ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Klass Töörühma liikmedVeebikeskkonnad mida kasutateTööülesanne ja lingid veebileheleÕpetajate tagasiside ja ettepanekud
2
NÄIDISVG Digipeegli eesmärgidTeam Marker, Quizizz, Google DriveÖkoloogia teema kordamine: veebipõhise kordamistesti koostamine ja teadmiste kontrollimiseksMis läks hästi, mis mitte nii hästi?Keskkonnad testide tegemiseksopiq.ee
3
vt Õpilugu ehk valminud tööülesanneMida jätkata, mida muuta?quizizz.com
4
1. klEne, Raili, KüllikeGoogle küsimustikEesti keel ja matemaatika, koostöö lapsevanemaga. Otsida fotolt ja veebilehelt informatsiooni ning vastata küsimustele. Lahendada tekstülesandeid matemaatikas.Õpilastele meeldis e-õppepäev. Kõik õpilased täitsid e- töölehe. Tööleht oleks võinud isegi natuke raskem olla. Meie rühma koostöö oli suurepärane.

kahhoot.com
5
e-õppepäeva tööleht
6
2. klMari-Liis, Ave, Airi A.eõpik.ee, lastejaam.eeÕpilane kuulab eõpik.ee keskkonnast matemaatika ülesande teksti ning lahendab selle oma tööraamatus. Kuulata lastejaam.ee lehelt muinasjuttu ning joonistada kuuldu põhjal pilt koerast. Pildi tegemisel võib kasutada vabalt valitud vahendeid.Ülesandeid leida oli suhteliselt kerge. Ettepanek on leida õpetajatele rohkem aega, et seda saaks koos arutada.Veebilehed lingikogust
7
Matemaatika kuulamisülesanne
8
Eesti keel ja kunstiõpetussymbaloo.com
9
3. klRiina K., Irina, Airi A., AngeelikaTEBO, YoutubeKool vanal ajal ja tänapäeval (eesti keel, inglise keel, loodusõpetus, muusika)Meeldis leida ühine teema teiste õpetajatega ja valmistada jõukohaseid ülesandeid Tebo-s 3. klassile, kes alles alustasid inglise keele õpinguid. Polnud seda keskonda enne kasutanud. (Irina). Hea tagasiside, lastele meeldis . Järgmine kord natuke raskemad ülesanded, kuna 62 % arvasid, et olid liiga kerged ülesanded (Riina). Mis võiks paremini olla (küsitluse vastused:Olla rohkem küsimusi.
Lapsevanem: võiks olla konkreeselt nähtav, mitu ülesannet mitmest on õpilasel lahendatud. Õpilane: palun õpetajal näidata õppepäeva ülesannete eelvaadet.
kõik üsna samasugune olla.
Vaatamisi ül. võiks olla enne lünkade täitis ülesannet
Ei pea midagi muutma
ei tea
Olla umbes samasugne e-õppepäev
Ülesanded arusaadavamad olla. Lümktekstis oli õige sõna, aga süsteem luges selle valeks.
Järgmine kord võiks samamoodi olla: filmid, testid ja küsimused.
Kõik sama lihtne
olla sama sugune
näha kui palju älesandeid on tehtud ja kui palju tegemata.
e-õppepäeva osas rohkem ülesandeid olla.
huvitavamad ja kergenad ülessanded.
Olla kõik samasugune
Kõik võiks olla sama
Taas sellise päeva korraldada.
Lihtsamad küsimused olla
Olla rohkem ulesanteid
Et ma näeksin kui palju ülesandeid olen ära teinud.
Matemaatika laadseid nuputamis ülesandeid olla (RIINA)
Ideed Digivõtme valminud töödest
10
Kõik ül.d on Tebos. Õpilased saavad koodiga sisse.VG digipöörde lehekülg
11
4. klTiiu, Kersti, Indrekwordi fail , Learningapps.org, Quizlet, Youtube, TaskutarkKunstiõpetus- hundi joonistamine videoõpetuse järgi Õpetajatega oli koostöö meeldiv. Tore oli tutvuda keskkondadega, mida teised kasutasid. 4 c klassi õpilastele anti eelneval päeval kätte töölehed, kuna oli teada, et mõned õpilased ei saa e-keskkonda. Õpilased tagastasid tööd 100%.(Kersti)
12
Eesti keel- võõrsõnade mõistatamine
13
Eesti keel- algustäht, lauselõpumärk, koma
14
Eesti keel- tööleht
15
Matemaatika, taskutark- arvutamine
16
Matemaatika-tööleht
17
kehalise tööleht
18
5. klSilja, Margit, Ulvi, EdaGoogle, learningapps, Word, Google Drive
Sobiva teksti leidmine, tõlgendamine ja analüüs (õppeainete lõimimine: kodundus, eesti keel,
matemaatika, informaatika)
Õpilased said koolis töölehel olevate ülesannetega tutvuda. Vanemad abistasid lapsi valmis ülesannete edastamisel. Oma töid tutvustasid õpilased kaaslastele suuliselt koolis peale õppepäeva. Tööülesande kohta tagasiside kogumiseks olid õpilased koostatud ristsõnad. Ülesanne oli valdavale enamusele õpilastest huvipakkuv ja jõukohane. Eriti meeldis ristsõna.
19
Tööleht
20
6. klRiina, Katrin, Anne, Ülle T., Meelike, MarioLearningapps.org    esl-lab.com Wordi fail eKoolis, TEBO, padlet.com
Tervislik eluviis Pange ka õppeained kirja eesti keel, inglise keel, saksa/vene keel, loodusõpetus, kehaline kasvatusKoos oli huvitav ülesandeid välja mõelda. Järgmine kord võib olla veelgi paremini erinevate ainete ülesandeid omavahel lõimida. (Katrin)
21
6 vene keel
22
Õpilase tööleht
23
7. klMeelike, Rangel, Irinapadlet.com, Google Forms, YoutubeVesi ja veeringe. (Inglise keel, loodusõpetus, matemaatka)Oli tore ja inspireeriv teha koostööd Meelikese ja Rangeliga ning kasutada osaliselt uusi keskondi. Ühise teema leidmne ja ainete lõimumine on see, mida vajaks rohkem ka igapäevaselt. (Irina). Täiesti nõus Irinaga- õpilastel tekiks kindalsti parem arusaam teemast ja oleks ka mitmekülgsem lähenemine (Meelike).
24
Tööleht
25
Veebitahvel: vesi
26
8. klÜlle Ü., Mari-Liis, Hille, RangelGoogle Forms opiq.eeLäbiv teema: 18. sajand (ajalugu, ühiskonnaõpetus, bioloogia, füüsika). Ajalugu ja ühiskonnaõpetus - vaatavad videot. Bioloogia - loevad artiklit ja õpikut. Küsimustik kõikide ainete kohta, umbes 20 küsimustHille: Kasutasime kõik ühte keskkonda. Ül-te koostamise tegi huvitavaks lähenemine ajalisest aspektist. Järgmisel e-õppepeäval samuti mitte õppeainete rohkusega üle pingutada ja pean huvitavamaid õpiülesandeid välja mõtlema. Katrin: Sain quizzise keskkonna kasutamise paremini selgeks.
27
Benjamin Franklin ja äike.
28
Eesti Loodus "Taimeseksi uurimise vaevaline tee"
29
Küsimustik
30
Kristo Siig, video 8. klassile
31
9. klHeli, Zoja, Hille, Ester, Katrin, Marioopiq.ee quizizz.com Wordi fail eKoolisLäbiv teema: meeled. Biol.- küsimustik opiq.ee keskkonnas. Vene, saksa ja eesti keel - küsimustik quizizz keskkonnas. Matemaatikas teemaks ruutfunktsioon - ülesanded quizizz keskkonnas. Kehaline kasv. uuring õpilase päevakava kaardistamise alusel - vastused individuaalsesse Wordi tabelisse, mille salvestavad eKooli.Zoja:Matemaatika ülesanded jõukohased. Õpilased said hakkama. Õpilased arvasid, et ülesanded ei tohiks olla raskemad. Heli: Õppisin kasutama Quizizz keskkonda. Õpilased lugesid kodus läbi teadusartikli, millele oli viide Opiq keskkonnas, leidsid vastused Quizizz keskkonnas esitatud küsimustele ja tunnis vastasid. Töö läks ladusalt ja enamikul hästi. Hille: koostöö sujus meil hästi, rühmakaaslased tegid ülesanded õigeaegselt valmis. Meeldis ka see, et oli üks läbiv teema. Sain olla kasulik kolleegidele, õpetades uue Quizizz keskkonna kasutamist.
32
Haistmine ja maitsmine opiq.ee
33
Vene keel Meeled
34
Saksa keel Meeled
35
Eesti keel. Teadusartikkel meeltest
36
Kehalise ülesanne
37
Matemaatika tööleht: ruutfunktsioon
38
10. klÜlle Ü., Heli, Aivar, JutaGoogle Drive, Google esitlusedKESKAEGHeli: Läbivaks teemaks oli "Keskaeg" (leidsime ühisosa kiiresti), õpilased leidsid vastused ajaloo, kirjanduse ning kunstiajaloo küsimustele, koostades esitluse. Vastused tuli leida infootsinguga. Kõik õpilased said ülesandega hakkama ja tööd laekusid 100%. Oli väga põhjalikke töid, millega õpilaste sõnul nad tegelesid mitu tundi, aga ka pealiskaudsemaid, mis laekusid kohe hommikul.
39
Ajalugu, kunstiajalugu, kirjandus - esitluse juhend
40
Matemaatika ülesanded.
41
11. klMargit, Ülle T., Riina S.quizlet.com learningapps.org Wordi fail eKoolisMaa teke, perioodide ajajoon: geograafia, inglise keel, matemaatika
42
Sõnade õppimine
43
Maa ajaloo ajajoon e.m.a.- learningapps sobitusülesanne
44
Tööjuhend e-õppepäev 21.01.20 11. klass
45
12. klZoja, Riina S., Ester, IndrekQuizizz , Wordi failPowerPoint saadetud ekooliVene keele- uue teema sissejuhatus oli PowerPointis oli vaja läbi lugeda, aru saada ja teatud faktid meelde jätta. Oli 2 õpilast, kes väitsid, et ei avanenud. Üldiselt oli töö tehtud. Seda näitas kirjalik töö, mille ma tegin 6. veebruaril
46
Matemaatika tööleht: püramiid
47
Kehalise tööleht
48
49
Hille: VÄGA TUBLID OLITE! Nii palju erinevaid keskkondasid on kasutatud.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100