เก็บคะแนน_t1c1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
1เรื่อง
พืช-สัตว์
2
รายการ
สอบกระบวนการ
13 ทักษะ
อาหารพืข
จดp4t1c2a
สอบท้ายบท
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน2055162020
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
134481314
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร1555141920
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช544101317
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต1546121918
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
744101415
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์2055141720
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู1856162020
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
1643121516
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
1744141620
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)94581617
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู1044121416
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
2055161915
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง945141819
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
1245141612
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
945141819
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก1245141612
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง1145131415
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
1645151816
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
19447169
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก1755151819
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
2055161820
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี1446131816
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย134513199
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร1544161916
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ1544141914
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ1344121715
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
1645141918
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา1045121813
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
184491820
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์1644131614
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม1844141717
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
1055141513
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ1045151816
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...