ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
"Sıkıştırma Koşulları" ekleyerek akıl daraltıcı etkilerini azaltma algoritması
(Algorithm to reduce the mental constricting effects by adding squeezing prerequisites)
2
Soru(n): T.C. anayasasınca tanımlanan laik-demokratik-hukuk çerçevesini değiştirmeye yönelik
ic ve dış destekli çok boyutlu sorunlar sarmalından kurtulup tekrar benzer durumlara düşülmesini
önleyebilecek, uygulanabilir çözüm ipuçları neler olabilir? https://ggle.io/3zfY
3
Noİpucu önerileri Adımlar boyunca üretilen ipuçları
4
1. adım sıkıştırma koşulları2. adım sıkıştırma koşulları3. adım sıkıştırma koşulları4. adım sıkıştırma koşulları5. adım sıkıştırma koşulları
5
1Ülkenin zihinleri bilgi, know-how, tecrübe dolu bilgelerinin birikimlerinin layıkıyla değerlendirilmemesinin nedenlerinin çok boyutlu bir şekilde ve çok iyi analiz edilmesiSıkıştırma Koşulu 1: Sorulan soru, "olması gerekenin ne olduğu" değildir. Olması gerekenin mevcut olmadığı bir durumdan, "olması gerekene nasıl geçileceği"nin ipuçlarıdır.

Sıkıştırma Koşulu 2: Her soru ve/ya cevabın şu 3 koşulu sağlaması isteniliyor: Tekil, Belirli, Net. (Singular, Definite, Clear) (Bkz. Tekil-Belirli-Net ifade, Slide 18-21)

Sıkıştırma Koşulu 3: "Alkışlanabilir İmkansız" (Plausible Impossible) ipuçları olmamalı

Sıkıştırma Koşulu 4: Malumun ilamı (bir anlamda totoloji) olmamalı (örn. "hukuk gelişmenin esasıdır")

Sıkıştırma Koşulu 5: Max 20 sözcük sınırını aşmamalı

Sıkıştırma Koşulu 6: Bir kavram ya da sözcüğe, kendi zihnimizdeki özgün ve başkalarınca bilinemeyebilecek anlamları yükleyen ipuçları olmamalı
Sıkıştırma Koşulu 7: Bir başka ipucu tarafından kısmen / tamamen kapsananların birleştirilmeleriSıkıştırma Koşulu 8: Öfke, hesaplaşma vb motifler içeren yaklaşımlara yer verilmemesi Sıkıştırma Koşulu 9: Bu aşamaya kadar üretilip sıkıştırıcılardan geçebilen ipuçları içinde "Temenni Formunda" olanların, bu aşamada süzülmeleri değil, ama hayata geçirilebilmeleri için gereken "Kritik Kitlelerin Oluşturulması"nın yollarının ortaya koyulmasına ihtiyaç var.
Mevcut ipuçlarının dönüştürülerek, açıklanan bu ihtiyaca cevap verebilir, daha yaratıcı hale getirilmesi bazen bir sanat ürünü, bazen bir söylem (M.L.King'in ünlü (I
have a dream konuşması gibi) yoluyla olabilir. Tabii ki "yapılabilir = doable" olmak koşuluyla. Bu aşamanın sıkıştırıcısı budur
Sıkıştırma Koşulu 10: Soldaki sütundaki 26 ipucunun daha iyi anlaşılmasına ve/ya eksik kalmış önemli bir ipucunun eklenmesine yönelik ve de ilk 9 Sıkıştırma Koşuluna da uyan katkılar isteniliyor.
6
1nci Adım'ın Sıkıştırma Koşullarını aşabilen öneriler 1+2nci Adım'ın Sıkıştırma Koşullarını aşabilen öneriler 1+2+3ncü Adım'ın Sıkıştırma Koşullarını aşabilen öneriler 1+2+3+4ncü Adım'ın Sıkıştırma Koşullarını aşabilen öneriler
(H sütunu ile birlikte değerlendirilmeli)
1+2+3+4 +5nci Adım'ın Sıkıştırma Koşullarını aşabilen öneriler
(H ve J sütunları ile birlikte değerlendirilmeli)
7
1Laiklik kavramının ezberlenmiş sloganlar ötesinde doğru tanımının kitlesel lansmanının yapılması1Üretilecek ipuçları ve de çözümlerin öfke ile yüklü olmaMAsi, ipucunun işlevselliğini artıracaktır.1Üretilecek ipuçlarının öfke ve hesaplaşma ile yüklü olmaMAsi, ipucunun işlevselliğini artıracaktır.1Üretilecek ipuçlarının öfke ve hesaplaşma ile yüklü olmaMAsi, ipucunun işlevselliğini artıracaktır.
8
2Üretilecek ipuçlarının öfke ile yüklü olmaMAsi, ipucunun işlevselliğini artıracaktır.2Çok suç işlemiş muktedir kişilerin cezalandırılmayacağını garanti ederek ortadan kaybolmalarına, böylece hayatlarının kalan kısmında daha mutlu olabileceklerine ikna çareleri üretmek.2Çok suç işlemiş muktedir kişilerin cezalandırılmayacağını garanti ederek ortadan kaybolmalarına, böylece hayatlarının kalan kısmında daha mutlu olabileceklerine ikna çareleri üretmek.2Çok suç işlemiş ve işlemekte olan kişilere cezalandırmama garantisi verilebilirliğinin son tahlildeki sonuçlarının, konunun paydaşlarıyla görüşülmesi
9
2Bilgeler ve idealistlerin yalnızlığına son verilmesi, bu insanların desteklenmesi, görüşlerine başvurulması ve değer verilmesi3Çok suç işlediği için mecburen suç işlemeye devam eden muktedir kişilerin cezalandırılmayacağını garanti ederek ortadan yok olmalarına izin vermek.3Sorunları üretenleri destekleyenleri küçümsemeden, doğrularımızı dayatmadan anlamaya çalışmak; onları değiştirmenin yolunun kendimizi de değiştirmek olduğunu farkemek.BAA içinde buna inanan kişilerle beyin fırtınası. Hukukçu ve sosyolog, psikolog, davranış bilimcileri olmalı.
10
3Üstün yetenekli gençlerin desteklenmesi için büyük bir mevzuat yayınlanması. Şu anda YOK.4Onları hayatlarının geri kalan kısmında ortadan yok olarak daha mutlu olabileceklerine ikna etmek 😆. ( Bu aslında sıfırıncı madde).4Bu durumu değiştirip dönüştürecek itici güç ne yazık ki 18. yüzyılda olduğu gibi rejime ayak direyen burjuvazi veya günümüzün büyük sermayesi olmak durumunda.3Sorunları üretenleri destekleyenleri küçümsemeden, doğrularımızı dayatmadan anlamaya çalışmak; onları değiştirmenin yolunun kendimizi de değiştirmek olduğunu farkemek.3Toplumun sistemli kutuplaştırılmış kesimlerinin, mevcut açmazın çözümünü imkansız kıldığının iletişiminin yapılıp, D.Kehale ile bir Zoom eğitimi düzenlenmesi
11
4Türkiye Kitaplığı kurulması. Türkiye konulu yerli ve yabancı tüm yayınların bu kitaplıkta toplanması. Bu Kitaplık bünyesinde "Araştırmacı yetiştirme projesi" uygulanması.5Sorunları destekleyenlerin peşinden gidenleri küçümsemeden, (ve tabii ki başka evrenlerde yanlış olan!) kendi doğrularımızı dayatmadan anlamaya çalışmamız.5Yeni bir dil gerekiyor. Sistemin diliyle tartışmak yerine kendi özgün dilimizi bulmak zorundayız. Diderot'nun başını çektiği ansiklopedistler. (1731- 1777).Referandumundan önce mahallelere giden gönüllülere eğitim yapıldı.. D. Kehale'nin bir eğitimiydi. Bu kişilerden destek alarak farkındalik yaratilabilir.
12
5Türkiye Mutabakat metni hazırlanması.6Çok boyutlu sarmal denkleminin diğer parçalarının başka değerler almasını sağlamanın yolunun bizim başka değerler almamız olduğunun her an akılda tutulması.618. yy ortalarında entellektüeller günün kısır siyasi gündeminden uzak durmayı, kavramları yeniden tanımlayan bir ansiklopedi hazırlamayı seçerler.4Bu durumu değiştirip dönüştürecek itici güç ne yazık ki 18. yüzyılda olduğu gibi rejime ayak direyen burjuvazi veya günümüzün büyük sermayesi olmak durumunda.4Mevcut durum ve projeksiyonunun (bkz. İpucu No 21) anlatılarak, çözüme ortak olabilecek bir Çözüm Ortağı bulunması4Önereceğimiz (ipuçlarına) destek ya da köstek olacak güçleri (fikir, kişi, kurum) tanımlayalım.
13
6Korkmama Özgürlüğünün sağlanması.7Bu durumu değiştirip dönüştürecek itici güç ne yazık ki 18. yüzyılda olduğu gibi rejime ayak direyen burjuvazi veya günümüzün büyük sermayesi olmak durumunda.7Zamanında ansiklopedistlerin yaptığı gibi yeni dil ve anlatım üzerinden siyasetin bugün kullandığı kavramları görünür kılıp tartışmaya açmanın yolunu aramalıyızTÜSİAD, Koç grubu ve diğer şirketlere bu dönüşüm projesini sosyal sorumluluk faaliyeti olarak sunmak kendi kuruluşlarını da promote etmek

Akıl daraltıcılarını askıya alabilecek cesaret ve birikimde insanlara erişmek için word of mouth; ama ilk kim(ler)in kulaklarına fısıldalanacağını öğrenmeliyiz.
14
8yeni bir dile veya başka türlü özgün bir anlatıma gereksinimimiz olduğu düşüncesindeyim8Uzun vadede TC'nin fabrika ayarlarına yönelik tüm tanım ve kavramları gözden geçirip devlet ağzını da bırakarak yeniden tanımlayacak bir ekip oluşturmalıyız. 5Yeni bir dil gerekiyor. Sistemin diliyle tartışmak yerine kendi özgün dilimizi bulmak zorundayız. Diderot'nun başını çektiği ansiklopedistler. (1731- 1777)5Birlikte yaşamın kritik kavramlarında bir kavram birliği yok. Yeni bir dil gerekiyor. Bu çalışmaya en önemli X sayıda kavramla başlanmalı.

Prof. Güzeldere, B.Aksoy ve M.Uhri bir ÇGr oluştururlar mı sorulmalı.
15
7Ne iktidardan ne de muhaletetten yana olmayanların çoğalması. Gerçeğin yanında olan "bağımsız aydınların", "gerçek entellektüellerin" çoğalması.9Sistemin diliyle tartışmak yerine kendi özgün dilimizi bulmak zorundayız. Bana bu ilhamı veren de Diderot'nun başını çektiği ansiklopedistler. (1731- 1777)9Ulus devlet modelini objektif bakışla irdelemek.Prof. Güven Güzeldere’den yardım almak. Felsefe profesörü. Açık radyoda program yapıyor. Ayrıca Yeni Dil için atasözleri ve vecizelerin gözden geçirilmesi..
16
8"Bizim dünya görüşümüzde değil" denilerek ülkesi için idealist çalışmalara gönlünü vermiş, elini taşın altına koymuş her görüşten insanlarımızın dışlanmasına son verilmesi.1018. yy ortalarında entellektüeller günün kısır siyasi gündeminden uzak durmayı, kavramlar başta insanlığın birikimini yeniden tanımlayan bir ansiklopedi hazırlamayı seçerler.10Kendi dilimizi bulamazsak egemen ideolojinin kavramlarını kullanmak ve hep savunma hamlesi yapmak zorunda olan siyahlarla oynamayı sürdüreceğiz18. yy ortalarında entellektüeller günün kısır siyasi gündeminden uzak durmayı, kavramları yeniden tanımlayan bir ansiklopedi hazırlamayı seçerler.
17
9"Yaratıcılık evren kadar sonsuzdur" anlayışının içselleştirilmesi.11güncel siyasetten olabildiğince uzak durarak kavram ve nesneleri yeniden tanımlamaktır11Günahlarımız bir deftere yazılsaydı, deftere bakıp tutumlarımızı gözden geçirirdik. O halde bir "yanlış listesi" oluştur; wikipedia yöntemiyle internette güncellemeye aç.Zamanında ansiklopedistlerin yaptığı gibi yeni dil ve anlatım üzerinden siyasetin bugün kullandığı kavramları görünür kılıp tartışmaya açmanın yolunu aramalıyız
18
10Toplumun geniş ve farklı kesimlerinde Anayasa “okuryazarlığı” ilgisinin-becerisinin geliştirilmesi,12Kavramların güncel siyasetin dilinden kurtarılıp halka ulaşmasına yardımcı olmuşlardır12"Daraltıcılar" daha ilkokul sıralarında büyük birer hakikatmiş gibi zihinlere yerleştirilir. Bunların iğneyle kuyu kazarcasına tek tek belirlenip sorgulanması gerekir.6Uzun vadede TC'nin fabrika ayarlarına yönelik tüm tanım ve kavramları gözden geçirip devlet ağzını da bırakarak yeniden tanımlayacak bir ekip oluşturmalıyız. 6TC'nin fabrika ayarlarına yönelik kavramları tespit ederek başlamalı. Sonra bunların gözden geçirilebilirliği üzerinde çalışılıp ona göre bir yol haritası çizilmeli6ileri demokrasi kavramları ile zenginleştirme de düşünülmeli
19
11Laiklik kavramının ezberlenmiş sloganlar ötesinde doğru tanımının kitlesel lansmanının yapılması13Fasiküler kilise ve krallıkça içeriklerden çok olmayanlara yönelikti ("günah- peche" karşılığı eş anlamlı gösterilip "şeftali" yazılmıştır. Laikliğin ortak akla yerleşmesini sağamıştır. )13İlkokul yaşlarında büyük hakikatlermi gibi zihinlere yerleştirilen akıl daraltıcıların korkmama özgürlüğünün koruyuculuğu altında belirlenip, ülkenin geleceğini o daraltıcılarsız tasavvur edebilmek. Ulus devlet modelini objektif bakışla irdelemek.
20
12Mevcut statükonun ve sorunlu siyasi konjonktürün kanıksanmasına , kader gibi algılanmasına izin verilmemesi14Kısa vadede zamanında ansiklopedistlerin yaptığı gibi yeni bir dil ve anlatım üzerinden siyasetin bugün kullandığı kavramları görünür kılıp tartışmaya açmanın yolunu aramalıyız14Bilindiği varsayılan en temel kavramlar sorgulanabilmeli. Uygarlık, Doğu, Batı, Ulus, Din, şehitlik, cinsellik, erkeklik, kahramanlık, doğa, ırk, ırkçılık, terör, darbe... vdSeçilmiş STK kurucularını bir araya getirmek. Önce küçük gruplar. Sonra büyüterek. TEGEV, TEMA; AÇEV, ÇYDD…
21
13Anayasal hak ve özgürlüklerimizin değerinin , öneminin yalın,kolay anlaşılabilir bir dil ile açıklanması,15Uzun vadede TC'nin fabrika ayarlarına yönelik tüm tanım ve kavramları gözden geçirip devlet ağzını da bırakarak yeniden tanımlayacak bir ekip oluşturmalıyız. 15Bu bakış derinliği bizi doğrudan siyasetin içine çeker. Bu durumda bağımsız hareket edebilecek kadar önyargısız, açık ve cesur olabilmek gerekir.7Günahlarımız bir deftere yazılsaydı, deftere bakıp tutumlarımızı gözden geçirirdik. O halde bir "yanlış listesi" oluştur; wikipedia yöntemiyle internette güncellemeye aç.7En önemli (doğurgan) ve doğruluğundan hiç kuşkulanmadığımız 10 yanlışımız nedir? konulu bir çalışma grubu oluşturup, benzer çalışmalardan da yararlanmalı
22
14Bahse konu hak ve hürriyetimizin elden gitmesi halinde hayatlarımızın ne hale geleceğinin iyi anlaşılması için somut çalışmalar yapılması16T.C. nin yokluktan hatta hiçlikten yola çıkarak günümüzde tutunmaya çalıştığı yere gelebilmesi yeni dil ile anlatılabilirse tüm insanlığın ufkunu açabilir. 16Bu kavramlarin anlasilmasini saglayacak, Nedir? Neden onemlidir? Olmaz ise ne olur? Basliklari ile kapsamli bilgilendirici topanti, yazi hazirlamak ve yaymak.T.C. Devletinin kuruluş ilke ve amaçlarının yeterince gerçekleşmemiş olmasına yol açan yapılanlar” ve “yapılmayanlar” listesini yapmak.
23
15Cehalet ve taassup ile baş edebilmek için rasyonel eğitim reformlarının yapılması17Kendi dilimizi bulamazsak egemen ideolojinin kavramlarını kullanmak ve hep savunma hamlesi yapmak zorunda olan siyahlarla oynamayı sürdüreceğiz17Seçimlerin yapılabilmesi ve adil yapılması için önlem almakCumhuriyet'in kuruluş ilke ve amaçlarının yeterince gerçekleşmemiş olmasına yol açan yapılabilenler” ve “yapıl(a)mayanlar” listesini yapmak.
24
16Hukuk devleti olmanın avantajlarının toplum tarafından içselleştirilmesi için gayretlerin yoğunlaştırılması18Ansiklopedistlerin günlük siyasetten uzak çabaları yol gösterebilir. Ansiklopedistleri örnek alalım, bir şeyleri gözden geçirip insani ortak noktalar üzerinden yeniden tanımlayalım18Yeni bir ekonomi paradigması yaratmak (tarım toplumu = toprak mahsülleri, sanayi toplumu = sanayi ürünler, bilgi toplumu = dijital ürünler)Bundan sonrası için “doğru listesi” oluştur. Koçluk kuruluşları kurucularına danış. Dost Can Deniz, Zerrin Dinçer, Marilyn Atkinson, vs.
25
17Şahısların keyfi yahut keyfi için yaz boz tahtası olmamalı. 21 kez değişim stabil durum değil.19Yeni toplumsal sözleşme/ anayasa için günlük politikadan uzak bir bilgi ve tartışma platformu kuralım,19Din olgusuyla aydınları da ilgilenmeye özendirmek. Farklı dinlerin kurucu değerlerinin benzerliğini gösterip, çıkar amaçlı oluşumların ayrıntılara boğmalarının önünü kesmek.Din istismarının köklerini besleyen öğelerin ortadan kaldırılması için eylem planı
26
18Anayasamızı ve bir anayasanın ciddiyet ve anlamının ne olduğunu açık/anlaşılır dille toplumun tüm katmanlarına tekrar tekrar (gerekirse tek tek) ‘hatırlatmak’.20Laiklik, demokrasi ve hukuk devleti kavramlarını ve alt kavramlarını (ör. kuvvetler ayrılığı, iyi yönetişim vb..) Kavram Mutfağında tartışalım,20Tüm terimleri sorgulamadan önce kritik (olumlu ve/ya olumsuz anlamda doğurgan) kavramlar bulunup onların tanımlarından başlanmalı; çok da malzeme var.8"Daraltıcılar" daha ilkokul sıralarında büyük birer hakikatmiş gibi zihinlere yerleştirilir. Bunların iğneyle kuyu kazarcasına tek tek belirlenip sorgulanması gerekir.86 ve 7nci sıra No'lu konularla da ilişkilendirilerek söz konusu akıl daraltıcılar belirlenip, bir ÇGr'nda sorgulanmalı
27
19İnsanlara istisnasız erişmek ve ‘çoğunluğu’ doğru/gerçekçi/bilgi dolu yöne doğru düşündürmek21Tartışmalara geniş katılım için amacımızı açıklayan bildirge yayınlayalım21Mevcut gidişe karşı olan muhalefet partilerine üye olmak, muhalefet partilerinin ittifaklarına azami destek vermek, ilk seçimde cumhur ittifakını iktidardan uzaklaştırmakİlkokul yaşlarında büyük hakikatlermi gibi zihinlere yerleştirilen akıl daraltıcıların korkmama özgürlüğünün koruyuculuğu altında belirlenip, ülkenin geleceğini o daraltıcılarsız tasavvur edebilmek.
28
20Demokrasi, çoğunluğun diktatörlüğüdür.22Anayasanın anlamı ve korunma mekanizmalarının okul programlarına konmasını önerelim.22“Yüksek ahlaki değerlere sahip insan" ihtiyacını gündemin en üst sırasına taşımak gerekiyor. Ahlaksızlık toplumun tüm kesimlerine sinmiş vaziyette.“Akıl açıcı, genişletici”ler üzerine beyin fırtınası. Davranış bilimcilerden, yaratıcılık gurularından destek al.
29
21Üretilecek ipuçlarının öfke ile yüklü olmaMAsi, ipucunun işlevselliğini artıracaktır23Günahlarımız bir deftere yazılsaydı, deftere bakıp tutumlarımızı gözden geçirirdik. O halde bir "yanlış listesi" oluştur; wikipedia yöntemiyle internette güncellemeye aç.23Yani bir lider ve onun siyasi kuruluşuna güvenerek, kazanması için fedakarane çalışmak. ( vaktiyle Karaoğlan'a yaptığımız gibi)Bilindiği varsayılan en temel kavramlar sorgulanabilmeli. Uygarlık, Doğu, Batı, Ulus, Din, şehitlik, cinsellik, erkeklik, kahramanlık, doğa, ırk, ırkçılık, terör, darbe... vd8güvenlik özgürlük dengesi; hiçbir varlığa zarar vermeme, evrensel korkmama özgürlüğü {silahsızlanma}
30
22Yeni anayasa yazmak. Laiklik, demokratiklik, hukukun (LDH)ağırlıklı olduğu gelişmiş ülkeler anayasalarını örnek alarak az maddeli, basit bir anayasa hazırlamak.24"Daraltıcılar" daha ilkokul sıralarında büyük birer hakikatmiş gibi zihinlere yerleştirilir. Bunların iğneyle kuyu kazarcasına tek tek belirlenip sorgulanması gerekir.24Akıl daraltıcılarını askıya alabilecek cesaret ve birikimde insanlara erişmek için word of mouth; ama ilk kim(ler)in kulaklarına fısıldalanacağını öğrenmeliyiz.Tüm terimleri sorgulamadan önce kritik (olumlu ve/ya olumsuz anlamda doğurgan) kavramlar bulunup onların tanımlarından başlanmalı; çok da malzeme var.
31
23LDH konusunda yetkin aklı olan kişilerin bir araya gelmesi ve yol haritası hazırlaması. Bir araya getirecek idealist ve tutkulu bir lider olması.25Bu bakış derinliği bizi doğrudan siyasetin içine çeker. Bu durumda bağımsız hareket edebilecek kadar önyargısız, açık ve cesur olabilmek gerekir.3ncü Adım için öneriler9Bu bakış derinliği bizi doğrudan siyasetin içine çeker. Bu durumda bağımsız hareket edebilecek kadar önyargısız, açık, cesur ve çaresizliği reddedebilmek gerekir. 9Buradaki dönüşüm süreci, özgür-yaratıcı düşünmeyi gerektiriyor. Bunun retorik olmaktan çıkması "sıkıştırıcı koşullar yardımıyla fikir üretimi" yönteminin yaygınlaştırılmasını gerektiriyor.
32
24Bu kişilerin bir parti kurması. Yurt çapında teşkilatlanması26Bilindiği varsayılan en temel kavramlar sorgulanabilmeli. Uygarlık, Doğu, Batı, Ulus, Din, şehitlik, cinsellik, erkeklik, kahramanlık, doğa, ırk, ırkçılık, terör, darbe... vd1Block Chain üzerine kurulu Vatandaşlık Temel Geliri uygulaması10Seçimlerin yapılabilmesi ve adil yapılması için önlem almak

Mevcut gidişe karşı olan muhalefet partilerine üye olmak, muhalefet partilerinin ittifaklarına azami destek vermek, ilk seçimde cumhur ittifakını iktidardan uzaklaştırmak

Yani bir lider ve onun siyasi kuruluşuna güvenerek, kazanması için fedakarane çalışmak. ( vaktiyle Karaoğlan'a yaptığımız gibi)

Akılları ve liderlik yetenekleri yüksek olup mevcut gidişatı doğru yöne çevirmek isteyen kişilerin birlikte sinerj yaratmaları için toplumsal baskı yapmak
10Seçimlerin yapılabilmesi ve adil yapılmasına katkı için iktidar ve muhalefet partilerine üye olmak, üye olacak olanları desteklemek

Partilere girmek istemeyenlerin ise tüm partilere (yani topluma) yararlı projeler üretebilecekleri platformlara (BAA gibi) çekmeye çalışmak.
33
25Yol haritasının uygulanması için gerekli finansman kaynaklarının sağlanması. Parası olan kişilerin ikna edilmesi2nci Adım için öneriler2Hukuk eğitimi öncesi felsefe, mantık, sosyoloji, edebiyat, sosyal antropoloji gibi disiplinlerden bir veya birkaçını tahsil etmek
34
26Önemli kurumlar için liyakat sahibi kişilerin ikna edilmesi: Ekonomi, Yargı, Yasama, Yürütme, Medya, Dış İlişkiler, İç, dış güvenlik1Bu kavramlarin anlasilmasini saglayacak ... Nedir? Neden onemlidir? Olmaz ise ne olur? Basliklari ile kapsamli bilgilendirici topanti, yazi hazirlamak ve yaymak.3Yargı erkine katılacak adaylar arasında aleni yeterlik sınavı yapılarak seçimle gelinmesini sağlamak
35
27Çok suç işlediği için mecburen suç işlemeye devam eden muktedir kişilerin cezalandırılmayacağını garanti ederek ortadan yok olmalarına izin vermek. 2Yapilabildigi olcude millet vekillerine sosyal muhendislik araciligi ile ulasarak, artilari eksikleri ile tartisarak konunun onemini kavramalarini saglamaya calismak.4Yasalar yapılırken örf, adet, gelenek ve göreneklerden oluşan , toplumun çoğunluğu tarafından benimsenmiş önermeleri dikkate almak11Yeni bir ekonomi paradigması yaratmak (tarım toplumu = toprak mahsülleri, sanayi toplumu = sanayi ürünler, bilgi toplumu = dijital ürünler)11Pandeminin daha da görünür hale getirdiği yeni yaşam paradigması (başka bir dünya mümkündür) tasarımı için bir eylem planı hazırlamakla görevli ÇGr kurulur
36
28Onları hayatlarının geri kalan kısmında ortadan yok olarak daha mutlu olabileceklerine ikna etmek 😆. ( Bu aslında sıfırıncı madde).3Yazıdan çok youtube gibi görsel mecralarla mesaj iletimine aşinalık.5Uluslararası anlaşmalar ile angaje olduğumuz evrensel hak ve ödevleri tanımak,12Din olgusuyla aydınları da ilgilenmeye özendirmek. Farklı dinlerin kurucu değerlerinin benzerliğini gösterip, çıkar amaçlı oluşumların ayrıntılara boğmalarının önünü kesmek.12"Din iyi ahlaktır hareketi" başlığı altında, İslamın iyi ahlak konusundaki ilkelerini yaygınlaştırarak, dindar ve laik kesim arasındaki ayrışmayı azaltmak.
37
29Hazırlanan anayasanın referanduma sunulması4Seçimlerin yapılabilmesi ve adil yapılması için önlem alma6Dini saikle talep edildiği söylenen ama gerçekte bağnaz bir iktidarı kurgusu için yapılagelen hertürlü faaliyeti sınırlamak“Yüksek ahlaki değerlere sahip insan" ihtiyacını gündemin en üst sırasına taşımak gerekiyor. Ahlaksızlık toplumun tüm kesimlerine sinmiş vaziyette.
38
30Güçlü bir Halkla İlişkiler programı yürütülmesi5Yeni kuşakları anlayabilme.7Şu andaki konumları gereği bu konuda söz söylemeye mezun olan hazretleri biraraya getirip ortak bir önerme yapmalarını sağlamak,13Değişme eğilimindeki demografisiyle toplum için, emperyal ve/ya homojenite heveslerinin dışında, "birlikte barışık yaşamak" ülküsü ardında yeterli iradenin biriktirilebilmesine çalışmak. 13İklim değişikliği, iç savaşlar, yoksulluktan kaçış vb'nin tahrik ettiği göçlerin, Türkiye demografisini ciddi ölçüde değiştireceği gerçeğini kabullenmek.

Emperyalist + tek ırk tek din heveslerinin gerçekçi olmayıp, zarar üreteceğinin idrakine çaba harcamak

Tek olası ortak yarar'ın* "birlikte barışık yaşamak" olabileceğinin içe sindirilmesine çaba harcamak
(*) Burada Ortak Yarar (Common Good, Kamu Yararı) anlamında değil, Ortak Ülkü anlamındadır.
39
31Medyanın gücünün kullanılması6Kadınların meselelerine özel önem verme8Toplumun tamamına yönelik, kısa ve öz vatandaşlık bilgilerini ve anayasal hak ve ödevlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak kampanyalar yürütmekOrtak Yarar veya Büyük Ülkü kavramlarının içini doldurup yurttaşları bunları büyütmeye yönelik Ortak İyi’lerde bulunmaya çağırmak
40
32Sivil Toplumun yurt çapında görevler paylaşması: Gelir sağlamak için eğitimler, uygulamalar, dayanışmalar, kooperatifler / Anayasa, laiklik, demokrasi, hukuk kavramlarının anlaşılması / Bütünün hakları, doğa, iklim değişikliği ile ilgili köy, mahalle, kasaba, şehir, büyük şehir yaşayanlarının karşılıklı bilgi alış verişi7Çevre/ekoloji sorunlarına sahip çıkma9Laiklik ve sekülerizm kavramlarının ne olduğu, nasıl anlaşılıp uygulanacağı ve vazgeçilemezliği maddesinin anayasada mutlaka yer alması4ncü Adım için öneriler
41
33Denetim ve Kontrolün fazlalığı8Her dönemin ruhunun (Zeitgeist) ne olduğunu anlayabilme, bütün yeni fikirleri buna dayandırma.10Değişme eğilimindeki demografisiyle toplum için, bir emperyal ve/ya homojenite heveslerinin dışında, "birlikte barışık yaşamak" ülküsü ardında yeterli iradenin biriktirilebilmesine çalışmak. 1Akılları ve liderlik yetenekleri yüksek olup mevcut gidişatı doğru yöne çevirmek isteyen kişilerin birlikte sinerj yaratmaları için toplumsal baskı yapmak No 10'a eklemlendi
42
34Hoşgörünün giderek kaybolması,9Eğitimde psikoloji, biyoloji, olasılık ve istatistik öğretmeye özen gösterme11Aramıza siyasetle uğraşan ve etkin odaklara erişme imkanı olan arkadaşları alarak, siyasilerin neyi, neden ve nasıl düşündüklerini anlamaya çalışmak,2Anayasa/toplumsal sözleşmenin nihai içeriği yerine önce nasıl geliştirileceği sürecini tanımlamak.
43
35Fikre saygı gösterilmemesi,10Aklı durduran "kuran hükmü yanında insanın yarattığı hukuk fasafisodur" argümanına Eliaçık gibi hocaların cevapları onların inançlarını bozmuyorsa çözüm bu olabilir.12Hazırladığınız spread sheet üzerindeki önermeleri tek tek slide haline getirip oluşacak algoritma için görsel bir taslak hazırlamak3Uzman düşünürler (ör. Amin Malouf, Kuçuradi, Bekir Ağardır, Tarhan Erdem, Taha Akyol vb) gençlik-kadın gibi kesimleri sürece katmak.14Yetkin Akıl'ın nasıl popülarize edilebileceği keşfedilebilirse Türkiye dışında da yönteme katkılar gelebilir. Alex Pentland bu konuyla uğraşanlardan birisi. Nasılı için eBF.
44
36Kibir ve bencillik,11"Politika"nın itibarını artırmak ve kalifiye bireylerin politikaya girmelerini sağlamak13Böyle bir algoritma yazılırken hangi teknik donanıma, kişi veya kişilere, ortama ve zamana ihtiyaç olduğunu saptamak,Geniş kapsamlı bir “Kişiler Listesi” yapmak. BAA’da bir beyin fırtınası ile olabilir. Daha sonra da hangilerine, nasıl ulaşılacağı konusunda çalışmak.
45
37Tartışmayı öğrenmemek,12Bireyler arasındaki kültürel uçurumu kapatmak14Soruda ifade edilen çözüm ve/veya çözümler çıktı olacağına göre bu ürünü elde edcek girdileri anlamak4Daha soyut laiklik, demokrasi, hukuk kavramları yerine alt kavramları tartışarak uzlaşmak (meşruiyet, iyi yönetim, evrensel barış, uzlaşma vb)No 5'e eklemlendi
46
38Türkçemize sahip çıkmamak,13Talan ekonomisi mentalitesini (gerek kamu, gerek özel sektörde) değiştirmek15Temel ilkeleri değiştirmenin doğrudan kişisel çıkarlarımıza zarar vereceği çarpıcı araçlarla görünür, anlaşılır yapılıp sosyal medyada yayınlamak.6Gençliği sürece katacak uzgörü çalışması (teknolojinin geleceği, sürdürülebilir kalkınma, doğa koruma, yeni ekonomi/istihdam modelleri vb.)1, 2 ve 3 Nolu Sıkıştırma Koşullarına takıldı.
47
39Laik, Demokrasi ve Hukuk tanımlarını bilememek,14Yeni bir ekonomi paradigması yaratmak (tarım toplumu = toprak mahsülleri, sanayi toplumu = sanayi ürünler, bilgi toplumu = dijital ürünler)16Toplumsal yaşamın dayatmacı olmayan ortak kurallarını oluşturma ve korumaya katkının yurttaşlık görevi olduğunu gündeme taşımak5Özgürlük alanlarımızın kasıtlı ve hukuksuz bir şekilde daraltılmasına izin vermemek. Bu konuda haklarımızı talep etmekte kararlı ve ısrarlı bir tutum sergilemek1 Nolu Sıkıştırma Koşuluna takıldı.
48
40Sorunu hep dış güçlerde aramak15Türkiye ekonomisinin fiiliyatta kayıt içi olmasını sağlamak17Toplu yaşamın ortak kuralları ve üstün değerlerini hiyerarşisiyle yeniden tanımlamak6Hukuk devleti ve ahlaki değerler çerçevesinde cumhuriyet ve demokrasiyi savunmak.4 Nolu Sıkıştırma Koşuluna takıldı.
49
41T.C.'nin anayasal yurttaşlarının toplumu olarak yaşamaktan yana mıyım?16Din olgusunun ve İslam'ın malum mahalle dışındaki kalifiye bireylerin de incelemesini teşvik etmek18Anayasal çerçeveyi değiştirmeyi gündeme getiren dinamikleri ortaya çıkarmak.7Venedik Komisyonunun NGO ilişki yaklaşımından yararlanacak STK platformu kurmak.(kritik kütle =Türkiye verileri+prestijli STK lar+ileriye yönelik evrensel uzgörü vb...)15Öneri sahibinden, bu konularda bir kısa ön çalışma yapılarak somutlaştırma sağlaması istenebilir
50
42Kuruluşundaki amaçlar ve hedeflerle sorunum mu var?17Doğu ile batı arasında sıkışıp kalmışlığı avantaja çevirmek (bu iki paradigmadan sentez üretmek)19İslam’ı derinlemesine kavramış “ilimde ileri gidenler”[1], din algısı ve yaşayışındaki batıl anlayışı düzeltici girişimler için birlikteliklerini teşvik etmek
[1] Kur’an’da kullanılan bir kalıptır.
Süreç için Alman SPD Godesperg Programı sürecinden yararlanmak,
51
43Tam olarak ne olsun ve ne olmasın istiyorum? Zihnim berrak mı?18Köy enstitülerinde fark yaratan şey uygulamalı eğitim değil Hasan Ali Yücel'in çevirttiği klasiklerdi.20Mevcut Din algısı ve yaşanışı ile ne elde edilmek; nereye varılmak istendiğine açıklık getirmek9Kavram mutfağını bu konu için "Ansiklopedi" olarak tartışma platformuna dönüştürmek.1 Nolu Sıkıştırma Koşuluna takıldı.
52
44Toplu yaşamın ortak kuralları ve ortak üstün değerlerini hiyerarşisiyle yeniden mi tanımlasak?19Felsefeci yetiştirecek kurumlar açılmalıdır. Sadece batı klasikleri değil Çin, Japon, Hint, Yahudi, Kolomb öncesi Amerika gibi diğer medeniyetlerin klasikleri de okutulmalı.21T.C. Devletinin kuruluş ilke ve amaçlarının yeterince gerçekleşmemiş olmasına yol açan yapılanlar” ve “yapılmayanlar” listesini yapmak.10Kavram Mutfağındaki B.Aksoy etimoloji makalelerinin en önemli 100 kavrama artırılıp; bunun yaygınlaştırılması ("ağzından kaleminden çıkanı bil" kampanyası)16100 kavram beklenmeksizin mevcutlar kullanılarak, B.Aksoy makaleleri ayrı adreslenerek kampanya tasarımı için H.Sessiz'den öneri alınabilir.
53
45Barış içinde dayanışmacı toplu yaşama ortak ülkümüz bizleri, T.C.Devletinin milleti yapmıştı. Bunu zehirleyen ne? Kullanım amacı ve dozu yanlış ise İlaç, Zehir etkisi yapar.20Tüm terimleri sorgulamadan önce kritik (olumlu ve/ya olumsuz anlamda doğurgan) kavramlar bulunup onların tanımlarından başlanmalı; çok da malzeme var.22Yapılanlar ve yapılmayanlar nedeniyle oluşan olumsuzluktaki sorumluluğunun hakça paylaşılmasına çağırı yapmak11Kamusal yetkilerin egotistik nedenlerle suistimaline karşı Adil Hizmet Rehberi uygulamasının yaygınlaştırılması17Belediyelerin, "Kamusal Yetkilerin Kamu Çıkarı için Kullanımı" konusunda birer taahhüt vermelerini bir kamusal talep haline getirebilecek bir gazeteci bulunacak
54
46Geleneksel Din algısı ve yaşama biçimindeki yanlışlık (https://bit.ly/3sUQcKi) mıdır, zehirleyen?21Mevcut gidişe karşı olan muhalefet partilerine üye olmak, muhalefet partilerinin ittifaklarına azami destek vermek, ilk seçimde cumhur ittifakının iktidardan uzaklaştırmak23O değişikliklerin kimlere ne getireceği, kimlerden ne götüreceğini anlatmak. 12İstisnasız her Türk vatandaşının onur duyacağı ve koşulsuz sahipleneceği milli müşterek değerler seti hazırlamak.4 Nolu Sıkıştırma Koşuluna takıldı.
55
47Din algısı ve yaşanışı ile ne elde edilmek; nereye varılmak isteniyor?22“Ahlaklı" insan yetiştirmeyi becerebilmemiz gerekiyor. Maddi manevi ahlaksızlık varlıklı varlıksız, eğitimli eğitimsiz toplumun tüm kesimlerine sinmiş vaziyette.24Mevcut Anayasal düzeni ıslahı edip şikayetleri gidermek, Suriye gibi olup yeniden devlet kurmaktan daha akıllıca olduğuna vurgu yapmak..13 10. Yıl nutkundaki “Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti ..., ....” gibi birleştirici, özgüven besleyici sloganlar üretmek : Türk milleti bilime saygılıdır, .. gibi1 ve 4 Nolu Sıkıştırma Koşullarına takıldı
56
48Bilinen eylemsel dindarlıkla elde edilmek istenene nasıl olup da ulaşılacağı varsayılıyor? Bunu destekleyen veri var mı?23Millet (ulus) olmayı başarmamız lazım. Nasıl ABD li kökenine bakmaksızın ben Amerikalıyım diyorsa her T.C. vatandaşı da Türküm diyebilmeli.25Ortak Yarar veya Büyük Ülkü kavramlarının içini doldurup yurttaşları bunları büyütmeye yönelik Ortak İyi’lerde bulunmaya çağırmak14Hatta ipuçları insanları “iyi, mutlu, sevinçli, umutlu” hissettirecek nitelikte olmalı. Zerrin Başer bir sunum yapmak üzere davet edilebilir.2 Nolu Sıkıştırma Koşuluna takıldı.
57
49T.C. Devletinin kuruluş ilke ve amaçları gerçekleşmedi; artık gerçekleşemez diye mi düşünüyorsun?24T.C. nin herkesin eşit haklara yaşadığı kimsenin kimseden farklı bir avantajının veya dezavantajının olmadığı ülke olduğunu benimsetmek gerekiyor.26Çaresizliği kabul etmemek15Soru'da ortaya konulan durumun izin vereceği süre içinde filizlenebilecek amaca hizmet edebilir tohum fikirleri seçip / üretip ekmek.2 Nolu Sıkıştırma Koşuluna takıldı.
58
50Şikayet ettiğim durum, birey olarak yapmam gerekenleri yapmadığım ve/ya yapmamam gerekenleri yaptığım için mi oluştu?25Bunların yanı sıra yansız, dinsiz, çağdaş 8 yıllık temel eğitim ülkenin her yerinde her çocuğa verilmeli27Başarırız / başarabiliriz demek! 16Hiç kuşkulanmadan doğru varsayıp savunduğumuz 10 şey nedir? SorgulayınızNo 7 ipucuna eklemlendi.
59
51Yanlış olan ne sistem mi? Yurttaş sorumluluğu ve görev bilinci yoksunluğu mu?26Ekonomik olarak da herkesin iş bulabileceği, bulamayanların da asgari standartlarda yaşayabileceği bir gelirin sağlanacağı ülke ekonomisinin oluşturulması gerekiyor. 28Umudu yitirmemek!17Çok kullandığınız 5 kalıp öneriyi oluşturan kavramları tek tek irdeleyip anlamlarından emin olmaya, olamadıklarınızı terketmeye hazır olunNo 5 ipucu tarafından kapsanabilir.
60
52Yerine önerilen daha mı umut verici, daha mı gerçekçi? Yoksa dağılırsan bundan yarar sağlayacak olanların işini mi kolaylaştırıyorum?27Batan bir teknedeki insanların ne yapmaları gerekiyorsa onu yapmaktan başka bir çözümün var olduğunu sanmıyorum. 29Korkmamak!18Herkese kitap dolusu ahlak kuralını benimsetemezsiniz. Bir tane "net", "kolay anlatılabilir", "olabildiğince kapsayıcı" olanı belirleyip genel uzlaşı sağlama planı yapın18BAA Din ve Bilim ÇGr şunu farketti: Dindarlar ve laikler birlikte ya da ayrı bu konularda bir uzlaşı peşinde değil.

Doğrudan bir ahlak kuralı dayatmayalım; ahlaksızlığın tepe yaptığını sergileyip, hangi kuralın ortaya çıkacağını oluruna bırakalım.
61
53Ulusal birlik ve bütünlüğümüzün bozulması kimin işine yarar?28Yani bir lider ve onun siyasi kuruluşuna güvenerek ve onun kazanması için fedakarane çalışarak vaktiyle Karaoğlan'a yaptığımız gibi30Halk tabiriyle "herkes emini taşın altına kolacak / herkes omuz verecek Öyle bir ahlak kuralı bulup yaymaya başlayın ki hem nalına hem mıhına olsun
62
54Hukukun üstünlüğüne dayalı; nimetin ve külfetin adil paylaşılacağı bir düzeni kurmak mı zor; Suriye haline gelen bir devleti yeniden kurmak mı?29Genç, deneyimli, yorulmak bilmez, çağdaş uygarlığı özümsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş bir lider bulunabilir, olay böyle çözülür19Çözümler kompleks, ipuçları ise daha yalındır. Kompleks çözümler ipucu aramaktan vazgeçirebilir, dikkatNo 4 Sıkıştırma Koşuluna takıldı
63
55İlk okuldan itibaren müfredata korkmama özgürlüğü ve bilimsel kuşkuculuğu (bildiğim doğru tek doğru olmayabilir kavramını) koymak, bu gerçekleştirilene kadar bu kavramları kısa sloganlar haline getirip okullarda, yollarda basılı halde ve sosyal medyada yaymak30Uzun vadede bu girdaptan muhakkak çıkılır. Kısa vadede yapılması gereken, sandıkta kazanmak. CHP muhalefet işini demeç vermekle sınırlamayı bırakmalı20Yapılacaklar kadar yapılmaması gerekenler de önemli -hatta daha önemli-. Halen sık yapılan ama kuşkulanılmayan ve de sakınılabilir şeyleri bulalımBirkaç ayrı madde tarafından kapsandı
64
56Topluma yön vermesi beklenen aydınların sahip olması gereken nitelikleri tartışarak maksimlerini belirlemek31Düzgün insanları öne çıkarmalı, gölge kabine ile bakanlar yakın takibe alınmalı, yolsuzlukların üzerine şiddetle gidilmeli ve yargıya intikal ettirilmeli, 21Gaz alıcı önlemlere dikkat. Gerçek çözümlerin düşmanı enerji yutan bu gaz alıcılardır.19"Batıyoruz farkında değil misiniz, bişeyler yapmak lazım" kalıbının moral bozucu olduğu kadar "madem öyle, o halde bişey yapılamaz"a götürdüğü sıkça vurgulanmalı.
65
57Yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için kamuoyu oluşturmak32sahaya inip halkın sorunlarıyla daha fazla ilgilenilmeli22Bu topraklar ve değer üretebilme kapasitemiz (in-tangible), "çok dost-hiç düşman" gibi vizyonu gerektiriyor; aksi halde mezarlıkta iyi bir yeri.20Bu topraklar ve değer üretebilme kapasitemiz, "çok dost-hiç düşman" gibi vizyonu gerektiriyor;bunun yarınların dış politika stratejisinin temeli olarak, hazırlanacak bir dokümana yazılıp, giderek altı doldurulmak üzere yetkin bir ÇGr (Pulat Tacar vd)
66
58Vatandaşlık temel geliri uygulamasının başlatılması için kamuoyu oluşturmak, tüm vatandaşların günlük ekonomik kaygılardan arınmış olarak ülkenin geleceği konusunda düşünme ve eyleme geçmesini sağlamak33CB adayı konsensüsle tespit edilmeli ve kiminle kazanırız hesabı iyi yapılmalı. Geçen sefer Ekmeleddin İhsanoğlu örneği tekrarlanmasın.İnsanlığın muhtaç olduğu yeni düzen yine de özgür toplumlardan yeşerecektir. Müttefik seçerken dikkat.No 20 ipucu içinde düşünülmeli
67
59Sorun akılcı söylemlerle değil, artık sadece eylem ile çözülebilir. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir.34Parlamenter sisteme dönüş, kuvvetler ayrımının güçlendirilerek tesisi. Demokrasinin güçlendirilmesi, STK’ların ve Meslek odalarının, sendikaların, öğretim üyelerinin siyaset yapmasındaki engeller kaldırılmalı 24Nereden geldiğimizi, içinde bulunduğumuz durumu ve kaçınılmaz projeksiyonlarını ortaya koyduğumuzda, nelerin yapılamayacağını, yapılmaması gerektiğini ve de yapılabileceğini görecek, zihinlerimiz netleşecektir.21Bu yetkin akıl çalışmasına katkı sağlayan kişilerden bir ÇGr, "Durum Haritası" çalışmasını benzer yöntemle yapabilir. (No 13 İpucu da kapsanmalı)
68
60Öncelikle mevcut durumu değiştirecek bir üst yönetim (hükümet) oluşturulması için muhalefeti bir araya getirebilmek,35Toplumun, okur yazar olmayan kesimini okur yazar yapmak. Sonrasında, okuyabilen yazabilen kesimi ‘’okur-yazar’’ (bilgili-aydın diyelim) haline getirebilmek, 25Siyasi partilerin kendilerini tanımlayan sıfat kavramların içi boşaltılmış, herkes kendi dolduruyor. Anayasal Atatürk milliyetçiliği ekseninde konumlarını sorgulatmak.Aynı konuda (kavramların tanımlanması) diğer ipuçlarınca kapsandıGünlük siyaset kişi ve kurumlar ile bağımsızlık ilkesi çerçevesinde işbirliği. (Siyasetin sürekli kötülenmesi, siyaset dışı otokratik yaklaşımlara temel oluşturuyor. Dilimize dikkat edelim!)
69
61Bozulan Devlet Kurumları (Aklı) için hükümet değişikliği sonrası, tekrar Parlamenter sisteme geçmek, tüm kesimlerin katılımıyla yeni bir Stratejik Plan yapmak,36En sonunda da okur-yazar kesimi, düşünür-eylem sever yapmaya çalışarak toplum hayatı içinde aktif, gayretli olmasını sağlayabilmek. 26Anglosakson milliyetçiliği gibi Atatürk milliyetçiliği de ülkesinin ve toplumunun çıkarlarını gözeten bir duruşu anlatıyor.No 20 ipucu içinde düşünülmeli
70
62Öncelikli hedef olarak; hukuk, eğitim, tarım reformu, dijitalleşme ve Sanayi reformlarını ele almak,37Aşağıdaki öneriler ayrı birer STK eliyle yürütülmeli ve o STK, TEMA'nın erozyon sorununa odaklanmasına benzer şekilde, sadece o konuya odaklanmalı:27Andımız'ı ırkçı bulanlar, Türküm demeyi dayatma sayıyorlar. Kendi etnik nitelikleriyle başlayıp "... doğruyum, çalışkanım... " şeklinde okuyabileceklerse yeniden tanımlamak.22And ayrışmanın aracı olamaz. Türk sözcüğü bir ırkın ve kendini Türk sayanların adı. Birleştirici bir and seçeneğini tartışmaktan da korkulmamalı.22Bayram Durmuş beyin WAp mesajında anılan Çin okullarındaki and ilginç bir örnek olabilir. Buna benzer örnekler toplanabilir. ("Filmin 54:50 - 56:10 dakikaları arasında ilkokul bahçesinde çocuklar and içiyorlar. Andın sözleri ilgimi çekti. ne ulusa, ne dine, ne ideolojiye referans var.")
71
63Dış politikayı yeni baştan dizayn etmek,38Laiklik neden gerekli sorusunun cevabının topluma doğru şekilde ve ısrarla anlatılması.28Bütün bu çalışmalar para ister. Bu konuları koordine edebilecek bir finansman sorumlusu lazım.23Bütün bu çalışmalar para ister. Bu konuları koordine edebilecek bir finansman sorumlusu lazım. No 4 İpucu bunu kapsıyor
72
64Kaybedilmeye çalışılan kamu aklını (kurumsal hafıza) tekrar oluşturmak,39Demokrasi neden gerekli sorusunun cevabının topluma doğru şekilde ve ısrarla anlatılması.29Kırsal kesimdeki az eğitimli ve gelirli vatandaşların 2002den sonra – oylarını almak için de olsa – elde ettikleri kazanımlarının geri alınmayacağı garantisi verilmeli.24Kırsal kesimdeki az eğitimli ve gelirli vatandaşların 2002den sonra – oylarını almak için de olsa – elde ettikleri kazanımlarının geri alınmayacağı garantisi verilmeli.
73
65Tüm STK’ların yönetim kurullarına girip onları tekrar yapılandırmak, amacı dışında faaliyet gösteren tüm dernek ve vakıfları belirleyip, kapatmak,40Hukuk neden gerekli sorusunun cevabının topluma doğru şekilde ve ısrarla anlatılması.30Yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk verilip, kontrol sıkılaştırılmalı ve hesap sorulmalı.No 11 ipucu içinde düşünülmeli
74
66Tüm kurumlarda liyakati öne çıkaran önlemleri almak41Ombudsmanlık kurumunun güçlü bir şekilde ülkede tesisinin sağlanması31Kırsal kesimde her konuda çalıştaylar düzenlenmeli. Bir süre sonra çalıştaylar orada yaşayanlar düzenlemeli.1 Nolu Sıkıştırma Koşuluna takıldı.
75
67Yapılan ve yapılması gereken herşeyi halka tüm açıklığı ile anlatacak iletişim kanallarını sürekli açık tutmak,42Ülkemiz için, geniş kesimlerin desteğini alabilecek militarist yaklaşımlardan uzak yeni bir 'story' yazmak (militarizmin demokrasi ve hukukla beraber yaşayamaması nedeniyle).32"Sorun"dan ve/ya "sonuçları"ndan korunabilmek için kozlar neler olabilir?25"Sorun"dan ve/ya "sonuçları"ndan korunabilmek için kozlar neler olabilir?
76
68Sosyal toplum kavramı altında, Gelir paylaşımı başta olmak üzere, eğitim, sağlık vb. gibi konulara tüm kesimlerin ulaşabilirliğini sağlamak,43Gelir dağılımındaki aşırı çarpık durumun iyileştirilebilmesi için, soruna ısrarla projektör tutan çabalara girilip, sorunun partilerin öncelikli gündemi haline getirilmesi33Medyada muhalefetin ŞİMDİ birbirini eleştirme lüksü olmadığı görüşü işlenmeli. İlk seçimlerden sonra partilen üstü bir meclis kurulmalı.26Muhalefetin ŞİMDİ birbirini eleştirme lüksü olmadığı görüşü işlenmeli.
77
69Anayasamızca tanımlanan ve Ulu Önder Atatürk’ün de ülkenin Misyonu olarak gösterdiği “Misak-ı Milli Sınırları İçinde, Demokratik, Laik, Sosyal Bir Hukuk Devleti Olmak”44Toplumun tüm kesimleri arasında; karşılıklı anlayış, sempati ve içten (tepeden bakmayan) bir dayanışma ortamının oluşturulabilmesi için çaba sarf etmek.
78
70Teknolojik gelişme ile çelişen, İletişim araçlarının topluluklara ve daha küçük gruplara dönüştüren "parçalayıcı etkisi" karşısında "Toplumsal" a dönüş.45Farklı kesimlerin; teorik, pratik ve tarihsel üstünlüklerinin sürekli vurgulanması, böylece tüm kesimlerin diğerlerinin zannettikleri gibi alt/yoz kültürler olmadığını anlaması.
79
71Yeniden "Görme -Görülme" ilişkisiyle, bir "çokluk sıklık" yöntemi niceliğinde yayılan, nitelikli iletileri gösteren-alan -gönderen "iletişim" araçları üzerinden tamamlanabilecek "toplumsallık"46Ulus devlet modelinde, objektif bakışla hayati gereklilik tespit ediliyorsa, bunun topluma düzgün şekilde anlatılması, gereklilik yoksa modelin terk edilmesi.
80
72Bireylerinin her biri erginleşmiş bir toplum olabilmek47Kutsal devlet değil, hizmetkar devlet anlayışının oturtulabilmesine yönelik çabalar.
81
73Kurban psikolojisine teslim olmamak, toplum olarak milletimizin bağımsızlığı konusundaki inisiyatifi ele almak, dış mihrak (!) lardan daha çok çalışmak,atik olmak48Herkesin devlete sempati duyabilmesi için, devletin herkese eşit ve sahip çıkar anlayışı benimsemesine yönelik çabalar.
82
74En ufak bir hukuksuzluk ve devlet tarafından kazanımların ihlaline karşı tepki koymak, tepki koyanları onurlandırmak, dışlamamak49Devletin geçmişte olan irili ufaklı her şey için birer özeleştiri vermesinin sağlanması.
83
75İlk hareketi başkasından bekleyen olmaktan çıkıp hareket başlatan olmak, sonuçlarına razı olmak
84
76Persapolis filmi benzeri filmlerle sürecin sonunda olabilecekler hakkında toplumu uyarıcı çalışmalarda bulunmak
85
77Tehlike anında bir araya gelebilen bir millet olduğumuz göz önüne alındığında, bu rahatlığın,, tehlikenin farkında olmamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Tehlikeyi fark ettir, refleks harekete geçsin. Bu esnada bilinçlendirerek boşlukları doldur.(20 sözcükten uzun oldu)
86
78İyi insan, özgür insan, düşünen insan......insan değil, İNSAN olmak. İnsan olmanın ne anlama geldiği konusunda kavramı geliştirmek
87
79Kavramların gerçek anlamını vurgulamak için laik din adamları, hukuka inanan suçlu örneklerine konuşma hakkı vermek. ( Şimdiki iktidarın demokrasi kavramını yeniden çerçeveleyip, en büyük demokrat olması, varlıklarının tehlikeye düştüğü durumlarda, demokrasinin yara aldığını vurgulaması, ağzından demokrasi sözcüğünün çıkacağını tahmin edemediğiniz kişilerin demokrasi savunucusu olmasındaki başarı gibi)
88
80Sorunları destekleyenlerin peşinden gidenleri küçümsemeden, (ve tabii ki başka evrenlerde yanlış olan!) kendi doğrularımızı dayatmadan anlamaya çalışmamız.
89
81Çok boyutlu sarmal denkleminin diğer parçalarının başka değerler almasını sağlamanın yolunun bizim başka değerler almamız olduğunun her an akılda tutulması.
90
82BİLGİ ÜRETMEK / GÜZEL AHLAK / TAM EŞİTLİK / TAM ŞEFFAFLIK / TAM HUKUK / TAM ADALET / TAM DEMOKRASİ / HEDEF: ÇAĞDAŞ UYGARLIK YOLU
91
83Halkın cehaletten kurtulması 100 yılda başarılamamış,bundan sonra başarılamayacaktır.
92
84Bu durumu değiştirip dönüştürecek itici güç ne yazık ki 18. yüzyılda olduğu gibi rejime ayak direyen burjuvazi veya günümüzün büyük sermayesi olmak durumunda.
93
85yeni bir dile veya başka türlü özgün bir anlatıma gereksinimimiz olduğu düşüncesindeyim
94
86Sistemin diliyle tartışmak yerine kendi özgün dilimizi bulmak zorundayız. Bana bu ilhamı veren de Diderot'nun başını çektiği ansiklopedistler. (1731- 1777)
95
8718. yy ortalarında entellektüeller günün kısır siyasi gündeminden uzak durmayı, kavramlar başta insanlığın birikimini yeniden tanımlayan bir ansiklopedi hazırlamayı seçerler.
96
88güncel siyasetten olabildiğince uzak durarak kavram ve nesneleri yeniden tanımlamaktır
97
89Kavramların güncel siyasetin dilinden kurtarılıp halka ulaşmasına yardımcı olmuşlardır
98
90Fasiküler kilise ve krallıkça içeriklerden çok olmayanlara yönelikti ("günah- peche" karşılığı eş anlamlı gösterilip "şeftali" yazılmıştır. Laikliğin ortak akla yerleşmesini sağamıştır. )
99
91Kısa vadede zamanında ansiklopedistlerin yaptığı gibi yeni bir dil ve anlatım üzerinden siyasetin bugün kullandığı kavramları görünür kılıp tartışmaya açmanın yolunu aramalıyız
100
92Uzun vadede TC'nin fabrika ayarlarına yönelik tüm tanım ve kavramları gözden geçirip devlet ağzını da bırakarak yeniden tanımlayacak bir ekip oluşturmalıyız.