Lymfom - Variabel specifikation - 2019-06-11/ RCC React 6.5.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
VariabelnamnKortnamnLabelDatatypListvärdenInfotextObligatoriskSynlig för/rättigheterBeteendeValideringKommentar
2
TumörtumorVärdedomänSe tumörpanel specifikationSe tumörpanel specifikationSe tumörpanel specifikationSe tumörpanel specifikationVärdedomänsterm mot tumör-tabellen i cancerregistret.
3
A_LKFLkf_kodenLKF-vid diagnosText(6)Hemortskod vid diagnosMonitor [s] & Inrapportör [h]if a_lkf == null -> a_lkf = _LKF onload
4
A_RappDatInrappDatDatum för inrapporteringDATUM(åååå-mm-dd)Monitor [i] & Inrapportör [h]if Inrapportör && InrappDat == Null && inca.errand.action == Klar, sänd till RCC -> InrappDat = inca.serverDate
if Monitor && InrappDat == Null && inca.errand.action == Klar -> InrappDat = inca.serverDate
>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (2000)
5
A_InitieradAva_initieradavInitierad avText(40)Monitor [i] & Inrapportör [s]if a_initieradav == null -> a_initieradav = inca.form.env._INREPNAME onload
6
A_InrappAinrappInrapportörMonitor [i] & Inrapportör [h]if Inrapportör && if inca.errand.action == Alla åtgärder -> a_inrapp = inca.user.firstName + " " + inca.user.lastName
7
A_InrappEnha_inrappenhInrapporterande enhetText(250)Monitor [i] & Inrapportör [h]if inrapportör -> (a_inrappenh = inca.user.position.fullNameWithCode onload) else if monitor -> (a_inrappenh = inca.errand.receiver)
8
A_SjukhusAsjukhusSjukhuskodText(10)Monitor [i] & Inrapportör [h]if inrapportör -> (a_sjukhus == inca.user.position.fullNameWithCode onload) else if monitor -> (a_sjukhus = inca.errand.receiver)
9
A_KlinikAklinikKlinikkodText(3)Monitor [i] & Inrapportör [h]if inrapportör -> (a_klinik = inca.user.position.fullNameWithCode onload) else if monitor -> (a_klinik = inca.errand.receiver)
10
A_LakareAlakareAnmälande läkareText(50)
11
A_MonKomAMonKomMonitors kommentarText(999)NejMonitor [i] & Inrapportör [h]
12
A_InrappKomA_InrappKomInrapportörs kommentarText(999)Nej
13
KOMPLAkompVar god markera om inrapporteringen avser kompletteringKryssrutaNejif Akomp = true ---> Alla variabler = nej på obligatoriet men alla valideringar skall fortfarande fungeraVariabel används i alla formulär med en RCC - React komponent.
14
Container: Diagnos
15
A_SNOMED_1a_snomed_1DiagnosListaLista (Lym_SNOMEDutanKod): Se bilaga 1.Värde 680, 700, 710 & 720 skall döljas onload.Inlagd 2016-01-01
16
a_diag_snomed1koda_diag_snomed1kodSNOMED kodListaNy lista (Lym_SNOMEDkod) Se bilaga 2.Monitor [s] & Inrapportör [s]Mappa värden i a_snomed_1 mot a_snomed_1 enligt bilaga 3.
Tillagd 2019-05-27.
17
A_SubdiagnosTypa_subdiagnostypSubdiagnos typListaLym_SubdiagnosTyp:
1=GC typ
2=Icke GC typ
3=Info saknas
if a_snomed_1 == 260|261|262|263 -> a_subdiagnostyp = SynligTillagd 2019-05-27.
18
a_diag_mutaa_diag_mutaMutation (TP53 eller Del17p)ListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_snomed_1 == 250 --> a_diag_muta = SynligTillagd 2019-05-27.
19
Multiselect: Mutation(er)if a_snomed_1 a_diag_muta = 1 --> Multiselect: Mutation(er)= SynligMåste göra minst ett val i Multiselect: Mutation(er)
Tillagd 2019-05-27.
20
a_diag_tp53a_diag_tp53TP53KryssrutaNejTillagd 2019-05-27.
21
a_diag_del17pa_diag_del17pDel17pKryssrutaNejTillagd 2019-05-27.
22
Multiselect: Typ av Mutation(er) SLUT
23
a_diag_prola_diag_prolProliferation (Ki-67)ListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_snomed_1(VD laddning) == 250 --> a_diag_prolifer = SynligTillagd 2019-05-27.
24
a_diag_prolProca_diag_prolprocProliferation (Ki-67) i procent (närmaste 10-tal)ListaNy lista (Lym_ProcentTio):
0=0%
1=10%
2=20%
3=30%
4=40%
5=50%
6=60%
7=70%
8=80%
9=90%
10=100%
if a_diag_prolifer == 1 --> a_diag_proliferproc = SynligTillagd 2019-05-27.
25
a_diag_exprea_diag_expreMYC/BCL-2 - Uttryck/ExpressionListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_snomed_1 == 260|261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|280|290|244|321|560|570|610|620
-->a_diag_expre = Synlig
Tillagd 2019-05-27.
26
Multiselect: Uttryck/Expression i PADif a_diag_expre == 1 --> Multiselect: Uttryck/Expression i PAD = SynligMåste göra minst ett val i Multiselect: Multiselect: Uttryck/Expression.
Tillagd 2019-05-27.
27
a_diag_expreMYCa_diag_expremycMYCKryssrutaNejTillagd 2019-05-27.
28
a_diag_expreBCL2a_diag_exprebcl2BCL-2KryssrutaNejTillagd 2019-05-27.
29
Multiselect: Uttryck/Expression i PAD SLUT
30
a_diag_expreMYCProca_diag_expremycprocMYC i procent (närmaste 10-tal)ListaNy lista (Lym_ProcentTio):
0=0%
1=10%
2=20%
3=30%
4=40%
5=50%
6=60%
7=70%
8=80%
9=90%
10=100%
a_diag_expremyc == true --> a_diag_expremycproc = SynligTillagd 2019-05-27.
31
a_diag_expreBCL2Proca_diag_exprebcl2procBCL-2 i procent (närmaste 10-tal)ListaNy lista (Lym_ProcentTio):
0=0%
1=10%
2=20%
3=30%
4=40%
5=50%
6=60%
7=70%
8=80%
9=90%
10=100%
a_diag_exprebcl2 == true --> a_diag_exprebcl2proc = SynligTillagd 2019-05-27.
32
a_diag_transloka_diag_translokTranslokation enligt FISH/CISHListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_snomed_1 == 260|261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|280|290|244|321|560|570|610|620
--> a_diag_translok = Synlig
Tillagd 2019-05-27.
33
Multiselect: Typ av Translokation(er)if a_diag_translokation == 1 --> Multiselect: Typ av Translokation(er) = SynligMåste göra minst ett val i Multiselect: Typ av Translokation(er)).
Tillagd 2019-05-27.
34
a_diag_translokMYCa_diag_translokmycMYCKryssrutaNejTillagd 2019-05-27.
35
a_diag_translokBCL2a_diag_translokbcl2BCL-2KryssrutaNejTillagd 2019-05-27.
36
a_diag_translokbcl6a_diag_translokbcl6BCL-6KryssrutaNejTillagd 2019-05-27.
37
Multiselect: Typ av Translokation(er) SLUT
38
A_Diskortanta_diskortantDiskordant diagnosListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
Inlagd 2016-01-01
39
Sub-Container: Diskordant diagnosif a_diskortant == 1 -> Sub-Container: Diskordant diagnos och innehållande variabler = Synlig
40
A_SNOMED_2a_snomed_2Diskordant diagnosListaLista (Lym_SNOMEDutanKod): Se bilaga 1.Värde 680 skall döljas onload.
Inlagd 2016-01-01
41
a_diskdiag_snomed2koda_diskdiag_snomed2kodSNOMED kodListaNy lista (Lym_SNOMEDkod) Se bilaga 2.Monitor [s] & Inrapportör [s]Mappa värden i a_snomed2kod mot a_snomed_2 enligt bilaga 3.
Tillagd 2019-05-27.
42
a_diskdiag_snomed2Typa_diskdiag_snomed2typSubdiagnos typListaLym_SubdiagnosTyp:
1=GC typ
2=Icke GC typ
3=Info saknas
if a_snomed_2 == 260|261 -> a_diskdiag_snomed2typ = SynligTillagd 2019-05-27.
43
Sub-Container: Diskordant diagnos SLUT och Container: Diagnos fortsätter
44
a_diag_hlha_diag_hlhHLH (hemofagocyterande lymfohistiocytos)ListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
Information om HLH (se Registermanual) i samband med lymfomdiagnos ska framgå tydligt i löpande journaltext för att besvaras med ”Ja”.Tillagd 2019-05-27.
45
A_RemissData_remissdatDatum då remiss skickats till specialistklinikDATUM(åååå-mm-dd)>= Födelsedatum
<= Dagens datum
>= Registerstart år (2000)
Inlagd 2012-03-01
46
A_BesokData_besokdatDatum för första besök på specialistklinikDatum(åååå-mm-dd)>= Födelsedatum
<= Dagens Datum
>= Registerstart år (2000)
Inlagd 2012-03-01
47
A_DiaDatDxDatDiagnosdatumDatum(åååå-mm-dd)Ange datum när det första diagnosgrundande vävnadsprovet togs.>= födelsedatum
<= Dagens Datum
>= Registerstart år (2000)
48
A_AlderAlderÅlder vid diagnosHeltalMonitor [s] & Inrapportör [s]if DxDat =! Null -> Alder = (DxDat - PERSNR)
49
A_DefDiaData_defdiadatDatum för svar om definitiv diagnosDATUM(åååå-mm-dd)Datum då besked om definitiv/slutlig diagnos är givet i PAD svar/cytologi utlåtande.>= Födelsedatum
<= Dagens datum
>= Registerstart år (2000)
>= a_diadat
Inlagd 2012-03-01
50
A_DiagMetMetodMetod för att ställa diagnosListaLista (Lym_Metod):
1=Kirurgisk biopsi,
2=Mellannålbiopsi,
3=Finnålspunktion,
4=Exsudat/liquor,
5=Benmärg
6=Blod
7=Blod/benmärg (pre INCA)
8=Benmärgsbiopsi
9= Benmärgsaspirat
10=Klinik/radiologi
Om flera metoder har använts väljs i första hand kirurgisk biopsi, i andra hand mellannålsbiopsi och i tredje hand övriga metoderDölj värde 5 & 7 onload.
2012-08-13 7 skall inte synas i INCA version av blanketten, används i historiska data.
2015-08-30 5 och 6 togs bort från blankett. (Enstaka värde kan förekomma från gamla blanketter)
2015-08-30 Värde 8, 9 och 10 lagdes till.
51
Klinik VD listaKliniken som väljs skall sätta värdet på PADSjukhFri och PADSjukh.Filtrera på patologer
52
A_PrepLabFriPADSjukhFriDiagnoslabb/klinikText(100)Monitor [s] & Inrapportör [h]
53
A_PrepLabPADSjukhDiagnoslabb/klinikkodText(3)Monitor [s] & Inrapportör [h]
54
A_PrepNrPADNrPreparatnummerText(10)
55
A_PrepArPADarPreparatårText(4)
56
a_diag_cd30a_diag_cd30CD30 positivListaNy lista (Lym_cd30):
0=<10%
1=10-30%
2=>30%
if a_snomed_1 == 460|480|485|360|370|650|630|350|330|450|470|400|420|440|490|430|600|402|310|380|390|670|404|406|410--> a_diag_cd30 = SynligTillagd 2019-05-27.
57
a_diag_ebva_diag_ebvEBV positivListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_snomed_1 == 460|480|485|360|370|650|630|350|330|450|470|400|420|440|490|430|600|402|310|380|390|670|404|406|410--> a_diag_ebv = Synlig
Tillagd 2019-05-27.
58
Container: Behandling
59
A_TerBesData_terbesdatDatum för terapibeslutDATUM(åååå-mm-dd)>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
>= a_diadat
Inlagd 2016-01-01
Variabel hette från början a_revterdat, bytte namn i samband med att man upptäckte att det givets fel namn. Variabel kommer heta a_revterdat när man använder gamla registervyer.
60
A_AktivBeha_aktivbehAktiv tumörbehandling givenListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
Inlagd 2016-01-01
61
A_BehData_behdatDatum för behandlingsstartDATUM(åååå-mm-dd)if a_aktivbeh == 1 -> a_behdat = Synlig>= födelsedatum
<= dagensdatum
>= Registerstart år (1997)
>= a_diadat
>= a_terbesdat
Inlagd 2016-01-01
62
Container: Stadium
63
A_FullstUtFullstUtFullständig stadieutredning utfördListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
Klinisk undersökning; blodstatus; benmärgsundersökning; thoraxundersökning röntgen alt CT alt MR;buk- och bäckenundersökning CT alt ultraljud alt MR. Benmärgsundersökning ej obligat vid Hodgkinlymfom
64
A_UtvPETa_utvpetPET utfördListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
if a_snomed_1 =! 120|130|140
|150|160|170|180|190|200|580|590
--> a_utvpet = Synlig
Inlagd 2016-01-01
65
A_Nodal_Extraa_nodal_extraNodalt/extranodalt engagemangLista Lym_nodalextra:
1=Enbart nodalt engagemang
2= Enbart extranodalt engagemang
3= Både nodalt och extranodalt engagemang
Mjälte, thymus och Waldeyers svalgring räknas som nodalt engagemang enbart ihop med lymfkörtlar. Extranodalt engagemang definieras som lymfomväxt utanför lymfsystemet, t.ex. i CNS, skelett, benmärg, magsäck, tarm, hud,orbita med mera enligt variabeln ”Engagerade extranodala lokaler” nedanInlagd 2016-01-01
66
A_StadiumStadiumStadium (enligt Ann Arbor, Musshof eller St Jude)ListaLym_Stadium:
1=Ann Arbor I
2=Ann Arbor II
3=Ann Arbor III
4=Ann Arbor IV
5=Musshoff Pe I
6=Musshoff Pe II
7=Musshoff Pe II1
8=Musshoff Pe II2
9=Oklart
10=St Jude I
11=St Jude II
12=St Jude III
13=St Jude IV
Stadieindelning enligt Musshoff
Pe I = primärt engagemang av extranodalt organ/vävnad
Pe IIE = primärt engagemang av extranodalt organ/vävnad med överväxt på annat organ/vävnad
Pe II1 = engagemang av extranodalt organ med spridning till regionala lymfkörtlar
Pe II2 = primärt engagemang av extranodalt organ med spridning till lymfkörtlar bortom de regionala,men på samma sida om diafragma
if a_snomed_1 =! 380|390|670|404|406|460
--> Stadium = Synlig
if a_snomed_1 == 300 -> värde 10, 11, 12 & 13 = Synligt
if a_nodal_extra == 1 && Stadium == 4 --> Varningstext "OBS! Ann Arbor stadium IV går inte ihop med tidigare angivelse om endast nodal sjukdom, överväg att ändra tidigare svar eller välj annat stadium."2019 la till värde 10, 11, 12 & 13.
67
A_EngDiafrEngDiafrEngagemang i förhållande till diafragmaListaLym_EngDiafr:
1=Engagemang ovan diafragma
2=Engagemang nedom diafragma
if Stadium == 1 | 2 -> EngDiafr SynligFrom. 2008-2006
68
A_OvervxtOvervxtExtensionListaJaNej:
0=Nej
1=Ja
Överväxt på annat organ/vävnadif a_snomed_1 =! 130|140|300|380|390|670|404|406|460 --> Overvxt = Synlig
if Stadium =! 4 -> Overvxt Synlig
69
Multiselect:Engagerade Extranodala Lokal(er)if a_snomed_1 =! 380|390|670|404|406|460 && a_nodal_extra == 2|3
--> Engagerade Extranodala Lokal(er) = Synlig

Måste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).

70
A_LokBenmargA_LokBenmargBenmärgKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokBenmarg SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
71
A_LokLungaLokLungaLungaKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokLunga SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
72
A_LokPancreasLokPancreasPancreasKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokPancreas SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
73
A_LokTestiklarLokTestiklarTestiklarKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokTestiklar SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
74
A_LokUterusLokUterusUterusKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokUterus SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
75
A_LokBihalorLokBihalorBihålorKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokBihalor SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
76
A_LokMunhalaLokMunhalaMunhålaKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokMunhala SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
77
A_LokPeritoneumLokPeritoneumPeritoneum (ascites)KryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokPeritoneum SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
78
A_LokThyreoideaLokThyreoideaThyreoideaKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokThyreoidea SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
79
A_LokVaginaLokVaginaVaginaKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokVagina SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
80
A_LokBrostA_LokBrostBröstKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokBrost SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
81
A_LokMuskulaturLokMuskulaturMuskulaturKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokMuskulatur SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
82
A_LokPleuraLokPleuraPleuraKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokPleura SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
83
A_LokTjocktarmLokTjocktarmTjocktarmKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokTjocktarm SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
84
A_LokVentrikelLokVentrikelVentrikelKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokVentrikel SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
85
A_LokCNSLokCNSCNSKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokCNS SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
86
A_LokNjureLokNjureNjureKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokNjure SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
87
A_LokSkelettLokSkelettSkelettKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokSkelett SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
88
A_LokTunntarmLokTunntarmTunntarmKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokTunntarm SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
89
A_LokOgaLokOgaÖgaKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokOga SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
90
A_LokHudLokHudHudKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokHud SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
91
A_LokOrbitaLokOrbitaOrbitaKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokOrbita SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
92
A_LokSpottkortlarLokSpottkortlarSpottkörtlarKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokSpottkortlar SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
93
A_LokTarkortelLokTarkortelTårkörtelKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokTarkorel SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
94
A_LokLeverLokLeverLeverKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokLever SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
95
A_LokOvarierLokOvarierOvarierKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokOvarier SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
96
A_LokSubcutisLokSubcutisSubcutisKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokSubcutis SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
97
A_LokUrinblasaLokUrinblasaUrinblåsa / UretärKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> A_LokUrinblasa SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
98
A_stadium_lokBinjurea_stadium_lokbinjureBinjureKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> a_stadium_lokbinjure SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
Tillagd 2019-05-27.
99
A_stadium_lokNaskaviteta_stadium_loknaskavitetNäskavitetKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> a_stadium_loknaskavitet SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
Tillagd 2019-05-27.
100
A_stadium_lokHjartHjartsa_stadium_lokhjarthjartsHjärta/HjärtsäckKryssrutaNejif a_nodal_extra == 2 -> a_stadium_lokhjarthjarts SynligMåste göra minst ett val i multiselect Engagerade Extranodala Lokal(er).
Multiselect (Namn: "Engagerade Extranodala Lokal(er)")
Tillagd 2019-05-27.
Loading...