รายงานข้อมูลการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายงานข้อมูลการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน )
3
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
4
ลำดับรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนจำนวน นร. ทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดฯ (คน)รวม
5
ปฐมวัยป.1-ป.6ม.1-ม.3
6
131020001อนุบาลกระสัง64492438114644
7
231020002วัดบ้านหนองแขม41091216103410
8
331020003บ้านตะเคียน12128930121
9
431020004บ้านระโยงใหญ่1490
10
531020005บ้านขามตาเบ้า10318850103
11
631020006บ้านถนน690
12
731020007บ้านหนองตระเสก10224780102
13
831020008วัดชุมพลมณีรัตน์11228840112
14
931020009วัดบ้านกันทรารมย์4470
15
1031020010บ้านระกาเสม็ด11430840114
16
1131020011บ้านหนองขอน1803411828180
17
1231020012บ้านดอนยาว1761946065
18
1331020013บ้านโคกยาง882464088
19
1431020014วัดบ้านชุมแสง1070
20
1531020015บ้านก้านเหลือง185351500185
21
1631020016บ้านไม้แดง163341290163
22
1731020017
บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์'
1192396119
23
1831020018บ้านไผ่ลวก2121921
24
1931020019วัดปทุมคงคา2674913682267
25
2031020020บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)762650076
26
2131020021
บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)
62953062
27
2231020022บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)10124770101
28
2331020023บ้านระกา10020800100
29
2431020024วัดอินทบูรพา3616020299361
30
2531020025บ้านนารา'กัลยาประชาสรรค์'522032052
31
2631020026บ้านเมืองไผ่2364212866236
32
2731020027บ้านสวายสอ2454513466245
33
2831020028วัดธรรมถาวร12327960123
34
2931020029บ้านอโณทัย810
35
3031020030บ้านลำดวน4310
36
3131020031วัดบ้านหนองพลวง21047163210
37
3231020032บ้านยาง152461060152
38
3331020033บ้านแสลงพันกระเจา14436108144
39
3431020034บ้านแซวประดู่9478794
40
3531020035บ้านโนนสว่าง812556081
41
3631020036บ้านขามสามัคคี6996069
42
3731020037บ้านศรีภูมิสามัคคี11525900115
43
3831020038บ้านโคกสูง2008288170
44
3931020039บ้านนาราใหญ่10534710105
45
4031020040บ้านตาราม19750147197
46
4131020041ชุมชนบ้านสองชั้น3777920098377
47
4231020042วัดบ้านจอม10127740101
48
4331020043บ้านเสม็ด1370
49
4431020044บ้านหนองรักษ์10528770105
50
4531020045บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์1202793120
51
4631020046บ้านโคลด651946065
52
4731020047บ้านสูงเนิน185411440185
53
4831020048บ้านทุ่งสว่าง2073211956207
54
4931020049บ้านบัวถนน3987422796397
55
5031020050บ้านจะเนียงสามัคคี992772099
56
5131020051บ้านตะครองใต้17640136176
57
5231020052วัดบ้านปราสาท185401450185
58
5331020053บ้านละลูน731657073
59
5431020054บ้านชำแระ190
60
5531020055
บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
3590
61
5631020056วัดหนองตะครอง3146415991314
62
5731020057
บ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'
2654712989265
63
5831020058บ้านโนนแดง13134970131
64
5931020059บ้านจาน10223790102
65
6031020060บ้านหนองเหล็ก782355078
66
6131020061บ้านกุดใหญ่260
67
6231020062บ้านห้วยสำราญ3345919382334
68
6331020063บ้านกุดโคลน15536119155
69
6431020064บ้านน้ำอ้อม157441130157
70
6531020065บ้านตะครอง2214213049221
71
6631020066บ้านตาเป้า592138059
72
6731020067บ้านประดู่10420840104
73
6831020068บ้านเขาคอก2880
74
6931020069บ้านโคกกลอย2734214982273
75
7031020070บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา2084211551208
76
7131020071บ้านหนองตะโก962274096
77
7231020072บ้านหนองเอียน671653069
78
7331020073บ้านละหอกกระสัง22517022
79
7431020074บ้านโนนศิลา44839047
80
7531020075บ้านไพรวัลย์น้อย49113849
81
7631020076บ้านหนองตะขบ184348367184
82
7731020077บ้านโคกตูม27234128110272
83
7831020078บ้านราษฏร์นิยม10326770103
84
7931020079บ้านหนองม่วงพัฒนา781959078
85
8031020080บ้านโคกรัง143281150143
86
8131020081บ้านโคกมะขาม772156077
87
8231020082บ้านหนองอาแมะ145351100145
88
8331020083บ้านโคกตะเคียนสามัคคี721557072
89
8431020084บ้านหนองไผ่146301160146
90
8531020085
บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
1263789126
91
8631020086บ้านเกียรติเจริญ401426040
92
8731020087วัดตะลุงเก่า159289734159
93
8831020088บ้านโคกกลาง257681890257
94
8931020089บ้านโคกย่าง161328247161
95
9031020090บ้านเก็ม10432720104
96
9131020091บ้านจรเข้มาก4640
97
9231020092วัดบ้านเมืองต่ำ188491390188
98
9331020093บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)193491440193
99
9431020094บ้านบัว11834840118
100
9531020095บ้านหนองร้าน149391100149
Loading...
Main menu