kybic
19.B4M36SAN
Statistická analýza dat
KlémapovinnýBZTZTZTZTZTZ6
53
B4M33SSU, A6M33ZMO, B4M33PAL, A4M33MPV , A4M35KO20.B4M36SMU
Symbolické strojové učení
ŽeleznýBA1AAAAL6
54
SIG Zpracování signálů - prof.Čmejla
21.B2M31ZAS
Zpracování analogových signálů
Hospodka
BA1AAAAL5
55
31NPG, B2M31DSP, B2M31ADA, 31MMA, B2M31ZAS
22.A6M33ZMO
Zpracování medicínských obrazů
KybicIMGAA1AAPZAZ6předmět bude upraven, aby zahrnoval pokročilejší metody (zpracování 3D obrazů, tomografická rekonstrukce, nelineární registrace), protože základní metody budou studenti znát z předmětu DZO, nyní v bakalářském studiu, který bude prerekvizitou.
56
23.A6M33ZSL
Zobrazovací systémy v lékařství
KybicpovinnýAPZPZPZPZPZL6
57
24A0M17EMC
Základy elektromagnetické kompatibility
KořínekAA1AAAAZ,L5
58
25
02ABIO
BiosensoryRezekA1AAAAZ6
na zaklade existujiciho XEP02ABIO. Obsah v komentáři. Nutno odstranit případný překryv s předměty A6M34BMS a B3M38MSE.
59
• Státnicové okruhy:
libovolný předmět z fakultní či celouniverzitní nabídkyBBBBB
60
4 tématické okruhy z každého z absolvovaných P nebo PV předmětů
140
celkem
61
62
63
64
Studenti musí absolvovat 4 povinné předměty za 24 kreditů a libovolné PV předměty za minimálně 54 kreditů, dohromady musí získat 120 kreditů, včetně diplomového projektu za 6 kreditů a diplomové práce za 30 kreditů.
65
Specializace budou doporučené, ale nepovinné. Pokud student absolvuje všechny PV předměty dané specializace, bude to mít napsané na diplomu. Pro každou specializaci bude doporučený průchod studiem a rozvrh bude sestaven podle toho.
66
Na diplomu bude - absolvent programu Lékařská technika a informatika se specializací na…….
67
Má-li mít student nárok na stipendium, musí si v každém semestru zapsat předměty minimálně za 30 kreditů.
68
69
Související bakalářský program
70
71
Profil absolventa
72
Cílem magisterského studijního oboru Bioinženýrství je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních medicínských zařízení a mají dostatečné znalosti potřebné pro vývoj SW aplikací.
73
Absolventi získávají dobrý základ pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách.
74
Mohou se uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech a najdou rovněž uplatnění i v nejrůznějších manažérských funkcích.
75
Studium Bioinženýrství poskytne dobré základy, schopnosti a dovednosti širšího uplatnění i těm, kteří se rozhodnou hledat uplatnění mimo oblasti biomedicíny, biologie a zdravotnictví. Studenti mají také možnost absolvovat předměty, nezbytné pro získání akreditace pro výkon nelékařského zdravotnického povolání pro kvalifikaci biomedicínského technika nebo inženýra v souladu s požadavky platné legislativy.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
MS Bioinženýrství
Pruchody studiem
přednášející po oborech
 
 
Main menu