KAS_Knihovna_katalog_Čína_a_JVA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
Předmět heslaUmístěníNová signaturaStará signaturaNázevDalší názevNázev - znakySamostatná přílohaDílAutor/EditorAutor/Editor - znakyPřekladatelVydáníEdiceNakladatelNakladatel znakyDruh dokumentuRočníkČísloMísto vydáníRok vydáníISBNPočet stranCenaJazykZemě vydáníObsah díla, klíčová slovaZdrojPoznámka
2
Teorie literatury
K14-HWX1Zhongguo xin wenxueshi gao-中國新文學史稿-1Wang, Yao王瑤---xinwenyi chubanshe新文藝出版社---Shanghai1954-31011,900 元čínskyPRCdějiny novodobé literaturyKAS-
3
Teorie literatury
K14-HWX1Zhongguo xin wenxueshi gao-中國新文學史稿-1Wang, Yao王瑤---xinwenyi chubanshe新文藝出版社---Shanghai1954-31011,900 元čínskyPRCdějiny novodobé literaturyKAS-
4
Teorie literatury
K14-HWX2Dangdai wenxue gaiguan-当代文学概观--kolektiv autorů--1-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing198010209.34711.40 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
5
Teorie literatury
K14-HWX3Rú lín wàishǐ yán jiū lùnjí-儒林外史硏究論集--kolektiv autorů----Zuòjiā chūbǎn shè作家出版社---Peking1955-1485,3 元čínskyPRCklasická literaturaKAS-
6
Teorie literatury
K14-HWX4Lùn rú lín wàishǐ-論儒林外史--Hé Mǎnzi何滿子著---
Shànghǎi chūbǎn gōngsī chūbǎn
上海出版公司出版---Shanghai1954-772,5 元čínskyPRCklasická literaturaKAS-
7
Teorie literatury
K14-HWX5Hóng lǒu mèng yánjiū-紅摟夢研究--Yú Píng Bózhe俞平伯著---Táng dì chūbǎn shè棠棣出版社---Guangdong1953-2729,7 元čínskyPRCklasická literaturaKAS-
8
Teorie literatury
K14-HWX6Hui yi Lu Xun-囘憶魯迅--Ping, Xuefeng馮雪峯-2-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学---Beijing1953-2016,300 元čínskyPRCnovodobá literatura--
9
Teorie literatury
K14-HWX7Lu Xun zai sha men-魯迅在厦門--Chen, Mengshao陳夢韶-1-Zuojia chubanshe作家出版社---Beijing1954-763,400 元čínskyPRCnovodobá literatura--
10
Teorie literatury
K14-HWX8Lu Xun san lun-魯迅散論--Xue, Wei雪葦---Xin? yi chubanshe新?艺出版社---Shanghai1953-2076,300 元čínskyPRCnovodobá literatura--
11
Teorie literatury
K14-HWX9Lu Xun sixiang de luoji fazhan-魯迅思想的邏輯發展--Hua, Gang華崗-1-Xin? yi chubanshe新?艺出版社---Shanghai1953-2287,600 元čínskyPRCnovodobá literatura--
12
Teorie literatury
K14-HWX10Lu Xun zuopin de fenxi-魯迅作品的分析--Zhu, Tong朱彤-1-Dongfang shudian东方书店---Shanghai1953-1435,400 元čínskyPRCnovodobá literatura--
13
Teorie literatury
K14-HWX11Lùn jīn shèng tàn píng shuǐhǔ zhuàn-論金聖歎評水滸傳--Hé, Mǎnzi何滿子---
Shànghǎi chūbǎn gōngsī
上海出版公司---Shanghai1954-1163,7 元čínskyPRCklasická literaturaKAS-
14
Teorie literatury
K14-HWX12Wénxué yánjiū jíkān第一冊文学研究集刊--kolektiv autorů----
Rénmín wénxué chūbǎn shè
人民文学出版社---Peking1955-14447 元čínskyPRCklasická literaturaKAS-
15
Teorie literatury
K14-HWX13Xinwenyi lun ji-新文藝論集--Ai, Qing艾靑-3-Xinwenyi chubanshe新文藝出版社---Šanghaj1953-1234000元čínskyČLRpoezie; teorieKAS-
16
Teorie literatury
K14-HWX14Lu Xun pipan-鲁迅批判--Li, Changzhi李长之-1Xiao shuBeijing chubanshe北京出版社---Beijing2003
7-200-04710-4
18311.00 元čínskyPRCstudie o Lu Xunově tvorběKAS-
17
Teorie literatury
K14-HWX14aLu Xun pipan-鲁迅批判--Li, Changzhi李长之-1Xiao shuBeijing chubanshe北京出版社---Beijing2003
7-200-04710-4
18311.00 元čínskyPRCstudie o Lu Xunově tvorběKAS-
18
Teorie literatury
K14-HWX15Jiu xi xin tan-旧戏新谈--Huang, Shang黄裳-1Xiao shuBeijing chubanshe北京出版社---Beijing2004
7-200-04737-6
20712.00 元čínskyPRC
divadlo, rozbor některých aspektů divadelních děl
KAS-
19
Teorie literatury
K14-HWX16Waiguo wenhua yu zhongguo shehuizhuyi wenxue-外国文化与中国社会主义文学--Zeng, Qingyuan曾庆元-1-
Wuhan daxue chubanshe
武汉大学出版社---Wuchang1996
7-307-0214-4
2 + 6 + 284
9.80 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
20
Teorie literatury
K14-HWX17-IZhongguo wenxueshi gangyao先秦、秦汉文学中国文学史纲要-Chu, Binjie褚斌杰-2-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing2001
7-301-00048-0
3 + 35317 元čínskyPRC
literatura období před dynastií Qin, literatura dynastií Qin a Han
KAS-
21
Teorie literatury
K14-HWX17-IaZhongguo wenxueshi gangyao先秦、秦汉文学中国文学史纲要-Chu, Binjie褚斌杰-2-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing2002
7-301-00048-0
3 + 35317 元čínskyPRC
literatura období před dynastií Qin, literatura dynastií Qin a Han
KAS-
22
Teorie literatury
K14-HWX17-IIZhongguo wenxueshi gangyao魏晋南北朝 隋唐五代文学中国文学史纲要-Yuan, Xingpei袁行霈-3-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing2001
7-301-00049-9
4 + 26914 元čínskyPRC
literatura dynastií Wei, Jin, Severních a jižních dynastií, dynastií Sui a Tang
KAS-
23
Teorie literatury
K14-HWX17-IIaZhongguo wenxueshi gangyao魏晋南北朝 隋唐五代文学中国文学史纲要-Yuan, Xingpei袁行霈-3-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing2002
7-301-00049-9
4 + 26914 元čínskyPRC
literatura dynastií Wei, Jin, Severních a jižních dynastií, dynastií Sui a Tang
KAS-
24
Teorie literatury
K14-HWX17-IIIZhongguo wenxueshi gangyao宋辽金元文学中国文学史纲要-Li, Xiusheng李修生-2-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing2000
7-301-00050-2
4 + 26314 元čínskyPRCliteratura dynastií Song, Liao, Jin a YuanKAS-
25
Teorie literatury
K14-HWX17-IIIaZhongguo wenxueshi gangyao宋辽金元文学中国文学史纲要-Li, Xiusheng李修生-2-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing2002
7-301-00050-2
4 + 26312 元čínskyPRCliteratura dynastií Song, Liao, Jin a YuanKAS-
26
Teorie literatury
K14-HWX17-IVZhongguo wenxueshi gangyao明清文学中国文学史纲要-Li, Xiusheng李修生-1-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing1998
7-301-01446-5
4 + 2559.20 元čínskyPRCliteratura dynastií Ming a QingKAS-
27
Teorie literatury
K14-HWX17-IVaZhongguo wenxueshi gangyao明清文学中国文学史纲要-Li, Xiusheng李修生-2-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing2002
7-301-01446-5
4 + 25512 元čínskyPRCliteratura dynastií Ming a QingKAS-
28
Teorie literatury
K14-HWX18Shi lun-诗论--Zhu, Guangqian朱光潜-2-
Shenghuo·Dushu·Xinzhi san lian shudian
生活·讀書·新知三联书店---Beijing1998
7-108-01198-0
5 + 4 + 317
14.60 元čínskyPRCliterární teorie, poezieKAS-
29
Teorie literatury
K14-HWX19Zhongguo xinshi liubian lun-中国新诗流变论--Long, Quanming龙泉明-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2002
7-02-003018-1
5 + 65628.50 元čínskyPRCvývoj čínské moderní poezieKAS-
30
Teorie literatury
K14-HWX20-VWenxue lunji-文学论集-第五辑
Zhongguo renmin daxue zhongguo yuyan wenxuexi 《Wenxue lunji》bianji zu (ed.)
中国人民大学中国语言文学系《文学论集》编辑组 (ed.)
-1-
Zhongguo renmin daxue chubanshe
中国人民大学出版社---Beijing1981-
2 + 2 + 224
0.69 元čínskyPRCliteratura pojednáníKAS-
31
Teorie literatury
K14-HWX21-IZhongguo dabaikequanshu中国文学中国大百科全书
fotografie 64
1---1-
Zhongguo dabaikequanshu
中国大百科全书---Beijing1986-
11 + 39 + 670
18.65 元čínskyPRCencyklopedie - čínská literaturaKAS-
32
Teorie literatury
K14-HWX21-IIZhongguo dabaikequanshu中国文学中国大百科全书
fotografie 64
2---1-
Zhongguo dabaikequanshu
中国大百科全书---Beijing1986-75818.65 元čínskyPRCencyklopedie - čínská literaturaKAS-
33
Teorie literatury
K14-HWX22Hong lou meng xin zheng-红楼梦新證--Zhou, Ruchang周汝昌---Tangdi chubanshe棠棣出版社---Shanhai1953-4 + 63424.50 元čínskyPRCteorie literatury, románKAS-
34
Teorie literatury
K14-HWX23-VIIIWenxue pinglun-文学评论-第八辑kolektiv autorů--1-
Zhongguo shehui kexue chubanshe
中国社会科学出版社---Beijing1981-2 + 4101.20 元čínskyPRCliterární kritikaKAS-
35
Teorie literatury
K14-HWX24Wenxue changshi-文學常識--Cai, Yi蔡仪-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1978-890.20 元čínskyPRCúvod do literaturyKAS-
36
Teorie literatury
K14-HWX25Cong shenghuo dao yishu-从生活到艺术--Hu, Cai胡采-1-
Shanxi renmin chubanshe
陕西人民出版社---Xi'an1979-3950.82 元čínskyPRCumění, literaturaKAS-
37
Teorie literatury
K14-HWX26Song jiang sanshiliu ren kao shi-宋江三十六人考實--Yu, Jiaxi余嘉锡-1-Zuojia chubanshe作家出版社---Beijing1955-
5 + 3 + 2 + 80
3.50 元čínskyPRC
Song Jiang, Příběhy od jezreního břehu, literární rozbor
KAS-
38
Teorie literatury
K14-HWX27-IZhongguo wenxueshi-中国文学史 (修订本)-1You, Guo'en游国恩-2-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2003
7-02-003823-9
3 + 4 + 382
16 元čínskyPRChistorie literaturyKAS-
39
Teorie literatury
K14-HWX27-IIZhongguo wenxueshi-中国文学史 (修订本)-2You, Guo'en游国恩-2-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2003
7-02-003922-7
3 + 27812 元čínskyPRChistorie literaturyKAS-
40
Teorie literatury
K14-HWX27-IIIZhongguo wenxueshi-中国文学史 (修订本)-3You, Guo'en游国恩-2-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2003
7-02-003923-5
4 + 33514 元čínskyPRChistorie literaturyKAS-
41
Teorie literatury
K14-HWX27-IVZhongguo wenxueshi-中国文学史 (修订本)-4You, Guo'en游国恩-2-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2003
7-02-003924-3
6 + 46018 元čínskyPRChistorie literaturyKAS-
42
Teorie literatury
K14-HWX28-IZhongguo wenxue yanjiu-中国文学研究obrázky 2Zheng, Zhenduo郑振铎-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2000
7-02-002862-4
3 + 72852 元čínskyPRCklasická literatura, literární výzkumKAScena zahrnuje oba díly
43
Teorie literatury
K14-HWX28-IIZhongguo wenxue yanjiu-中国文学研究-Zheng, Zhenduo郑振铎-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2000
7-02-002862-4
2 + 500-čínskyPRCklasická literatura, literární výzkumKAS-
44
Teorie literatury
K14-HWX29Duoyuan yujing zhongdi jingshen tujing九十年代文学评论集多元语境中的精神图景--Ning, Yiwen (ed.)宁亦文 (ed.)-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2001
7-02-003498-5
2 + 2 + 358
18.80 元čínskyPRCpřehled čínské literatury 90. let 20. stoletíKAS-
45
Teorie literatury
K14-HWX30Hongxue yu ershi shiji xueshu sixiang-红学与二十世纪学术思想--Chen, Weizhao陈维昭-1旸谷文丛
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2002
7-02-002954-X
4 + 2 + 289
15 元čínskyPRCstudie Snu v červeném doměKAS-
46
Teorie literatury
K14-HWX31-IZhongguo wenxuejia cidian-中国文学家辞典-
现代第一分册
Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)
北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)
-1-
Sichuan renmin chubanshe
四川人民出版社---Chengdu1979-
10 + 14 + 624
1.75 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS-
47
Teorie literatury
K14-HWX31-IaZhongguo wenxuejia cidian-中国文学家辞典-
现代第一分册
Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)
北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)
---------1978-
3 + 19 + 25 + 540
-čínsky-encyklopedie čínských spisovatelůKAS-
48
Teorie literatury
K14-HWX31-IIZhongguo wenxuejia cidian-中国文学家辞典-
现代第二分册
Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)
北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)
-1-
Sichuan renmin chubanshe
四川人民出版社---Chengdu1982-
15 + 19 + 1010
2.90 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS-
49
Teorie literatury
K14-HWX31-IIaZhongguo wenxuejia cidian-中国文学家辞典-
现代第二分册
Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)
北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)
-----------3 + 808-čínsky-encyklopedie čínských spisovatelůKASchybí několik prvních stran
50
Teorie literatury
K14-HWX31-IIIZhongguo wenxuejia cidian-中国文学家辞典-
现代第三分册
《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)
《中国文学家辞典》编委会 (ed.)
-1-
Sichuan wenyi chubanshe
四川文艺出版社---Chengdu1985-
28 + 626
3.35 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS-
51
Teorie literatury
K14-HWX31-IVZhongguo wenxuejia cidian-中国文学家辞典-
现代第四分册
《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)
《中国文学家辞典》编委会 (ed.)
-1-
Sichuan wenyi chubanshe
四川文艺出版社---Chengdu1985-
15 + 19 + 623 + 49
3.84 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS-
52
Teorie literatury
K14-HWX32Wang Gui yu Li Xiangxiang歌剧王贵與李香香--kolektiv autorů--2-
Wenhua shenghuo chubanshe
文化生活出版社---Shanghai1953-2359 元čínskyPRCpoezie, rozbor básníKAS-
53
Teorie literatury
K14-HWX33-IZhongguo dangdai wenxueshi chugao-中国当代文学史初稿-上册kolektiv editorů编写组-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1983-3 + 4891.35 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS-
54
Teorie literatury
K14-HWX33-IaZhongguo dangdai wenxueshi chugao-中国当代文学史初稿-上册kolektiv editorů--1高等学校文科教材
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1980-
3 + 3 + 489
1.35 元čínskyPRCpřehled historie čínské moderní literaturyKAS-
55
Teorie literatury
K14-HWX33-IIZhongguo dangdai wenxueshi chugao-中国当代文学史初稿-下册kolektiv editorů编写组-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1983-3 + 4081.15 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS-
56
Teorie literatury
K14-HWX34Zhongguo xiandai wenxue shi-中国现代文学史--
Beijing daxue deng 《Zhongguo xiandai wenxueshi》 bianxiezu (ed.)
北京大学等《中国现代文学史》编写组 (ed.)
-1-
Jiangsu renmin chubanshe
江苏人民出版社---Nanking1979-5 + 5561.45 元čínskyPRChistorie literatury mezi lety 1919-1949KAS-
57
Teorie literatury
K14-HWX35-IZhongguo wenxue shi-中国文学史-1
Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo
中国社会科学院文学研究所
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1982-
2 + 4 + 319
-čínskyPRChistorie literaturyKAS-
58
Teorie literatury
K14-HWX35-IIZhongguo wenxue shi-中国文学史-2
Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo
中国社会科学院文学研究所
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1982-4 + 390-čínskyPRChistorie literaturyKAS-
59
Teorie literatury
K14-HWX35-IIIZhongguo wenxue shi-中国文学史-3
Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo
中国社会科学院文学研究所
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1982-5 + 4343.2 元čínskyPRChistorie literaturyKAS
cena zahrnuje všechny díly
60
Teorie literatury
K14-HWX36-IZhongguo xin wenxueshi chugao-中国新文学史初稿-上卷Liu, Shousong刘绶松-1高等学校文科教材
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1979-6 + 3981.80 元čínskyPRChistorie čínské literaturyKAScena zahrnuje oba díly
61
Teorie literatury
K14-HWX36-IIZhongguo xin wenxueshi chugao-中国新文学史初稿-下卷Liu, Shousong刘绶松-1高等学校文科教材
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1979-326-čínskyPRChistorie čínské literaturyKAS-
62
Teorie literatury
K14-HWX37-IZhongguo wenxue shi-中国文学史-1
Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo
中国社会科学院文学研究所
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1979-4 + 317-čínskyPRChistorie literaturyKAS-
63
Teorie literatury
K14-HWX37-IIZhongguo wenxue shi-中国文学史-2
Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo
中国社会科学院文学研究所
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1979-4 + 389-čínskyPRChistorie literaturyKAS
cena zahrnuje všechny díly
64
Teorie literatury
K14-HWX37-IIIZhongguo wenxue shi-中国文学史-3
Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo
中国社会科学院文学研究所
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1979-5 + 4302.75 元čínskyPRChistorie literaturyKAS-
65
Teorie literatury
K14-HWX38-IZhongguo xiandai wenxueshi-中国现代文学史-Tang, Tao唐弢 (ed.)-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1984-2 + 2280.56 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
66
Teorie literatury
K14-HWX38-IIZhongguo xiandai wenxueshi-中国现代文学史-Tang, Tao唐弢 (ed.)-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1984-2 + 2820.69 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
67
Teorie literatury
K14-HWX38-II-aZhongguo xiandai wenxueshi-中国现代文学史-Tang, Tao唐弢 (ed.)-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1979-2 + 2820.69 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
68
Teorie literatury
K14-HWX38-IIIZhongguo xiandai wenxueshi-中国现代文学史-
Tang, Tao; Yan, Jiayan (ed.)
唐弢; 严家炎 (ed.)-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1984-2 + 5121.40 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
69
Teorie literatury
K14-HWX38-IIIaZhongguo xiandai wenxueshi-中国现代文学史-
Tang, Tao; Yan, Jiayan (ed.)
唐弢、严家炎 (ed.)-1高等学校文科教材
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1980-2 + 5121.40 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS-
70
Teorie literatury
K14-HWX38-IIIbZhongguo xiandai wenxueshi-中国现代文学史-
Tang, Tao; Yan, Jiayan (ed.)
唐弢、严家炎 (ed.)-1高等学校文科教材
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1980-2 + 5121.40 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS-
71
Teorie literatury
K14-HWX39Wei-Jin Nan-Bei Chao wenxue shiliao shu lüe-魏晋南北朝文学史料述略--Mu, Kehong穆克宏-1
中国古典文学史料研究丛书
Zhonghua shuju中华书局---Beijing2002-
6 + 4 + 6 + 10 + 316
19 元čínskyPRC
historie literatury, dynastie Jin, Severní a Jižní dynastie
KAS-
72
Teorie literatury
K14-HWX40Shijie huawen wenxue gaiyao-世界华文文学概要--Gong, Zhong公仲-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing2002
7-02-003124-2
4 + 61525 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
73
Teorie literatury
K14-HWX41Xinxuan qianjiashi-新选千家诗--Li, Hua; Li, Ruluan李华; 李如鸾-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1984-
12 + 355
1.15 元čínskyPRC
poezie, teorie literatury, tangské a songské básně
KAS-
74
Teorie literatury
K14-HWX42Qing ci bai shou-清词百首--Yu, Zaichun于在春-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1984-
3 +2 + 196
0.66 元čínskyPRCpoezie, teorie literaturyKAS-
75
Teorie literatury
K14-HWX43Shijing xuanzhu-诗经选注--Jiang, Lifu蒋立甫-1-Beijing chubanshe北京出版社---Beijing1982-
7 + 26 + 310
0.88 元čínskyPRCKniha písní, teorie literaturyKAS-
76
Teorie literatury
K14-HWX44-I-IZhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao中国革命文学的产生和发展 (五四-1942)中国现代文学史参考资料-第一卷上册
Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)
北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)
-1-
Gaodeng jiaoyu chubanshe
高等教育出版社---Beijing1959-x + 412-čínskyPRCteorie literatury, Májové hnutíKAS-
77
Teorie literatury
K14-HWX44-I-IIZhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao中国革命文学的产生和发展 (五四-1942)中国现代文学史参考资料-第一卷下册
Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)
北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)
-1-
Gaodeng jiaoyu chubanshe
高等教育出版社---Beijing1959-413-čínskyPRCteorie literaturyKAS-
78
Teorie literatury
K14-HWX44-IIZhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao中国革命文学的新阶段 (1942-1949)中国现代文学史参考资料-第二卷
Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)
北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)
-1-
Gaodeng jiaoyu chubanshe
高等教育出版社---Beijing1959-iv+ 430-čínskyPRCteorie literaturyKAS-
79
Teorie literatury
K14-HWX44-IIIZhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao社会主义革命和建设时期的文学 (1949-1958)中国现代文学史参考资料-第三卷
Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)
北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)
-1-
Gaodeng jiaoyu chubanshe
高等教育出版社---Beijing1959-v + 779-čínskyPRCteorie literaturyKAS-
80
Teorie literatury
K14-HWX45-IZhongguo xiandai wenxue shi-中国现代文学史-1Tang, Tao唐弢-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1983-
2 + 2 + 228
0.56 元čínskyPRChistorie moderní literaturyKAS-
81
Teorie literatury
K14-HWX45-IIZhongguo xiandai wenxue shi-中国现代文学史-2Tang, Tao唐弢-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1982-2 + 2820.69 元čínskyPRChistorie moderní literaturyKAS-
82
Teorie literatury
K14-HWX45-IIIZhongguo xiandai wenxue shi-中国现代文学史-3Tang, Tao唐弢-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1983-2 + 5121.4 元čínskyPRChistorie moderní literaturyKAS-
83
Teorie literatury
K14-HWX46-IZhongguo wenxueshi-中国文学史-
You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)
游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Hubei1983-
3 + 4 + 328
0.81 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
84
Teorie literatury
K14-HWX46-IIZhongguo wenxueshi-中国文学史-
You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)
游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Hubei1983-3 + 2360.60 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
85
Teorie literatury
K14-HWX46-IIIZhongguo wenxueshi-中国文学史-
You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)
游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Hubei1983-4 + 2720.68 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
86
Teorie literatury
K14-HWX46-IVZhongguo wenxueshi-中国文学史-
You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)
游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)
-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Hubei1983-5 + 4101 元čínskyPRCteorie literaturyKAS-
87
Teorie literatury
K14-HWX47Sanguo yanyi shilun-三國演义試論--Dong, Meikan董每戡-1-
Shanghai gudian wenxue chubanshe
上海古典文学出版社---Shanghai1956-1 + 1450.42 元čínskyPRCteorie literatury, rozbor díla, Příběhy Tří říšíKAS-
88
Teorie literatury
K14-HWX48Zhongguo dangdai wenxueshi gao1949-1965大陸部分中國當代文學史稿--
Lin, Manshu; Hai, Feng; Cheng, Hai
林曼叔、海楓、程海-1東亞叢書
Bali di-qi daxue dongya chuban zhongxin
巴黎第七大學東亞出版中心---Paris1978-
15 + 8 + 456
H.K $ 40.00, US $ 10.00
čínskyFranciehistorie čínské literaturyKAS-
89
Teorie literatury
K14-HWX49Ding Ling yanjiu ziliao-丁玲研究资料
fotografie 11
-
Yuan, Liangjun (ed.)
袁良骏 (ed.)-1
中国现代作家作品研究资料丛书
Tianjin renmin chubanshe
天津人民出版社---Tianjin1982-6 + 7672.47 元čínskyPRCstudijní materiál, Ding LingKAS-
90
Teorie literatury
K14-HWX50-IMao Dun pinglun wenji-茅盾评论文集-Mao, Dun茅盾-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1978-
3 + 4 + 474
1.95 元čínskyPRCsbírka literárních komentářůKAScena zahrnuje oba díly
91
Teorie literatury
K14-HWX50-IIMao Dun pinglun wenji-茅盾评论文集-Mao, Dun茅盾-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1978-3 + 333-čínskyPRCsbírka literárních komentářůKAS-
92
Teorie literatury
K14-HWX51Mao Dun de chuangzuo licheng-茅盾的创作历程--
Zhuang, Zhongqing
庄钟庆-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1982-2 + 4021.20 元čínskyPRCMao Dunova tvorbaKAS-
93
Teorie literatury
K14-HWX52Mao Dun lun zhongguo xiandai zuojia zuopin-茅盾论中国现代作家作品-----1-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing1980-2 + 3061.05 元čínskyPRC
literární teorie, moderní spisovatelé a jejich tvorba
KAS-
94
Teorie literatury
K14-HWX52aMao Dun lun zhongguo xiandai zuojia zuopin-茅盾论中国现代作家作品-----1-
Beijing daxue chubanshe
北京大学出版社---Beijing1980-2 + 3061.05 元čínskyPRC
literární teorie, moderní spisovatelé a jejich tvorba
KAS-
95
Teorie literatury
K14-HWX53《Zibenlun》yanjiu-《资本论》研究--Wang, Ya'nan王亚南-1-
Shanghai renmin chubanshe
上海人民出版社---Shanghai1973-
2 + ii + 405
1.03 元čínskyPRCtoerie literatury, analýza díla KapitálKAS-
96
Teorie literatury
K14-HWX54Xin-Ma wenxue lunping-新馬文學論評--Zhong, Yang忠杨-1新馬文學論叢 2
San lian shudian Xianggang fendian
三聯書店香港分店---Hong Kong1986
962-04-0452-1
ii + 196HK $26.00čínskyPRChistorie literatury, komentářeKAS-
97
Teorie literatury
K14-HWX55Zhongguo xiandai wenxue yanjiu congkan1980‧4中国现代文学研究丛刊--
Gaoxiao zhongguo xiandai wenxue yanjiuhui, Beijing chubanshe hebian
高校中国现代文学研究会, 北京出版社合编
-1-Beijing chubanshe北京出版社---Beijing1980-3711 元čínskyPRCčínská moderní literatura, výzkumKAS-
98
Teorie literatury
K14-HWX56Wenxue gailun-文学概论--Cai, Yi (ed.)蔡仪 (ed.)-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Hubei1979-4 + 3310.81 元čínskyPRCúvod do teorie literaturyKAS-
99
Teorie literatury
K14-HWX57Wenxue: huiyi yu sikao1949-1979文学:回忆与思考--Wenyibao (ed.)文艺报 (ed.)-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1980-
3 + 2 + 584
1.60 元čínskyPRCliteratura, teorieKAS-
100
Teorie literatury
K14-HWX58Wenxue duanlun-文学短論--Sun, Li孙犁-1-
Renmin wenxue chubanshe
人民文学出版社---Beijing1978-2 + 1800.46 元čínskyPRCliteární teorieKAS-
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu