ระเบียบการรวม 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระเบียบการรับสมัคร สอวน.กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2562
2
วันที่สอบ25 สิงหาคม 2562วันที่ประกาศผล19 กันยายน 2562
3
นักเรียนเลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชา ตามเวลาสอบในวิชาที่ไม่ตรงกัน โดยสอบที่ศูนย์สอบเดียวกันทุกวิชา
5
สาขาวิชาระดับชั้นที่รับเวลาสอบศูนย์สอบ
จำนวนรับ (คน)
ศูนย์อบรมย่อยเนื้อหาที่สอบยืนยันสิทธิ์รายงานตัวและปฐมนิเทศเข้าค่ายอบรมสอบปลายค่าย 1
6
ชีววิทยาม.3 - ม.509.00-12.00น.เลือกสถานที่สอบ 1 ที่จาก 6 ที่
1. โรงเรียนเทพศิรินทร์
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
175เลือก 3 ศูนย์จาก 5 ศูนย์
1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ (35 คน)
2. โรงเรียนหอวัง (35 คน)
3. โรงเรียนสตรีวิทยา (35 คน)
4. โรงเรียนศึกษานารี (35 คน)
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (35 คน)
เนื้อหาของหนังสือรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน และชีววิทยาเพิ่มเติม เล่มที่ 1-5 สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ20 - 27 ก.ย. 621 ต.ค. 621 - 22 ต.ค. 6222 ต.ค. 62
7
คณิตศาสตร์ม.1 - ม.5180เลือก 3 ศูนย์จาก 3 ศูนย์
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (60 คน)
2. โรงเรียนโยธินบูรณะ (60 คน)
3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (60 คน)
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์หลักและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตามหลักสูตร สสวท. ปี2551 ระดับชั้น ม.1 - ม.4 ภาคการศึกษาที่ 1 20 - 25 ก.ย. 622 ต.ค. 622 - 18 ต.ค. 6221 - 22 ต.ค. 62
8
เคมีม.3 - ม.513.00-16.00น.150เลือก 3 ศูนย์จาก 3 ศูนย์
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (50 คน)
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (50 คน)
3. โรงเรียนหอวัง (50 คน)
- โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ปริมาณสารสัมพันธ์
- สารละลาย
- ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
20 - 25 ก.ย. 6230 ก.ย. 62 08.00 - 09.00น.30 ก.ย. - 21 ต.ค. 62แจ้งให้ทราบภายหลัง
9
ฟิสิกส์ม.3 - ม.5180เลือก 3 ศูนย์จาก 3 ศูนย์
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (60 คน)
2. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (60 คน)
3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ (60 คน)
เนื้อหาสอบตามเอกสารที่มูลนิธิแจ้งทางเว็บไซด์ของมูลนิธิ สอวน.20 - 25 ก.ย. 621 ต.ค. 621 - 21 ต.ค. 6223 ต.ค. 62
10
คอมพิวเตอร์ม.1 - ม.5180เลือก 3 ศูนย์จาก 3 ศูนย์
1. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (80 คน)
2. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (50 คน)
3. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ (50 คน)
เนื้อหาคณิตศาสตรหลักและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตามหลักสูตร สสวท. ระดับชั้น ม.3-ม.4 (สามารถออกในเนื้อหาระดับ ม.1-ม.2 ได้)20 - 25 ก.ย. 621 ต.ค. 62 08.30 - 12.00น.1 - 18 ต.ค. 6218 ต.ค. 62
13
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Loading...