ניהול חדרי מחשב תשע"ט
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
`
2
חדר מחשבים 1
3
א. שימוש קבוע בחדר מחשבים נקבע על ידי אסתר ונרשם בתיבות הצהובות, ב. שימוש שוטף מוזמן על ידי כל מורה והוא נרשם בתיבות הלבנות.
4
יוםאבגדה
5
שעהנא לרשום תאריך הזמנהנא לרשום תאריך הזמנהנא לרשום תאריך הזמנהנא לרשום תאריך הזמנהנא לרשום תאריך הזמנהשינוי זמני
6
1ביולוגיה-יב אמירהבגרות חורף אנגלית הדמייה 17/12/18 ,מדעי המחשב-יב זאב. הדמיה בגרות בספרות 25/12/18הדמייה אזרחות 16/1/19הדמיה בגרות תנך יב4 27/12/18. עברית -י מירב טלמורה:יום ושעההסבר
7
ז'5 20.11
8
2ג"ג: משימות מתוקשבות, ח'4 פעם בחודש, חיים לוטם בגרות חורף אנגלית הדמייה 17/12/18 ,מדעי המחשב-יב זאב הדמיה בגרות בספרות 25/12/18הדמייה אזרחות 16/1/19הדמיה בגרות תנך יב4 27/12/18 עברית י-מירב טל
9
ז'5 20.11
10
3עברית -י מירב טלבגרות חורף אנגלית הדמייה 17/12/18 , אזרחות אורי - י"א (פעם בשבועיים)מדעי המחשב-יב זאב הדמיה בגרות בספרות 25/12/18 הדמייה אזרחות 16/1/19 אזרחות-יב 4 ליאור בכרהדמיה בגרות תנך יב4 27/12/18 עברית י מירב טל
11
12
4עברית-י מירב טלבגרות חורף הדמייה אנגלית 17/12/18 , אזרחות אורי - י"א (פעם בשבועיים)הדמיה בגרות בספרות 25/12/18 מתמטיקה ח' - משימות מתוקשבות בתיאום הרכזות הדמייה אזרחות 16/1/19. מתמטיקה ט' - משימות מתוקשבות, בתיאום הרכזותהדמיה בגרות תנך יב4 27/12/18 בגרות אנגלית 17/1/19. מתמטיקה ז' משימות מתוקשבות, עד אפריל כל כיתה נכנסת ע"פ סדר שיקבעו חני ולירון
13
14
5בגרות חורף הדמייה אנגלית 17/12/18 , אזרחות אורי - י"א (פעם בשבועיים)אורן - ניהול עסקי י"אהדמייה אזרחות 16/1/19הדמיה בגרות תנך יב4 27/12/18 בגרות אנגלית 17/1/19. עבודות גמר יא גלית
15
אזרחות ריטה יא1/6
16
6בגרות חורף אנגלית הדמייה 17/12/18 , בגרות תנך 14/1/19 אזרחות אורי - י"א (פעם בשבועיים)אורן - ניהול עסקי י"אאזרחות יב1 ליאור בכרבגרות בספרות 10/1/19 בגרות אנגלית 17/1/19. בגרות אזרחות יב 31/1/19 עבודות גמר-יא גלית.
17
אזרחות ריטה יא1/6
18
7מדעי המחשב- יב זאבבגרות חורף הדמייה 17/12/18 , בגרות תנך 14/1/19 ג"ג: משימות מתוקשבות, ח'2 פעם בחודש, חיים לוטםג"ג משימות מתוקשבות - ט5 - פעם בחודש בגרות בספרות 10/1/19 בגרות אנגלית 17/1/19. בגרות אזרחות יב 31/1/19 ביולוגיה-יב אמירה
19
היסטוריה ט5 - יונתן גרוסמן
20
8מדעי המחשב-יב זאבבגרות חורף הדמייה 17/12/18 , בגרות תנך 14/1/19ג"ג משימות מתוקשבות - ט5 - פעם בחודש בגרות בספרות 10/1/19 בגרות אנגלית 17/1/19. ב גרות אזרחות יב 31/1/19 ביולוגיה אמירה-יב
21
היסטוריה ט5 - יונתן גרוסמן
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu