ทะเบียนสื่อ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ชื่อสื่อ
ประเภทสื่อ
แหล่งที่มาการได้รับ
จำนวนสื่อใช้ประจำที่
หมายเหตุ
2
บัตรคำ ตัวอักษรภาษาไทย ก-ฮบัตรภาพ
จัดซื้อเอง
1ห้องเรียนชั้น ป.3
3
หนังสือคำคล้องจองชุดการสอน
ประดิษฐ์เอง
1ห้องเรียนชั้น ป.3
4
นิทานพื้นบ้านไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
10ห้องเรียนชั้น ป.4
5
พจนานุกรมภาษาไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
20ห้องเรียนชั้น ป.4
6
พจนานุกรมภาษาไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
15ห้องเรียนชั้น ป.5
7
พจนานุกรมภาษาไทยหนังสือ
โรงเรียนจัดซื้อ
15ห้องเรียนชั้น ป.6
8
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_01_การเตรียมความพร้อม
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
9
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_02_พยัญชนะไทย ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
10
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_03_พยัญชนะไทย ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
11
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_04_การอ่านสระอา
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
12
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_05_ การเขียนสระอา
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
13
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_06_การอ่านคำประสมสระอู
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
14
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_07_การเขียนคำประสมสระอู
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
15
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_08_การอ่านคำประสมสระอี
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
16
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_09_การเขียนคำประสมสระอี
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
17
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_10_การอ่านสระโอ
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
18
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_11_การเขียนสระโอ
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
19
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_12_แต่งประโยค ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
20
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_13_แต่งประโยค ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
21
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_14_คำคล้องจอง
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
22
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_15_สระอือ (การอ่าน)
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
23
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_16_สระอือ (การเขียน)
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
24
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_17_สระเอีย ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
25
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_18_สระเอีย ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
26
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_19_สระอัว ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
27
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_20_สระอัว ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
28
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_21_ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
29
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_22_อ่านสะกดคำ
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
30
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_23_ประโยคสามส่วน
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
31
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.1_24_พยางค์
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.1
32
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_01_คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
33
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_02_คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
34
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_03_คำควบกล้ำแท้
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
35
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_04_คำควบกล้ำไม่แท้
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
36
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_05_อักษรนำ ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
37
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_06_อักษรนำ ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
38
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_07_การอ่านจับใจความ นิทาน
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
39
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_08_การอ่านจับใจความ บทเพลง
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
40
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_09_การอ่านจับใจความ ข่าวและเหตุการณ์
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
41
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_10_การผันวรรณยุกต์ (อักษรสูง)
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
42
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_11_การผันวรรณยุกต์ (อักษรต่ำ)
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
43
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_12_เรื่อง คำคล้องจอง ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
44
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_13_ครูเรื่อง คำคล้องจอง ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
45
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_14_ประโยคบอกเล่า
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
46
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_15_ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
47
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_16_เรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
48
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_17_เรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
49
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_18_การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
50
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_19_การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
51
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_20_ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
52
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_21_บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 1
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
53
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_22_บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 2
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
54
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_23_บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 3
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
55
สื่อ DLIT ภาษาไทย_ป.2_24_บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 4
คลิปวีดีโอ
สพป.ปท.21ห้องเรียนชั้น ป.2
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100