ผลการเรียน ค32101
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ค32101 ปีการศึกษา 2554
2
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
3
113591320900210732นายสุรศักดิ์ป้องไพ0
4
213761320900139701นางสาววรรณาใจจุละ0
5
313921320900214291นายวรชัยประเสริฐ0
6
414001320900217087นายสุรศักดิ์มุมทอง0
7
514061320900210007นางสาวขนิษฐาศิลางาม0
8
614531320900234496เด็กชายบุญช่วยใยอิ้ม0
9
714631320900222714เด็กหญิงกัญญารัตน์ศรีบุญเรือง804
10
814651320900218296เด็กหญิงจิรพรดัชถุยาวัตร551.5
11
914661329900565920เด็กหญิงเบญจภรณ์งามปัญญา844
12
1014671320900231047เด็กหญิงปาริชาตอาจศึก834
13
1114681320900217877เด็กหญิงพัฒนาชมดี662.5
14
1214721329900563765เด็กหญิงสาลินีศรีบุญเรือง824
15
1314741320900223915เด็กหญิงสุณิสาบุระณะ924
16
1414761320900236731เด็กหญิงสุนิตาบุตรงาม874
17
1514772320901067206เด็กหญิงสุลัดดาศรีหจักร804
18
1615401320900212964นายธีรพันธ์ทองน้อย0
19
1717651320900197094นายธวัชชัยเทพศรี0
20
1817971320900220461เด็กชายมนตรีสมจันทร์551.5
21
1918051329900561002เด็กชายธิเบตแจ่มใส0
22
2018171103100326854เด็กชายนัฐพงษ์วงแหวน0
23
2118211331400084411นายสุพัฒน์บัวรินทร์874
24
2218221320900215301นายไพฑูรย์คุชิตา0
25
2318231329900571041นายมีโชคเป็งทอง0
26
2418241321000314486นายวิวัฒน์จำปาแดง0
27
2518251321000306165นางสาวหนึ่งฤทัยสุขนันต์703
28
2618261321000324163นางสาวอรววณนึกสม0
29
นางสาวเกศศิรินทร์จันทร์ขาว864
30
นายอิทธิชัยพลสามารถ551.5
31
32
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ค32101 ปีการศึกษา 2554
33
เลขที่รหัสนักเรียนรหัสประจำประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลคะแนนผลการเรียน
34
1965นายเกษมบุญอุ่น884
35
113791102001868810นางสาวศิริรัตน์สังเกตกิจ0
36
213891320900219616นายฉัตรชัยตองติดรัมย์0
37
313941320900214720นายวัชระเสาร์มั่น0
38
413971320900208746นายวุฒิยาทานาค0
39
513991320900215416นายสุนทรทูลภิรมย์0
40
614191320900216455นางสาวศิริพรฉลาดมาก0
41
714451320900210708นายวิรัชสุวิเศษ0
42
814981320900236090เด็กหญิงปราณีม่วงศรี0
43
914991320900231632เด็กหญิงปลายฝันเสาวดี602
44
1015051320900227392เด็กหญิงสุภาพรใยอิ้ม703
45
1118311320900226710นายประพันธ์พรมมา0
46
1218321321000305398นายชาตรีภาระจำ713
47
1318331129800089524นายจิระวัฒน์คงคา0
48
1418341320900219462นายประกายแสงโสมทอง612
49
1518351320900232388นายเริงฤทธิ์ยอดสิงห์773.5
50
1618362130400018760นายวันชัยบุญเต็ม662.5
51
1718381320900230725นางสาวกฤติยาลาพ้น703
52
1818401320900228992นางสาวจุฑามาศอาจภักดี703
53
1918421321000314737นางสาวรัตติกาลบุญตาม804
54
2018431320900231438นางสาวรัตติกาลแสงแก้ว834
55
2118441321000308958นางสาววารีรัตน์ยิ่งอินทร์703
56
2218451321000307706นางสาววิภาดาโสมทอง652.5
57
2318461320900237223นางสาวสุภาพรสมทิพย์602
58
2418471321000317868นางสาวสุภาภรณ์ชัยรัมย์703
59
2518481321000307277นางสาวอรวรรณสมหงษ์723
60
2618491320900226973นางสาวจินดากรุกรัมย์814
61
2718501320900228402นางสาวแสงจันทร์สุขประสงค์753.5
62
2818511321000249234นายนิรันดร์บุญล้อม622
63
2981391320900232990นางสาวกาญจนาค้ำคูณ743
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Loading...