Александра Црвенић - Емоције
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AB
1
Основни подаци
2
Име аутора задатака за ученикеАлександра Црвенић
3
ПредметПсихологија
4
Наставна јединица/темаЕмоције - основни појмови, унутрашње,органске промене при емоцијама
5
Разред (ОШ или СШ)СШ
6
Наставник-ца
7
Циљеви часа1.Стицање знања о карактеристикама емоција и унутрашњим променама при емоцијама.
2.Развој способности за препознавање врста емоција и разликовање појмова осећање, емоција, афективни тон, афекат, расположење, сентимен.
3.Развој пажње кроз фокусирање на унутрашње доживљаје емоција и начине испољавање емоција.
8
Исходи часа1.Ученик ће умети да дефинише појмове осећања, емоције, афективни тон, афекат, расположење, сентимент.
2.Ученик ће умети да наброји најважније органске промене у емоцијама.
3.Ученик ће разумети смисао емоционалних промена.
9
10
Име и презиме особе која врши проценуДрагана Стокић
Loading...
 
 
 
Основни подаци
Задаци за ученике
Вредновање задатака