Biomagistr_ver_0.3.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
2
Navazující magisterský program Biomedicínská technika a informatika
3
4
5
Hod.1234567891011121314151617181920kredity
6
Sem.
7
1
B4M36SAN
2+2
A6M31LET
2+2
Pov. př. specializace
Pov. př. specializace
Povinne volitelny
8
6zk6zk66630
9
2
A6M31BSG
2+2
A6M33ZSL
2+2
Pov. př. specializace
Pov. př. specializace
Povinne volitelny
10
6zk6zk66630
11
3
B4MSVP (dip.proj.)
Povinne volitelny spec
Povinne volitelny
Povinne volitelny
Volitelny
12
6666630
13
4
BDIP30
14
3030
15
16
PP
povinný předmět oboru
17
PVSpovinný předmět specializace
18
PV
povinně volitelný předmět
19
V(libovolné) volitelné předměty120
20
projekt,diplomová prácerole předmětu dle specializace
21
Předměty
garant
specializace
existující akreditacetyp předmětu dle nové akreditaceINFINSIMGSIGsem
kredity(orig)
pozn.
22
1.B2M31ADA
Adaptivní metody zpracování signálu
BortelSIGBA1AAAPZZ5
23
2.17PMPAOLAplikovaná optoelektronika v lékařstvíBlažekINSA1APZAAL6bude vytvořen mgr. předmět s podobným obsahem, učitel J.Havlík
24
3.B4M36BIN
Bioinformatika
KlémaINFBA1PZAAAL6
25
4.A6M31BSG
Biologické signály
ČmejlapovinnýABPZPZPZPZPZL6
26
• Povinné předměty (po 6 kreditech)
5.A6M02FPT
Fyzika pro diagnostiku a terapii
FabiánINSAA1APZAAZ6ve spolupráci s prof. Vrbou bude přidána tematika radioterapie a protonové terapie
27
1)
A6M31BSG
(Čmejla)
6.A4M35KO
Kombinatorická optimalizace
Hanzálek
IMG,INFBA1PZAPZAL6
28
2)
A6M31LET
(Havlík)
7.A6M38KLS
Konstrukce lékařských systémů
HolubINSAA1APZAAZ6
29
3)
B4M36SAN
(Kléma)
8.A6M31LET
Lékařská technika
HavlíkpovinnýAPZPZPZPZPZZ6
30
4)
A6M33ZSL
(Kybic)
9.A4M33MPV
Metody počítačového vidění
MatasIMGBA1AAPZAL6
31
10.A0B17LAB
Lékařské aplikace biologických účinků EM pole / Mikrovlnné aplikace
VrbaINSBA1APZAAL6možná nahradit novým předmětem MIA, Mikrovlnné aplikace, za 6kr
32
• Garant programu: prof. Kybic
11.31MMA
Modelování a analýza mozkové aktivity
HlinkaSIGA1AAAPZZ6nový předmět - obsah v komentáři
33
Studenti si mohou vybrat jednu z nabízených specializací
12.A6M33MOS
Modelování a simulace
Kofránek
AA1AAAAZ5alternativou je A3B35MSD
34
13.B4M36MBG
Molekulární biologie a genetika
Pospíšek
INFBA1PZAAAL6PřF UK
35
• Specializace programu - garanti specializací
14.31NPG
Neurofyziologie
Jiruška
SIG, INS
A1A1PZAPZZ6nový předmět - obsah v komentáři
36
INF Bioinformatika - doc. Kléma
15.A6M33NIN
Neuroinformatika
NovákAA1AAAAL5
37
B4M36MBG, B4M36BIN, B4M33SSU, B4M33PAL, A4M35KO
16.B4M33PAL
Pokročilá algoritmizace
Průša
INF, IMG
BA1PZAPZAZ6
38
INS Lékařská technika - dr.Havlík
17.B2M31DSP
Pokročilé metody DSP
SovkaSIGBA1AAAPZL6
39
31NPG, A6M02FPT, A0B17LAB, B2M31ZAS, A6M38KLS
18.B4M33SSU
Statistical Machine Learning
Flach
INF, IMG
BA1PZAPZAZ6
40
IMG Zpracování obrazů - prof.Kybic
19.B4M36SAN
Statistická analýza dat
KlémapovinnýBZTZTZTZTZTZ6
41
B4M33SSU, A6M33ZMO, B4M33PAL, A4M33MPV , A4M35KO20.B4M36SMU
Symbolické strojové učení
ŽeleznýBA1AAAAL6
42
SIG Zpracování signálů - prof.Čmejla
21.B2M31ZAS
Zpracování analogových signálů
Hospodka
BA1AAAAL5
43
31NPG, B2M31DSP, B2M31ADA, 31MMA, B2M31ZAS
22.A6M33ZMO
Zpracování medicínských obrazů
KybicIMGAA1AAPZAZ6předmět bude upraven, aby zahrnoval pokročilejší metody (zpracování 3D obrazů, tomografická rekonstrukce, nelineární registrace), protože základní metody budou studenti znát z předmětu DZO, nyní v bakalářském studiu, který bude prerekvizitou.
44
23.A6M33ZSL
Zobrazovací systémy v lékařství
KybicpovinnýAPZPZPZPZPZL6
45
24A0M17EMC
Základy elektromagnetické kompatibility
KořínekAA1AAAAZ,L5
46
25
02ABIO
BiosensoryRezekA1AAAAZ6
na zaklade existujiciho XEP02ABIO. Obsah v komentáři. Nutno odstranit případný překryv s předměty A6M34BMS a B3M38MSE.
47
• Státnicové okruhy:
libovolný předmět z fakultní či celouniverzitní nabídkyBBBBB
48
4 tématické okruhy z každého z absolvovaných P nebo PV předmětů
139
celkem
49
50
51
52
Studenti musí absolvovat 4 povinné předměty za 24 kreditů a libovolné PV předměty za minimálně 54 kreditů, dohromady musí získat 120 kreditů, včetně diplomového projektu za 6 kreditů a diplomové práce za 30 kreditů.
53
Specializace budou doporučené, ale nepovinné. Pokud student absolvuje všechny PV předměty dané specializace, bude to mít napsané na diplomu. Pro každou specializaci bude doporučený průchod studiem a rozvrh bude sestaven podle toho.
54
Na diplomu bude - absolvent programu Lékařská technika a informatika se specializací na…….
55
Má-li mít student nárok na stipendium, musí si v každém semestru zapsat předměty minimálně za 30 kreditů.
56
57
Související bakalářský program
58
59
Profil absolventa
60
Cílem magisterského studijního oboru Bioinženýrství je vychovávat absolventy, kteří jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních medicínských zařízení a mají dostatečné znalosti potřebné pro vývoj SW aplikací.
61
Absolventi získávají dobrý základ pro pokračování v doktorských studijních programech na tuzemských i zahraničních univerzitách.
62
Mohou se uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech a najdou rovněž uplatnění i v nejrůznějších manažérských funkcích.
63
Studium Bioinženýrství poskytne dobré základy, schopnosti a dovednosti širšího uplatnění i těm, kteří se rozhodnou hledat uplatnění mimo oblasti biomedicíny, biologie a zdravotnictví. Studenti mají také možnost absolvovat předměty, nezbytné pro získání akreditace pro výkon nelékařského zdravotnického povolání pro kvalifikaci biomedicínského technika nebo inženýra v souladu s požadavky platné legislativy.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
MS Bioinženýrství
Pruchody studiem
přednášející po oborech