บันทึกการใช้งานศูนย์สื่อเทคโนโลยี (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ/บุคลากรที่ขอใช้บริการ
ชื่อ-สกุล ผู้ขอใช้บริการ
วันที่ขอใช้งานเวลาเริ่มใช้บริการถึงวันที่
เวลาสิ้นสุดการใช้บริการ
อุปกรณ์ที่ขอใช้งาน
ระบุจำนวนโต๊ะที่ต้องการ(มี 70 ตัว)
ระบุจำนวนเก้าอี้ที่ต้องการ(มี 180 ตัว)
ใช้ในกิจกรรมอะไรโปรดระบุโดยละเอียด
2
13/12/2019, 9:38:26บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
12/2/201915:00:0012/2/201916:00:00
เครื่องขยายเสียง, เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์, เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊+เก้าอี้
70180
ติวโอเนตระดับชั้น ม.3
3
13/12/2019, 9:40:58บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
12/9/201915:00:0012/9/201916:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊+เก้าอี้
70180ติวโอเนต ม.3
4
13/12/2019, 9:42:30บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
12/12/201915:00:0012/12/201916:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, โต๊+เก้าอี้
70180ติวโอเนต ม.3
5
17/12/2019, 10:40:57บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
16/12/201915:00:0016/12/201916:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊+เก้าอี้
70180ติวโอเนต ม.3
6
17/12/2019, 10:46:31บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
20/1/20208:45:0031/1/202016:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว
70180ติวโอเนต ม.3
7
17/12/2019, 13:18:59
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
นายชัยเวียง โคตรดก18/12/201912:30:0019/12/201912:30:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊+เก้าอี้
70150
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ..กิจกรรมวันคริสต์มาส
8
17/12/2019, 13:18:59
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
นายชัยเวียง โคตรดก18/12/201912:30:0019/12/201912:30:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊+เก้าอี้
70150
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ..กิจกรรมวันคริสต์มาส
9
17/12/2019, 14:14:07
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
นางสมบัติ สยามประโคน
18/12/201912:00:0019/12/201913:00:00
เครื่องขยายเสียง, ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, เก้าอี้, โต๊+เก้าอี้
70 ตัว100 ตัว
จัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
10
18/12/2019, 10:02:59บริหารทั่วไป
นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ
13/11/2019, 7:00:0015/11/2019, 18:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊+เก้าอี้
7070
รับการตรวจเยี่ยม สมศ
11
18/12/2019, 10:59:23บริหารทั่วไป
นางสาวปราจิม ศรีชุมแสง
18/12/2019, 15:45:0018/12/2019, 17:30:00
เครื่องขยายเสียง, ไมค์ลอย 2 ตัว, เก้าอี้, โต๊+เก้าอี้
3580ประชุมบุคลากร
12
23/12/2019, 14:46:16บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
23/12/2019, 15:00:0023/12/2019, 16:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว
70180ติวโอเนต ม.3
13
23/12/2019, 14:47:58บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
26/12/2019, 15:00:0026/12/2019, 16:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว
70180ติวโอเนต ม.3
14
23/12/2019, 14:52:23บริหารวิชาการ
นางนวลฉวี วีราพันธ์
2/1/2020, 15:00:002/1/2020, 16:00:00
เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊+เก้าอี้
70180ติวโอเนต ม.3
15
24/12/2019, 9:47:27
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
นางสมบัติ สยามประโคน
25/12/2019, 13:00:0025/12/2019, 16:30:00
เครื่องขยายเสียง, ไมค์ลอย 4 ตัว
กิจกรรมวันคริสมาส
16
6/1/2020, 9:02:34บริหารทั่วไป
นายสุรธี เครือบคนโท
6/1/2020, 3:45:006/1/2020, 5:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง), ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊+เก้าอี้
40 ตัว80 ตัว
ประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
17
6/1/2020, 9:06:14บริหารวิชาการนางสาริศา ดวงจันทา7/1/2020, 9:30:007/1/2020, 13:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง), เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์, ไมค์ลอย 6 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊+เก้าอี้
4580
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการศึกษาฯ
18
8/1/2020, 11:00:59บริหารวิชาการ
นายอายุปข่านสยามประโคน
22/1/2020, 8:00:0023/1/2020, 18:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊+เก้าอี้
90270รายการจากETV จัดติว
19
8/1/2020, 11:05:27บริหารงานบุคคล
นักศึกษาจาก ม.มหาสารคาม
18/1/2020, 8:00:0019/1/2020, 18:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊ะ+เก้าอี้
70159ค่ายเยาวชน
20
13/1/2020, 12:32:44บริหารวิชาการ
นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม
18/1/2020, 9:00:0018/1/2020, 12:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง), เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์, เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊ะ+เก้าอี้
70180
ค่าย จุดประกายไฟใส่สีคงามฝัน
21
16/1/2020, 15:05:46บริหารวิชาการนางสาวปวีณา โสภา16/1/2020, 14:50:0016/1/2020, 16:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง), ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, เก้าอี้
140
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการเชิญประชุมนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ
22
17/1/2020, 8:18:10บริหารวิชาการพานุวัฒน์ ป้องเคน21/1/2020, 15:00:0023/1/2020, 16:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, เก้าอี้, โต๊ะ+เก้าอี้
ตามความเหมาะสม40-70300
ติวเข้มเติมเต็มความรู้
23
17/1/2020, 8:18:19บริหารวิชาการพานุวัฒน์ ป้องเคน21/1/2020, 15:00:0023/1/2020, 16:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, เก้าอี้, โต๊ะ+เก้าอี้
ตามความเหมาะสม40-70300
ติวเข้มเติมเต็มความรู้
24
17/1/2020, 8:40:58บริหารวิชาการพานุวัฒน์ ป้องเคน21/1/2020, 15:45:0023/1/2020, 18:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 4 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊ะ+เก้าอี้
40180
ติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร
25
17/1/2020, 9:30:04บริหารงานบุคคลพานุวัฒน์ ป้องเคน17/1/2020, 13:30:0017/1/2020, 14:50:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, โต๊ะ+เก้าอี้
4080ประชุมทางไกล
26
18/1/2020, 15:13:10บริหารวิชาการนางนวลฉวี วีราพันธ์27/1/2020, 8:30:0031/1/2020, 16:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊ะ+เก้าอี้
70180ติวโอเนต ม.3
27
27/1/2020, 12:05:00บริหารทั่วไป
นางสาวปราจิม ศรีชุมแสง
27/1/2020, 15:45:0027/1/2020, 17:10:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง), ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊ะ+เก้าอี้
3070
ประชุมประจำเดือน คณะครูโรงเรียน
28
31/1/2020, 9:29:15บริหารทั่วไปปราจิม28/1/2020, 15:45:0028/1/2020, 17:30:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, โต๊ะ+เก้าอี้
3070ประชุมครู
29
13/2/2020, 11:04:53บริหารวิชาการ
นางสาวศุภรักษ์ สิริโสม
13/2/2020, 14:40:0013/2/2020, 15:40:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง), ไมค์ลอย 2 ตัว, แอร์คอนดิชันเนอร์, เก้าอี้, โต๊ะ+เก้าอี้
3040
ประชุมเตรียมความพร้อมออกแนะแนวสัญจร
30
13/2/2020, 11:07:47บริหารวิชาการ
นายอายุปข่าน สยามประโคน
12/2/2020, 9:00:0012/2/2020, 13:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊ะ+เก้าอี้
60150
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน
31
13/2/2020, 14:50:43บริหารทั่วไป
นางสาวปราจิม ศรีชุมแสง
13/2/2020, 15:45:003/2/2020, 17:00:00
เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง), เครื่องขยายเสียง(ประจำห้อง) โปรเจ็คเตอร์ เสียงออกจากคอมพิวเตอร์, ไมค์ลอย 2 ตัว, โต๊ะ+เก้าอี้
3075ประชุมครู
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...