กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
3
รายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
4
กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ป.๑ - ป.๓
5
ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 08.45 น. หน้าห้องแข่งขัน
6
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
7
8
เครือข่ายชื่อ - นามสกุลโรงเรียนชั้นครูผู้ฝึกซ้อม (๑ท่าน)
9
สันหลังมังกรเด็กชายฟัตต๊ะ หมาดปันจอร์อนุบาลสตูลป.3นางวิยดา ศรีสุวรรณ์
10
พญาบังสาเด็กหญิงฟัรฮาน่า นารีเปนบ้านควนป.3นายอากัสซี่ บังกูสัน
11
เมืองสตูลเด็กหญิงวรรณพร ปังหลีเส็นบ้านเกตรีป.3นางพวงริน ฆังคะจิตร
12
ชัยพัฒน์เด็กหญิงนัสรีน พรมเหล่าบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาป.3นางสาวพิมพ์ชนก เพื่อชาติ
13
ควนโดนเด็กหญิงวารีดา บาหลังบ้านย่านซื่อฯป.3นางสาวเกวลี ขำดำ
14
ดอกกาหลงเด็กหญิงสิรินญา ผอมเกื้อบ้านเหนือคลองป.3นางเสาวลักษณ์ ลิงาล่าห์
15
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
เด็กหญิงนริญทิพย์ มณีรัตน์บ้านน้ำหราป.3นางสุมนรัตน์ มาสินธุ์
16
บาราเกตเด็กชายธีรนันท์ โต๊ะหลังบ้านไร่ป.3นางสาวโนรี หนูชูสุข
17
ไผ่สีทองเด็กหญิงนัจรีน ละใบยูโส๊ะบ้านแป-ระเหนือป.3นางนูรียา อาลี
18
ทุุ่งหว้าอันดามัน
เด็กหญิงวันวิสา เส็นหมีนบ้านบารายีป.3นางสาวอาเสี๊ย เขียดสังข์
19
สุไหงอุเป-สเตโกดอน
เด็กหญิงเกวริน จินดาบ้านราวปลาป.3นายการียา อ่อนตุก
20
มะนังเด็กชายซัลซาบีล เริงราชผังปาล์ม 3ป.3นายสุพล จินตเมฆา
21
ภูผาวารีเด็กหญิงนารีฟาร์ สำเรบ้านบ่อหินป.3นางธนัชญา โอมณี
22
ปากน้ำแหลมสนเด็กชายศิครินทร์ ถือแก้วบ้านปากบาราป.3นางสุมาลี ม่าเหร็ม
23
เสมากำแพงเด็กหญิงอารีฟา ณะเตียบ้านโกตาป.3นางไสว แท่งทอง
24
ละงูเด็กหญิงขวัญชนก ก้อนทองบ้านนาพญาป.3นางปารีณา หลงหัน
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เขียนเรื่อง ป.๑-๓
เรียงความ ป.๔-๖
เรียงความ ม.๑-๓
คัดลายมือ ป.๑-๓
คัดลายมือ ป.๔-๖
คัดลายมือ ม.๑-๓
ย่อความ ป.๔-๖
ย่อความ ม.๑-๓
พินิจวรรณคดี ม.๑-๓
กลอน ๔ ป.๔-๖
กลอนสุภาพ ม.๑-๓
 
 
Main menu