816 TEMPLAT PELAPORAN PBD KSSM TINGKATAN 2 GEOGRAFI v2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT
2
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
(GEOGRAFI)
3
4
PENGENALAN
5
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.
6
7
8
9
10
11
A
MAKLUMAT AM
12
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
13
1. PANDUAN
14
2. REKOD PRESTASI MURID
15
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
16
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
17
5. GRAF PELAPORAN
18
19
B
PENGGUNAAN TEMPLAT
20
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
21
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
22
1. Nama dan Alamat Sekolah
23
2. Nama Guru dan Nama Tingkatan
24
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
25
4. Nama Pentadbir
26
5. Jawatan Pentadbir (Pengetua)
27
28
C
TAHAP PENGUASAAN
29
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan dan Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.
30
31
32
33
34
35
36
D
PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN
37
1Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
38
39
40
41
2Templat pelaporan ini terdiri daripada lima lajur yang dibina berdasarkan konstruk bahagian (Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar) dan satu lajur Kerja Lapangan.
42
43
3Guru hendaklah memilih opsyen di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan di dalam templat ini.
44
45
4Pelaporan bagi Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal dan Geografi Manusia akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dan Kerja Lapangan pula dilakukan pada akhir tahun.
46
47
48
5Tahap Penguasaan ditentukan berdasarkan konstruk bahagian (Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar) dan Kerja Lapangan seperti di halaman Data Pernyataan Tahap Penguasaan.
49
50
6Guru perlu mengajar kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ada di dalam setiap bahagian sebelum menentukan Tahap Penguasaan murid.
51
52
7Guru perlu membuat pertimbangan profesional untuk menentukan Tahap Penguasaan murid.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu