ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DATOFUNKTIONINDGANGBESKRIVELSECLIENTNOTAT43.1ud af 27
2
128383817001/07Indsat PDF
Traidenis_tanks_catalog_EN.pdf
kvk0.4
3
FN verdensmål7/7Indsat FNs verdensmål under genbrugsplastkvk0.5
4
Ny PDF opsætning7/7Samletankekvk0.8
5
14420756957/7Indsat 2 PDF (samletank S3/S6)kvk0.5
6
Ny PDF opsætning7/7Havevandingkvk0.8
7
14407735257/7Indsat 1 PDFkvk0.2
8
Plugin16/7
Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA
Version 2.1.0mls0.2
9
Plugin16/7RedirectionVersion 5.1.2mls0.2
10
Plugin16/7WebP Converter for MediaVersion 3.0.7mls0.2
11
SEO419/07SEO4 Common Content Plugin
erstatter pagetitel manuelt script
mls0.4
12
Wordpress22/7WP5.8opdateretkvk0.4
13
Opslag til Salgstekniker22/7rettet opslag til jsk0.3
14
Plugin22/7AddToAny Share Buttonskvk0.2
15
Plugin02/08AutoptimizeVersion 2.9.0kvk0.2
16
Plugin02/08RedirectionVersion 5.1.3kvk0.2
17
Plugin02/08WebP Converter for MediaVersion 3.0.8kvk0.2
18
Tema02/08Opdateret standard Tw-Tw-One1.3. > 1.4kvk0.2
19
Plugin4/8Orbit Fox Companion by Neve themeVersion 2.10.7kvk0.2
20
Plugin4/8AddToAny Share ButtonsVersion 1.7.46kvk0.2
21
Jobopslag4/8Rettet jobopslag til Salgsteknikermls0.5
22
Jobopslag4/8Grafisk til jobopslag (Salgstekniker)kvk0.6
23
Plugin13/08AutoptimizeVersion 2.9.1mls0.2
24
Plugin13/08
Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA
Version 2.1.1mls0.2
25
Plugin13/08Header Footer Code ManagerVersion 1.1.11mls0.2
26
156619312516/08Indsat overskriften "nyheder" på forsidenkvk0.6
27
155289994516/08Ny medarbejder La@kvk0.6
28
155236681016/08Rettet jobansøgning tilkvk0.4
29
153610522816/08VPI kingspan udskiftningkvk0.4
30
153607717016/08
Oprettet Brian og Jens, indsat billeder af Marianna og Belinda
Billederne bør klippes på et tidpunkt
kvk0.6
31
147222001816/08Slettet engelsk fil "Sedi-pipe distribution system"kvk0.4
32
153610208616/08PDF Sedipipekvk0.4
33
153627786916/08PDF Sedipipekvk0.4
34
147023191816/08
https://www.nyrupplast.dk/wp-content/uploads/2021/08/TDS_BLUEGUARD_EN_1.1.pdf
kvk1.0 > 1.10.4
35
147221435516/08
Den er ny men hedder det samme - Samletank S3 3000L
kvk0.4
36
Neve theme19/8Version: 2.11.6. >Version: 3.0.1kvk0.5
37
Plugin30/08Autoptimizeopdateretjsk0.2
38
Plugin30/08Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPAopdateretjsk0.2
39
Plugin30/08Elementoropdateretjsk0.2
40
Plugin30/08Simple URLsopdateretjsk0.2
41
Nye PDF'er2//093 nye pdf'er indsat på SediPipeSedipipe 3 stk. jsk1
42
Plugin21/09
Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA
Version 2.1.4kvk0.2
43
Plugin21/09Header Footer Code ManagerVersion 1.1.13kvk0.2
44
Plugin21/09WebP Converter for MediaVersion 3.2.1kvk0.2
45
Stylet siden21/09produktraadgivningkvk0.5
46
Stylet siden21/09teknisk-agenturkvk0.5
47
23/09indsat videogalleri på regnvandVideogallerijsk0.5
48
Stylet siden23/09titler, opsætning, url - stor omgangregnvandsanlaegkvk1
49
Simple URL23/09regnvandsfaskinerOprettet indgangkvk0.2
50
Simple URL23/09regnvandshaandteringOprettet indgangkvk0.2
51
Udskiftet pdf22/09Produkter og FAQskiftet og lavet ny. dj0.4
52
Stylet siden23/09sedipipe
Ændret url, slettet pdf billeder, rettet styles og tekster
kvk
14 gange så hurtig! - Dobbelt up på læsbarhed
1
53
Videogalleri24/09Udvidet galleriet med ekstra skabelonkvk1.5
54
Stylet siden24/09regnvandsanlaeg (underside)kvk0.5
55
URL24/09Skiftet URL til "Regnvandhaandtering"
Istedet for 2x regnvandsanlæg
kvk0.4
56
Mindre Style27/09broendgods-mmkvk0.4
57
Mindre Style27/09trykroer-fittingskvk0.4
58
Nyhed28/09Oprettelse af nyhed1709559182ml0.4
59
Links30/09regnvandsanlaegIndsat 2 linkskvk0.2
60
Plugin30/09WebP Converter for MediaVersion 3.2.2kvk0.2
61
Plugin30/09Orbit Fox Companion by Neve themeVersion 2.10.8kvk0.2
62
Plugin12/10AddToAny Share Buttonsmaria0.2
63
Plugin12/10Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPAmaria0.2
64
Plugin12/10
Embed Plus for YouTube - Gallery, Channel, Playlist, Live Stream
maria0.2
65
Plugin12/10Header Footer Code Managermaria0.2
66
Plugin18/10WebP Converter for MediaVersion 3.2.3kvk0.2
67
meta18/10/om/kvk0.5
68
Cotent18/10/om/kvk0.5
69
meta18/10/referencer/kvk0.4
70
Cotent18/10/referencer/kvk0.4
71
meta18/10/produktraadgivning/kvk0.4
72
Cotent18/10/produktraadgivning/kvk0.4
73
Plugin25/10opdateretmaria0.2
74
Yoast compleat25/10Produktrådgivningmaria1
75
Meta25/10Rottesikringmaria0.2
76
tekst 25/10Custom bygmaria0.2
77
Meta25/10Custom bygmaria0.2
78
Yoast compleat25/10Salgs og leveringsbetingelsermaria1
79
Focus25/10Skybrudssikringmaria0.2
80
META25/10Skybrudssikringmaria0.2
81
Tekster25/10Skybrudssikringmaria0.6
82
Yoast compleat25/10Drænrør og Afvandingmaria1
83
Yoast SEO 25/10Regnvandsanlægmaria0.2
84
Yoast SEO 25/10Regnvandsanlæg til havevandingmaria0.2
85
META25/10Regnvandsanlæg til havevandingmaria0.2
86
Yoast compleat25/10Spildevandsbehandlingmaria1
87
Yoast compleat25/10Landbrugmaria1
88
Plugin26/10UpdraftPlus - Backup/Restorejarvis0.2
89
Yoast compleat 26/10Om osjarvis1
90
Yoast compleat26/10Kloakeringjarvis1
91
yoast compleat26/10Kabelarbejdejarvis1
92
yoast compleat26/10Geotekstiler & netjarvis1
93
tekst26/10Strakslevering og afhentningjarvis0.5
94
Meta26/10Strakslevering og afhentningjarvis0.2
95
Yoast compleat26/10Værktøjjarvis1
96
yoast compleat26/10Støbejernsgods, genbrugsplast og beton.jarvis1
97
yoast compleat26/10 Referencermaria1
98
plugin29/10Header Footer Code Managermaria0.2
99
100